Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wyd. Uniwersytetu Śląskiego]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / C2 - Proficiency (Mastery)

  , zarządzania. Można go bowiem wykorzystywać na zajęciach z leksykologii, semantyki, stylistyki, onomastyki, kultury języka. Książka "Człowiek i jego świat w słowach i tekstach" jest... Pełen opis produktu 'Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym. Wyd. 3' »

  Na tom składają się utwory lub fragmenty utworów literackich z różnych epok, także wyimki tekstów filozoficznych oraz naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Są także teksty użytkowe, dowcipy, sentencje, przysłowia. Ukazują one zatem polszczyznę bogatą, różnorodną, barwną, niejednolitą. Wybrane teksty skupione są wokół kręgów tematycznych wyznaczonych stopniem istotności dla każdego, kto pragnie poznać kulturę innego narodu. Są więc teksty zgromadzone wokół dwudziestu centrów podzielonych na trzy partie: - pierwszą tworzą teksty i ćwiczenia oddające fenomen języka polskiego jako obcego, jako systemu znaków i zespołu odmian (Język polski jako obcy; Alfabet; ABC frazeologii; Odmiany języka polskiego; Ile jest języków polskich?), -druga poświęcona jest najważniejszym kategoriom semantycznym tworzącym mozaikę polskiego językowego obrazu świata (Życie; Kondycja człowieka; Kobieta; Uczucia; Rodzina; Dom; Przyjaźń; Szkoła; Pory roku; Pogoda; Kolory; Zwierzęta; Jak masz na imię?), - wreszcie część trzecia to ukazanie języka w działaniu (Grzeczność językowa; Gafy wielkie i małe; Tabu językowe i eufemizm; Gest w komunikacji). Książka powstawała z myślą o osobach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym oraz zaawansowanym. Jednak krąg jej odbiorców nie jest ograniczony. Podręcznik powinien trafić także do studentów polonistyki, dziennikarstwa, zarządzania. Można go bowiem wykorzystywać na zajęciach z leksykologii, semantyki, stylistyki, onomastyki, kultury języka. Książka "Człowiek i jego świat w słowach i tekstach" jest pomyślana jako dopełnienie opublikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 1998 roku podręcznika Małgorzaty Kity Wybieram gramatykę! Zobacz spis treści oraz wstęp O autorachMałgorzata Kita – prof. dr hab., językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Jej prace naukowe dotyczą współczesnej polszczyzny (zwłaszcza języka potocznego, grzeczności językowej, języka mediów), genologii językoznawczej (głównie wywiadu prasowego), komunikacji werbalnej, stylistyki językoznawczej, glottodydaktyki. Publikuje artykuły m.in. w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyce”, „Socjolingwistyce”, „Języku Artystycznym”, w serii: „Język a Kultura”. Jest autorką kilku książek, m.in. Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja (Katowice 1998), Językowe rytuały grzecznościowe (Katowice 2005), Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości (Katowice 2007), Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych) (Katowice 1998, 2009). Należy do pomysłodawców i organizatorów cyklu konferencji internetowych poświęconych rozmowie. Pod jej redakcją ukazały się zbiory studiów o rozmowie: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu (Katowice 2003), Dialog a nowe media (Katowice 2004), Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość (Katowice 2006). Należy do Rady Programowej periodyków „Postscriptum Polonistyczne” i „Media – Kultura – Społeczeństwo”. Jest redaktorem serii wydawniczej UŚ: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców. [07.10.2012]Aldona Skudrzyk, prof. nadzw. w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikacyjnych. Zainteresowania naukowe: socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, kultura języka, stylistyka językoznawcza, glottodydaktyka i dialektologia. Jest członkiem Komisji Kultury Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, kultury języka polskiego, językoznawstwa pragmatycznego, języka promocji oraz dialektologii. W pracy naukowej zajmuje się różnorodnymi aspektami zróżnicowania współczesnej polszczyzny, a wyniki swych badań publikuje w artykułach i rozprawach dotyczących m.in. komunikacyjnych przeobrażeń współczesności (zagadnienia kompetencji interakcyjnej, wspólnot dyskursu), przemian współczesnej polszczyzny pisanej – w tym także polszczyzny artystycznej, języka podręczników szkolnych, funkcjonowania polszczyzny regionalnej, ortografii. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych. Najważniejsze z nich to: książki: Język (za)pisany (Katowice 1994), Polszczyzna Zagłębia Dąbrowskiego (Katowice 1994; współaut.); Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, (Katowice 2005), Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej (Kraków -Warszawa 2000; współaut.); Gwara śląska – narzędzie komunikacji, świadectwo kultury. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska. (Katowice 2001; współaut.); Style literatury (po roku 1956) (Katowice 2003; współaut.); Kultura piśmienności młodego pokolenia (Katowice 2010; współat.), Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych (Katowice 2010; współaut.); słowniki ortograficzne, m.in. Nowy słownik ortograficzny PWN (z E. Polańskim i J. Grzenią), Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej (z E. Polańskim; Gdańsk 2000), Mała i wielka litera w polskich tekstach (2008). [11.02.2013]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym. Wyd. 3

 • [UMCS]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Psychologia, socjologia

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wiel... Pełen opis produktu 'Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej' »

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wielogłos, kalejdoskop zróżnicowanych ujęć badawczych, posiadający jednakżę autorski, orgynalny
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej

 • [ZNAK]

  Kategoria: Język polskiWysyłka: od ręki

  Wybór tekstów pomocniczych towarzyszący podręcznikowi Opowieść o człowieku dla klasy I powstał na zamówienie nauczycieli. Wszyscy, którzy chcieliby poznać więcej tekstów literackich... Pełen opis produktu 'Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych. Klasa I' »

  Wybór tekstów pomocniczych towarzyszący podręcznikowi Opowieść o człowieku dla klasy I powstał na zamówienie nauczycieli. Wszyscy, którzy chcieliby poznać więcej tekstów literackich i filozoficznych z okresu od starożytności do oświecenia, znajdą w tej książce bogatą antologię. Dodatkowe teksty eseistyczne dotyczące zagadnień z poszczególnych epok stwarzają ogromne możliwości aranżowania erudycyjnych zajęć.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych. Klasa I

 • [UMCS]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Socjologia. Społeczeństwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej.

 • Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  34,02 zł
  37,80 zł

  [umcs]

  Kategoria: Nauki humanistyczne >Kulturoznawstwo. AntropologiaWysyłka: od ręki

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wiel... Pełen opis produktu 'Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej' »

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wielogłos, kalejdoskop zróżnicowanych ujęć badawczych, posiadający jednakżę autorski, orgynalny charakter. Wszystkie omawiane artykuły charakteryzują się wysoką jakością naukowej refleksji,dojrzałością ujęcia i sprawnością wywodu. Bogactwo tematyczne wypowiedzi, wchodzących w skład tomu, dobrze odzwierciedla polisemiczny charakter współczesnej kultury. Mimo zróżnicowania treści oraz wielorakości metodologi-cznej wyraźną dominantę monografii stanowi przyjęty przez wszystkich Autorów (oraz Redaktorów, którzy odpowiednio zostawili teksty)semiotyczny punkt widzenia komunikacji społecznej. Konsekwentnie jest ona rozumiana jako generowanie znaczeń - wszelkich znaczeń, i to niezależnie od podmiotów wchodzących w skład modelu komunikacyjnego. Ów pogląd, wywiedziony z tradycji badań kulturowych, doskonale uzasadnia wskazaną polisemiczność i wieloaspektowość wszelkich zjawisk i zachowań kulturowych oraz charakterystycznych dlań tekstów, nie tylko współczesnych. Takie spojrzenie na człowieka, funkcjonującego wśród znaków kultury, komunikującego się i tworzącego różne teksty, wydaje się bardzo zasadne i - co ważne - nader efektywne w opisie tych zjawisk....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej

 • [ZNAK]

  Kategoria: Język polskiWysyłka: od ręki

  Wybór tekstów pomocniczych dla klasy III to ostatnia część antologii uzupełniającej podręcznik Opowieść o człowieku . Książka proponuje dodatkowe teksty literackie i filozoficzne,... Pełen opis produktu 'Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych. Klasa III' »

  Wybór tekstów pomocniczych dla klasy III to ostatnia część antologii uzupełniającej podręcznik Opowieść o człowieku. Książka proponuje dodatkowe teksty literackie i filozoficzne, dzięki którym nauczyciele mogą zyskać inspirację do przeprowadzenia interesujących zajęć, a uczniowie - poszerzyć wiedzę o współczesnej kulturze i literaturze.  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych. Klasa III

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  kultury, komunikującego się i tworzącego różne teksty, wydaje się bardzozasadne i - co ważne - nader efektywne w opisie tych zjawisk. Nazwa - Człowiek Zjawiska i teksty... Pełen opis produktu 'Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej - Praca zbiorowa' »

  Opis - Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest tocharakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wielogłos, kalejdoskop zróżnicowanych ujęć badawczych,posiadający jednakżę autorski, orgynalny charakter. Wszystkie omawiane artykuły charakteryzują się wysoką jakością nauko-wej refleksji,dojrzałością ujęcia i sprawnością wywodu. Bogactwo tematyczne wypowiedzi, wchodzących w skład tomu, dobrze odzwierciedla polisemiczny charakter współczesnej kultury. Mimo zróżnicowania treści oraz wielorakości metodologi-cznej wyraźną dominantę monografii stanowi przyjęty przez wszystkich Autorów (oraz Redaktorów, którzy odpowiednio zostawili teksty)semiotyczny punkt widzenia komunikacji społecznej. Konsekwentnie jest ona rozumiana jako generowanieznaczeń - wszelkich znaczeń, i to niezależnie od podmiotów wchodzących w skład modelu komunikacyjnego. Ów pogląd ,wywiedziony z tradycji badań kulturowych, doskonale uzasadnia wskazaną polisemiczność i wieloaspektowość wszelkichzjawisk i zachowań kulturowych oraz charakterystycznych dlań tekstów, nie tylko współczesnych. Takie spojrzenie naczłowieka, funkcjonującego wśród znaków kultury, komunikującego się i tworzącego różne teksty, wydaje się bardzozasadne i - co ważne - nader efektywne w opisie tych zjawisk. Nazwa - Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda Wydawca - UMCS Kod ISBN - 9788377846490 Kod EAN - 9788377846490 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 17.5x25.0cm Ilość stron - 326 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej - Praca zbiorowa

 • [wydawnictwo naukowe uam]

  Kategoria: Książki naukowe>Literaturoznawstwo>Historia literatury>Historia literatury polskiejWysyłka: od ręki

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza,... Pełen opis produktu 'Człowiek w tekście' »

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza, znajdująca swoje uzasadnienia w badaniach antropologicznych, tematologicznych i intertekstualizmie. Monografia reprezentuje rodzaj badań rzadko podejmowanych w europejskiej humanistyce....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek w tekście

 • [UMCS]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wiel... Pełen opis produktu 'Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej' »

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wielogłos, kalejdoskop zróżnicowanych ujęć badawczych, posiadający jednakżę autorski, orgynalny charakter. Wszystkie omawiane artykuły charakteryzują się wysoką jakością naukowej refleksji,dojrzałością ujęcia i sprawnością wywodu. Bogactwo tematyczne wypowiedzi, wchodzących w skład tomu, dobrze odzwierciedla polisemiczny charakter współczesnej kultury. Mimo zróżnicowania treści oraz wielorakości metodologi-cznej wyraźną dominantę monografii stanowi przyjęty przez wszystkich Autorów (oraz Redaktorów, którzy odpowiednio zostawili teksty)semiotyczny punkt widzenia komunikacji społecznej. Konsekwentnie jest ona rozumiana jako generowanie znaczeń - wszelkich znaczeń, i to niezależnie od podmiotów wchodzących w skład modelu komunikacyjnego. Ów pogląd, wywiedziony z tradycji badań kulturowych, doskonale uzasadnia wskazaną polisemiczność i wieloaspektowość wszelkich zjawisk i zachowań kulturowych oraz charakterystycznych dlań tekstów, nie tylko współczesnych. Takie spojrzenie na człowieka, funkcjonującego wśród znaków kultury, komunikującego się i tworzącego różne teksty, wydaje się bardzo zasadne i - co ważne - nader efektywne w opisie tych zjawisk.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: Historia literatury polskiejWysyłka: od ręki

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza,... Pełen opis produktu 'Człowiek w tekście' »

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza, znajdująca swoje uzasadnienia w badaniach antropologicznych, tematologicznych i intertekstualizmie. Monografia reprezentuje rodzaj badań rzadko podejmowanych w europejskiej humanistyce.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek w tekście

 • []

  Kategoria: TEORIA LITERATURYWysyłka: do 3 dni

  MATERIAŁY Z III MIĘDZYNARODOWEJ SESJI Z CYKLU "ŚWIAT JEDEN, ALE NIE JEDNOLITY"2000 rokstron 180SPIS TREŚCIMIĘDZY TEKSTEM A OSOBĄV. Literatura wobec „drogi życia"Andrzej Stoff (Toruń), O fu... Pełen opis produktu 'Człowiek w drodze tom II - Między tekstem a osobą (red.) L.Wiśniewska' »

  MATERIAŁY Z III MIĘDZYNARODOWEJ SESJI Z CYKLU "ŚWIAT JEDEN, ALE NIE JEDNOLITY"2000 rokstron 180SPIS TREŚCIMIĘDZY TEKSTEM A OSOBĄV. Literatura wobec „drogi życia"Andrzej Stoff (Toruń), O funkcjach literatury. Rozważania na przełomie wieków utrzymane w metaforyce drogi...........VI. Twórca w drodzeMariusz Jakimowicz (Gdańsk), Przez rzekę i dalej.Wyprawy inicjacyjne Andrzeja Stasiuka.. 23Ireneusz Szpara (Katowice), W drodze do nikogo. O prozieEdwarda Stachury.......................... 31Andrzej Skrendo (Szczecin), Drogi Różewicza................................ 47Zbigniew Stala (Olsztyn), Tezeusz-racjonalista, czyli Tadeusz Breza w labiryntach Watykanu............................. 59Wacław Lewandowski (Bydgoszcz), Nomada patrzy na ludzi osiadłych. Topos „homo viator" w późnej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego........... 71Krzysztof Matuszewski (Łódź), Bataille - fuga mundi............. 81Bogdan Banasiak (Łódź), Droga donikąd. Edukacja sadycznegolibertyna.(Markiz de Sade.)........... 91VII. Badacz w drodzeJacek Woźny (Bydgoszcz), Epistemologia „podróży badawczej"w symbolicznej przestrzeni śmierci, życiai mentalności....................................... 109Aleksandra Krukowska (Szczecin), (Moja i jej) Droga lektury.Metafora śladu w interpretacji prozy Józefy Kisielnickiej.. 119Judith Arlt (Berlin), Lina Bogli, czyli Szwajcarka w drodze......... 131Barry Keane (Dublin) , „The Wandering of Uilix" - irlandzka „Odyseja". 153VIII. Zamiast zakończeniaWojciech Gutowski (Bydgoszcz), Pytania po drodze?......... 175Indeks nazwisk tomu pierwszego i drugiego.................................. 181CZŁOWIEK W DRODZE tom 2 G. Bataille, Markiz de Sade, Andrzej Stasiuk, Tadeusz Breza, irlandzka Odyseja...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek w drodze tom II - Między tekstem a osobą (red.) L.Wiśniewska

 • [Naukowe UAM]

  Kategoria: Lideria.pl &qt; Książki &qt; Lit. Pop.-nauk. &qt; Literaturoznawstwo &qt; Badania literackieWysyłka: od ręki

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza,... Pełen opis produktu 'Człowiek w tekście (Maleszyński Dariusz Cezary)' »

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza, znajdująca swoje uzasadnienia w badaniach antropologicznych, tematologicznych i intertekst
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek w tekście (Maleszyński Dariusz Cezary)

 • [UMCS]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wiel... Pełen opis produktu 'Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej' »

  Teksty wchodzące w skład tej wieloautorskiej monografii stanowią bardzo interesujący zestaw naukowych dociekań. Jest to charakterystyczny dla dnia dzisiejszego treściowy i metodologiczny wielogłos, kalejdoskop zróżnicowanych ujęć badawczych, posiadający jednakżę autorski, orgynalny charakter. Wszystkie omawiane artykuły charakteryzują się wysoką jakością naukowej refleksji,dojrzałością ujęcia i sprawnością wywodu. Bogactwo tematyczne wypowiedzi, wchodzących w skład tomu, dobrze odzwierciedla polisemiczny charakter współczesnej kultury. Mimo zróżnicowania treści oraz wielorakości metodologi-cznej wyraźną dominantę monografii stanowi przyjęty przez wszystkich Autorów (oraz Redaktorów, którzy odpowiednio zostawili teksty)semiotyczny punkt widzenia komunikacji społecznej. Konsekwentnie jest ona rozumiana jako generowanie znaczeń - wszelkich znaczeń, i to niezależnie od podmiotów wchodzących w skład modelu komunikacyjnego. Ów pogląd, wywiedziony z tradycji badań kulturowych, doskonale uzasadnia wskazaną polisemiczność i wieloaspektowość wszelkich zjawisk i zachowań kulturowych oraz charakterystycznych dlań tekstów, nie tylko współczesnych. Takie spojrzenie na człowieka, funkcjonującego wśród znaków kultury, komunikującego się i tworzącego różne teksty, wydaje się bardzo zasadne i - co ważne - nader efektywne w opisie tych zjawisk.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: Nauki humanistyczne>LiteraturoznawstwoWysyłka: od ręki

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza,... Pełen opis produktu 'Człowiek w tekście' »

  Praca składa się z dziewięciu szkiców, z których każdy dotyczy powracającego w dawnej literaturze i piśmiennictwie elementu tematycznego: alegorii, motywu, obrazu, metafory. Łączy je podobna postawa poznawcza, znajdująca swoje uzasadnienia w badania...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Człowiek w tekście


Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, multico, level trading, wiedza powszechna, arti, delta, lingea, marksoft
Produkty w ofercie: 15418
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166723
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166723
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

paralala.pl

Książki akademickie, książki hobbystyczne, unikaty antykwaryczne z przełomu wieków XIX/XX .
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.05.2009
Produkty w ofercie: 968
Promocje: 2
Wysyłka do 3 dni: 968
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, egmont, lektorklett, pascal
Produkty w ofercie: 88464
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 303948
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 303948
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, wolters kluwer, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, helion
Produkty w ofercie: 169475
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, bellona, olesiejuk, wolters kluwer, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 110156
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 110156
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0