Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Prawo/Prawo handlowe i gospodarcze

  0.2700Monografia przedstawia instytucję nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Zawiera analizę charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych... Pełen opis produktu 'Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych.' »

  0.2700Monografia przedstawia instytucję nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Zawiera analizę charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek, która ma na celu rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie dotyka je sankcja określana w prawie cywilnym nieważnością czynności prawnej.Opracowanie podejmuje zespół zagadnień związanych z zakresem zastosowania regulacji o nieważności czynności prawnych do instytucji z zakresu prawa spółek. Do takich instytucji, pozostających w polu zainteresowania monografii, należą: stwierdzenie nieważności uchwał organów spółki; nieważność aktów reprezentacji podejmowanych przez organy spółki; tzw. nieważność spółki;Materiał normatywny dotyczący tych sankcji, budzi uzasadnione wątpliwości, których rozwianie staje się tym bardziej palące i kluczowe, im szybciej rośnie liczba podmiotów gospodarczych poddanych tym regulacjom. Dlatego też precyzyjne wyjaśnienie konsekwencji, jakie dla podmiotu prawa uczestniczącego w obrocie gospodarczym niosą określone nieprawidłowości w jego działaniu, posiada doniosłe znaczenie, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne.Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala: w szerszy sposób spojrzeć na problematykę prawa spółek; zapoznać się z poglądami doktryny; zapoznać się z orzecznictwem.Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, ale również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawa prywatnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych.

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo cywilneWysyłka: od ręki

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego.Niniejsze, 4... Pełen opis produktu 'Nieważność czynności prawnej /wyd 4/' »

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego.Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny.W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.: czynności wadliwe, bezskuteczne i nieważne, tzw. czynności nieistniejące, inne postacie wadliwości czynności prawnych, czynności częściowo nieważne i częściowo bezskuteczne; Konstrukcyjnych przesłanek nieważności czynności prawnych, m.in.: zdolność prawna i zdolności do czynności prawnych, nieprawidłowa reprezentacja a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych, stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, pozorność, niedochowanie wymogów co do formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności; Sprzeczności z prawem czynności prawnej jako przesłance jej nieważności, m.in.: obejście prawa w Kodeksie cywilnym, sprzeczność czynności prawnej z normami Unii Europejskiej, Innych przesłanek nieważności czynności prawnej opartych na ocenie prawidłowości jej treści i celu, m.in.: sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, sprzeczność z właściwością stosunku prawnego, problematyka kauzalności w kontekście ważności czynności o charakterze przysparzającym; Skutków prawnych nieważności bezwzględnej, m.in.: cechy nieważności bezwzględnej, roszczenia, które mogą powstać w związku z nieważnością czynności prawnych.Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki nieważności czynności prawnych, dlatego też jest pozycją przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nieważność czynności prawnej /wyd 4/

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4... Pełen opis produktu 'Nieważność czynności prawnej [Gutowski Maciej]' »

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.: czynności wadliwe, bezskuteczne i nieważne, tzw. czynności nieistniejące, inne postacie wadliwości czynności prawnych, czynności częściowo nieważne i częściowo bezskuteczne; Konstrukcyjnych przesłanek nieważności czynności prawnych, m.in.: zdolność prawna i zdolności do czynności prawnych, nieprawidłowa reprezentacja a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych, stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, pozorność, niedochowanie wymogów co do formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności; Sprzeczności z prawem czynności prawnej jako przesłance jej nieważności, m.in.: obejście prawa w Kodeksie cywilnym, sprzeczność czynności prawnej z normami Unii Europejskiej, Innych przesłanek nieważności czynności prawnej opartych na ocenie prawidłowości jej treści i celu, m.in.: sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, sprzeczność z właściwością stosunku prawnego, problematyka kauzalności w kontekście ważności czynności o charakterze przysparzającym; Skutków prawnych nieważności bezwzględnej, m.in.: cechy nieważności bezwzględnej, roszczenia, które mogą powstać w związku z nieważnością czynności prawnych. Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki nieważności czynności prawnych, dlatego też jest pozycją przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną. Seria cyklu: INSTYTUCJE PRAWA PRYWATNEGO ISBN: 9788325595630 Kod paskowy: 9788325595630 Autorzy: Gutowski Maciej Wydanie: 4 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 25291 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 498 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 13.5x22.0cm Głębokość (mm): 35 Waga: 0.78 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nieważność czynności prawnej [Gutowski Maciej]

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńczeWysyłka: od ręki

  W publikacji przedstawiono analizę prawną zgody małżonka na dokonanie czynności prawnych wymienionych w art. 37 k.r.o. w płaszczyźnie wykonywania zarządu majątkiem wspólnym.... Pełen opis produktu 'Zgoda małżonka na dochodzenie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej' »

  W publikacji przedstawiono analizę prawną zgody małżonka na dokonanie czynności prawnych wymienionych w art. 37 k.r.o. w płaszczyźnie wykonywania zarządu majątkiem wspólnym. Podkreślone zostało szczególne znaczenie zgody jako elementu konstrukcyjnego ustroju majątkowej wspólności ustawowej, będącej jednym z rodzajów więzi prawnej określanej mianem wspólności. W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano kwestie związane z katalogiem czynności prawnych zależnych, czyli wymagających zgody współmałżonka, w tym dotyczących nieruchomości, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw. Ponadto omówiono charakter prawny zgody małżonka oraz problematykę sądowej ingerencji w czynności zarządu majątkiem wspólnym. Przedstawione zagadnienia wymagały zastosowania kilku metod badawczych. Poza metodą formalno-dogmatycznej analizy tekstów normatywnych i poglądów naukowych znalazły zastosowanie również inne metody i techniki badawcze, jak na przykład analiza orzecznictwa sądowego, materiałów notarialnych oraz projektów ustaw. Książka przeznaczona jest dla praktyków i teoretyków prawa prywatnego (w szczególności prawa cywilnego i rodzinnego); może być przydatna także wszystkim osobom zainteresowanym problematyką funkcjonowania ustawowej wspólności małżeńskiej w gospodarce rynkowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zgoda małżonka na dochodzenie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo

  Warunkowe czynności prawne to kompleksowa publikacja omawiająca instytucję warunku. W książce tej Czytelnik znajdzie nie tylko typowe rozważania poświęcone regulacji art. 89 i n. k.c.,... Pełen opis produktu 'Warunkowe czynności prawne.' »

  Warunkowe czynności prawne to kompleksowa publikacja omawiająca instytucję warunku. W książce tej Czytelnik znajdzie nie tylko typowe rozważania poświęcone regulacji art. 89 i n. k.c., lecz także rozbudowane omówienie wszystkich rodzajów warunku (także tych nieznanych polskiemu Kodeksowi cywilnemu) oraz statusu osoby uprawnionej pod warunkiem i ochrony prawa warunkowego. Obecnemu wzrostowi znaczenia warunku w obrocie prawnym, zwłaszcza w stosunkach gospodarczych, nie towarzyszyło jak dotąd adekwatne zainteresowanie ze strony doktryny prawa cywilnego. Zagadnienia jurydyczne dotyczące warunkowych czynności prawnych były całościowo omawiane jedynie w komentarzach, systemach i podręcznikach do części ogólnej prawa cywilnego. Ta książka przełamuje schemat i przedstawia zagadnienie warunkowych czynności prawnych nie tylko w odniesieniu do działu V w tytule IV księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, lecz także w prawie zobowiązań, spadkowym, rzeczowym i rodzinnym. Ponadto zawiera ona analizę prawnoporównawczą instytucji warunku w prawie obcym, zwłaszcza w prawie nie-mieckim i szwajcarskim, ze względu na podobieństwo rozwiązań dotyczących warunku przyjętych przez polskiego ustawodawcę. Całość uzupełniają rozważania de lege ferenda po-święcone przepisom o warunku znajdującym się w projekcie księgi pierwszej nowego Kodek-su cywilnego. Książka adresowana jest przede wszystkim do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i komorników. Będzie także nieocenioną pomocą dla aplikantów wszystkich za-wodów prawniczych i studentów prawa. Dr Bartłomiej Swaczyna - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagielloń-skiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. W latach 2007-2010 był członkiem Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Warunkowe czynności prawne.

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Niniejsza monografia koncentruje się na zdolności do czynności prawnych osób dorosłych oraz jej ograniczeniach. Publikacja przedstawia tło funkcjonowania norm dotyczących zdolności do... Pełen opis produktu 'Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia' »

  Niniejsza monografia koncentruje się na zdolności do czynności prawnych osób dorosłych oraz jej ograniczeniach. Publikacja przedstawia tło funkcjonowania norm dotyczących zdolności do czynności prawnych, m.in. zmiany demograficzne, postępy nauk medycznych, socjologicznych i psychologicznych oraz ewolucję podstaw aksjologicznych tych norm. Praca zawiera więc analizę ważniejszych ustawodawstw obcych, w których dokonały się ostatnio daleko idące zmiany unormowań dotyczących zdolności do czynności prawnych oraz aktów Rady Europy w sprawie zasad prawnej ochrony dorosłych niemogących samodzielnie prowadzić swych spraw. Obszerny fragment książki poświęcony jest analizie pojęcia zdolności do czynności prawnych jako składnika kompetencji do dokonywania czynności konwencjonalnych oraz jako element podmiotowości prawnej jednostki. Praca przedstawia również wartości stanowiące podstawę ingerencji w zdolność do czynności prawnych. Stanowi to punkt wyjścia dla rozważań nad zgodnością obowiązujących w Polsce norm dotyczących ingerencji w zdolność do czynności prawnych ze standardami prawa międzynarodowego i standardami konstytucyjnymi. Dopełnieniem monografii jest prezentacja wprowadzanych w niektórych ustawodawstwach konstrukcji prawnych, które stanowią alternatywę dla ubezwłasnowolnienia i pieczy ustanawianej w jego wyniku, w tym pełnomocnictwa opiekuńczego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Choć temat tej książki dość ściśle wiąże się z pro... Pełen opis produktu 'Wzruszalność czynności prawnej' »

  Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Choć temat tej książki dość ściśle wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość czynności, czy nawet sama jej wzruszalność nie jest bowiem ? w odróżnieniu od pojęcia nieważności ? kategorią jednorodną. Świadczy o tym nie tylko to, że pojęcie wadliwości jest najszersze i zawiera w sobie wzruszalność, bezskuteczność i nieważność. Niniejsza pozycja w 5 rozdziałach dogłębnie analizuje powyższe kwestie, wychodząc od pojęcia wzruszalności, poprzez podstawy wzruszalności czynności prawnej jako kształtujące oświadczenie woli, analizę sankcji wzruszalności, kończy rozważania na formułowaniu propozycji de lege ferenda w odniesieniu do unormowania czynności wzruszalnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wzruszalność czynności prawnej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo cywilneWysyłka: od ręki

  Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnych, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. ... Pełen opis produktu 'Nieważność czynności prawnej' »

  Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnych, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Monografia prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących: systematyki wadliwych czynności prawnych aparatury pojęciowej związanej z pojęciem czynności prawnej przesłanek nieważności pod kątem cywilistycznej analizy czynności prawnych, wsparte dorobkiem doktryny i orzecznictwa poszczególnych postaci wadliwości czynności prawnych oraz różnic pomiędzy nieważnością bezwzględna, a innymi postaciami wadliwości czynności prawnych cech sankcji nieważności bezwzględnej, w szczególności roszczeń związanych z jej zaistnieniem oraz problematykę procesową Ponadto w książce omówiono tworzącą się w ostatnich latach tendencję do stopniowego odchodzenia od sankcji nieważności w kierunku sankcji bezskuteczności zawieszonej w przypadku wadliwej reprezentacji osób prawnych. Monografia zawiera także analizę nieważności czynności prawnej w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nieważność czynności prawnej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  . Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje... Pełen opis produktu 'Bezskuteczność czynności prawnej' »

  Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje w nim typologie wadliwości oraz wyróżnia czynności prawne bezskuteczne, wadliwe, wzruszalne i nieważne.Kolejny, II rozdział poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została: instytucja skargi paulińskiej, ze wskazaniem na przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych oraz wynikające z tego konsekwencje prawne i faktyczne, zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC (ius ad rem), bezskuteczność umowy dożywocia, a także bezskuteczność w Prawie upadłościowym i naprawczym. Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej, analizowanej na gruncie KC i KSH, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokonanych bez zgody przedstawiciela ustawowego lub dokonanych przez rzekomego pełnomocnika.Bezskuteczność sensu stricto jest tematem przewodnim IV rozdziału prezentowanej publikacji. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.: w zakresie prawa pierwokupu, przyrzeczenia publicznego, rękojmi, klauzul abuzywnych. Kolejny rozdział stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności, mechanizmem jej uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej. W rozdziale tym przedstawiono także katalog roszczeń związanych z bezskutecznością.W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych oraz zagadnienia konwersji i konwalidacji czynności bezskutecznych.Rozdział VII zawiera podsumowanie wywodów zawartych w publikacji oraz wnioski de lege ferenda.Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki bezskuteczności czynności prawnych, dlatego też stanowi pozycję przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Bezskuteczność czynności prawnej

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo cywilneWysyłka: od ręki

  Książka stanowi monograficzne opracowanie tematyki wadliwości czynności prawnych spółek kapitałowych - zagadnienia mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu. Zaletą publikacji... Pełen opis produktu 'Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego' »

  Książka stanowi monograficzne opracowanie tematyki wadliwości czynności prawnych spółek kapitałowych - zagadnienia mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu. Zaletą publikacji jest całościowe, dotychczas niespotykane, ujęcie problematyki. Autor nie ogranicza się jedynie do omówienia kwestii związanych z wadliwością uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, lecz analizuje różnorakie rodzaje czynności prawnych spółek kapitałowych, w tym dokonywane przez zarząd, radę nadzorczą, prokurentów, likwidatorów. W każdym przypadku omawiane są najpierw zasady dokonywania czynności prawnych przez organy spółek kapitałowych, a następnie wskazywane najczęstsze przypadki wadliwości, które są rozpatrywane w kontekście tradycyjnych sankcji spotykanych na gruncie kodeksu cywilnego. Analizę dogmatyczną uzupełniono bogatym orzecznictwem sądowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo... Pełen opis produktu 'Bezskuteczność czynności prawnej - Maciej Gutowski' »

  Opis - Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.Niniejsze, 2 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany (m.in. w PrUpad, KC), orzecznictwo oraz o poglądy doktryny.Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności.Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została: instytucja skargi paulińskiej (przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych, konsekwencje wyroku, zbieg roszczeń, teorie tłumaczące instytucję), zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC, bezskuteczność umowy dożywocia, odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, bezskuteczność w Prawie upadłościowym.Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej na gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.Kolejny " rozdział IV dotyczy bezskuteczność sensu stricto. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.: w zakresie umowy o zmianę pierwszeństwa, częściowej umowy ubezpieczenia, przyrzeczenia publicznego, w prawie spadkowym, rękojmi, klauzul abuzywnych.Rozdział V stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności: jej charakter prawny, mechanizm jej działania oraz sposób uruchomienia, jej trwałość, problematyka zbiegu roszczeń.W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych, a także zagadnienie konwersji oraz konwalidacji.Ostatni " rozdział VII stanowi podsumowanie wywodów zawartych w publikacji.Dzieło w wyczerpujący sposób omawia problematykę bezskuteczności czynności prawnych. Pozycja polecana jest przede wszystkim dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną. Nazwa - Bezskuteczność czynności prawnej Autor - Maciej Gutowski Oprawa - Twarda Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325596675 Kod EAN - 9788325596675 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 15.5x22.0cm Ilość stron - 544 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-09-28
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Bezskuteczność czynności prawnej - Maciej Gutowski

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności.Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona... Pełen opis produktu 'Bezskuteczność czynności prawnej' »

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.Niniejsze, 2 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany (m.in. w PrUpad, KC), orzecznictwo oraz o poglądy doktryny.Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności.Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została: instytucja skargi paulińskiej (przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych, konsekwencje wyroku, zbieg roszczeń, teorie tłumaczące instytucję), zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC, bezskuteczność umowy dożywocia, odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, bezskuteczność w Prawie upadłościowym.Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej na gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.Kolejny ? rozdział IV dotyczy bezskuteczność sensu stricto. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.: w zakresie umowy o zmianę pierwszeństwa, częściowej umowy ubezpieczenia, przyrzeczenia publicznego, w prawie spadkowym, rękojmi, klauzul abuzywnych.Rozdział V stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności: jej charakter prawny, mechanizm jej działania oraz sposób uruchomienia, jej trwałość, problematyka zbiegu roszczeń.W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych, a także zagadnienie konwersji oraz konwalidacji.Ostatni ? rozdział VII stanowi podsumowanie wywodów zawartych w publikacji.Dzieło w wyczerpujący sposób omawia problematykę bezskuteczności czynności prawnych. Pozycja polecana jest przede wszystkim dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Bezskuteczność czynności prawnej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo cywilneWysyłka: od ręki

  Przedmiotem niniejszej monografii jest instytucja nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Celem, jaki postawiła sobie autorka było przeprowadzenie analizy charakteru... Pełen opis produktu 'Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych' »

  Przedmiotem niniejszej monografii jest instytucja nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Celem, jaki postawiła sobie autorka było przeprowadzenie analizy charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek (podejmowanie uchwał, akty reprezentacji, wreszcie ? samo powstanie spółki) w celu rozstrzygnięcia czy i w jakim zakresie dotyka je sankcja nazwana w prawie cywilnym nieważnością czynności prawnej.Przedstawiane czytelnikowi rozważania stanowią zebranie i podsumowanie analizy charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek kapitałowych. Dotyczący ich materiał normatywny budzi uzasadnione wątpliwości, których rozwianie staje się tym bardziej palące i kluczowe, im szybciej rośnie liczba podmiotów gospodarczych poddanych tym regulacjom. Dlatego też precyzyjne wyjaśnienie konsekwencji, jakie dla podmiotu prawa uczestniczącego w obrocie gospodarczym niosą określone nieprawidłowości w jego działaniu, posiada doniosłe znaczenie, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne.Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę prawa spółek, zapoznać się z poglądami doktryny oraz orzecznictwem. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa ? adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, jak również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawa prywatnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo cywilneWysyłka: od ręki

  Warunkowe czynności prawne to kompleksowa publikacja omawiająca instytucję warunku. W książce tej Czytelnik znajdzie nie tylko typowe rozważania poświęcone regulacji art. 89 i n. k.c.,... Pełen opis produktu 'Warunkowe czynności prawne' »

  Warunkowe czynności prawne to kompleksowa publikacja omawiająca instytucję warunku. W książce tej Czytelnik znajdzie nie tylko typowe rozważania poświęcone regulacji art. 89 i n. k.c., lecz także rozbudowane omówienie wszystkich rodzajów warunku (także tych nieznanych polskiemu Kodeksowi cywilnemu) oraz statusu osoby uprawnionej pod warunkiem i ochrony prawa warunkowego.Obecnemu wzrostowi znaczenia warunku w obrocie prawnym, zwłaszcza w stosunkach gospodarczych, nie towarzyszyło jak dotąd adekwatne zainteresowanie ze strony doktryny prawa cywilnego. Zagadnienia jurydyczne dotyczące warunkowych czynności prawnych były całościowo omawiane jedynie w komentarzach, systemach i podręcznikach do części ogólnej prawa cywilnego. Ta książka przełamuje schemat i przedstawia zagadnienie warunkowych czynności prawnych nie tylko w odniesieniu do działu V w tytule IV księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, lecz także w prawie zobowiązań, spadkowym, rzeczowym i rodzinnym. Ponadto zawiera ona analizę prawnoporównawczą instytucji warunku w prawie obcym, zwłaszcza w prawie niemieckim i szwajcarskim, ze względu na podobieństwo rozwiązań dotyczących warunku przyjętych przez polskiego ustawodawcę. Całość uzupełniają rozważania de lege ferenda poświęcone przepisom o warunku znajdującym się w projekcie księgi pierwszej nowego Kodek-su cywilnego. Książka adresowana jest przede wszystkim do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i komorników. Będzie także nieocenioną pomocą dla aplikantów wszystkich za-wodów prawniczych i studentów prawa.Dr Bartłomiej Swaczyna ? adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. W latach 2007?2010 był członkiem Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Warunkowe czynności prawne

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium prawnoporównawcze formy pisemnej i elektronicznej czynności prawnych. Książka kompleksowo przedstawia wskazaną p... Pełen opis produktu 'Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych' »

  Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium prawnoporównawcze formy pisemnej i elektronicznej czynności prawnych. Książka kompleksowo przedstawia wskazaną problematykę w aktach międzynarodowych i wspólnotowych oraz państwach ius civile i common law. Rozważania koncentrują się na elementach konstrukcyjnych formy pisemnej, tj. piśmie i podpisie oraz formy elektronicznej, tj. zapisie elektronicznym i podpisie elektronicznym. Obejmują też zakres zastosowania obu form, sposób dokonania w nich czynności prawnej oraz skutki niezachowania zastrzeżonej formy. Monografia przedstawia unormowania obowiązujące w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Czech, Polski, Rosji, Chin, Tajwanu oraz Argentyny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona... Pełen opis produktu 'Bezskuteczność czynności prawnej [Gutowski Maciej]' »

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Niniejsze, 2 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany (m.in. w PrUpad, KC), orzecznictwo oraz o poglądy doktryny. Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została: instytucja skargi paulińskiej (przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych, konsekwencje wyroku, zbieg roszczeń, teorie tłumaczące instytucję), zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC, bezskuteczność umowy dożywocia, odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, bezskuteczność w Prawie upadłościowym. Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej na gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Kolejny – rozdział IV dotyczy bezskuteczność sensu stricto. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.: w zakresie umowy o zmianę pierwszeństwa, częściowej umowy ubezpieczenia, przyrzeczenia publicznego, w prawie spadkowym, rękojmi, klauzul abuzywnych. Rozdział V stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności: jej charakter prawny, mechanizm jej działania oraz sposób uruchomienia, jej trwałość, problematyka zbiegu roszczeń. W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych, a także zagadnienie konwersji oraz konwalidacji. Ostatni – rozdział VII stanowi podsumowanie wywodów zawartych w publikacji. Dzieło w wyczerpujący sposób omawia problematykę bezskuteczności czynności prawnych. Pozycja polecana jest przede wszystkim dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną. Seria cyklu: INSTYTUCJE PRAWA PRYWATNEGO ISBN: 9788325596675 Kod paskowy: 9788325596675 Autorzy: Gutowski Maciej Wydanie: 2 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 25291 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 508 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 15.5x22.0cm Głębokość (mm): 35 Waga: 0.782 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Bezskuteczność czynności prawnej [Gutowski Maciej]

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - W publikacji przedstawiono analizę prawną zgody małżonka na dokonanie czynności prawnych wymienionych w art. 37 k.r.o. w płaszczyźnie wykonywania zarządu majątkiem... Pełen opis produktu 'Zgoda małżonka na dochodzenie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej - Teresa Mróz' »

  Opis - W publikacji przedstawiono analizę prawną zgody małżonka na dokonanie czynności prawnych wymienionych w art. 37 k.r.o. w płaszczyźnie wykonywania zarządu majątkiem wspólnym. Podkreślone zostało szczególne znaczenie zgody jako elementu konstrukcyjnego ustroju majątkowej wspólności ustawowej, będącej jednym z rodzajów więzi prawnej określanej mianem wspólności. W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano kwestie związane z katalogiem czynności prawnych zależnych, czyli wymagających zgody współmałżonka, w tym dotyczących nieruchomości, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw. Ponadto omówiono charakter prawny zgody małżonka oraz problematykę sądowej ingerencji w czynności zarządu majątkiem wspólnym. Przedstawione zagadnienia wymagały zastosowania kilku metod badawczych. Poza metodą formalno-dogmatycznej analizy tekstów normatywnych i poglądów naukowych znalazły zastosowanie również inne metody i techniki badawcze, jak na przykład analiza orzecznictwa sądowego, materiałów notarialnych oraz projektów ustaw. Książka przeznaczona jest dla praktyków i teoretyków prawa prywatnego (w szczególności prawa cywilnego i rodzinnego); może być przydatna także wszystkim osobom zainteresowanym problematyką funkcjonowania ustawowej wspólności małżeńskiej w gospodarce rynkowej. Nazwa - Zgoda małżonka na dochodzenie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej Autor - Teresa Mróz Oprawa - Twarda Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788326412547 Kod EAN - 9788326412547 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Seria wydawnicza - Biblioteka Prawa Rodzinnego Format - 13.0x20.5cm Ilość stron - 250 Podatek VAT - 5% Premiera - 2011-07-05
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zgoda małżonka na dochodzenie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej - Teresa Mróz

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Terminologicznych Dotyczących Czynności Prawnych, Oświadczeń Woli Oraz Bezskuteczności W Ogólności. Następny, Rozdział II Poświęcony Jest Bezskuteczności Względnej. Szczegółowo Przedstawiona... Pełen opis produktu 'Bezskuteczność Czynności Prawnej' »

  Prezentowana Publikacja Jest Całościowym Opracowaniem Skomplikowanej Problematyki Bezskuteczności Czynności Cywilnoprawnych, Należącej Do Wiodących Zagadnień Teorii Prawa I Prawa Cywilnego.Niniejsze, 2 Wydanie Zostało Zaktualizowane Oraz Uzupełnione O Najnowsze Zmiany (m.in. W PrUpad, KC), Orzecznictwo Oraz O Poglądy Doktryny.Publikacja W Rozdziale I Prezentuje Kompleksowe Omówienie Zagadnień Terminologicznych Dotyczących Czynności Prawnych, Oświadczeń Woli Oraz Bezskuteczności W Ogólności.Następny, Rozdział II Poświęcony Jest Bezskuteczności Względnej. Szczegółowo Przedstawiona Została: Instytucja Skargi Paulińskiej (przesłanki Przedmiotowe, Podmiotowe, Mechanizm Zaskarżania Czynności Prawnych, Konsekwencje Wyroku, Zbieg Roszczeń, Teorie Tłumaczące Instytucję), Zagadnienie Bezskuteczności Względnej W Oparciu O Art. 59 KC, Bezskuteczność Umowy Dożywocia, Odrzucenie Spadku Z Pokrzywdzeniem Wierzycieli, Bezskuteczność W Prawie Upadłościowym.Rozdział III Omawia Instytucję Bezskuteczności Zawieszonej Na Gruncie Kodeksu Cywilnego Oraz Kodeksu Spółek Handlowych.Kolejny - Rozdział IV Dotyczy Bezskuteczność Sensu Stricto. Zawiera Analizę Konkretnych Przypadków Bezskuteczności Czynności, M.in.: W Zakresie Umowy O Zmianę Pierwszeństwa, Częściowej Umowy Ubezpieczenia, Przyrzeczenia Publicznego, W Prawie Spadkowym, Rękojmi, Klauzul Abuzywnych.Rozdział V Stanowi Rozważania Nad Charakterem Sankcji Bezskuteczności: Jej Charakter Prawny, Mechanizm Jej Działania Oraz Sposób Uruchomienia, Jej Trwałość, Problematyka Zbiegu Roszczeń.W Rozdziale VI Omówiono Sankcję Bezskuteczności Na Tle Innych Sankcji Wadliwości Czynności Prawnych, A Także Zagadnienie Konwersji Oraz Konwalidacji.Ostatni - Rozdział VII Stanowi Podsumowanie Wywodów Zawartych W Publikacji.Dzieło W Wyczerpujący Sposób Omawia Problematykę Bezskuteczności Czynności Prawnych. Pozycja Polecana Jest Przede Wszystkim Dla Praktyków, W Szczególności Sędziów, Radców Prawnych I Adwokatów, Aplikantów Oraz Osób Zawodowo Związanych Z Prawem I Administracją Publiczną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Bezskuteczność Czynności Prawnej

 • [Wolters Kluwer S.A.]

  Kategoria: prawo cywilne i rodzinne, postępowanie cywilne

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych

 • Czynności podobne do czynności prawnych w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  78,24 zł
  84,27 zł

  [wolters kluwer polska]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Monografia stanowi pierwszą w nauce prawa cywilnego próbę kompleksowej analizy zdarzeń prawnych nazywanych w nauce prawa cywilnego m.in. czynnościami podobnymi do czynności prawnych.... Pełen opis produktu 'Czynności podobne do czynności prawnych' »

  Monografia stanowi pierwszą w nauce prawa cywilnego próbę kompleksowej analizy zdarzeń prawnych nazywanych w nauce prawa cywilnego m.in. czynnościami podobnymi do czynności prawnych. Autor formułuje definicję czynności podobnych do czynności prawnych oraz ustala zbiór takich czynności wskazanych w kodeksie cywilnym i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W publikacji przedstawiono analizę przepisów kodeksu cywilnego pod kątem tego, czy mogą być one, a jeśli tak, to na jakiej podstawie, stosowane również do czynności podobnych. Przedmiotem badań autora są takie instytucje jak: zdolność do czynności prawnych, forma oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, wykładnia oświadczeń woli, wreszcie wady takich oświadczeń i skutki tych wad....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Czynności podobne do czynności prawnych


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2