Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  szans i zagroĹźeń, ktĂłre stwarzają. W monografii Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarĂłwno propozycje nowych metod ilościowych,... Pełen opis produktu 'Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarzÄ dzaniu' »

  We współczesnych naukach ekonomicznych modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Ich wykorzystanie nie pozwala oczywiście na rozwiązanie wszystkich problemów z jakimi borykają się zarówno mikropodmioty, jak i rządy państw w sferze gospodarki, niemniej daje możliwości lepszego zrozumienia zachodzących procesów. Ich zrozumienie umożliwia przewidywanie szans i zagrożeń, które stwarzają. W monografii Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje nowych metod ilościowych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych, jak i sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z zakresu ekonomii i zarządzania. Dlatego lektura tych opracowań powinna być interesująca nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla ekonomistów i specjalistów z zakresu zarządzania, którzy zajmują się badaniem zjawisk gospodarczych. Myślę, że także studenci nauk ekonomicznych i praktycy życia gospodarczego będą zainteresowani prezentowanymi wynikami badań.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarzÄ dzaniu

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Sztuka i kultura / Kultura

  i Kanady. MoĹźe być takĹźe bardzo pomocnym podręcznikiem edukacyjnym dla przedsiębiorcĂłw - menedĹźerĂłw turystyki i pracownikĂłw sfery zarządzania publicznego, kształtujących zrĂłwnow... Pełen opis produktu 'GinÄ ce kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarzÄ dzanie turystykÄ zrĂłwnowaĹźonÄ' »

  Publikacja poświecona jest problematyce turystyki zrównoważonej w aspekcie ochrony ginących kultur. W pracy zilustrowano zarys dziejów rdzennych mieszkańców Australii, Nowej Zelandii i Kanady oraz ich obecną sytuację prawną. Na tle problematyki społecznokulturalnej tych ludów przedstawiono negatywne i pozytywne skutki oddziaływania turystyki na te społeczności. "(...) Książka może być pasjonującą lekturą dla podróżników - poszukiwaczy niezwykłego, unikatowego dziedzictwa cywilizacyjnego ludzkości, jakimi są niewątpliwie rdzenne społeczności Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Może być także bardzo pomocnym podręcznikiem edukacyjnym dla przedsiębiorców - menedżerów turystyki i pracowników sfery zarządzania publicznego, kształtujących zrównoważoną politykę turystyczną jak również studentów i słuchaczy studiów o profilu turystycznym". z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o GinÄ ce kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarzÄ dzanie turystykÄ zrĂłwnowaĹźonÄ

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Książka "Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach" jest adresowana do studentĂłw, przedsiębiorcĂłw oraz pracownikĂłw sektora publicznego i społecznego działają... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie konkurencyjnościÄ biznesu turystycznego w regionach' »

  Książka "Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach" jest adresowana do studentów, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemie zarządzania turystyką. Pozwoli na: - przełamywanie stereotypów typowych systemów świadczenia usług turystycznych w regionach, - nowoczesne komponowanie biznesu turystycznego z wykorzystaniem turystyczno-krajobrazowych kompetencji regionów, - efektywną budowę oraz zarządzanie marką biznesu i regionu, na globalnym rynku turystycznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie konkurencyjnościÄ biznesu turystycznego w regionach

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, definiowanym poprzez jego dynamiczność, innowacyjność i zdolność do szybkich i efektywnych przeobraĹźeń, to obszar interesujący zarĂłwn... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie współczesnym przedsiębiorstwem' »

  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, definiowanym poprzez jego dynamiczność, innowacyjność i zdolność do szybkich i efektywnych przeobrażeń, to obszar interesujący zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. Zarządzanie taką jednostką nakłada na kardę menedżerską, głównych decydentów i pracowników szereg wymagań, którym nie każdy potrafi sprostać. Idealny menedżer powinien bowiem łączyć w swej pracy znajomość teorii i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z rachunkowości, finansów i analizy finansowej, ale także z bankowości, psychologii czy socjologii. Tę szczególną zależność dostrzegli studenci, kształcący się na kilku kierunkach studiów. Poszczególne dziedziny nauki skupiają się na własnej problematyce, wykorzystując charakterystyczne dla swojego obszaru teorie i narzędzia badawcze; istnieje niedobór opracowań wykorzystujących wiedzę teoretyczną czy badania empiryczne, które łączą nauki ekonomiczne (m.in. ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) z naukami społecznymi (np. psychologia i socjologia). Pojawił się zatem pomysł konferencji i publikacji interdyscyplinarnej. Monografia skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego; teoretycy dostrzegą możliwości wykorzystania interdyscyplinarnych badań w zakresie swoich zainteresowań naukowych, praktycy zaś zapoznają się z nowatorskimi pomysłami, rozwiązaniami, usługami czy wreszcie interpretacjami najnowszych aktów normatywnych, możliwymi do zastosowania w zarządzanych przez nich przedsiębiorstwach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie współczesnym przedsiębiorstwem

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Książka łączy jakościowy opis praktyk w zarządzaniu zespołami sprzedaĹźy z perspektywą nauk o zarządzaniu. MoĹźemy znaleźć w niej perspektywę badacza i jego obraz rytualnego... Pełen opis produktu 'Rytuały w procesie zarzÄ dzania zespołami sprzedaĹźy' »

  Książka łączy jakościowy opis praktyk w zarządzaniu zespołami sprzedaży z perspektywą nauk o zarządzaniu. Możemy znaleźć w niej perspektywę badacza i jego obraz rytualnego zarządzania w zarządzaniu zespołami sprzedaży, uchwyconego za pomocą długotrwałych badań metodami jakościowymi, głównie w oparciu o metodę teorii ugruntowanej stosowanej dość rzadko w badaniach nad zarządzaniem. Publikacja może być również kompendium, pokazującym jak prowadzić badania jakościowe w oparciu o teorię ugruntowaną, co oznacza, że może służyć jako podręcznik w zakresie badań jakościowych w zarządzaniu przy użyciu teorii ugruntowanej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rytuały w procesie zarzÄ dzania zespołami sprzedaĹźy

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Książka jest adresowana do osĂłb zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, poszukujących moĹźliwości doskonalenia systemĂłw zarządzania, jak teĹź do osĂłb zajmujących się... Pełen opis produktu 'Funkcje i narzędzia zarzÄ dzania dla małych i średnich przedsiębiorstw' »

  Książka jest adresowana do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, poszukujących możliwości doskonalenia systemów zarządzania, jak też do osób zajmujących się small businessem naukowo. Zaprezentowano w niej takie ujęcia poszczególnych funkcji zarządzania, które mają charakter reinterpretacji znanych koncepcji, bądź mają charakter autorski.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Funkcje i narzędzia zarzÄ dzania dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Książka porusza aktualną problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę... Pełen opis produktu 'Wpływ ISO na zarzÄ dzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzÄ dowej' »

  Książka porusza aktualną problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 i ustawę o pracownikach samorządowych. Rozważaniom towarzyszy założenie, iż czynnik ludzki pełni jedną z wiodących ról w systemowym zarządzaniu jakością i przesądza o osiąganiu przyjętych przez organizację celów. Dążenie do podnoszenia sprawności instytucji publicznych oraz świadczonych przez nie usług jest przecież ciągle czynnikiem priorytetowym w sektorze publicznym, a wysoka jakość świadczonych usług to jeden z istotnych elementów funkcjonowania administracji, stanowiący podstawę oceny sprawności państwa. Opracowanie zawiera omówienie czynników kształtujących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w jednostkach administracji samorządowej i ocenę korzyści wynikających z wdrożenia takiego systemu w oparciu o normy ISO. Rozważania te zostały zaprezentowane na tle zmian zachodzących w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Autorka przeprowadziła analizę doświadczeń urzędów jednostek administracji samorządowej posiadających certyfikat ISO w zakresie podejmowanych przez nie działań dotyczących realizacji funkcji personalnej oraz wskazanych przez te jednostki pożądanych zmian w polityce kadrowej. Analizowane etapy procesu kadrowego to planowanie kadr, rekrutacja i selekcja, wprowadzenie do pracy, rozwój, szkolenia, motywowanie, ocena i kontrola. Opracowanie zawiera także omówienie wybranych aspektów kultury organizacyjnej, mających istotny wpływ na tworzenie postaw projakościowych pracowników samorządów, w tym ocenę roli wartości etycznych, relacji międzyludzkich i koncepcji kierowania w formowaniu tych postaw. Przeprowadzone badania pozwoliły ostatecznie opracować model zarządzania zasobami ludzkimi najpełniej odpowiadający potrzebom wynikającym z wdrożenia w urzędzie administracji samorządowej systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem ISO. Opracowanie zawiera propozycję działań zwiększających skuteczność i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście realizacji celów związanych z podnoszeniem jakości. Zawarte w monografii rozważania powstały na podstawie szerokich studiów źródłowych, w tym literatury obcej i polskiej, dotyczących systemowego zarządzania jakością oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do: - osób pełniących funkcje kierownicze w urzędzie jednostki administracji samorządowej i odpowiadających za realizację polityki kadrowej; - osób odpowiedzialnych za zintegrowany system zarządzania jakością w urzędzie; - studentów studiów magisterskich, doktoranckich, wykładowców prowadzących badania w zakresie podjętej w tym opracowaniu problematyki; - wszystkich osób zainteresowanych problematyką jakości w administracji samorządowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wpływ ISO na zarzÄ dzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzÄ dowej

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Prawo / Prawo - książki dla praktyków

  ™ 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworĂłw muzycznych do korzystania online... Pełen opis produktu 'Unijne regulacje zbiorowego zarzÄ dzania prawami autorskimi i pokrewnymi w obszarze muzyki' »

  W niniejszej pracy przeanalizowano skuteczność rozważanych interwencji oraz ich wpływ na kierunek ewolucji tego specyficznego rynku. Szczegółowej analizie poddano niedawno uchwaloną dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Unijne regulacje zbiorowego zarzÄ dzania prawami autorskimi i pokrewnymi w obszarze muzyki

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  . To z kolei jest domeną zarządzania szkołą wyĹźszą. Zebrane w XIV. tomie Prac Naukowych WyĹźszej Szkoły Bankowej w Gdańsku prace pokazują dyle maty i wyzwania związane z zarządzaniem... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie SzkoĹ‚Ä WyĹźszÄ dylematy i wyzwania Tom 14' »

  Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed wyższymi uczelniami specyficzne wymagania. Dotyczą one nie tylko samego przekazywania wiedzy, ale także metod jego organizacji i sterowania. To z kolei jest domeną zarządzania szkołą wyższą. Zebrane w XIV. tomie Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku prace pokazują dyle maty i wyzwania związane z zarządzaniem nowoczesną uczelnią. W szczególności zaś dotyczą: - wzajemnych zależności pomiędzy szkołą wyższą i jej otoczeniem, - organizacji i metod zarządzania uczelnią, - narzędzi zarządzania jakością w szkole wyższej. Publikacja ta adresowana jest przede wszystkim do menedżerów współczesnych uczelni. W swoich zamierzeniach ma jednocześnie być przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji naukowej nad procesami związanymi z zarządzaniem i organizacją szkoły wyższej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie SzkoĹ‚Ä WyĹźszÄ dylematy i wyzwania Tom 14

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Kompetencje pracownicze to jedno z kluczowych zagadnień nauk o zarządzaniu. Teoretycy i praktycy, jak rĂłwnieĹź klasycy i współcześni badacze zgodnie przyjmują, iĹź wiodącym czynnikiem... Pełen opis produktu 'Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarzÄ dzaniu' »

  Kompetencje pracownicze to jedno z kluczowych zagadnień nauk o zarządzaniu. Teoretycy i praktycy, jak również klasycy i współcześni badacze zgodnie przyjmują, iż wiodącym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw oraz podnoszenia sprawności zespołowych form organizacji pracy są kompetencje pracownicze, na bazie których członkowie organizacji podejmują decyzje i działania oraz osiągają zamierzone cele. Książka zawiera prezentację najważniejszych klasycznych oraz współczesnych koncepcji i modeli kompetencji pracowniczych w zarządzaniu oraz metodyczne podstawy badania kompetencji pracowniczych. Klasyczna interpretacja kompetencji pracowniczych odpowiada normatywom prekursorów nauk o zarządzaniu, natomiast współczesna ściśle koresponduje z rozwojem nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania. W świetle przeprowadzonych rozważań ukazano kapitał intelektualny i samoorganizację, jako odniesienie do zasobów i organizacji pracy współczesnego przedsiębiorstwa. W książce dokonano prezentacji ewolucji roli czynnika ludzkiego organizacji oraz charakterystyki kluczowych obszarów problemowych dotyczących kierowania pracownikami we współczesnej organizacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarzÄ dzaniu

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  „Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie ryzykiem w małym banku' »

  „Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Autor w przystępny sposób omawia: • rolę kapitału w funkcjonowaniu banku, • ryzyko kredytowe w jego podstawowej funkcji, • metody ograniczania ryzyka kredytowego, • aspekty ryzyka rynkowego, • realne uwarunkowania ryzyka stopy procentowej, • obszary ryzyka operacyjnego, • ryzyko płynności i finansowania aktywów, • sens przeprowadzania testów warunków skrajnych, • podporządkowanie organizacji banku regulacjom ładu korporacyjnego, • zasadę proporcjonalności, która powinna być uwzględniona w regulacjach nadzorczych. Żadne regulacje nie działają samoistnie, a poza zdefiniowanymi rodzajami ryzyka występuje jeszcze ryzyko zwykłej głupoty ludzkiej, które trudno zmierzyć, a jeszcze trudniej nim zarządzać.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie ryzykiem w małym banku

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Książka Model systemu społecznego a problemy zarządzania zawiera wielostronny obraz rzeczywistości społecznej stanowiący jednak funkcjonalną całość.Prezentuje całkowicie odmienny i... Pełen opis produktu 'Model systemu społecznego a problemy zarzÄ dzania' »

  Książka Model systemu społecznego a problemy zarządzania zawiera wielostronny obraz rzeczywistości społecznej stanowiący jednak funkcjonalną całość.Prezentuje całkowicie odmienny i ure- alniony obraz rzeczywistości społecznej włączając w nią środowi- sko naturalne,w którym toczy się życie określonego społeczeństwa.W publikacji tej zostały przedstawione m.in.: sformułowania precyzujące istotę aktywności i efektywności, istotę kultury,sztuki zarządzania, podstawowe kierunki aktywności społeczeństwa, główne składniki struktur każdego z kierunków aktywności decydujące o istnieniu określonego rodzaju działania, specyfiki podstawowych kierunków działalności kierowniczej. Opracowanie to jest interesujące i pomocne zarówno dla kadry kierowniczej różnych szczebli zarządzania,jak i dla przedstawicie- li wielu dyscyplin naukowych wspomagających sprawność i sku- teczność działalności kierowniczej. Dr Tadeusz Chudoba, z wykształcenia historyk, pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof.Stanisława Herbsta ukierunkował na badanie ryn- ków w różnych ujęciach:lokalnym,regionalnym i ogólnopolskim. Po uzyskaniu stopnia doktora pracował w Katedrze Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i w Zakładzie Problemów Społecz- nych Instytutu Turystyki.W tym czasie odbył szereg podróży do Holandii, Wielkiej Brytanii,Norwegii i USA połączonych z wykładami gościnnymi, nawiązał liczne kontakty naukowe i zapoznał się z interesującą,niedo- stępną wówczas w Polsce literaturą przedmiotu oraz praktycznym podej- ściem do zarządzania i jego ekonomiczności oraz sprawności. W latach 1984-1996 przebywał w Szwecji gdzie w Skörde m.in.był wy- kładowcą w Högskolan –fili Uniwersytetu w Göteborgu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Model systemu społecznego a problemy zarzÄ dzania

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Monografia stanowi swoistą syntezę badań, dotyczących zarządzania procesami w przedsiębiorstwach medialnych, moĹźliwości i barier występujących w tym zakresie w praktyce gospodarczej.... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne' »

  Monografia stanowi swoistą syntezę badań, dotyczących zarządzania procesami w przedsiębiorstwach medialnych, możliwości i barier występujących w tym zakresie w praktyce gospodarczej. Może być użyteczna dla tych czytelników, którzy są zainteresowani problemami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz poprawą skuteczności i efektywności ich działania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne

 • [CEDEWU]

  Kategoria: _Niesklasyfikowane

  , ich bezpośrednią przyczyną. Tom piąty Prac Naukowych WyĹźszej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został problematyce zarządzania finansami wobec wyzwań XXI wieku. Treści książki... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku Tom 5' »

  Koniec pierwszej dekady XXI w. mija pod znakiem głębokiego i niespodziewanego kryzysu finansowego oraz poważnego spowolnienia światowej gospodarki. Wydarzenia te dowiodły, że współczesna gospodarka posiada swoje niedoskonałości, a nowoczesne metody gospodarowania finansami nie tylko, że nie chronią jej przed gwałtownymi zawirowaniami, ale mogą być, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, ich bezpośrednią przyczyną. Tom piąty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został problematyce zarządzania finansami wobec wyzwań XXI wieku. Treści książki obejmują swym zakresem cztery podstawowe dziedziny: - innowacyjnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, - organizacji i funkcjonowania systemów informacji finansowej w nowoczesnym przedsiębiorstwie, - uwarunkowań i metod zarządzania finansami w makro i mikro skali, - zastosowania metod ilościowych w gospodarowaniu finansami. Zamieszczone w Pracach treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów badań naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym. Mamy nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych pogłębionych rozważań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce zarządzania współczesnymi finansami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku Tom 5

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych oraz zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych Wybrane metody analizy wskaĹşnikowej spraw... Pełen opis produktu 'Analiza i zarzÄ dzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel' »

  Zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych oraz zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych Wybrane metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, źródła finansowania korporacji poprzez reinwestowanie zysków i określone instrumenty finansowe Zastosowania praktyczne metody prognozowania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych liniowych i nieliniowych w odniesieniu do sprawozdań finansowych Formuły oceny inwestycyjnej wraz z możliwościami symulacji opartej na metodzie Monte Carlo, np. NPV.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Analiza i zarzÄ dzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Oddawana do rąk CzytelnikĂłw książka adresowana jest głównie do studentĂłw kierunkĂłw ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotĂłw związanych z problematyką zarządzania Pełen opis produktu 'Teoria i praktyka zarzÄ dzania finansami przedsiębiorstw' »

  Oddawana do rąk Czytelników książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodarczych - przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, księgowych, specjalistów ds. analiz, controllingu, inwestycji itp. Można w niej znaleźć zarówno teoretyczne podstawy omawianych zagadnień, jak i praktyczne rozwiązania konkretnych problemów dotyczących pomiaru i kształtowania przepływów finansowych w przedsiębiorstwie. Książka autorstwa dr. Jacka Jaworskiego obejmuje najważniejsze problemy z zakresu zarządzania finansami, prezentując je jako kompilację i podsumowanie autorów publikujących na ten temat. Rozważania teoretyczne wzbogacone są o przykłady, pytania kontrolne i zadania, co powoduje, że będzie ona wielce użyteczna w procesie dydaktycznym prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański Praca stanowi bardzo interesującą i wartościową pozycję z obszaru zarządzania finansami. Jest oparta na starannie dobranej i umiejętnie wykorzystanej literaturze oraz ciekawych przykładach. Autor z dużym znawstwem zaprezentował kluczowe pojęcia, teorie i badania dotyczące zarządzania finansami - ważnej, aczkolwiek ciągle stosunkowo młodej dyscypliny naukowej prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria i praktyka zarzÄ dzania finansami przedsiębiorstw

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Zakresem opracowania objęto: - gradację i specyfikę finansowania małych przedsiębiorstw - samofinansowanie działalności inwestycyjnej - pozyskiwanie środkĂłw pieniężnych za pomocą rĂłwnowaĹźnika... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie finansami małych przedsiębiorstw' »

  Zakresem opracowania objęto: - gradację i specyfikę finansowania małych przedsiębiorstw - samofinansowanie działalności inwestycyjnej - pozyskiwanie środków pieniężnych za pomocą równoważnika odpisów amortyzacyjnych w przychodach - możliwość wykorzystania zasad amortyzacji podatkowej w samofinansowaniu - wpływ polityki finansowej państwa na potencjalne decyzje małych przedsiębiorstw.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie finansami małych przedsiębiorstw

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  w zrozumieniu aktualnych problemĂłw, jakie występują w zarządzaniu kryzysowym, w ciągle zmieniającym się środowisku. Celem powstania prezentowanej pozycji jest chęć rozbudzenia w Czytelniku... Pełen opis produktu 'ZarzÄ dzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych' »

  Jedną z perspektyw współczesnego pojmowania bezpieczeństwa jest jego obecność w codziennej aktywności człowieka. Każdy ma prawo odczuwać stan równowagi w domu, w miejscu pracy czy wypoczynku, wszędzie tam, gdzie przebywa i funkcjonuje. Owo prawo i potrzeba zarazem, determinują konieczność pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności tego, jak przeciwdziałać, i jak reagować na wszelkiego rodzaju zdarzenia destabilizujące ład psychiczny i fizyczny. Treść prezentowanej monografii ułatwia badaczom, studentom, organizatorom i pasjonatom dostęp do informacji, a zarazem pomaga w zrozumieniu aktualnych problemów, jakie występują w zarządzaniu kryzysowym, w ciągle zmieniającym się środowisku. Celem powstania prezentowanej pozycji jest chęć rozbudzenia w Czytelniku twórczej i aktywnej postawy, wobec potencjalnej czy rzeczywistej sytuacji kryzysowej. Założeniem autorów jest zatem przekonanie, iż nawet, jeśli człowiek nie jest w stanie przewidzieć i przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom (zarówno cywilizacyjnym, jak i naturalnym), to jest w stanie świadomie i bez paniki funkcjonować w obliczu zdiagnozowanych niebezpieczeństw, ratując tym samym nierzadko życie swoje i najbliższych mu osób. Czytelnik zgłębiając treść prezentowanej książki ma szansę nie tylko poznać istotę i skutki sytuacji kryzysowych, lecz także może poznać problematykę zarządzania kryzysowego na poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i państwowym. Autorzy proponują zatem swoistą podróż, zaczynając od obrazu istoty zagrożeń, podstaw prawnych powołujących organy reagowania kryzysowego poprzez zasady organizacji zarządzania kryzysowego, zarówno w perspektywie cywilnej, jak i militarnej. Zainteresowani tematyką odnajdą w opracowaniu także opis specyfiki zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Inspiracji może dostarczyć próba odpowiedzi na pytanie: Jak dostępne metody, techniki i narzędzia wpływają na skuteczność kierowania zasobami ludzkimi? Można zatem w prezentowanej monografii zgłębić refleksję na temat motywacji, coachingu, negocjacji oraz jakości w procesie kierowania zasobami ludzkimi. Pozostawiając w rękach Czytelnika dorobek analiz teoretycznych, ale i wieloletniej praktyki popartej przeprowadzonymi badaniami własnymi, Autorzy żywią nadzieję, że monografia zaspokoi ciekawość Odbiorcy i rozbudzi jego aktywność w omawianym obszarze.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZarzÄ dzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie ma wpływ na skuteczne realizowanie podstawowego celu działania przedsiębiorstwa, jakim jest pomnaĹźanie bogactwa wł... Pełen opis produktu 'Strategiczne zarzÄ dzanie płynnościÄ finansowÄ w przedsiębiorstwie' »

  Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie ma wpływ na skuteczne realizowanie podstawowego celu działania przedsiębiorstwa, jakim jest pomnażanie bogactwa właścicieli, realizowane dzięki zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa. Adresatami książki są zarządy, członkowie rad nadzorczych, inwestorzy i doradcy, wyższa i średnia kadra menedżerska, uczestnicy studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania płynnością finansową, studenci studiów licencjackich jak i magisterskich oraz doktoranckich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Strategiczne zarzÄ dzanie płynnościÄ finansowÄ w przedsiębiorstwie

 • [CEDEWU]

  Kategoria: Nauka / Ekonomia, biznes

  W książce poświęconej złoĹźonej problematyce definiowania, kreowania, postrzegania i pomiaru wartości przedsiębiorstwa autor w przystępny sposĂłb przedstawia: współczesne teorie przedsiębiorstwa... Pełen opis produktu 'Kreowanie wartości firmy jako cel zarzÄ dzania współczesnym przedsiębiorstwem' »

  W książce poświęconej złożonej problematyce definiowania, kreowania, postrzegania i pomiaru wartości przedsiębiorstwa autor w przystępny sposób przedstawia: współczesne teorie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo jako element systemu dostarczania wartości filozoficzne aspekty wartości instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy i innych uczestników procesów rynkowych, a także opisuje oraz poddaje krytycznej analizie zachowania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w procesach decyzyjnych dotyczących inwestycji na rynku kapitałowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kreowanie wartości firmy jako cel zarzÄ dzania współczesnym przedsiębiorstwem


Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1