Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: FIZYKA

  , identyfikację, pomiar i syntezę. Zawiera rozdziały poświęcone stateczności ? jednej z najważniejszych właściwości układów fizycznych ? oraz ?drganiom specjalnym? ? parametrycznym,... Pełen opis produktu 'Drgania układów fizycznych' »

  Podręcznik adresowany do studentów wyższych szkół technicznych oraz inżynierów zajmujących się dynamiką konstrukcji. Jego układ odpowiada podziałowi działań inżynierskich na modelowanie, analizę, identyfikację, pomiar i syntezę. Zawiera rozdziały poświęcone stateczności ? jednej z najważniejszych właściwości układów fizycznych ? oraz ?drganiom specjalnym? ? parametrycznym, nieliniowym, samowzbudnym i losowym. Większość trudnych pojęć i metod ilustrowana jest przykładami. Przypomnijmysobie wpierw, że klasyfikacją drgań nie zajmowaliśmy się nalekcjach fizyki w szkole średniej, gdzie pojawiały się tylkodrgania mechaniczne i elektromagnetyczne. Wówczas dowiedzieliśmysię, że pierwsze występują w mechanicznych układach drgających,a drugie w elektrycznym obwodzie drgającym. Tak więc, pierwotnypodział można oprzeć na rodzaju obiektów drgających i jest onczęsto stosowany w różnych poradnikach: mamy więc drganiasamolotów, drgania obrabiarek, drgania maszyn górniczych, drgania,mostów wiszących itd. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obiekty sąz reguły zbudowane z wielu podzespołów, to możemy mówić opodziale według rodzaju elementów drgających, na drgania łopatekmaszyn wirujących (sprężarek, turbin, wentylatorów), drganiasterów obiektów powietrznych i wodnych itp. Wksiążkach z teorii drgań taki podział w ogóle nie ma miejsca,gdyż nie ujmuje on istoty rzeczy, którą jest mechanizm powstawaniadrgań i ich opis, czyli rodzaj modelu matematycznego. Jak pamiętamy,model matematyczny nie rozróżnia natury zjawiska, do którego sięodnosi – modele drgań zarówno mechanicznych, jak i elektrycznychmają taką samą postać. Z tego punktu widzenia będziemy dalejsnuli swoje refleksje. Niemamy wątpliwości, że podstawowym kryterium tak rozumianejklasyfikacji jest liczba stopni swobody, Rozróżniamy zatem układyo jednym, wielu oraz nieskończenie wielu stopniach swobody; teostanie noszą na ogół nazwę układów ciągłych, w opozycji doukładów dyskretnych, które obejmują układy o skończonej liczbiestopni swobody. Modelem matematycznym układu dyskretnego jestrównanie różniczkowe zwyczajne, natomiast układu ciągłego jestrównanie różniczkowe cząstkowe. Podstawowypodział równań różniczkowych odbywa się według kryteriumoperacji matematycznych na funkcji niewiadomej ( w celu uproszczeniabierzemy pod uwagę tylko jedno równanie, a nie układy równań).Jeżeli w równaniu różniczkowym funkcja niewiadoma i jej pochodnewystępują tylko w pierwszej potędze, to mamy do czynienia zrównaniem liniowym, a drgania opisane takim równaniem noszą nazwęliniowych. Jeżeli współczynniki równania zależą od funkcjiniewiadomej i jej pochodnych, to mamy do czynienia z drganiaminieliniowymi. Występujące wówczas w równaniu iloczyny lub potęgifunkcji niewiadomej i jej pochodnych są przejawami istnienianieliniowości fizycznych w postaci luzów, praw materiałowych itp. Zewzględu na sposób oddziaływania zewnętrznych źródeł energii,drgania dzielimy na autonomiczne i heteronomiczne. Drganiaautonomiczne są opisywane równaniem, w którym czas nie występujejawnie, co oznacza, że na układ nie działa siła zewnętrzna iparametry układu (np. masa) są stałe. Najbardziejznanym rodzajem drgań autonomicznych są drgania swobodne. Jeżelinie ma tłumienia (c = 0) to drgania nazywamy własnymi. Zauważmy,że ta nazwa ma sens tylko w przypadku modeli matematycznych, gdyż wukładzie rzeczywistym tłumienie występuje zawsze. Drgania swobodneodbywają się dzięki energii dostarczanej układowi w chwilipoczątkowej, traktowanej jako początek drgań. Mniejznanym rodzajem drgań autonomicznych są drgania samowzbudne, którecharakteryzują się tym, że układ drgający sam dawkuje sobiedopływ energii. Oznacza to, że pobudzanie do drgań samowzbudnychwymaga pewnej energii początkowej, co odróżnia je od drgańwymuszonych ( krótko, choć nieściśle: przy braku drgań nie mapobudzenia). Można ująć to jeszcze inaczej: siły zewnętrznedziałające na układ są zdeterminowane przez ruch samego układu. Drganiaheteronomiczne dzielą się na wymuszone i parametryczne. Typowymprzykładem modelu drgań wymuszonych jest równanie opisująceukład, dla którego źródłem drgań jest energia doprowadzonaprzez silę zewnętrzną F(t). W przypadku jawnej zależnościomczasu choćby jednego ze współczynników równania, zewnętrzneźródło energii przejawia swe działanie poprzez zmianę parametrówukładu. W równaniach ruchu może to przybrać postać np. (8.6),jeśli zmianie ulega tylko sztywność. W przypadku ogólnymwszystkie współczynniki równania zależą od czasu, a równaniejest jednorodne. Bardzoważne kryterium klasyfikacji opiera się na sposobie funkcjiniewiadomej. Otóż mamy do czynienia z drganiami zdeterminowanymi,jeśli posługujemy się opisem zdeterminowanym, oraz z drganiamilosowymi, jeśli używamy opisu losowego. Abyzrozumieć powód pojawienia się wielu książek specjalistycznych zdziedziny drgań, powołujemy jeszcze jedno kryterium, a mianowiciełączenie typów drgań, z którego wynikają drgania jednoimienne(np. swobodne, tłumione, losowe) oraz wieloimienne ( te mogą byćnazwane kombinowanymi). Wieloimienność występuje nawet w tytułachksiążek, np. „Drgania samochodowe wzbudne układów ciągłych”(P.S. Landa, Nauka, Moskwa 1983), lub artykułów, np. „Nonlineartheory of random vibrations” (T.K. Caughey) w zbiorze „AdvancesIn Applied Mechanics”, Academic Press, 1971, s. 209 – 253. Spistreści WYKAZSKRÓTÓW I SYMBOLI WIADOMOŚCI WSTĘPNE Co to są drgania ? Oscylator harmoniczny Zjawiska okresowe w przyrodzie Drgania w technice Wpływ drgań na człowieka Przyczyny powstawania drgań Zarys historii teorii drgań Problematyka drgań na tle zadań inżynieryjnych MODELOWANIE UKŁADÓW DRGAJĄCYCH Pojęcie modelu Badanie zjawisk za pomocą modeli Modelowanie matematyczne procesów fizycznych Elementy układów drgających i ich modele Podstawowe metody modelowania układów drgających Zabiegi upraszczające O specyfice modelowania układów mechanicznych DRGANIA UKŁADÓW LINIOWYCH O JEDNYM STOPNIU SWOBODY Drgania swobodne Drgania wymuszone siłą harmoniczną Drgania wymuszone nagłym przyłożeniem siły Drgania wymuszone kinematycznie Metody przybliżone wyznaczania częstości własnej układu KONCEPCJE SPECJALNE W BADANIU UKŁADÓW FIZYCZNYCH Szeregi Fouriera Całka Duhamela Liczby zespolone Przekształcenia Fouriera i Laplace’a Transmitancje i charakterystyki częstościowe układów liniowych Zmienne stanu, płaszczyzna fazowa i punkty osobliwe Funkcja Diraca Metoda współczynników i funkcji wpływu Równania całkowe jako modele zjawisk fizycznych Opis układów za pomocą schematów blokowych Elementy algebry liniowej Struktura rozwiązań układu równań różniczkowych liniowych Elementy rachunku prawdopodobieństwa i procesów losowych STATECZNOŚĆ RUCHU MODELI DYSKRETNYCH Wstęp do zagadnienia stateczności Stateczność w sensie Lapunowa Niektóre inne rodzaje stateczności Stateczność równań różniczkowych liniowych o współczynnikach stałych Stateczność równań różniczkowych liniowych o współczynnikach okresowych Badanie stateczności układów nieliniowych Badanie charakteru punktów osobliwych Niestandardowe zagadnienia teorii stateczności DRGANIA UKŁADÓW LINIOWYCH O WIELU STOPNIACH SWOBODY Układy o dwóch stopniach swobody Macierz modalna Układy o dużej liczbie stopni swobody Metody przybliżone wyznaczania częstości własnych DRGANIA LINIOWYCH UKŁADÓW CIĄGŁYCH JEDNOWYMIAROWYCH Co to są układy ciągłe ? Podstawowe układy rodzajów ciągłych Drgania swobodne układów ciągłych jednowymiarowych Drgania wymuszone układów ciągłych jednowymiarowych Metody przybliżone analizy drgań układów ciągłych Fale w układach ciągłych na przykładzie struny DRGANIA PARAMETRYCZNE Przyczynach drgań parametrycznych Badanie stateczności równania Mathieugo Przykład badania stateczności układu parametrycznego DRGANIA NIELINIOWE O specyfice układów nieliniowych Przyczyny nieliniowości Podstawowe modele nieliniowe układów drgających Wyznaczanie głównych cech układów nieliniowych Synchronizacja Chaos DRGANIA SAMOWZBUDNE Wiadomości ogólne Mechanizmy powstawania drgań samowzbudnych Rozważania energetyczne Przykłady układów samowzbudnych Wprowadzenie równania van der Pola Rozwiązanie równania van der Pola DRGANIA LOSOWE Rola ujęcia losowego Analiza modelu liniowego w przypadku wymuszenia losowego Ruch płytki w podmuchu wiatru losowego POMIARY DRGAŃ Po co mierzyć drgania ? Co to znaczy mierzyć drgania ? Jak mierzyć drgania ? Najważniejsze zastosowania pomiarów IDENTYFIKACJA UKŁADÓW DRGAJĄCYCH Uwagi wstępne Klasyfikacja metod identyfikacji Identyfikacja tłumienia w układzie liniowym Identyfikacja masy i sztywności układu SYNTEZA UKŁADÓW DRGAJĄCYCH Wprowadzenie Rodzaje syntezy Synteza bierna Synteza czynna PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TEORII DRGAŃ Wielki milczek, czyli nie każdy dzwon bije Belka Bernoullego – Eulera Funkcje wpływu dla jednowymiarowych układów ciągłych Wpływ siły wzdłużnej na częstość drgań giętnych belki stateczność regulatora Watta Standardowe równanie Mathieugo Prędkość krytyczna wałów wirujących POSŁOWIE Refleksje na temat klasyfikacji drgań Literatura zalecana Literatura dla dociekliwych Co dalej ? DODATEKA. PRZEKSZTAŁCENIE LAPLACE’A DODATEKB. WYBRANE WORY MATEMATYCZNE DODATEKC. KRÓTKIE NOTKI BIOGRAFICZNE BIBLIOGRAFIA SKOROWIDZ
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Drgania układów fizycznych

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Podręcznik adresowany do studentów oraz inżynierów zajmujących się dynamiką konstrukcji. Jego układ odpowiada podziałowi działań inżynierskich na modelowanie, analizę, identyfikację, pomiar i... Pełen opis produktu 'Drgania układów fizycznych' »

  Podręcznik adresowany do studentów oraz inżynierów zajmujących się dynamiką konstrukcji. Jego układ odpowiada podziałowi działań inżynierskich na modelowanie, analizę, identyfikację, pomiar i syntezę. Zawiera rozdziały poświęcone stateczności oraz ?drganiom specjalnym? ? parametrycznym, nieliniowym, samowzbudnym i losowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Drgania układów fizycznych


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: