Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Wydanie 2012r. Oprawa broszurowa. Strony 440. Format 15,7x23,2 Nazwa - Chemia.Zbiór Zadań otwartych wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na Uniwersytety Medyczne... Pełen opis produktu 'Chemia.Zbiór Zadań otwartych wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze zdających maturę z chemii. Poziom podstawowy i rozszerzony 2002-2012. Część 2' »

  Opis - Wydanie 2012r.Oprawa broszurowa.Strony 440.Format 15,7x23,2 Nazwa - Chemia.Zbiór Zadań otwartych wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze zdających maturę z chemii. Poziom podstawowy i rozszerzony 2002-2012. Część 2 Autor - Witowski Dariusz, Witowski Jan Sylwester Oprawa - Miękka Wydawca - Nowa Matura Kod ISBN - 9788393094202 Kod EAN - 9788393094202 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.0x23.5cm Ilość stron - 532 Szkoła - Szkoła średnia Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Chemia Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-06-18
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia.Zbiór Zadań otwartych wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze zdających maturę z chemii. Poziom podstawowy i rozszerzony 2002-2012. Część 2

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: CHEMIA

  medycznej, w tym także kierunku kosmetologia. Ze względu na zakres oraz sposób ujęcia tematów może z powodzeniem służyć studentom innych wydziałów i uczelni, na których jest wykładana chemia... Pełen opis produktu 'Chemia fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej' »

  Chemia fizyczna jest przedmiotem, który przygotowuje studentów do poznania i zrozumienia tajników technologii i chemii leków, projektowania nowych leków, farmakologii i biofarmacji, farmakokinetyki i farmacji klinicznej. Autorzy znani i cenieni wykładowcy na wydziałach farmaceutycznych róznych akademii i uniwersytetów medycznych w kraju i za granicą dołożyli wszelkich starań, aby wyczerpująco i przystępnie omówić podstawowe zagadnienia z zakresu chemii fizycznej, m.in.:  * podstawy termodynamiki chemicznej,  * kinetykę reakcji chemicznych,  * mechanizmy katalizy,  * fizykochemię  * układów i zjawisk powierzchniowych,  * elementy elektrochemii,  * fizykochemiczne podstawy farmakokinetyki,  * podstawy chemii jądrowej i mechaniki kwantowej. Podręcznik ten jest adresowany do studentów wydziałów farmacji i analityki medycznej, w tym także kierunku kosmetologia. Ze względu na zakres oraz sposób ujęcia tematów może z powodzeniem służyć studentom innych wydziałów i uczelni, na których jest wykładana chemia fizyczna. Spis treści: 1. Elementy termodynamiki chemicznej - Tadeusz W. Hermann 1.1. Zakres i podstawowe pojęcia 1.2. Pierwsza zasada termodynamiki 1.2.1. Pojęcie energii wewnętrznej 1.2.2. Praca objętościowa 1.2.3. Pojemność cieplna układu w stałej objętości 1.2.4. Pojęcie entalpii 1.2.5. Pojemność cieplna układu pod stałym ciśnieniem 1.3. Elementy termochemii 1.3.1. Liczba postępu reakcji 1.3.2. Ciepło reakcji w stałej objętości i pod stałym ciśnieniem 1.3.3. Wpływ temperatury na ciepło reakcji. Prawa Kirchhoffa 1.3.4. Ciepło tworzenia 1.3.5. Ciepło spalania 1.3.6. Prawo Hessa 1.4. Druga zasada termodynamiki 1.4.1. Procesy odwracalne i nieodwracalne 1.4.2. Pojęcie entropii 1.4.3. Pojęcie energii swobodnej i entalpii swobodnej 1.4.4. Produkcja entropii w reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne 1.5. Elementy statyki chemicznej 1.5.1. Pojęcie potencjału chemicznego Potencjał chemiczny składnika roztworu doskonałego 1.5.2. Prawo działania mas 1.5.3. Zależność stałych równowagi od temperatury 1.5.4. Związek entalpii swobodnej i stałej równowagi. Izoterma van't Hoffa 1.5.5. Właściwości stałej równowagi reakcji 1.5.6. Potencjał chemiczny składnika roztworu rzeczywistego 1.5.7. Trzecia zasada termodynamiki Piśmiennictwo 2. Układy jednofazowe jednoskładnikowe - Jerzy Wojciech Łukasiak, Roman Kaliszan 2.1. Rozkład Boltzmanna i energia cząsteczek 2.2. Przemiany fizyczne układów jednoskładnikowych 2.2.1. Podstawowe pojęcia 2.2.2. Temperatura krytyczna 2.2.3. Temperatura topnienia, punkt krytyczny i punkt potrójny 2.3. Gazy 2.3.1. Gaz doskonały. Równanie stanu gazu doskonałego 2.3.2. Ciśnienie cząstkowe 2.3.3. Właściwości fizykochemiczne cząsteczek gazu doskonałego 2.3.4. Prędkość cząsteczek gazu 2.3.5. Gazy rzeczywiste 2.4. Ciecze i ich właściwości 2.4.1. Napięcie powierzchniowe 2.4.2. Metody wyznaczania napięcia powierzchniowego Metoda kapilarna Metoda stalagmometryczna Metoda pęcherzykowa 2.4.3. Lepkość cieczy Ciecze niutonowskie i nieniutonowskie 2.4.4. Płyn w stanie nadkrytycznym 2.5. Ciała stałe 2.5.1. Cechy ciała stałego 2.5.2. Kryształy Izomorfizm i polimorfizm Ciekłe kryształy 2.5.3. Substancje bezpostaciowe 2.5.4. Właściwości ciał stałych Przewodnictwo cieplne Przewodnictwo elektryczne ciał stałych Nadprzewodnictwo 2.6. Fizyczne metody badania przemian fazowych. Analiza termiczna Termograwimetria Różnicowa kalorymetria skaningowa (differential scanning calorimetry, DSC) Zastosowanie DSC Piśmiennictwo 3. Równowagi fazowe - Łucja Skibińska 3.1. Wprowadzenie 3.2. Reguła faz Gibbsa 3.3. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych 3.3.1. Ciepło przemiany fazowej. Równanie Clausiusa-Clapeyrona 3.3.2. Diagramy fazowe w układach jednoskładnikowych 3.4. Roztwory nieelektrolitów 3.4.1. Klasyfikacja roztworów i ich właściwości 3.4.2. Roztwory doskonałe Mieszaniny gazów. Prawo Daltona Mieszanie gazów jako proces nieodwracalny Prężność pary nad roztworem doskonałym i rzeczywistym. Prawo Raoulta i prawo Henry'ego 3.4.3. Właściwości koligatywne roztworów Obniżenie prężności pary Podwyższenie temperatury wrzenia Obniżenie temperatury krzepnięcia Ciśnienie osmotyczne Wpływ temperatury na rozpuszczalność ciała stałego w cieczy 3.4.4. Roztwory gazów w cieczach 3.4.5. Mieszaniny lotnych cieczy. Układy dwuskładnikowe Ciecze mieszające się nieograniczenie Ciecze mieszające się ograniczenie Ciecze niemieszające się Diagramy fazowe układu ciecz-ciało stałe. Mieszaniny eutektyczne 3.5. Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych 3.5.1. Trójkąt stężeń Gibbsa 3.5.2. Prawo podziału Nernsta Piśmiennictwo 4. Równowagi w roztworach elektrolitów - Joanna Szymura-Oleksiak 4.1. Wprowadzenie 4.2. Dysocjacja elektrolityczna' 4.2.1. Wprowadzenie 4.2.2. Stopień dysocjacji 4.3. Kwasy i zasady 4.3.1. Teoria Arrheniusa 4.3.2. Teoria Brönsteda i Lowry'ego 4.3.3. Teoria rozpuszczalnikowa 4.3.4. Teoria Lewisa 4.4. Teoria mocnych elektrolitów. Aktywność, współczynnik aktywności 4.5. Dysocjacja słabych kwasów i zasad 4.5.1. Stała dysocjacji i wykładnik stałej dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda 4.5.2. Stałe dysocjacji sprzężonej pary kwas-zasada 4.6. Dysocjacja wody 4.6.1. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik jonów wodorowych 4.6.2. Wskaźniki pH 4.6.3. Wpływ pH na stopień dysocjacji słabych kwasów i słabych zasad 4.7. Stężenie jonów wodorowych i pH roztworów w stanie równowagi kwasowo-zasadowej 4.7.1. Stężenie jonów wodorowych oraz pH roztworów mocnych kwasów i roztworów mocnych zasad 4.7.2. Stężenie jonów wodorowych oraz pH roztworów słabych kwasów i roztworów słabych zasad 4.7.3. Elektrolity amfoteryczne (amfolity) 4.7.4. Hydroliza soli, stopień i stała hydrolizy, pH roztworów soli Roztwór soli słabego kwasu i mocnej zasady pH roztworu soli słabego kwasu i mocnej zasady Roztwór soli słabej zasady i mocnego kwasu pH roztworu soli słabej zasady i mocnego kwasu Roztwór soli słabego kwasu i słabej zasady pH roztworu soli słabego kwasu i słabej zasady pH roztworów soli kwasów wieloprotonowych Roztwór soli mocnego kwasu i mocnej zasady 4.7.5. Roztwory buforowe Pojemność buforowa 4.8. Iloczyn rozpuszczalności 4.9.Wpływ pH na rozpuszczalność leków o charakterze słabych kwasów lub słabych zasad 4.10. Wpływ pH na transport leków przez błony biologiczne 4.11. Kinetyka procesu rozpuszczania ciał stałych w cieczach -Adam Buciński, Roman Kaliszan 4.11.1. Wstęp 4.11.2. Ciała stałe 4.11.3. Rozpuszczalniki 4.11.4. Rozpuszczanie ciał stałych w cieczach Modele rozpuszczania Równanie Boguskiego 4.11.5. Badanie szybkości rozpuszczania substancji leczniczych zawartych w preparatach farmaceutycznych Piśmiennictwo 5. Elektrochemia - Wiesław Gaweł 5.1. Wstęp 5.2. Potencjometria 5.2.1. Wprowadzenie 5.2.2. Pojęcia potencjału, elektrody i półogniwa 5.2.3. Powstawanie potencjału elektrody 5.2.4. Bezwzględny potencjał elektrody (półogniwa) 5.2.5. Elektrody (półogniwa) I rodzaju 5.2.6. Elektrody (półogniwa) II rodzaju 5.2.7. Elektrody (półogniwa) III rodzaju 5.2.8. Elektrody (półogniwa) oksydacyjno-redukcyjne 5.2.9. Elektrody (półogniwa) membranowe (jonoselektywne, ISE) 5.2.10. Ogniwa galwaniczne 5.2.11. Siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego 5.2.12. Pomiar potencjałów elektrod 5.2.13. Zastosowania potencjometrii Pomiary pH (pehametria) Wyznaczanie stałej dysocjacji Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności Miareczkowanie potencjometryczne 5.3. Korozja elektrochemiczna 5.3.1. Definicja korozji elektrochemicznej 5.3.2. Ogniwo nieodwracalne 5.3.3. Korozja konstrukcji metalowych 5.3.4. Ochrona przed korozją 5.4. Elektroliza 5.4.1. Ogólna charakterystyka procesu 5.4.2. Przykłady elektrolizy 5.4.3. Prawa rządzące elektrolizą 5.4.4. Zastosowania elektrolizy 5.5. Konduktometria 5.5.1. Istota konduktometrii 5.5.2. Konduktancja i konduktywność 5.5.3. Ruchliwość i liczby przenoszenia jonów 5.5.4. Zasada pomiaru konduktancji 5.5.5. Zastosowania konduktometrii Piśmiennictwo 6. Zjawiska powierzchniowe i układy dyspersyjne - Tadeusz H. Dzido, Władysław Gołkiewicz 6.1. Oddziaływania międzycząsteczkowe 6.1.1. Oddziaływania międzycząsteczkowe van der Waalsa Oddziaływania dipol-dipol Oddziaływania dipol-dipol indukowany Oddziaływania dyspersyjne 6.1.2. Wiązanie wodorowe 6.1.3. Efekt hydrofobowy 6.2. Zjawiska międzyfazowe 6.2.1. Adhezja i kohezja 6.2.2. Napięcie międzyfazowe a napięcie powierzchniowe. Kąt zwilżania 6.2.3. Adsorpcja Adsorpcja na granicy faz ciecz-gaz Adsorpcja na granicy faz ciecz-ciecz Adsorpcja na powierzchni ciała stałego 6.2.4. Chromatografia Chromatografia cienkowarstwowa, TLC Wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC Chromatografia gazowa, GC 6.3. Układy dyspersyjne 6.3.1. Rodzaje układów dyspersyjnych 6.3.2. Układ koloidalny 6.3.3. Podział układów koloidalnych 6.3.4. Metody otrzymywania układów koloidalnych Metody kondensacyjne Metody dyspersyjne Metody oczyszczania roztworów koloidalnych 6.3.5. Budowa układów koloidalnych Koloidy fazowe Koloidy cząsteczkowe Koloidy asocjacyjne 6.3.6. Właściwości układów koloidalnych Właściwości optyczne koloidów Właściwości kinetyczne koloidów Właściwości elektryczne koloidów 6.3.7. Trwałość roztworów koloidalnych 6.3.8. Solubilizacja 6.4. Układy dyspersyjne stosowane w farmacji 6.4.1. Wprowadzenie 6.4.2. Emulsje Mikroemulsje 6.4.3. Zawiesiny 6.4.4. Żele 6.4.5. Mikrocząstki 6.4.6. Liposomy Piśmiennictwo 7. Metody fizyczne w chemii strukturalnej - Iwona Wawer, Piotr Cysewski 7.1. Zasady spektroskopii molekularnej - Iwona Wawer 7.1.1. Podstawowe pojęcia 7.1.2. Energia molekuł 7.1.3. Absorpcja światła 7.1.4. Moment dipolowy, polaryzowalność i refrakcja 7.1.5. Dyspersja skręcalności optycznej, dwójłomność i dichroizm kołowy 7.2. Widma podczerwieni, IR - Iwona Wawer 7.3. Widma Ramana - Iwona Wawer 7.4. Widma elektronowe - Iwona Wawer 7.4.1. Widma absorpcyjne w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-VIS) 7.4.2. Widma emisyjne, fluorescencja i fosforescencja 7.4.3. Atomowe widma emisyjne 7.4.4. Lasery i ich zastosowania 7.5. Magnetyczny rezonans jądrowy, NMR - Iwona Wawer 7.5.1. Widma NMR w fazie ciekłej 7.5.2. Widma NMR ciała stałego 7.5.3. Tomografia i mikrotomografia 7.6. Elektronowy rezonans paramagnetyczny, EPR - Iwona Wawer 7.7. Inne metody - Iwona Wawer 7.7.1. Dyfrakcja promieni rentgenowskich, XRD 7.7.2. Spektrometria mas, MS 7.8. Wprowadzenie do zastosowań chemii obliczeniowej w projektowaniu leków - Piotr Cysewski 7.8.1. Wstęp 7.8.2. Najważniejsze metody modelowania molekularnego Metody ab initio Metody first principle Metody półempiryczne Metody empiryczne - pola siłowe 7.8.3. Co to jest lek? 7.8.4. Struktura leku a jego aktywność Właściwości strukturalne a aktywność biologiczna Właściwości protolityczne a aktywność biologiczna Właściwości solwatacyjne a aktywność biologiczna Rozpuszczalność a aktywność biologiczna 7.8.5. Przykłady zastosowań modelowania molekularnego w projektowaniu leków Budowa farmakofora Metoda QSAR Piśmiennictwo 8. Kinetyka chemiczna i farmakokinetyka - Tadeusz W. Hermann, Przemysław Łoś, Emil Ratajczak, Joanna Szymura-Oleksiak 8.1. Elementy kinetyki chemicznej - Tadeusz W. Hermann 8.1.1. Rola kinetyki chemicznej w farmakologii 8.1.2. Pojęcie szybkości reakcji chemicznej w układzie homogenicznym 8.1.3. Rzędowość i cząsteczkowość reakcji chemicznej 8.1.4. Reakcje zerowego rzędu 8.1.5. Reakcje pierwszego rzędu 8.1.6. Reakcje drugiego rzędu 8.1.7. Metody wyznaczania rzędu reakcji 8.1.8. Autokatalityczna reakcja drugiego rzędu 8.1.9. Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej. Równanie Arrheniusa 8.1.10. Kinetyka reakcji enzymatycznych Równania Michaelisa-Menten i Lineweavera-Burka 8.2. Mechanizmy reakcji chemicznych - Przemysław Łoś, Emil Ratajczak 8.2.1. Pojęcia ogólne 8.2.2. Wolne rodniki Metody otrzymywania Typy reakcji wolnych rodników Wolne rodniki w chemii atmosfery 8.3. Elementy farmakokinetyki - Joanna Szymura-Oleksiak 8.3.1. Definicja farmakokinetyki 8.3.2. Parametry farmakokinetyczne Dostępność biologiczna Objętość dystrybucji Klirens Biologiczny okres półtrwania 8.3.3. Modele kompartmentowe Opis kinetyki zmian stężenia leku we krwi po jego podaniu dożylnym w jednorazowej dawce Opis kinetyki zmian stężenia leku we krwi po jednorazowym podaniu pozanaczyniowym. Otwarty model jednokompartmentowy 8.3.4. Fizjologiczne modele przepływowe Wiązanie się leku z białkami 8.3.5. Farmakokinetyka niezależna od modelu 8.3.6. Farmakokinetyka liniowa i nieliniowa 8.3.7. Stan stacjonarny Wlew dożylny leku Opis kinetyki zmian stężenia leku we krwi po wielokrotnym podaniu pozanaczyniowym Piśmiennictwo   9. Elementy radiofarmacji, fotochemii i chemii radiacyjnej - Aleksander Kufelnicki, Marian J. Surma 9.1. Radiofarmacja - Aleksander Kufelnicki, Marian J. Surma 9.1.1. Pojęcia podstawowe 9.1.2. Jądro atomowe 9.1.3. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna 9.1.4. Prawo rozpadu promieniotwórczego 9.1.5. Aktywność nuklidu promieniotwórczego 9.1.6. Rozpady promieniotwórcze Rozpad a Rozpad ß Promieniowanie ^(, konwersja wewnętrzna, izomeria jądrowa 9.1.7. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Oddziaływanie promieniowania a Oddziaływanie promieniowania ß Oddziaływanie fotonów 9.1.8. Zastosowania terapeutyczne i diagnostyczne radiofarmaceutyków 9.1.9. Przygotowanie radiofarmaceutyków 9.1.10. Wybrane detektory promieniowania jonizującego Emulsja fotograficzna Licznik Geigera-Müllera Licznik scyntylacyjny 9.2. Elementy fotochemii - Aleksander Kufelnicki 9.2.1. Energia promieniowania 9.2.2. Reakcje fotochemiczne 9.2.3. Podstawowe prawa fotochemiczne 9.2.4. Wydajność kwantowa reakcji fotochemicznych 9.2.5. Ochrona preparatów farmaceutycznych 9.2.6. Proces widzenia a fotochemia 9.3. Elementy chemii radiacyjnej - Aleksander Kufelnicki, Marian J. Surma 9.3.1. Charakterystyka procesów radiacyjnych 9.3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego 9.3.3. Dozymetria 9.3.4. Wykorzystanie chemii radiacyjnej w farmacji Piśmiennictwo Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Chemia fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej

 • [Wydawnictwo lekarskie PZWL]

  Kategoria: Zdrowie, medycynaWysyłka: do 3 dni

  przystępnie omówić podstawowe zagadnienia z zakresu chemii fizycznej. Podręcznik ten jest adresowany do studentów wydziałów farmacji i analityki medycznej, w tym także kierunku kosmetologia.... Pełen opis produktu 'Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej' »

  Chemia fizyczna jest przedmiotem, który przygotowuje studentów do poznania i zrozumienia tajników technologii i chemii leków, projektowania nowych leków, farmakologii i biofarmacji, farmakokinetyki i farmacji klinicznej. Autorzy znani i cenieni wykładowcy na wydziałach farmaceutycznych rożnych akademii i uniwersytetów medycznych w kraju i za granicą dołożyli wszelkich starań, aby wyczerpująco i przystępnie omówić podstawowe zagadnienia z zakresu chemii fizycznej. Podręcznik ten jest adresowany do studentów wydziałów farmacji i analityki medycznej, w tym także kierunku kosmetologia. Ze względu na zakres oraz sposób ujęcia tematów może z powodzeniem służyć studentom innych wydziałów i uczelni, na których jest wykładana chemia fizyczna.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej

 • Chemia z Tutorem Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  37,80 zł
  42,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki przyrodnicze >ChemiaWysyłka: do 3 dni

  Książka "Chemia z Tutorem. Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne. Wydanie II rozszerzone " jest zbiorem w większości oryginalnych i trudnych zadań m... Pełen opis produktu 'Chemia z Tutorem Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne' »

  Książka "Chemia z Tutorem. Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne. Wydanie II rozszerzone " jest zbiorem w większości oryginalnych i trudnych zadań maturalnych, kierowanych do ambitnych i zdolnych licealistów. Wydanie drugie rozszerzono o zestawy 8. i 9. Obecnie zbiór zawiera około 360 zadań pogrupowanych w dziewięć zestawów. Każdy zestaw średnio na 22 stronach zawiera od 36 do 44 zadań i może stanowić ćwiczeniowy arkusz maturalny dla zaawansowanego maturzysty. Zbiór zadań został opracowany przez doświadczonego nauczyciela chemii - dra Zdzisława Głowackiego - prowadzącego od ponad 20 lat zajęcia z maturzystami - kandydatami na studia medyczne - autora wielu książek, zbiorów zadań i artykułów popularnonaukowych. Zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzają wszystkie trzy wymagania ogólne podstaw programowych z chemii dla III i IV etapu edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagania ogólnego II, jakim jest: "Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów". Stopień trudności zamieszczonych w tych arkuszach zadań jest dużo wyższy od typowych zadań maturalnych. Zestawy te dedykowane są kandydatom na studia medyczne, którzy muszą uzyskać bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, m.in. z chemii. Dlatego też powinni umieć sprawnie rozwiązać wszystkie zadania, także te bardzo trudne. Studia medyczne wymagają wytężonej pracy i ponadprzeciętnych umiejętności, dlatego szersza wiedza i wyższe umiejętności będą pomocne w trakcie pierwszych lat nauki na uczelni. Do treści zadań autor wprowadził wiele zagadnień, które mogą być interesujące i przydatne kandydatom na studia medyczne. Uczeń znajdzie w nich szersze informacje o związkach naturalnych: aminokwasach, peptydach i cukrach, o witaminach i lekach, o środkach znieczulających i nasennych. Pozna m.in. zagadnienia związane z wartością energetyczną składników pokarmowych, działaniem roztworów buforowych i ich wykorzystaniem w procesie elektroforezy czy z oznaczaniem zawartości tlenu w wodzie. Treści arkuszy nie wybiegają poza zakres wymagań szczegółowych przewidzianych przez podstawy programowe III i IV etapu edukacyjnego i obowiązujące na egzaminach maturalnych z chemii w najbliższych latach 2017, 2018 i 2019. Wiele z tych zadań było wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych w trakcie organizowanych od kilku lat przez Oficynę Wydawniczą "Tutor" ogólnopolskich próbnych matur z chemii dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Opinie uczestników były jednoznaczne - matury te były bardzo trudne. Jednakże każdego roku autor otrzymywał informacje od osób, które dostały się na studia medyczne, że ta matura pokazała im, jak wiele jeszcze muszą się uczyć, żeby uzyskać wysoki wynik na prawdziwym egzaminie maturalnym. Uczniowie poświęcali więc sporo czasu na chemiczną reedukację. W części drugiej tego zbioru znajdują się przykładowe odpowiedzi i rozwiązania. W wielu przypadkach sposób rozwiązania zadania może być różnorodny. Poprawne odpowiedzi do pytań otwartych także mogą być inaczej sformułowane niż proponowane przez autora. Dlatego w przypadku wątpliwości autor obiecuje pomoc poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania nadsyłane za pośrednictwem poczty e-mailowej. Rozwiązanie wielu prezentowanych w tym zbiorze zadań wymaga szerszej wiedzy i umiejętności rozumowania, dlatego przebrnięcie przez te zestawy na pewno pomoże każdemu uczniowi w odniesieniu maturalnego sukcesu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia z Tutorem Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne

 • [PZWL]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik, oparty na długoletnim doświadczeniu dydaktycznym autora, zawiera zwięzłe i niezbędne wiadomości z zakresu chemii, która jest przedmiotem nauczania na pierwszym roku studiów medycznych,... Pełen opis produktu 'Chemia medyczna' »

  Podręcznik, oparty na długoletnim doświadczeniu dydaktycznym autora, zawiera zwięzłe i niezbędne wiadomości z zakresu chemii, która jest przedmiotem nauczania na pierwszym roku studiów medycznych, m.in. biochemii klinicznej i farmakologii. Omawiane zagadnienia, zgodne z programem nauczania obowiązującym na wydziałach lekarskich, podzielono na dwie zasadnicze części: część I. ?Elementy chemii ogólnej i termodynamicznej? oraz część II. ?Elementy chemii organicznej i statyki biochemicznej?. Przedstawione zagadnienia są podane w bardzo przystępny sposób i uzupełnione rycinami. Każdy rozdział kończy się streszczeniem, zawiera przykłady i sposoby rozwiązywania zadań, a także pytania i odpowiedzi. Sposób przedstawienia materiału sprawia, że jest to cenne źródło wiadomości niezbędnych nie tylko do zdania egzaminu z chemii, lecz także przydatnych na następnych latach studiów medycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia medyczna

 • Chemia medyczna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  99,00 zł
  110,00 zł

  [medpharm]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: do 3 dni

  biofarmaceutycznymi substancji.Chemia medyczna jest pozycją przeznaczoną dla farmaceutów, lekarzy, biologów i chemików, zarówno zdobywających i poszerzających wiedzę, jak i wykorzystujących... Pełen opis produktu 'Chemia medyczna' »

  w zasadzie CHEMIA LEKÓW....Koncepcja dydaktyczna i zakres tematyczny nadały niniejszej pracy charakter przełomowy.Znajomość molekularnych mechanizmów działania leków w ostatnich latach znacząco sie poszerzyła. Z tego powoduw ksiażce położono szczególny nacisk na oddziaływania substancji czynnych z ich celami biologicznymi oraz podkreślono związek między strukturą chemiczną a właściwościami biofarmaceutycznymi substancji.Chemia medyczna jest pozycją przeznaczoną dla farmaceutów, lekarzy, biologów i chemików, zarówno zdobywających i poszerzających wiedzę, jak i wykorzystujących zdobyte umiejętności w praktyce....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia medyczna

 • [Wydawnictwo lekarskie PZWL]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  Podręcznik ten, oparty na długoletnim doświadczeniu dydaktycznym autora, zawiera zwięzłe i niezbędne wiadomości z zakresu chemii, która jest przedmiotem nauczania na pierwszym roku studiów Pełen opis produktu 'Chemia medyczna. Podręcznik dla studentów medycyny' »

  Podręcznik ten, oparty na długoletnim doświadczeniu dydaktycznym autora, zawiera zwięzłe i niezbędne wiadomości z zakresu chemii, która jest przedmiotem nauczania na pierwszym roku studiów medycznych, a dobra jej znajomość ułatwi studentom opanowanie innych nauk medycznych, m.in. biochemii klinicznej i farmakologii. Omawiane zagadnienia, zgodne z programem nauczania obowiązującym na wydziałach lekarskich, podzielono na dwie zasadnicze części:<br> Część I. Elementy chemii ogólnej i termodynamiczne], Część II. Elementy chemii organicznej i statyki biochemicznej.<br> Przedstawione zagadnienia są podane w bardzo przystępny sposób i uzupełnione rycinami. Każdy rozdział kończy się streszczeniem, zawiera przykłady i sposoby rozwiązywania różnych zadań, a także pytania i odpowiedzi.<br> Sposób przedstawienia materiału sprawia, że jest to cenne źródło wiadomości niezbędnych nie tylko do zdania egzaminu z chemii, lecz także przydatnych na następnych latach studiów medycznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia medyczna. Podręcznik dla studentów medycyny

 • [MedPharm]

  Kategoria: Medycyna > Farmakologia i farmacja

  w ksiażce położono szczególny nacisk na oddziaływania substancji czynnych z ich celami biologicznymi oraz podkreślono związek między strukturą chemiczną a właściwościami biofarmaceutycznymi substancj... Pełen opis produktu 'Chemia medyczna Cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna' »

  Koncepcja dydaktyczna i zakres tematyczny nadały niniejszej pracy charakter przełomowy. Znajomość molekularnych mechanizmów działania leków w ostatnich latach znacząco sie poszerzyła. Z tego powodu w ksiażce położono szczególny nacisk na oddziaływania substancji czynnych z ich celami biologicznymi oraz podkreślono związek między strukturą chemiczną a właściwościami biofarmaceutycznymi substancji. Chemia medyczna jest pozycją przeznaczoną dla farmaceutów, lekarzy, biologów i chemików, zarówno zdobywających i poszerzających wiedzę, jak i wykorzystujących zdobyte umiejętności w praktyce.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia medyczna Cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna

 • [MedPharm]

  Kategoria: Książki > Zdrowie. Medycyna. Uroda > Medycyna > Choroby. Terapia. Leki > Farmacja. Leki. Toksykologia

  w ksiażce położono szczególny nacisk na oddziaływania substancji czynnych z ich celami biologicznymi oraz podkreślono związek między strukturą chemiczną a właściwościami biofarmaceutycznymi substancj... Pełen opis produktu 'Chemia medyczna Cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna' »

  Koncepcja dydaktyczna i zakres tematyczny nadały niniejszej pracy charakter przełomowy. Znajomość molekularnych mechanizmów działania leków w ostatnich latach znacząco sie poszerzyła. Z tego powodu w ksiażce położono szczególny nacisk na oddziaływania substancji czynnych z ich celami biologicznymi oraz podkreślono związek między strukturą chemiczną a właściwościami biofarmaceutycznymi substancji. Chemia medyczna jest pozycją przeznaczoną dla farmaceutów, lekarzy, biologów i chemików, zarówno zdobywających i poszerzających wiedzę, jak i wykorzystujących zdobyte umiejętności w praktyce.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia medyczna Cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna

 • [PZWL]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  dotyczących roztworów elektrolitów, elektrochemii, zjawisk powierzchniowych i układów dyspersyjnych, spektroskopii i radiofarmacji. Odbiorcy: studenci farmacji, analityki medycznej, biologii... Pełen opis produktu 'Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej' »

  W tym to nowoczesnym podręczniku omówiono różne procesy fizykochemiczne, z którymi na pewno spotka się farmaceuta w swojej przyszłej pracy. Dotyczy to przede wszystkim farmakinetyki leków, zjawisk dotyczących roztworów elektrolitów, elektrochemii, zjawisk powierzchniowych i układów dyspersyjnych, spektroskopii i radiofarmacji. Odbiorcy: studenci farmacji, analityki medycznej, biologii i kierunków pokrewnych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej

 • [Nowa Matura ŁAŃCUT]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Jesteś uczniem przygotowującym się do matury z chemii by studiować medycynę w Uniwersytecie Medycznym lub inne nauki przyrodnicze. Zamierzasz skutecznie powtórzyć materiał do egzaminu,... Pełen opis produktu 'Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na kierunki medyczne.Tom 3. 2002-2018' »

  Jesteś uczniem przygotowującym się do matury z chemii by studiować medycynę w Uniwersytecie Medycznym lub inne nauki przyrodnicze. Zamierzasz skutecznie powtórzyć materiał do egzaminu, chodzisz na korepetycje z chemii i chcesz perfekcyjnie utrwalić przerabiany materiał... Jesteś nauczycielem chemii, prowadzisz zajęcia dla uczniów w klasach biol — chem, masz fakultet i koło przedmiotowe, udzielasz korepetycji… I zależy Ci, by Twoi uczniowie zdali maturę jak najlepiej… Te książki w 100% pozwolą spełnić wszystkie oczekiwania!!! Książka zawiera cały zakres materiału z chemii, który należy posiąść aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. I co najważniejsze - na maturze w ostatnich latach WSZYSTKIE zadania pochodziły z naszych Zbiorów! Tom 3 zawiera PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony,kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka,hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na kierunki medyczne.Tom 3. 2002-2018

 • [Tutor]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Książka "Chemia z Tutorem. Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne. Wydanie II rozszerzone " jest zbiorem w większości oryginalnych i trudnych zadań m... Pełen opis produktu 'Chemia z Tutorem Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne' »

  Książka "Chemia z Tutorem. Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne. Wydanie II rozszerzone " jest zbiorem w większości oryginalnych i trudnych zadań maturalnych, kierowanych do ambitnych i zdolnych licealistów. Wydanie drugie rozszerzono o zestawy 8. i 9. Obecnie zbiór zawiera około 360 zadań pogrupowanych w dziewięć zestawów. Każdy zestaw średnio na 22 stronach zawiera od 36 do 44 zadań i może stanowić ćwiczeniowy arkusz maturalny dla zaawansowanego maturzysty. Zbiór zadań został opracowany przez doświadczonego nauczyciela chemii - dra Zdzisława Głowackiego - prowadzącego od ponad 20 lat zajęcia z maturzystami - kandydatami na studia medyczne - autora wielu książek, zbiorów zadań i artykułów popularnonaukowych. Zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzają wszystkie trzy wymagania ogólne podstaw programowych z chemii dla III i IV etapu edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagania ogólnego II, jakim jest: "Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów". Stopień trudności zamieszczonych w tych arkuszach zadań jest dużo wyższy od typowych zadań maturalnych. Zestawy te dedykowane są kandydatom na studia medyczne, którzy muszą uzyskać bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, m.in. z chemii. Dlatego też powinni umieć sprawnie rozwiązać wszystkie zadania, także te bardzo trudne. Studia medyczne wymagają wytężonej pracy i ponadprzeciętnych umiejętności, dlatego szersza wiedza i wyższe umiejętności będą pomocne w trakcie pierwszych lat nauki na uczelni. Do treści zadań autor wprowadził wiele zagadnień, które mogą być interesujące i przydatne kandydatom na studia medyczne. Uczeń znajdzie w nich szersze informacje o związkach naturalnych: aminokwasach, peptydach i cukrach, o witaminach i lekach, o środkach znieczulających i nasennych. Pozna m.in. zagadnienia związane z wartością energetyczną składników pokarmowych, działaniem roztworów buforowych i ich wykorzystaniem w procesie elektroforezy czy z oznaczaniem zawartości tlenu w wodzie. Treści arkuszy nie wybiegają poza zakres wymagań szczegółowych przewidzianych przez podstawy programowe III i IV etapu edukacyjnego i obowiązujące na egzaminach maturalnych z chemii w najbliższych latach 2017, 2018 i 2019. Wiele z tych zadań było wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych w trakcie organizowanych od kilku lat przez Oficynę Wydawniczą "Tutor" ogólnopolskich próbnych matur z chemii dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Opinie uczestników były jednoznaczne - matury te były bardzo trudne. Jednakże każdego roku autor otrzymywał informacje od osób, które dostały się na studia medyczne, że ta matura pokazała im, jak wiele jeszcze muszą się uczyć, żeby uzyskać wysoki wynik na prawdziwym egzaminie maturalnym. Uczniowie poświęcali więc sporo czasu na chemiczną reedukację. W części drugiej tego zbioru znajdują się przykładowe odpowiedzi i rozwiązania. W wielu przypadkach sposób rozwiązania zadania może być różnorodny. Poprawne odpowiedzi do pytań otwartych także mogą być inaczej sformułowane niż proponowane przez autora. Dlatego w przypadku wątpliwości autor obiecuje pomoc poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania nadsyłane za pośrednictwem poczty e-mailowej. Rozwiązanie wielu prezentowanych w tym zbiorze zadań wymaga szerszej wiedzy i umiejętności rozumowania, dlatego przebrnięcie przez te zestawy na pewno pomoże każdemu uczniowi w odniesieniu maturalnego sukcesu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia z Tutorem Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne

 • [Oficyna Wydawnicza Nowa Matura]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

      Książka zawiera cały zakres materiału z chemii, który należy posiąść aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. I co najważniejsze... Pełen opis produktu 'Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na kierunki medyczne.Tom 2. 2002-2018' »

      Książka zawiera cały zakres materiału z chemii, który należy posiąść aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. I co najważniejsze - na maturze w ostatnich latach WSZYSTKIE zadania pochodziły z naszych Zbiorów!!! Tom 2 zawiera PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ: Podstawy Chemii Fizycznej: Termodynamika chemiczna; Kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji); Reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień, pH, hydroliza i wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe…); Teorie kwasów i zasad; Reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu; Podstawy elektrochemii (ogniwa, akumulatory, korozja, elektroliza);
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na kierunki medyczne.Tom 2. 2002-2018

 • [PZWL]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Medycyna, nauki medyczne

  W tym to nowoczesnym podręczniku omówiono różne procesy fizykochemiczne, z którymi na pewno spotka się farmaceuta w swojej przyszłej pracy. Dotyczy to przede wszystkim farmakinetyki leków, zjawisk dotyczących... Pełen opis produktu 'Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej' »

  W tym to nowoczesnym podręczniku omówiono różne procesy fizykochemiczne, z którymi na pewno spotka się farmaceuta w swojej przyszłej pracy. Dotyczy to przede wszystkim farmakinetyki leków, zjawisk dotyczących roztworów elektrolitów, elektrochemii, zjawisk powierzchniowych i układów
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej

 • [Nowa Matura ŁAŃCUT]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  Tom 4 zawiera ARKUSZE MATURALNE z wszystkich organizowanych przez nasze Wydawnictwo Ogólnopolskich Próbnych Matur z Chemii (łącznie 11 arkuszów); Do chwili obecnej uczniowie przygotowujący si... Pełen opis produktu 'Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na kierunki medyczne.Tom 4. 2002-2018' »

  Tom 4 zawiera ARKUSZE MATURALNE z wszystkich organizowanych przez nasze Wydawnictwo Ogólnopolskich Próbnych Matur z Chemii (łącznie 11 arkuszów); Do chwili obecnej uczniowie przygotowujący się do egzaminów maturalnych mieli do dyspozycji serie mniej lub bardziej przypadkowych pozycji książkowych, które jednak nigdy nie zawierały w sobie możliwości sprawdzenia wiedzy z chemii w 100% wymiarze, jaki obowiązuje na poziomie podstawowym i rozszerzonym nowej matury. Wiele jest na ryku zbiorów ale wszystkie zawierają arkusze egzaminacyjne albo użyte na egzaminach albo autorskie. Ale aby przygotować się do rozwiązywania arkuszy należy najpierw powtórzyć cały materiał. I to umożliwia nasz Zbiór. Kandydaci do UM korzystali do tej pory z wielu świetnych zbiorów zadań, które często zawierały testy zamknięte praktycznie z całej historii egzaminów na medycynę. Niestety idea takich zadań, takich testów od kilku lat nie jest już aktualna. Stąd pomysł napisania książki – będącej odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie ze strony uczniów i nauczycieli – w której znalazłyby się w testy otwarte – w sporej części te, które znamy jako testy wyboru z egzaminów na akademie medyczne, głównie z lat 1996 – 2013 świetnie przerobione jednak na potrzeby obecnej matury. Ogromną zaletą tego zbioru jest fakt zebrania w jednym miejscu i podzielenia na działy zadań z matur z chemii, tych głównych i próbnych, od roku 2002 do 2013 roku, z egzaminów na Uniwersytety Medyczne do 2012 roku. W nagłówku każdego takiego testu znajduje się dokładna informacja skąd pochodzi dane zadanie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Dla kandydatów na kierunki medyczne.Tom 4. 2002-2018

 • [Tutor]

  Kategoria: MaturaWysyłka: od ręki

  Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania podstawowe jest pierwszą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia,... Pełen opis produktu 'Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne Zadania podstawowe' »

  Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania podstawowe jest pierwszą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii organicznej. Zebrane w tej części zadania zostały przygotowane z myślą o uczniach ambitnych i zdolnych, których interesują przedmioty przyrodnicze - uczniach klas o profilu biologiczno-chemicznym. Pytania są skorelowane z kolejnymi grupami związków i zagadnieniami omawianymi w ramach chemii organicznej w klasach maturalnych. Zbiór podzielono na dziewięć rozdziałów: Alkany, Węglowodory nienasycone, Węglowodory aromatyczne, Chlorowcopochodne węglowodorów, Alkohole i fenole, Aldehydy i ketony, Kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze, Związki organiczne zawierające azot, Cukry. Większość zadań i pytań ma formę taką, jaką można spotkać w arkuszach maturalnych. Dlatego ten zbiór zadań może być wykorzystywany systematycznie przez cały rok szkolny lub może służyć jako repetytorium z chemii organicznej przed egzaminem maturalnym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne Zadania podstawowe

 • [Tutor]

  Kategoria: /Książki/Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia/Chemia/Chemia organiczna
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne Zadania podstawowe

 • [Tutor]

  Kategoria: /Książki/Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia/Chemia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia z Tutorem Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne

 • [TUTOR]

  Kategoria: Edukacja, pomoce dla uczniĂłw

  Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystĂłw - kandydatĂłw na studia medyczne. Zadania zaawansowane - autorstwa dra Zdzisława Głowackiego jest drugą częścią zbioru zadań obejmującego... Pełen opis produktu 'Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystĂłw - kandydatĂłw na studia medyczne' »

  Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania zaawansowane - autorstwa dra Zdzisława Głowackiego jest drugą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii organicznej. Zebrane w tej części zadania zostały przygotowane z myślą o uczniach ambitnych i zdolnych, których interesują przedmioty przyrodnicze - uczniach klas o profilu biologiczno-chemicznym. Do treści zadań wprowadzono zagadnienia, które będą interesujące i przydatne kandydatom na studia medyczne, a także uczniom przygotowującym się do konkursów chemicznych. Uczeń znajdzie w zamieszczonych w tym zbiorze zadaniach szersze informacje o związkach naturalnych i biologicznie aktywnych: aminokwasach, peptydach i cukrach, o witaminach i lekach, o środkach znieczulających i nasennych. Pozna m.in. zagadnienia związane z wartością energetyczną składników pokarmowych, działaniem roztworów buforowych czy z zastosowaniami chromatografii i elektroforezy. Zbiór składa się pięciu rozdziałów oraz aneksu. Rozdziały zawierają zadania interdyscyplinarne, które zostały pogrupowane w rozdziały kolejno zatytułowane: "Nazwy i struktury", "Kwasy karboksylowe i aminy oraz ich pochodne", "Aminokwasy, cukry i ich pochodne", "Ciągi reakcji chemicznych", "Chemia i medycyna", na końcu dołączono dwa aneksy: 1. "Analiza konformacyjna cząsteczek" i 2. "Typy i mechanizmy reakcji chemicznych". W tej części zbioru zawarto typowo maturalne, zaawansowane i interdyscyplinarne zadania skonstruowane na bazie rozszerzonych zagadnień z obszaru chemii organicznej. Znaleźć tu można wiele zadań z działów, które sprawiają uczniom sporo trudności takich, jak: mechanizmy reakcji chemicznych, stereochemia, analiza konformacyjna, kinetyka i szybkość reakcji czy podstawy analizy struktury związków organicznych. Rozwiązując te zadania uczeń ma nie tylko możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, ale przede wszystkim nabywa nową i szerszą wiedzę z zakresu wielu tematów chemicznych omawianych w szkole. Przykładowe odpowiedzi oraz rozwiązania zadań wraz z uwagami są dostępne w plikach pdf w Internecie. Można je pobrać ze strony www.tutor.torun.pl. Na Facebooku działa grupa "Chemia z Tutorem" – można w ramach jej działalności konsultować rozwiązania zadań oraz swoje chemiczne problemy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystĂłw - kandydatĂłw na studia medyczne

 • [TUTOR]

  Kategoria: / Podręczniki - aktualna, szeroka oferta edukacyjna / Szkoła ponadgimnazjalna / Szkoła ponadgimnazjalna 1-3 / Chemia

  Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania zaawansowane - autorstwa dra Zdzisława Głowackiego jest drugą częścią zbioru zadań obejmującego swoim... Pełen opis produktu 'Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne' »

  Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania zaawansowane - autorstwa dra Zdzisława Głowackiego jest drugą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne


ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, wilga
Produkty w ofercie: 122869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122869
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2