Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Korepetytor]

  Kategoria: Szkoła Podstawowa > Wychowanie fizyczne

  nauczania do aktualnych treści podstawy programowej. Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom jest właśnie takim zaktualizowanym... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania. Wychowanie Fizyczne bliższe wartościom dla klas IV - VI' »

  Prezentowany program wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów II etapu edukacyjnego, czyli klas 4-6 szkoły podstawowej. Jest to nowelizacja AUTORSKIEGO PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO zatwierdzonego przez MEN w 1999 r. - numer dopuszczenia DKW–4014–68/99. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z 15.01.2009 r. Nr 4 poz. 17) zostały określone nowe podstawy programowe. Wprowadzone zmiany wymuszają dostosowanie obowiązujących programów nauczania do aktualnych treści podstawy programowej. Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom jest właśnie takim zaktualizowanym dokumentem programowym. STRUKTURA PROGRAMU Prezentowany program wychowania fizycznego przeznaczony jest dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Przedstawione w nim szczegółowe cele, oraz treści kształcenia i wychowania, winny być realizowane w ciągu całego II etapu edukacyjnego. Obligatoryjne treści programu, zgodne z obowiązującą podstawą programową, zostały wzbogacone o treści fakultatywne, możliwe do realizacji w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. W tym dokumencie programowym nie ma podziału na klasy. Realizacja treści na zajęciach wychowania fizycznego w kolejnych latach (klasa 4, 5 i 6) powinna mieć charakter układu spiralnego. Nauczyciel, mając pełną autonomię, z jednej strony będzie mógł swobodnie dobrać treści programowe na poszczególne poziomy nauczania, z drugiej zaś w obrębie tego samego zadania programowego będzie mógł realizować określone w podstawie programowej wymagania szczegółowe w sposób umożliwiający mu uwzględnienie: dyspozycji psychomotorycznych i osobowościowych ucznia, warunków bazowo-materialnych, uwarunkowań organizacyjnych szkoły, zainteresowań i możliwości uczniów, uzdolnień ruchowych i predyspozycji dzieci, potrzeb i oczekiwań wychowanków, liczby godzin przeznaczonych na zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym. Ponadto, takie ujęcie treści daje możliwość ich realizacji w grupach mieszanych (z różnych poziomów klas) podczas zajęć do wyboru (jeżeli taki sposób realizacji został przyjęty w danej szkole). W niniejszym programie szczególny nacisk został położony na efekty kształcenia i wychowania (stąd takie wyrażenia, jak "uczeń potrafi…", "uczeń posiada…", "uczeń wie…", itd.). Treści nauczania są sformułowane w języku wymagań oraz precyzyjnie określają wiadomości, umiejętności i kompetencje, które uczeń zdobywa na tym etapie kształcenia. Z drugiej strony wskazują kierunek dążności nauczycieli do ich realizacji. Dlatego poszczególne treści zostały zespolone ujęciem "dążymy do tego, aby uczeń…". Treści nauczania zostały podzielone na bloki tematyczne, zgodne z podstawą programową wychowania fizycznego (rozdział 4): Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego Trening zdrowotny Sporty całego życia Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Sport Taniec Warunki i wskazówki wyboru treści nauczania: Wymagania umieszczone w treściach programu odnoszą się nie tylko do zajęć klasowo-lekcyjnych. Tak więc planując proces wychowania fizycznego, należy wziąć pod uwagę liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia klasowo-lekcyjne oraz na zajęcia do wyboru przez uczniów - alternatywne formy wychowania fizycznego (jeżeli taki system został przyjęty w danej szkole). Symbol *PP, zastosowany w rozdziale "Treści nauczania" - to zapis określający jedynie to, co stanowi konieczne minimum, które musi stać się udziałem każdego ucznia i jest zawarte w podstawie programowej. Po zrealizowaniu treści obowiązkowych, nauczyciel sam określa treści uzupełniające w zależności od możliwości swoich uczniów oraz warunków szkolnych. Wybór treści winien być podyktowany dążeniem do osiągnięcia zarówno kompetencji przedmiotowych, jak i aksjologicznych ucznia. Tak więc zmierzając do uzyskania efektów nauczania i wychowania, należy planować realizację treści nauczania łącznie z urzeczywistnieniem treści celów aksjologicznych. Treści nauczania z gimnastyki, jako dyscypliny sportowej, znalazły swoje miejsce w rozdziale "Trening zdrowotny". Umiejscowienie gimnastyki w rozdziale o wymownym tytule (większość dyscyplin sportowych stanowią treści rozdziału "Sport"), ma podkreślić jej rangę w ogólnym usprawnianiu rozwijającego się organizmu dziecka, w poprawianiu jego stanu funkcjonalnego oraz w czynnościach profilaktycznych, kompensacyjnych i korekcyjnych masowo występujących deformacji i dysfunkcji kręgosłupa i postawy ciała. Konstrukcja programu ma taki układ, by nie tylko spełniać oczekiwania MEN w zakresie nowej podstawy programowej przedmiotu wychowania fizycznego, ale równorzędnie włączyć do całego procesu kształcenia treści aksjologiczne.    Spis treści: 1. Struktura programu 2. Aksjologiczne założenia programu 2.1. Świat wartości w procesie wychowania fizycznego 2.2. Miejsce wartości w strukturze procesu wychowania fizycznego 3. Szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania 3.1. Cele aksjologiczne 3.2. Cele kształcenia 4. Treści nauczania 4.1. Treści nauczania – bliższe wartościom 4.2. Treści nauczania 4.2.1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego 4.2.2. Trening zdrowotny 4.2.3. Sporty całego życia i wypoczynek 4.2.4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista 4.2.5. Sport 4.2.6. Taniec 5. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 5.1. Sposoby osiągania celów aksjologicznych 5.2. Sposoby osiągania celów nauczania 6. Opis założonych osiągnięć ucznia 7. Propozycje metod oceny osiągnięć ucznia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania. Wychowanie Fizyczne bliższe wartościom dla klas IV - VI

 • [Korepetytor]

  Kategoria: Szkoła Podstawowa > Wychowanie fizyczne

  dydaktyczno-wychowawczej dostosowane są do zaktualizowanego autorskiego programu nauczania, o takim samym tytule Wychowanie fizyczne bliższe wartościom. W... Pełen opis produktu 'Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dlo autorskiego programu nauczania WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM dla klas IV-VI szkoły podsrawowej. Dla klasy V' »

  Prezentowany plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego dla klasy V szkoły podstawowej to druga część szerszego poradnika metodycznego Wychowanie fizyczne bliższe wartościom, przygotowywanego dla całego II etapu edukacyjnego. W tym opracowaniu została uwzględniona podstawa programowa określona w najnowszym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977). Tak jak poprzednie opracowanie (dla klasy IV), tak i te plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dostosowane są do zaktualizowanego autorskiego programu nauczania, o takim samym tytule Wychowanie fizyczne bliższe wartościom. W kolejnej części poradnika podane zostaną: przykładowy plan pracy dla klasy VI oraz niezbędne wskazówki metodyczne. Spis treści:WprowadzenieCo trzeba koniecznie wiedzieć (uwzględnić) zanim przystąpi się do tworzenia własnych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej Rozłożenie liczby godzin wychowania fizycznego 1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego 2. Trening zdrowotny 3. Sporty całego życia i odpoczynek 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista 5. Sport 6. Taniec 7. Materiały pomocnicze w realizacji planowanych zadańA. Ocena wydolności fizycznej - test Coopera B. Wybrane testy do oceny siły i/lub wytrzymałości wybranych grup mięśni posturalnych Kanadyjski test do określenia siłowej wytrzymałości mięśni brzucha Test oceniający siłę mięśni skośnych wewnętrznych brzucha i mięśni brzucha, czyli stabilność rejonu lędźwiowo-miednicznego w trakcie zginania Próba "unoszenie skrzydełek" do oceny siły mięśni pośladkowych Próba I Próba II " Unoszenie miednicy" Próba III "Test oceniający siłę mięśnia pośladkowego wielkiego" C. Wybrane próby pomiaru gibkości Skłon tułowia w przód z pozycji stojącej Test "siąść i dosięgnąć" do oceny poziomu gibkości D. Próba określenia funkcjonalności mięśni tylnej ściany kończyny dolnej Próba biernego unoszenia kończyny E. Wybrane sposoby badania ukształtowania stop, ich sprawności funkcjonalnej oraz symetryczności obciążania Wskaźnik kątowy Clarke'a Test dwóch wag F. Wybrane informacje na temat kontrolowania tętna w procesie wychowania fizycznego Rodzaje tętna Stopnie intensywności wysiłku Bezpieczne tętno podczas wysiłku fizycznego Uwagi metodyczne dla nauczyciela wychowania fizycznego G. Metodyka oddychania przeponowego H. Istota techniki napinania mięśni tułowia stanowiąca ochronę dla kręgosłupa
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dlo autorskiego programu nauczania WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM dla klas IV-VI szkoły podsrawowej. Dla klasy V

 • Autorski program nauczania wychowania fizycznego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  30,24 zł
  33,60 zł

  []

  Kategoria: Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja. Zdrowie i uroda. >SportWysyłka: od ręki

  Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania.Program jest zgodny z nowa podstawą programową.... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania wychowania fizycznego' »

  Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania.Program jest zgodny z nowa podstawą programową....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania wychowania fizycznego

 • Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas 4-6 w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  21,51 zł
  23,90 zł

  [korepetytor]

  Kategoria: Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja. Zdrowie i uroda. >SportWysyłka: do 3 dni

  roponowany program nauczania przedstawiony jest w oparciu o aksjologiczną teorię wychowania fizycznego. Aksjologiczne założenia programu mają, w pierwszej kolejności,... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas 4-6' »

  roponowany program nauczania przedstawiony jest w oparciu o aksjologiczną teorię wychowania fizycznego. Aksjologiczne założenia programu mają, w pierwszej kolejności, nakłonić nauczyciela wychowania fizycznego do uszeregowania wartości pozytywnych przed i ponad zachowaniami negatywnymi. W drugiej zaś wiążą się z wyeksponowaniem potrzeby wprowadzania ucznia w świat pozytywnych wartości.Szczegółowe cele kształcenia i wychowania zostały dostosowane do wymagań ogólnych określonych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego. Ujęte w programie cele kształcenia i wychowania eksponują wartości aksjologiczne i moralne kultury fizycznej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas 4-6

 • [Korepetytor]

  Kategoria: Historia i teoria sportu. SportowcyWysyłka: od ręki

  roponowany program nauczania przedstawiony jest w oparciu o aksjologiczną teorię wychowania fizycznego. Aksjologiczne założenia programu mają, w pierwszej kolejności,... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas 4-6' »

  roponowany program nauczania przedstawiony jest w oparciu o aksjologiczną teorię wychowania fizycznego. Aksjologiczne założenia programu mają, w pierwszej kolejności, nakłonić nauczyciela wychowania fizycznego do uszeregowania wartości pozytywnych przed i ponad zachowaniami negatywnymi. W drugiej zaś wiążą się z wyeksponowaniem potrzeby wprowadzania ucznia w świat pozytywnych wartości.Szczegółowe cele kształcenia i wychowania zostały dostosowane do wymagań ogólnych określonych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego. Ujęte w programie cele kształcenia i wychowania eksponują wartości aksjologiczne i moralne kultury fizycznej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom dla klas 4-6

 • [Korepetytor]

  Kategoria: Edukacja, pomoce dla uczniĂłw

  Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniĂłw drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Jest... Pełen opis produktu 'Wartości i aktualizacje Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej' »

  Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Jest to nowelizacja Autorskiego programu nauczania "Wychowanie fizyczne bliższe wartościom" dla klas IV-VI szkoły podstawowej. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017 r., poz. 356) zostały określone nowe podstawy programowe dla publicznych szkół. Wprowadzona reforma wymaga weryfikacji programów nauczania i dostosowania ich do znowelizowanych podstaw programowych. Program nauczania z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII pt. WARTOŚCI I AKTUALIZACJE jest właśnie takim znowelizowanym i spójnym dokumentem programowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartości i aktualizacje Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej

 • [Fosze]

  Kategoria: Historia i teoria sportu. SportowcyWysyłka: od ręki

  Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania.Program jest zgodny z nowa podstawą programową. Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania wychowania fizycznego' »

  Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania.Program jest zgodny z nowa podstawą programową.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania wychowania fizycznego

 • [Korepetytor]

  Kategoria: / Podręczniki - aktualna, szeroka oferta edukacyjna / Różne

  Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Jest to... Pełen opis produktu 'Wartości i aktualizacje Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej' »

  Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Jest to nowelizacja Autorskiego programu nauczania "Wychowanie fizyczne bliższe wartościom" dla klas IV-VI szkoły podstawowej.W
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartości i aktualizacje Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej

 • [Korepetytor]

  Kategoria: /Podręczniki. Ćwiczenia i zadania/Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartości i aktualizacje Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej

 • [KOREPETYTOR]

  Kategoria: SportWysyłka: do 3 dni

  Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Jest to... Pełen opis produktu 'Wartości i aktualizacje Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej [Romanowska Alicja]' »

  Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Jest to nowelizacja Autorskiego programu nauczania "Wychowanie fizyczne bliższe wartościom" dla klas IV-VI szkoły podstawowej. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017 r., poz. 356) zostały określone nowe podstawy programowe dla publicznych szkół. Wprowadzona reforma wymaga weryfikacji programów nauczania i dostosowania ich do znowelizowanych podstaw programowych. Program nauczania z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII pt. WARTOŚCI I AKTUALIZACJE jest właśnie takim znowelizowanym i spójnym dokumentem programowym. ISBN: 9788364825491 Kod paskowy: 9788364825491 Autorzy: Romanowska Alicja Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 44857 Liczba stron: 156 Oprawa: Miękka Format: 14.5x21.0cm Głębokość (mm): 12 Waga: 0.178 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartości i aktualizacje Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej [Romanowska Alicja]

 • []

  Kategoria: Pedagogika/Edukacja/W klasach IV -VI

  Płock 2012, wydanie 1, format 145 x 210, objętość 75 str., oprawa miękka Nowa podstawa programowa! Proponowany program nauczania przedstawiony jest w oparciu o aksjologiczną teorię <... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom' »

  Płock 2012, wydanie 1, format 145 x 210, objętość 75 str., oprawa miękka Nowa podstawa programowa! Proponowany program nauczania przedstawiony jest w oparciu o aksjologiczną teorię wychowania fizycznego. Aksjologiczne założenia programu mają, w pierwszej kolejności, nakłonić nauczyciela wychowania fizycznego do uszeregowania wartości pozytywnych przed i ponad zachowaniami negatywnymi. W drugiej zaś wiążą się z wyeksponowaniem potrzeby wprowadzania ucznia w świat pozytywnych...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

 • []

  Kategoria: Pedagogika/Edukacja/W klasach IV -VI

  Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla I, II, III, IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla I, II, III, IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy' »

  Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla I, II, III, IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami ocen Postawa. Aktywność. Wiedza. Umiejętności. Sprawność. Rzeszów 2013, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 224 str., oprawa miękka Program jest zgodny z nowa podstawą programową. W książce tej zawarte są cenne i merytoryczne wskazówki niezbędne do trafnego oceniania ucznia z wychowania fizycznego oraz...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla I, II, III, IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy

 • []

  Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania.Program jest zgodny z nowa podstawą programową.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania wychowania fizycznego

 • Autorski program nauczania wychowania fizycznego w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  23,37 zł
  25,17 zł

  [fosze]

  Kategoria: Podręczniki szkolne>Podręczniki dla nauczycieliWysyłka: od ręki

  Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania.Program jest zgodny z nowa podstawą programową.... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania wychowania fizycznego' »

  Dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania.Program jest zgodny z nowa podstawą programową....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania wychowania fizycznego


Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6587
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
egmont, olesiejuk sp. z o.o., mega creative, zielona sowa, muza, harmonia, edycja Świętego pawła, storybox, wsip, skrzat
Produkty w ofercie: 91093
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1