Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ZARZĄDZANIE

  Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji jako pomoc do przedmiotu "badania operacyjne". Badania operacyjne... Pełen opis produktu 'BADANIA OPERACYJNE' »

  Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji jako pomoc do przedmiotu "badania operacyjne". Badania operacyjne są dziś obszerną dyscypliną naukową o ogromnym dorobku teoretyczno-praktycznym, którego zawarcie w jednej monografii lub podręczniku nic jest możliwe. Z tego powodu licznie wydawane podręczniki z tej dziedziny poświęcone są tylko wybranym działom badań operacyjnych, a do rzadkości należą prace o bardziej całościowym ujęciu. W języku polskim jedyną pracą ujmującą przedmiot badań operacyjnych w sposób bardziej przekrojowy jest książka H. Wagnera [98], która niestety jest już niedostępna na rynku. Stan taki oraz konieczność korzystania przez studentów z wielu, niekiedy trudno dostępnych podręczników, uzasadnia, zdaniem autora, potrzebę wydania niniejszego skryptu. Praca niniejsza zawiera wykład na temat podstawowych metod (wraz z elementami teorii) wybranych działów badań operacyjnych. Wybór tych metod, jak również przykładów zastosowań został uwarunkowany przeznaczeniem skryptu. Poszczególne rozdziały poświęcone są kolejno: budowie modeli decyzyjnych, rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (liniowych, dyskretnych, nieliniowych, dynamicznych, sieciowych), a następnie analizie i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w sferze gospodarki zapasami. Przeznaczenie skryptu dla przyszłych inżynierów sprawiło, że uwaga została skoncentrowana na prezentacji metod. Prawie każda z nich została zilustrowana co najmniej jednym przykładem numerycznym. Aby jednak umożliwić Czytelnikowi samodzielne studiowanie prac z zakresu badań operacyjnych niezbędne było uzupełnienie wielu metod odpowiednimi elementami teorii. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pewną liczbę zadań do samodzielnego rozwiązania. Autor ma świadomość, że zadań tych powinno być więcej - nie pozwoliły na to jednak ramy objętościowe skryptu. Częściowym uzupełnieniem mogą tu być dostępne zbiory zadań [66] i [11]. Spis treści: Przedmowa 1. PRZEDMIOT BADAŃ OPERACYJNYCH 2. BUDOWA MODELI DECYZYJNYCH 2.1. Uwagi o konstrukcji modeli 2.2. Przykłady modeli decyzyjnych 3. PODSTAWY TEORETYCZNE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO 3.1. Elementy algebry liniowej 3.2. Zbiory wypukłe 3.3. Podstawowe definicje i postacie zadań programowania liniowego 3.4. Interpretacja geometryczna zadań programowania liniowego 3.5. Własności zadań programowania liniowego 3.6. Ćwiczenia 4. METODA SIMPLEKS 4.1. Podstawy teoretyczne metody simpleks 4.2. Algorytm simpleks 4.3. Wyznaczanie początkowego dopuszczalnego rozwiązania bazowego 4.4. Ćwiczenia 5. DUALIZM W PROGRAMOWANIU LINIOWYM 5.1. Zadania dualne programowania liniowego i ich własności 5.2. Interpretacja ekonomiczna dualizmu 5.3. Algorytm dualny simpleks 5.4. Ćwiczenia 6. ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE 6.1. Sformułowanie zagadnienia transportowego i jego własności 6.2. Metody wyznaczania rozwiązań wstępnych 6.3. Postępowanie w przypadku degeneracji rozwiązania 6.4. Metoda potencjałów 6.5. Ćwiczenia 7. OPTYMALIZACJA DYSKRETNA 7.1. Źródła dyskretności w modelach decyzyjnych 7.2. Metody płaszczyzn tnących - algorytmy Gomory‘ego 7.3. Metody hcurystyczne rozwiązywania modeli dyskretnych 7.4. Ćwiczenia 8. PROGRAMOWANIE NIELINIOWE 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Metoda Charnesa-Coopera dla zadań programowania liniowo-utamkowego 8.3. Zadania z minimaksową funkcją celu 8.4. Ćwiczenia 9. PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE 9.1. Wieloetapowe procesy decyzyjne 9.2. Sformułowanie ogólne metody programowania dynamicznego 9.3. Jednowymiarowe procesy alokacji 9.4. Jednowymiarowe procesy wyrównywania 9.5. Ćwiczenia 10. SIECIOWE MODELE DECYZYJNE 10.1 Elementy teorii grafów 10.2. Modele sieciowe procesów nieregularnych i ich budowa 10.3. Metoda CPM 10.4. Optymalizacja kosztów realizacji przedsięwzięcia - metoda CPM-MCX 10.5. Planowanie sieciowe w warunkach niepewności - metoda PERT 11. MODELE DECYZYJNE GOSPODARKI ZAPASAMI 11.1. Uwagi ogólne 11.2. Deterministyczne modele planowania zapasów 11.3. Planowanie zapasów w warunkach niepewności 11.4. Probabilistyczne modele planowania zapasów 11.5. Ćwiczenia 12. ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o BADANIA OPERACYJNE

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: EKONOMIA

  noszącej nazwę „badania operacyjne" (ang. operations research). Nazwa ta (w skrócie BO) ma rodowód militarny. W pracy „Wprowadzenie do badań operacyjnych" autorzy książki... Pełen opis produktu 'Elementy badań operacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym' »

  W zarządzaniu wykorzystuje się szereg metod ilościowych. Metody te obejmują różne zagadnienia i związane z nimi metody matematyczne. Istotna część tych zagadnień jest zaliczana do dziedziny nauki noszącej nazwę „badania operacyjne" (ang. operations research). Nazwa ta (w skrócie BO) ma rodowód militarny. W pracy „Wprowadzenie do badań operacyjnych" autorzy książki F. S. Hillier i G. J. Lieberman , w określeniu natury badań operacyjnych, akcentują m.in. różnorodność zastosowań, użycie metody naukowej i dążność do znalezienia rozwiązania optymalnego. Badania operacyjne znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących sposobu prowadzenia i koordynowania działalności w różnego rodzaju organizacjach m.in.: w wojskowości, produkcji przemysłowej, rolnictwie, transporcie, telekomunikacji, planowaniu finansowym, działalności różnych służb publicznych. Owe działalności znajdują odbicie w części nazwy przedmiotu „operacje". W badaniach operacyjnych stosuje się podejście podobne do sposobu prowadzenia badań w określonych dziedzinach nauki. Tym można uzasadnić część nazwy przedmiotu „badania". Charakterystycznym elementem (a zarazem etapem) w stosowaniu metody naukowej jest model naukowy badanego problemu. Zazwyczaj jest to model matematyczny. W odniesieniu do zarządzania jest to model matematyczny problemu decyzyjnego. W różnych pracach można znaleźć mniej lub bardziej różniące się definicje badań operacyjnych. Wł. Radzikowski po przeglądzie kilku z nich, zamieszcza następującą: „(...) istota badań operacyjnych tkwi w gromadzeniu liczbowych materiałów informacyjnych o ważnych dla przedsiębiorstwa procesach i szukaniu, na podstawie tych materiałów liczbowych, takich organizacyjnych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć wynik najlepiej odpowiadający wybranemu kryterium". Różnorodność problemów mieszczących się w obszarze badań operacyjnych i wielość ich aspektów nie ułatwia krótkiego i precyzyjnego określenia rdzenia tej dziedziny nauki. J. Kacprzyk i J. Węglarz jeden z głównych wyróżników badań operacyjnych określają następująco: „Badania operacyjne i systemowe są szczególną dziedziną współczesnej nauki. W przeciwieństwie do wielu innych dziedzin, w których główne cele mają raczej charakter poznawczy, w badaniach operacyjnych i systemowych chodzi głównie o to, aby możliwie efektywnie rozwiązać jakiś istotny problem praktyczny". Rozwój badań operacyjnych, jak wielu innych dziedzin, jest możliwy dzięki twórczej inwencji wielu osób. Głównie dla zwrócenia uwagi czytelnika na ten aspekt dziedziny zamieszczono poniżej cytaty odnoszące się do tej kwestii, pochodzące z prac autorów o ustalonej pozycji w obszarze badań operacyjnych. SPIS TREŚCI WSTĘP     1.    BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE     1.1.    Modelowanie problemów decyzyjnych. Terminologia     1.2.    Etapy analizy problemu decyzyjnego     2.    ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO     2.1.    Ogólna postać zadania programowania liniowego     2.2.    Problem optymalnego wyboru asortymentu produkcji     2.2.1. Produkcja dwóch wyrobów     2.3.    Metoda geometryczna     2.3.1.    Wykreślenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych     2.3.2.    Wykreślenie funkcji celu i znalezienie rozwiązania optymalnego... 2.4.    Rozwiązanie w MS Excel z modułem Solver     2.4.1.    Etapy wprowadzania modelu PL do arkusza     2.4.2.    Zapis w arkuszu modelu Produkcji dwóch wyrobów     2.4.3.    Określanie składników modelu dla Solvera     2.4.4.    Użycie Solvera w modelu arkuszowym Produkcji dwóch wyrobów 2.4.5.    Rozwiązanie     2.5.    Raporty Solvera     2.5.1.    Raport wyników     2.5.2.    Raport wrażliwości     2.5.3.    Raport granic     2.6.    Własności zadań PL     2.6.1.    Szczególne przypadki     2.6.2.    Własności zadań PL w R2     2.6.3.    Rozwiązanie bazowe     2.6.4.    Liczba iteracji w metodzie Simpleks     2.7.    Problem mieszanek     2.7.1.    Mieszanina trzech węgli     2.7.2.    Namiarowanie wsadu     2.8. Problem rozkroju     2.8.1. Rozkrój kłód     3.    ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE     3.1.    Zamknięte zagadnienie transportowe     3.1.1. Transport produktów     3.2.    Otwarte zagadnienie transportowe     3.2.1. Transport cegieł     3.3.    Zagadnienie transportowo-produkcyjne     3.3.1.    Produkcja i transport cementu     3.3.2.    Produkcja, transport i magazynowanie cementu     4.    PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE LINIOWE 4.1.    Wprowadzenie     4.2.    Rozwiązanie metodą PL i PCL     4.3.    Przykłady programowania PCL     4.3.1.    Wybór inwestycji w JBH     4.3.2.    Dobór technologii i stanowisk w projektowaniu zakładu     5.    ELEMENTY PROGRAMOWANIA NIELINIOWEGO     5.1.    Typy zadań     5.1.1. Przykład zadania programowania nieliniowego     5.2.    Optymalizacja nieliniowa z użyciem Solvera     5.2.1.    Problemy, które Solver zawsze rozwiązuje prawidłowo     5.2.2.    Kiedy brak założeń gwarantujących prawidłowość rozwiązania 5.2.3.    Przykład optymalizacji nieliniowej z użyciem Solvera     5.3.    Przykłady programowania kwadratowego     5.3.1.    Minimalizacja kosztów modernizacji w kopalniach     5.3.2.    Optymalizacja portfela akcji - metoda Markowitza     BIBLIOGRAFIA    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Elementy badań operacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Badania operacyjne stanowią dyscyplinę nauki, która dysponuje zbiorem niezwykle użytecznych metod wspomagających proces podejmowania decyzji zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne' »

  Badania operacyjne stanowią dyscyplinę nauki, która dysponuje zbiorem niezwykle użytecznych metod wspomagających proces podejmowania decyzji zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu zarządzania. Obszar ich implementacji jest bardzo szeroki. Finanse, produkcja lub logistyka to tylko wybrane i najbardziej rozpoznawalne przykłady.Na niniejszą pracę zbiorową składają się opracowania prezentujące najnowsze trendy w badaniach naukowych odnoszących się do metodologii podejmowania optymalnych decyzji oraz jej zastosowań w praktyce gospodarczej. Publikacja z pewnością może być źródłem użytecznej wiedzy, przydatnej w szczególności dla decydentów, a także inspiracją do kontynuowania dotychczasowych i prowadzenia nowych badań naukowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne

 • Badania operacyjne w przykładach i zadaniach w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,10 zł
  59,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne w przykładach i zadaniach' »

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy inwestycyjnych w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, ale także na rynku kapitałowym. Dlatego w podręczniku omówiono wiele problemów decyzyjnych, takich jak zagadnienia transportowe, teorii gier, kolejek, programowania liniowego i sieciowego oraz inne kwestie optymalizacyjne. Do szóstego wydania dodano również nowy rozdział o podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wszystkie te zagadnienia, ilustrowane wieloma nowymi i zaktualizowanymi przykładami, ułatwią nie tylko studiującym, ale i menedżerom przyswajanie oraz stosowanie w praktyce metod zalecanych w podręczniku. Zaprezentowane przykłady wskazują także algorytm działania przy rozwiązywaniu konkretnego problemu i pozwalają na dokonywanie prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne w przykładach i zadaniach' »

  Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy inwestycyjnych w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, ale także na rynku kapitałowym. Dlatego w podręczniku omówiono wiele problemów decyzyjnych, takich jak zagadnienia transportowe, teorii gier, kolejek, programowania liniowego i sieciowego oraz inne kwestie optymalizacyjne. Do szóstego wydania dodano również nowy rozdział o podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wszystkie te zagadnienia, ilustrowane wieloma nowymi i zaktualizowanymi przykładami, ułatwią nie tylko studiującym, ale i menedżerom przyswajanie oraz stosowanie w praktyce metod zalecanych w podręczniku. Zaprezentowane przykłady wskazują także algorytm działania przy rozwiązywaniu konkretnego problemu i pozwalają na dokonywanie prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

 • Badania operacyjne w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  34,97 zł
  38,85 zł

  [wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Badania operacyjne stanowią dyscyplinę nauki, która dysponuje zbiorem niezwykle użytecznych metod wspomagających proces podejmowania decyzji zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne' »

  Badania operacyjne stanowią dyscyplinę nauki, która dysponuje zbiorem niezwykle użytecznych metod wspomagających proces podejmowania decyzji zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu zarządzania. Obszar ich implementacji jest bardzo szeroki. Finanse, produkcja lub logistyka to tylko wybrane i najbardziej rozpoznawalne przykłady.Na niniejszą pracę zbiorową składają się opracowania prezentujące najnowsze trendy w badaniach naukowych odnoszących się do metodologii podejmowania optymalnych decyzji oraz jej zastosowań w praktyce gospodarczej. Publikacja z pewnością może być źródłem użytecznej wiedzy, przydatnej w szczególności dla decydentów, a także inspiracją do kontynuowania dotychczasowych i prowadzenia nowych badań naukowych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne

 • Ekonometria i badania operacyjne / Wprowadzenie do ekonometrii w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  87,66 zł
  97,40 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Ekonometria i badania operacyjne:Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.Wprowadzenie do ekonometrii:W... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne / Wprowadzenie do ekonometrii' »

  Ekonometria i badania operacyjne:Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.Wprowadzenie do ekonometrii:W obecnej, unowocześnionej edycji podstawowe zagadnienia ekonometryczne zostały przedstawione w sposób wyczerpujący. Zestawiono informacje teoretyczne i odpowiednio dobrane przykłady analizowane krok po kroku, co ułatwia zrozumienie oraz przyswojenie wiedzy z tej dziedziny. Dodatkowym atutem książki jest duża liczba zadań do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne / Wprowadzenie do ekonometrii

 • [PWE]

  Kategoria: Ekonomia i zarządzanie

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego,... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne - Sikora Wojciech' »

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym, zarządzaniu zapasami. Osobne rozdziały poświęcone zostały omówieniu programowania w warunkach niepewności i w warunkach ryzyka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne - Sikora Wojciech

 • [PWE]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego,... Pełen opis produktu 'Badania operacyjne' »

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym, zarządzaniu zapasami. Osobne rozdziały poświęcone zostały omówieniu programowania w warunkach niepewności i w warunkach ryzyka.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  tematyczny ? oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych, ?... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich' »

  Pierwszy podręcznik do nauczania ekonometrii dokładnie odpowiadający specyfice kształcenia na poziomie studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych. Jego atutami są: ? szeroki zakres tematyczny ? oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych, ? nacisk położony nie na teorię, lecz na zastosowanie metod ekonometrii i badań operacyjnych w praktyce ? do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ? kształcenie umiejętności wnioskowania na podstawie gotowych modeli, bez konieczności szczegółowego opanowania procedur budowy modelu, ? jasny, zrozumiały język, ? wyraźne zaznaczenie zagadnień wykraczających poza podstawowy program ekonometrii, ? liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami. Podręcznik ten jest także doskonałym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu. Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem dr hab. Marka Gruszczyńskiego, dr hab. Tomasza Kuszewskiego i prof. dr hab. Marii Podgórskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich

 • [PWE]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Ekonomia, zarządzanie i finanse/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

 • Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  58,39 zł
  64,88 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD' »

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe. Kolejne fragmenty pracy dotyczą podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, programowania wypukłego (głównie kwadratowego), zarządzania projektami, metod sieciowych i programowania dynamicznego. Każde z rozpatrywanych w pracy zagadnień ilustrowane jest przykładem praktycznym, pozwalającym na zastosowanie odpowiedniej metody. Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie. Pokazano również, na przykładzie problemu komiwojażera, możliwość wykorzystania bardzo popularnych obecnie algorytmów genetycznych. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

 • [PWE]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Pozostałe - nieskategoryzowane

  Tytuł WPROWADZENIE DO NAUKI ORGANIZACJI I BADAŃ OPERACYJNYCH Autor Yves Muller Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 371 Ciężar 0.4 Pełen opis produktu 'WPROWADZENIE DO NAUKI ORGANIZACJI I BADAŃ OPERACYJNYCH' »

  Tytuł WPROWADZENIE DO NAUKI ORGANIZACJI I BADAŃ OPERACYJNYCH Autor Yves Muller Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 371 Ciężar 0.4
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o WPROWADZENIE DO NAUKI ORGANIZACJI I BADAŃ OPERACYJNYCH

 • [PWE]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Ekonomia, zarządzanie i finanse/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + KS (Płyta CD)

 • [PWE]

  Kategoria: Ekonometria i badania operacyjneWysyłka: od ręki

  kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD' »

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe. Kolejne fragmenty pracy dotyczą podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, programowania wypukłego (głównie kwadratowego), zarządzania projektami, metod sieciowych i programowania dynamicznego. Każde z rozpatrywanych w pracy zagadnień ilustrowane jest przykładem praktycznym, pozwalającym na zastosowanie odpowiedniej metody. Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie. Pokazano również, na przykładzie problemu komiwojażera, możliwość wykorzystania bardzo popularnych obecnie algorytmów genetycznych. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

 • Ekonometria i badania operacyjne w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  62,10 zł
  69,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne' »

  Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych.Atutami książki są: szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania, większy nacisk na zastosowania niż na teorię, jasny, zrozumiały język, przystępny dla czytelników niespecjalizujących się w metodach ilościowych, wyróżnienie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów licencjackich, liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Ekonomia, zarządzanie i finanse/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

 • Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  62,10 zł
  69,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  tematyczny – oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych,·nacisk... Pełen opis produktu 'Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich' »

  Pierwszy podręcznik do nauczania ekonometrii dokładnie odpowiadający specyfice kształcenia na poziomie studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych. Jego atutami są:·szeroki zakres tematyczny – oprócz zagadnień ściśle ekonometrycznych obejmuje także tematykę badań operacyjnych i makromodelowania gospodarczego, łącznie z analizą przepływów międzygałęziowych,·nacisk położony nie na teorię, lecz na zastosowanie metod ekonometrii i badań operacyjnych w praktyce – do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin,·kształcenie umiejętności wnioskowania na podstawie gotowych modeli, bez konieczności szczegółowego opanowania procedur budowy modelu, ·jasny, zrozumiały język,·wyraźne zaznaczenie zagadnień wykraczających poza podstawowy program ekonometrii,·liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.Podręcznik ten jest także doskonałym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem dr hab. Marka Gruszczyńskiego, dr hab. Tomasza Kuszewskiego i prof. dr hab. Marii Podgórskiej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  , ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD - Trzaskalik Tadeusz' »

  Opis - Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych.Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe. Kolejne fragmenty pracy dotyczą podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, programowania wypukłego (głównie kwadratowego), zarządzania projektami, metod sieciowych i programowania dynamicznego. Każde z rozpatrywanych w pracy zagadnień ilustrowane jest przykładem praktycznym, pozwalającym na zastosowanie odpowiedniej metody.Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie. Pokazano również, na przykładzie problemu komiwojażera, możliwość wykorzystania bardzo popularnych obecnie algorytmów genetycznych. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania. Nazwa - Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD Oryginalny tytuł - On Photography Autor - Trzaskalik Tadeusz Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788320817188 Kod EAN - 9788320817188 Wydanie - 2008 Rok wydania - 2015 Język - PL Tłumacz - Chounlamany Natalia Format - B5 mm Ilość stron - 424 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD - Trzaskalik Tadeusz

 • [PWE]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD' »

  Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego zakresu. Dużo miejsca poświęcono metodom programowania liniowego. Oprócz metody simpleks omówiono programowanie całkowitoliczbowe, zagadnienie transportowe i wielokryterialne modele liniowe. Kolejne fragmenty pracy dotyczą podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, programowania wypukłego (głównie kwadratowego), zarządzania projektami, metod sieciowych i programowania dynamicznego. Każde z rozpatrywanych w pracy zagadnień ilustrowane jest przykładem praktycznym, pozwalającym na zastosowanie odpowiedniej metody. Drugie wydanie książki uzupełnione zostało o opis metody ADBASE i o najczęściej wykorzystywane metody dyskretnego wielokryterialnego wspomagania decyzji (AHP, Promethee V, Electre I) oraz zarządzanie zasobami środków w projekcie. Pokazano również, na przykładzie problemu komiwojażera, możliwość wykorzystania bardzo popularnych obecnie algorytmów genetycznych. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się autorski pakiet komputerowych programów dydaktycznych wraz z niezbędnymi opisami dla użytkownika, zestaw prezentacji komputerowych, a także zbiór zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 11
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161774
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161774
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, cherry red
Produkty w ofercie: 1318806
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146217
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, lektorklett
Produkty w ofercie: 93973
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, promise, arkady
Produkty w ofercie: 2888
Promocje: 23
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 296847
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 296847
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, nasza księgarnia warszawa, olesiejuk, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 169572
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, zielona sowa, umcs, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 90375
Promocje: 89430
Wysyłka do 3 dni: 90375
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, zielona sowa, bellona, wolters kluwer, egmont, olesiejuk, zysk i s-ka, helion, skrzat
Produkty w ofercie: 108498
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 108498
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0