Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [nn]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Biznes, nauki ekonomiczne > EkonomiaWysyłka: do 3 dni

  Ekonometria i badania operacyjne : uzupełnienia z badań operacyjnych / red. nauk. Bogusław Guzik   książka w oprawie miękkiej   Poznań : Wydaw. AE, 1999., Wyd. 2 popr.... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne Uzupełnienia z badań operacyjnych - Bogusław Guzik' »

  Ekonometria i badania operacyjne : uzupełnienia z badań operacyjnych / red. nauk. Bogusław Guzik   książka w oprawie miękkiej   Poznań : Wydaw. AE, 1999., Wyd. 2 popr. i poszerz., stan b.dobry Opis fizyczny 93, [1] s. : wykr. ; 24 cm. Seria shop-open-tagy+Dydaktyczne+-+Akademia+Ekonomiczn/tmaterial~ay+dydaktyczne+akademia+ekonomiczna+w+poznaniu+nr+++++++51/-3,-1,0,B/browse">Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1427-1117 shop-open-tagy+Dydaktyczne+-+Akademia+Ekonomiczn/tmaterial~ay+dydaktyczne+akademia+ekonomiczna+w+poznaniu+nr+++++++51/-3,-1,0,B/browse">nr 51 Temat Badania operacyjne   Ekonometria Gatunek shop-open-tagczniki+akademickie/dpodre~aczniki+akademickie/-3,-1,0,B/browse">Podręczniki akademickie Forma i typ shop-open-tag{u017C}ki/dksia~az~bki/-3,-1,0,B/browse">Książki Hasło dodatkowe shop-open-tagaw+%281946-2009%29./aguzik+bogusl~aaw+++++1946+++++2009/-3,-1,0,B/browse">Guzik, Bogusław (1946-2009). Red. Nr bibliografii narodowej PB 1999/15785
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne Uzupełnienia z badań operacyjnych - Bogusław Guzik

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ZARZĄDZANIE

  Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji jako pomoc do przedmiotu "badania operacyjne". Badania operacyjne... Pełen opis produktu 'BADANIA OPERACYJNE' »

  Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji jako pomoc do przedmiotu "badania operacyjne". Badania operacyjne są dziś obszerną dyscypliną naukową o ogromnym dorobku teoretyczno-praktycznym, którego zawarcie w jednej monografii lub podręczniku nic jest możliwe. Z tego powodu licznie wydawane podręczniki z tej dziedziny poświęcone są tylko wybranym działom badań operacyjnych, a do rzadkości należą prace o bardziej całościowym ujęciu. W języku polskim jedyną pracą ujmującą przedmiot badań operacyjnych w sposób bardziej przekrojowy jest książka H. Wagnera [98], która niestety jest już niedostępna na rynku. Stan taki oraz konieczność korzystania przez studentów z wielu, niekiedy trudno dostępnych podręczników, uzasadnia, zdaniem autora, potrzebę wydania niniejszego skryptu. Praca niniejsza zawiera wykład na temat podstawowych metod (wraz z elementami teorii) wybranych działów badań operacyjnych. Wybór tych metod, jak również przykładów zastosowań został uwarunkowany przeznaczeniem skryptu. Poszczególne rozdziały poświęcone są kolejno: budowie modeli decyzyjnych, rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (liniowych, dyskretnych, nieliniowych, dynamicznych, sieciowych), a następnie analizie i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w sferze gospodarki zapasami. Przeznaczenie skryptu dla przyszłych inżynierów sprawiło, że uwaga została skoncentrowana na prezentacji metod. Prawie każda z nich została zilustrowana co najmniej jednym przykładem numerycznym. Aby jednak umożliwić Czytelnikowi samodzielne studiowanie prac z zakresu badań operacyjnych niezbędne było uzupełnienie wielu metod odpowiednimi elementami teorii. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pewną liczbę zadań do samodzielnego rozwiązania. Autor ma świadomość, że zadań tych powinno być więcej - nie pozwoliły na to jednak ramy objętościowe skryptu. Częściowym uzupełnieniem mogą tu być dostępne zbiory zadań [66] i [11]. Spis treści: Przedmowa 1. PRZEDMIOT BADAŃ OPERACYJNYCH 2. BUDOWA MODELI DECYZYJNYCH 2.1. Uwagi o konstrukcji modeli 2.2. Przykłady modeli decyzyjnych 3. PODSTAWY TEORETYCZNE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO 3.1. Elementy algebry liniowej 3.2. Zbiory wypukłe 3.3. Podstawowe definicje i postacie zadań programowania liniowego 3.4. Interpretacja geometryczna zadań programowania liniowego 3.5. Własności zadań programowania liniowego 3.6. Ćwiczenia 4. METODA SIMPLEKS 4.1. Podstawy teoretyczne metody simpleks 4.2. Algorytm simpleks 4.3. Wyznaczanie początkowego dopuszczalnego rozwiązania bazowego 4.4. Ćwiczenia 5. DUALIZM W PROGRAMOWANIU LINIOWYM 5.1. Zadania dualne programowania liniowego i ich własności 5.2. Interpretacja ekonomiczna dualizmu 5.3. Algorytm dualny simpleks 5.4. Ćwiczenia 6. ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE 6.1. Sformułowanie zagadnienia transportowego i jego własności 6.2. Metody wyznaczania rozwiązań wstępnych 6.3. Postępowanie w przypadku degeneracji rozwiązania 6.4. Metoda potencjałów 6.5. Ćwiczenia 7. OPTYMALIZACJA DYSKRETNA 7.1. Źródła dyskretności w modelach decyzyjnych 7.2. Metody płaszczyzn tnących - algorytmy Gomory‘ego 7.3. Metody hcurystyczne rozwiązywania modeli dyskretnych 7.4. Ćwiczenia 8. PROGRAMOWANIE NIELINIOWE 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Metoda Charnesa-Coopera dla zadań programowania liniowo-utamkowego 8.3. Zadania z minimaksową funkcją celu 8.4. Ćwiczenia 9. PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE 9.1. Wieloetapowe procesy decyzyjne 9.2. Sformułowanie ogólne metody programowania dynamicznego 9.3. Jednowymiarowe procesy alokacji 9.4. Jednowymiarowe procesy wyrównywania 9.5. Ćwiczenia 10. SIECIOWE MODELE DECYZYJNE 10.1 Elementy teorii grafów 10.2. Modele sieciowe procesów nieregularnych i ich budowa 10.3. Metoda CPM 10.4. Optymalizacja kosztów realizacji przedsięwzięcia - metoda CPM-MCX 10.5. Planowanie sieciowe w warunkach niepewności - metoda PERT 11. MODELE DECYZYJNE GOSPODARKI ZAPASAMI 11.1. Uwagi ogólne 11.2. Deterministyczne modele planowania zapasów 11.3. Planowanie zapasów w warunkach niepewności 11.4. Probabilistyczne modele planowania zapasów 11.5. Ćwiczenia 12. ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o BADANIA OPERACYJNE

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: EKONOMIA

  noszącej nazwę „badania operacyjne" (ang. operations research). Nazwa ta (w skrócie BO) ma rodowód militarny. W pracy „Wprowadzenie do badań operacyjnych" autorzy książki... Pełen opis produktu 'Elementy badań operacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym' »

  W zarządzaniu wykorzystuje się szereg metod ilościowych. Metody te obejmują różne zagadnienia i związane z nimi metody matematyczne. Istotna część tych zagadnień jest zaliczana do dziedziny nauki noszącej nazwę „badania operacyjne" (ang. operations research). Nazwa ta (w skrócie BO) ma rodowód militarny. W pracy „Wprowadzenie do badań operacyjnych" autorzy książki F. S. Hillier i G. J. Lieberman , w określeniu natury badań operacyjnych, akcentują m.in. różnorodność zastosowań, użycie metody naukowej i dążność do znalezienia rozwiązania optymalnego. Badania operacyjne znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących sposobu prowadzenia i koordynowania działalności w różnego rodzaju organizacjach m.in.: w wojskowości, produkcji przemysłowej, rolnictwie, transporcie, telekomunikacji, planowaniu finansowym, działalności różnych służb publicznych. Owe działalności znajdują odbicie w części nazwy przedmiotu „operacje". W badaniach operacyjnych stosuje się podejście podobne do sposobu prowadzenia badań w określonych dziedzinach nauki. Tym można uzasadnić część nazwy przedmiotu „badania". Charakterystycznym elementem (a zarazem etapem) w stosowaniu metody naukowej jest model naukowy badanego problemu. Zazwyczaj jest to model matematyczny. W odniesieniu do zarządzania jest to model matematyczny problemu decyzyjnego. W różnych pracach można znaleźć mniej lub bardziej różniące się definicje badań operacyjnych. Wł. Radzikowski po przeglądzie kilku z nich, zamieszcza następującą: „(...) istota badań operacyjnych tkwi w gromadzeniu liczbowych materiałów informacyjnych o ważnych dla przedsiębiorstwa procesach i szukaniu, na podstawie tych materiałów liczbowych, takich organizacyjnych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć wynik najlepiej odpowiadający wybranemu kryterium". Różnorodność problemów mieszczących się w obszarze badań operacyjnych i wielość ich aspektów nie ułatwia krótkiego i precyzyjnego określenia rdzenia tej dziedziny nauki. J. Kacprzyk i J. Węglarz jeden z głównych wyróżników badań operacyjnych określają następująco: „Badania operacyjne i systemowe są szczególną dziedziną współczesnej nauki. W przeciwieństwie do wielu innych dziedzin, w których główne cele mają raczej charakter poznawczy, w badaniach operacyjnych i systemowych chodzi głównie o to, aby możliwie efektywnie rozwiązać jakiś istotny problem praktyczny". Rozwój badań operacyjnych, jak wielu innych dziedzin, jest możliwy dzięki twórczej inwencji wielu osób. Głównie dla zwrócenia uwagi czytelnika na ten aspekt dziedziny zamieszczono poniżej cytaty odnoszące się do tej kwestii, pochodzące z prac autorów o ustalonej pozycji w obszarze badań operacyjnych. SPIS TREŚCI WSTĘP     1.    BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE     1.1.    Modelowanie problemów decyzyjnych. Terminologia     1.2.    Etapy analizy problemu decyzyjnego     2.    ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO     2.1.    Ogólna postać zadania programowania liniowego     2.2.    Problem optymalnego wyboru asortymentu produkcji     2.2.1. Produkcja dwóch wyrobów     2.3.    Metoda geometryczna     2.3.1.    Wykreślenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych     2.3.2.    Wykreślenie funkcji celu i znalezienie rozwiązania optymalnego... 2.4.    Rozwiązanie w MS Excel z modułem Solver     2.4.1.    Etapy wprowadzania modelu PL do arkusza     2.4.2.    Zapis w arkuszu modelu Produkcji dwóch wyrobów     2.4.3.    Określanie składników modelu dla Solvera     2.4.4.    Użycie Solvera w modelu arkuszowym Produkcji dwóch wyrobów 2.4.5.    Rozwiązanie     2.5.    Raporty Solvera     2.5.1.    Raport wyników     2.5.2.    Raport wrażliwości     2.5.3.    Raport granic     2.6.    Własności zadań PL     2.6.1.    Szczególne przypadki     2.6.2.    Własności zadań PL w R2     2.6.3.    Rozwiązanie bazowe     2.6.4.    Liczba iteracji w metodzie Simpleks     2.7.    Problem mieszanek     2.7.1.    Mieszanina trzech węgli     2.7.2.    Namiarowanie wsadu     2.8. Problem rozkroju     2.8.1. Rozkrój kłód     3.    ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE     3.1.    Zamknięte zagadnienie transportowe     3.1.1. Transport produktów     3.2.    Otwarte zagadnienie transportowe     3.2.1. Transport cegieł     3.3.    Zagadnienie transportowo-produkcyjne     3.3.1.    Produkcja i transport cementu     3.3.2.    Produkcja, transport i magazynowanie cementu     4.    PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE LINIOWE 4.1.    Wprowadzenie     4.2.    Rozwiązanie metodą PL i PCL     4.3.    Przykłady programowania PCL     4.3.1.    Wybór inwestycji w JBH     4.3.2.    Dobór technologii i stanowisk w projektowaniu zakładu     5.    ELEMENTY PROGRAMOWANIA NIELINIOWEGO     5.1.    Typy zadań     5.1.1. Przykład zadania programowania nieliniowego     5.2.    Optymalizacja nieliniowa z użyciem Solvera     5.2.1.    Problemy, które Solver zawsze rozwiązuje prawidłowo     5.2.2.    Kiedy brak założeń gwarantujących prawidłowość rozwiązania 5.2.3.    Przykład optymalizacji nieliniowej z użyciem Solvera     5.3.    Przykłady programowania kwadratowego     5.3.1.    Minimalizacja kosztów modernizacji w kopalniach     5.3.2.    Optymalizacja portfela akcji - metoda Markowitza     BIBLIOGRAFIA    
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy badań operacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Badania operacyjne w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  34,97 zł
  38,85 zł

  [wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Badania operacyjne stanowią dyscyplinę nauki, która dysponuje zbiorem niezwykle użytecznych metod wspomagających proces podejmowania decyzji zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne' »

  Badania operacyjne stanowią dyscyplinę nauki, która dysponuje zbiorem niezwykle użytecznych metod wspomagających proces podejmowania decyzji zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu zarządzania. Obszar ich implementacji jest bardzo szeroki. Finanse, produkcja lub logistyka to tylko wybrane i najbardziej rozpoznawalne przykłady.Na niniejszą pracę zbiorową składają się opracowania prezentujące najnowsze trendy w badaniach naukowych odnoszących się do metodologii podejmowania optymalnych decyzji oraz jej zastosowań w praktyce gospodarczej. Publikacja z pewnością może być źródłem użytecznej wiedzy, przydatnej w szczególności dla decydentów, a także inspiracją do kontynuowania dotychczasowych i prowadzenia nowych badań naukowych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne

 • [PWE]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego,... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne' »

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym, zarządzaniu zapasami. Osobne rozdziały poświęcone zostały omówieniu programowania w warunkach niepewności i w warunkach ryzyka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  tematyczny ? oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych, ?... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich' »

  Pierwszy podręcznik do nauczania ekonometrii dokładnie odpowiadający specyfice kształcenia na poziomie studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych. Jego atutami są: ? szeroki zakres tematyczny ? oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych, ? nacisk położony nie na teorię, lecz na zastosowanie metod ekonometrii i badań operacyjnych w praktyce ? do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ? kształcenie umiejętności wnioskowania na podstawie gotowych modeli, bez konieczności szczegółowego opanowania procedur budowy modelu, ? jasny, zrozumiały język, ? wyraźne zaznaczenie zagadnień wykraczających poza podstawowy program ekonometrii, ? liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami. Podręcznik ten jest także doskonałym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu. Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem dr hab. Marka Gruszczyńskiego, dr hab. Tomasza Kuszewskiego i prof. dr hab. Marii Podgórskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich

 • Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  58,39 zł
  64,88 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD' »

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe. Kolejne fragmenty pracy dotyczą podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, programowania wypukłego (głównie kwadratowego), zarządzania projektami, metod sieciowych i programowania dynamicznego. Każde z rozpatrywanych w pracy zagadnień ilustrowane jest przykładem praktycznym, pozwalającym na zastosowanie odpowiedniej metody. Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie. Pokazano również, na przykładzie problemu komiwojażera, możliwość wykorzystania bardzo popularnych obecnie algorytmów genetycznych. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

 • [PWE]

  Kategoria: Ekonometria i badania operacyjneWysyłka: od ręki

  kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD' »

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe. Kolejne fragmenty pracy dotyczą podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, programowania wypukłego (głównie kwadratowego), zarządzania projektami, metod sieciowych i programowania dynamicznego. Każde z rozpatrywanych w pracy zagadnień ilustrowane jest przykładem praktycznym, pozwalającym na zastosowanie odpowiedniej metody. Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie. Pokazano również, na przykładzie problemu komiwojażera, możliwość wykorzystania bardzo popularnych obecnie algorytmów genetycznych. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

 • Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + KS w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  54,79 zł
  60,88 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + KS' »

  Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + KS

 • [Pozostałe]

  Kategoria: Książki / Matematyka i informatyka

  SPIS TREŚCI: Rozdział I Wybrane zagadnienia programowania liniowego 1. Przykłady budowy modelu matematycznego zadań programowania liniowego 1.1. Problem programowania produkcji 1.2. Zagadnienie mieszanek 1.3.... Pełen opis produktu 'Ewa Krzywiecka ELEMENTY BADAŃ OPERACYJNYCH W PRZYKŁADACH I ZADANIACH' »

  SPIS TREŚCI: Rozdział I Wybrane zagadnienia programowania liniowego 1. Przykłady budowy modelu matematycznego zadań programowania liniowego 1.1. Problem programowania produkcji 1.2. Zagadnienie mieszanek 1.3. Wybór procesu technologicznego 2. Metody rozwiązań zadań programowania liniowego 2.1. Metoda geometryczna 2.2. Metoda Simpleks 3. Dualność w zadaniu programowania liniowego 4. Metoda podziału i ograniczeń 5. Zadania do rozwiązania 6. Odpowiedzi Rozdział II Zagadnienia transportowe 1. Ogólna postać zadania transportowego 1.1. Zagadnienie transportowe zamknięte 1.2. Zagadnienia transportowe otwarte 2. Metoda wyznaczania pierwszego rozwiązania dopuszczalnego 2.1. Metoda kąta północno-zachodniego 2.2. Metoda minimalnego elementu macierzy 3. Algorytm transportowy 4. Zadania do rozwiązania 5. Odpowiedzi Rozdział III Modele sieciowe 1. Sieć czynności 2. Metoda ścieżki krytycznej 3. Zadania do rozwiązania 4. Odpowiedzi Rozdział IV Przepływy międzygałęziowe 1. Zadania do rozwiązania 2. Odpowiedzi Literatura Głównym celem Autorki jest zapoznanie czytelników z różnorodnymi możliwościami metod związanych z procesem podejmowania decyzji. Omówione metody po krótkim wprowadzeniu są zilustrowane rozwiązanymi przykładami. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a na końcu poszczególnych rozdziałów podane są odpowiedzi.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ewa Krzywiecka ELEMENTY BADAŃ OPERACYJNYCH W PRZYKŁADACH I ZADANIACH

 • Ekonometria i badania operacyjne w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  62,10 zł
  69,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne' »

  Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych.Atutami książki są: szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania, większy nacisk na zastosowania niż na teorię, jasny, zrozumiały język, przystępny dla czytelników niespecjalizujących się w metodach ilościowych, wyróżnienie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów licencjackich, liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne

 • Badania operacyjne w przykładach i zadaniach w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  49,41 zł
  54,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Szóste, rozszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika akademickiego!Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne w przykładach i zadaniach' »

  Szóste, rozszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika akademickiego!Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy inwestycyjnych w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, ale także na rynku kapitałowym. Dlatego w podręczniku omówiono wiele problemów decyzyjnych, takich jak zagadnienia transportowe, teorii gier, kolejek, programowania liniowego i sieciowego oraz inne kwestie optymalizacyjne. Do szóstego wydania dodano również nowy rozdział o podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wszystkie te zagadnienia, ilustrowane wieloma nowymi i zaktualizowanymi przykładami, ułatwią nie tylko studiującym, ale i menedżerom przyswajanie oraz stosowanie w praktyce metod zalecanych w podręczniku. Zaprezentowane przykłady wskazują także algorytm działania przy rozwiązywaniu konkretnego problemu i pozwalają na dokonywanie prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne w przykładach i zadaniach' »

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy inwestycyjnych w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, ale także na rynku kapitałowym. Dlatego w podręczniku omówiono wiele problemów decyzyjnych, takich jak zagadnienia transportowe, teorii gier, kolejek, programowania liniowego i sieciowego oraz inne kwestie optymalizacyjne. Do szóstego wydania dodano również nowy rozdział o podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wszystkie te zagadnienia, ilustrowane wieloma nowymi i zaktualizowanymi przykładami, ułatwią nie tylko studiującym, ale i menedżerom przyswajanie oraz stosowanie w praktyce metod zalecanych w podręczniku. Zaprezentowane przykłady wskazują także algorytm działania przy rozwiązywaniu konkretnego problemu i pozwalają na dokonywanie prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

 • Badania operacyjne w przykładach i zadaniach w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,10 zł
  59,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne w przykładach i zadaniach' »

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy inwestycyjnych w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, ale także na rynku kapitałowym. Dlatego w podręczniku omówiono wiele problemów decyzyjnych, takich jak zagadnienia transportowe, teorii gier, kolejek, programowania liniowego i sieciowego oraz inne kwestie optymalizacyjne. Do szóstego wydania dodano również nowy rozdział o podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wszystkie te zagadnienia, ilustrowane wieloma nowymi i zaktualizowanymi przykładami, ułatwią nie tylko studiującym, ale i menedżerom przyswajanie oraz stosowanie w praktyce metod zalecanych w podręczniku. Zaprezentowane przykłady wskazują także algorytm działania przy rozwiązywaniu konkretnego problemu i pozwalają na dokonywanie prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

 • [PWE]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD' »

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe. Kolejne fragmenty pracy dotyczą podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, programowania wypukłego (głównie kwadratowego), zarządzania projektami, metod sieciowych i programowania dynamicznego. Każde z rozpatrywanych w pracy zagadnień ilustrowane jest przykładem praktycznym, pozwalającym na zastosowanie odpowiedniej metody. Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie. Pokazano również, na przykładzie problemu komiwojażera, możliwość wykorzystania bardzo popularnych obecnie algorytmów genetycznych. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

 • [PWE]

  Kategoria: Ekonometria i badania operacyjneWysyłka: od ręki

  Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + KS (Płyta CD)' »

  Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + KS (Płyta CD)

 • [PWE]

  Kategoria: Ekonometria i badania operacyjneWysyłka: od ręki

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego,... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne' »

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym, zarządzaniu zapasami. Osobne rozdziały poświęcone zostały omówieniu programowania w warunkach niepewności i w warunkach ryzyka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Ekonometria i badania operacyjneWysyłka: od ręki

  Szóste, rozszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika akademickiego!Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne w przykładach i zadaniach' »

  Szóste, rozszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika akademickiego!Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy inwestycyjnych w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, ale także na rynku kapitałowym. Dlatego w podręczniku omówiono wiele problemów decyzyjnych, takich jak zagadnienia transportowe, teorii gier, kolejek, programowania liniowego i sieciowego oraz inne kwestie optymalizacyjne. Do szóstego wydania dodano również nowy rozdział o podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym.Wszystkie te zagadnienia, ilustrowane wieloma nowymi i zaktualizowanymi przykładami, ułatwią nie tylko studiującym, ale i menedżerom przyswajanie oraz stosowanie w praktyce metod zalecanych w podręczniku. Zaprezentowane przykłady wskazują także algorytm działania przy rozwiązywaniu konkretnego problemu i pozwalają na dokonywanie prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

 • [Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: do 3 dni

  kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD' »

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe... Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie...Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Ekonometria i badania operacyjneWysyłka: od ręki

  tematyczny ? oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych,?nacisk... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne' »

  Pierwszy podręcznik do nauczania ekonometrii dokładnie odpowiadający specyfice kształcenia na poziomie studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych. Jego atutami są:?szeroki zakres tematyczny ? oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych,?nacisk położony nie na teorię, lecz na zastosowanie metod ekonometrii i badań operacyjnych w praktyce ? do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin,?kształcenie umiejętności wnioskowania na podstawie gotowych modeli, bez konieczności szczegółowego opanowania procedur budowy modelu, ?jasny, zrozumiały język,?wyraźne zaznaczenie zagadnień wykraczających poza podstawowy program ekonometrii,?liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.Podręcznik ten jest także doskonałym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem dr hab. Marka Gruszczyńskiego, dr hab. Tomasza Kuszewskiego i prof. dr hab. Marii Podgórskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne


Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, czytelnik, piw, kaw, harlequin, iskry, wydawnictwo mon, nasza księgarnia, książka i wiedza, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 21947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 21645
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 137225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 137225
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, imports, universal music, warner music, sony music, essential media afw, sbme special mkts., egmont, helion, zielona sowa
Produkty w ofercie: 2814068
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122066
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, wsip
Produkty w ofercie: 179130
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2