Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Hortpress]

  Kategoria: Technik architektury krajobrazuWysyłka: od ręki

  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu' w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektow... Pełen opis produktu 'Architektura krajobrazu 2. Podstawy architektury..' »

  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu' w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.23. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajobrazu. Informacje zawarte w podręczniku pomogą w zdobyciu umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji arkusza rysunkowego i projektowego. Uczeń zapozna się również z przyborami i materiałami kreślarskimi, podstawami rysunku technicznego, pismem technicznym oraz możliwością. wykorzystania w pracy architekta krajobrazu grafiki komputerowej. Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Architektura krajobrazu 2. Podstawy architektury..

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: ARCHITEKTURA

  Wyzwaniem dla współczesnych badaczy architektury jest narastająca liczba encyklopedycznych i historycznych opracowań architektury, w tym znakomitych podręczników. Czytelne w nich oczywiste... Pełen opis produktu 'Trony w architekturze - architektura tronów' »

  Wyzwaniem dla współczesnych badaczy architektury jest narastająca liczba encyklopedycznych i historycznych opracowań architektury, w tym znakomitych podręczników. Czytelne w nich oczywiste dążenia do rekonstrukcji form architektury monumentalnej są ukazywane kosztem jednak prezentacji szczegółów użytkowania ich wnętrz. Sprzyja temu specyfika źródeł, dotyczących przede wszystkim kolejnych faz przemian budowli oraz brak danych dotyczących wnętrz i ich mobilnego wyposażenia. Tak jak w każdym, najmniejszym nawet wnętrzu architektonicznym istnieje jego geometryczne, ale i użytkowe oraz symboliczne centrum (nie są one tożsame!), tak również ujawniają się one w każdym obiekcie, zarówno w prostym domu, jak i w skomplikowanych, bogatych zespołach rezydencjalnych i świątyniach. Ze względu na założenia niniejszego opracowania, za podstawowe w przeprowadzonych analizach przyjęto usytuowanie i funkcję ceremonialno-kultową szczególnego miejsca, które było uroczystym centrum spotkania człowieka z monarchą bądź bóstwem. Skryte w kultowych ceremoniach lub eksponowane i dominujące w otwartym krajobrazie, zaakcentowane były najczęściej ceremonialnym siedziskiem - tronem. Taki monumentalny mebel, o specyficznym wyposażeniu dekoracyjno-symbolicznym, który swymi antropometrycznymi proporcjami sugerował obecność siedzącej na nim postaci, stał się z czasem nieodłącznym atrybutem i insygnium władzy monarchicznej we wszystkich cywilizacjach ziemskiej ekumeny. Nowe ujęcie, zaprezentowane w opracowaniu zatytułowanym  Trony w architekturze - architektura tronów, skoncentrowane jest na analizie tego t obiektów oraz ich przestrzennego, symbolicznego i funkcjonalnego kontekstu. W odróżnieniu od wspomnianych, encyklopedycznych i podręczników ujęć, jest to niejako „odśrodkowa" prezentacja architektury, z zaakcentowaną funkcją mebla jako monumentalnego i ceremonialnego centrum  zarówno rezydencji, jak i jej otoczenia. Jest to również rodzaj „przekroju" przez dzieje, prezent cennego bogactwo znaczeń, symboliki form i osiąg] technicznych - tych kulturowych ikon, zapisu proj mów politycznych i teologicznych, a także wybitnych często osiągnięć artystycznych. Jest kondensacją  artystycznych, charyzmy władców i magicznej bogów, stanowiąc dzięki temu szczególnie wartośi wy dokument historyczny i kulturowy. Spis treści Wstęp           Rozdział I Geneza, funkcje i formy tronu w pierwszych społeczeństwach osiadłych rolników i plemion pierwotnych           Rozdział II Trony Czarnej Afryki          Rozdział III Mezopotamia - od tronu „wiązki trzcin" do tronu góry           Rozdział IV Trony starożytnej Persji 559 r. p.n.e.-651 r. n.e. Od Cyrusa Wielkiego do Jazdegerda III           Rozdział V Trony bogów i boskich faraonów w starożytnym Egipcie           Rozdział VI Trony bogów i królów Syrii i Palestyny. Trony biblijne         Rozdział VII Starożytna Egea - pierwsze trony Europy - epifania bóstw i siedziska królów w pałacach minojskich i warowniach mykeńsldch         Rozdział VIII Greckie trony - od form krajobrazowych do konstrukcji architektonicznych            Rozdział IX Trony Etrusków           Rozdział X Trony starożytnego Rzymu            Rozdział XI Bizancjum i okres wczesnego chrześcijaństwa. Trony cesarzy i katedry biskupów          Rozdział XII Trony epoki Karolingów i czasów romańskich          Rozdział XIII Trony gotyckie           Rozdział XIV Trony islamu         Rozdział XV Trony Indii           Rozdział XVI Chiny - trony smoka i feniksa           Rozdział XVII Trony renesansowe - w ceremoniale i pałacowej scenerii          Rozdział XVIII Trony baroku - kulminacja chwały i potęgi          Rozdział XIX Rokoko - kres świętych tronów - salonowy fotel tronem          Rozdział XX Trony klasycystyczne: od epoki Ludwika XVI do biedermeieru i neoklasycyzmów XX wieku Rozdział XXI Trony królów i bogów Ameryki prekolumbijskiej            Rozdział XXII Wiek XX. Tron jako historyczny pomnik, burżuazyjny znak prestiżu i artystyczna prowokacja Zakończenie           Literatura         Indeksy           Indeks nazw osobowych, bóstw, dynastii, plemion          Indeks nazw geograficznych         Indeks rzeczowy        
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Trony w architekturze - architektura tronów

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ARCHITEKTURA

  Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym Pełen opis produktu 'Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego' »

  Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym, ekonomicznym... Dzięki temu każdy może w tej książce znaleźć coś inspirującego - docenić piękno prezentowanych obiektów, zrozumieć ich funkcjonalność, poznać historię Warszawy, odnaleźć związek ze współczesnością, a przede wszystkim nauczyć się „czytać architekturę”. Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym, ekonomicznym... Dzięki temu każdy może w tej książce znaleźć coś inspirującego - docenić piękno prezentowanych obiektów, zrozumieć ich funkcjonalność, poznać historię Warszawy, odnaleźć związek ze współczesnością, a przede wszystkim nauczyć się „czytać architekturę”. Spis treści Mit a rzeczywistość        15 Wysublimowanie idei narodowej w czasie zaborów        15 Wyzwolenie - wielkie otwarcie        18 Mit motorem działań        19 Styl dworkowy        21 Miasto-ogród        23 Małomiasteczkowość        24 Rzeczywistość XIX-wiecznego miasta        33 Zasada harmonii        52 „Mieszkanie i Miasto”        55 Społeczny rodowód Rady Miejskiej        55 Finanse a infrastruktura        56 Walka o wpływy        59 Planowanie miejskie        60 Charakter miasta „środka”        67 Przestrzeń mieszkalna Romana Felińskiego        70 Elitaryzm wzorców        78 „Szkoła warszawska”        81 Modernizowanie akademizmu        81 Neopozytywizm warszawski a neoromantyzm krakowski        89 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej        100 Siła przyci¹gania        103 Indywidualizm i zaangażowanie        126 „Nowa sztuka”    145 Od futuryzmu do produktywizmu        145 Zderzenie z rzeczywistości¹        154 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa        158 Rozumowanie a odczywanie        163 Maksymalizm ideowy        168 Praktyka współpracy        170 „Warszawa Funkcjonalna”        173 Zdynamizowanie przestrzeni    179 Architektura luksusowa    179 Miasto a władza    199 Kompozycja czy komunikacja        213 Sojusz urbanistów z władz¹        217 Oblicza monumentalizmu        222 Standaryzacja        23 Architektura nowego humanizmu    233 Potrzeba autentyzmu        237 Przenikanie się światów i kultur        240 Nowy kod znaczeniowy        244 Metajęzyk w poezji i architekturze        25 Względność czasu i kultur        256 Podsumowanie    259 Indywidualna synteza    267 Architektura w czasie zagrożenia    27 Forma otwarta - manifest wolności    275 Zakończenie    283 Przypisy bibliograficzne    285 Spis i Źródła ilustracji    291 Streszczenie (Summary)    305  
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego

 • Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  98,10 zł
  109,00 zł

  [arkady]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >ArchitekturaWysyłka: od ręki

  Autor, historyk i pasjonat – regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury znajdujące się w 700 miejscowościach: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i Pełen opis produktu 'Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia' »

  Autor, historyk i pasjonat – regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury znajdujące się w 700 miejscowościach: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy, cmentarze – często leżące poza głównymi szlakami turystycznymi. Całość zilustrowana została planami ukazującymi kolejne etapy powstania poszczególnych założeń oraz 500 archiwalnymi i współczesnymi fotografiami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia

 • [Arkady]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Geografia

  To pierwsze kompleksowe opracowanie inwentaryzujące najcenniejsze zabytki na dawnych ziemiach I i II Rzeczypospolitej, które systematyzuje wiedzę historyczną z uwzględnieniem stanu ich zachowania. Autorzy... Pełen opis produktu 'Leksykon zabytków architektury Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich' »

  To pierwsze kompleksowe opracowanie inwentaryzujące najcenniejsze zabytki na dawnych ziemiach I i II Rzeczypospolitej, które systematyzuje wiedzę historyczną z uwzględnieniem stanu ich zachowania. Autorzy przedstawiają zabytki i polskie pamiątki na terenie dawnych Kresów wschodnich, znajdujących się obecnie w granicach Ukrainy. Są wśród nich: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy, cmentarze – świadectwa polskiej kultury. Całość – ponad 500 obiektów – zilustrowana rzutami, planami oraz fotografiami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Leksykon zabytków architektury Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Niniejszy tom Architektura i wnętrza 1905-1923 zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji naukowej Sztuka 1905-1923, która odbyła się w Toruniu w dniach 21-23 września 2005 r... Pełen opis produktu 'Studia z architektury nowoczesnej. Tom 2. Architektura i wnętrza 1905-1923' »

  Niniejszy tom Architektura i wnętrza 1905-1923 zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji naukowej Sztuka 1905-1923, która odbyła się w Toruniu w dniach 21-23 września 2005 roku. Konferencja została zorganizowana w stulecie początków sztuki współczesnej. Data 1905 w większym stopniu odnosi się do malarstwa i rzeźby, w których wówczas ujawnił się nurt awangardy, ale także neoklasycyzm. (Przedstawione na konferencji materiały dotyczące innych dziedzin twórczości ukazały się w osobnej książce). Jednak analogiczne zjawiska dostrzec można także w architekturze i projektowaniu wnętrz. Z jednej strony był to funkcjonalizm, z drugiej zaś skomplikowane nurty klasycyzmu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Studia z architektury nowoczesnej. Tom 2. Architektura i wnętrza 1905-1923

 • Leksykon zabytków architektury Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  98,10 zł
  109,00 zł

  [arkady]

  Kategoria: Kultura. Sztuka. >ArchitekturaWysyłka: od ręki

  To pierwsze kompleksowe opracowanie inwentaryzujące najcenniejsze zabytki na dawnych ziemiach I i II Rzeczypospolitej, które systematyzuje wiedzę historyczną z uwzględnieniem stanu ich zachowania. Autorzy... Pełen opis produktu 'Leksykon zabytków architektury Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich' »

  To pierwsze kompleksowe opracowanie inwentaryzujące najcenniejsze zabytki na dawnych ziemiach I i II Rzeczypospolitej, które systematyzuje wiedzę historyczną z uwzględnieniem stanu ich zachowania. Autorzy przedstawiają zabytki i polskie pamiątki na terenie dawnych Kresów wschodnich, znajdujących się obecnie w granicach Ukrainy. Są wśród nich: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy, cmentarze – świadectwa polskiej kultury. Całość – ponad 500 obiektów – zilustrowana rzutami, planami oraz fotografiami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Leksykon zabytków architektury Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ARCHITEKTURA

  Praca dotycząca korzeni współczesnej architektury przyjaznej środowisku. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie doświadczeń architektów amerykańskich, poszukujących inspiracji w tradycji... Pełen opis produktu 'Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo-zachodnich regionach Ameryki Północnej' »

  Praca dotycząca korzeni współczesnej architektury przyjaznej środowisku. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie doświadczeń architektów amerykańskich, poszukujących inspiracji w tradycji kultury i budownictwie Indian. Ukazano je w szerokim kontekście etnografii, antropologii kulturowej, wierzeń i mitów oraz sztuki Indian. Spis treści: WSTĘP  DWA SPOSOBY POJMOWANIA ŚWIATA WIERZENIA I MITY  Stworzenie świata według Hopi  Stworzenie świata według Zuni i Navaho  Symbole i znaki  Legendy i rytuały MODEL STRUKTURY WSZECHŚWIATA  Kiwa  Hogan  Ziemne budowle Pawnee  Pomieszczenie Ceremonialne Apaczów ARCHITEKTURA PUEBLI  Historia budowy osiedli  Kosmos w strukturze osiedli  Cechy bioklimatyczne w architekturze puebli ARCHITEKTURA HISZPAŃSKICH OSADNIKÓW  Osady i miasta  Misje chrześcijańskie OKRES EKLEKTYZMU I POWRÓT DO TRADYCJI  Styl terytorialny  Powrót do tradycji  Tradycja i inspiracje ARCHITEKTURA BIOKLIMATYCZNA  Poszukiwania i eksperymenty  Działalność Instytutu Ziemi w Kalifornii SPOTKANIE DWÓCH KULTUR  Twórczość Hassana Fathy  Twórczość Williama Lumpkinsa  Architektura w indiańskich rezerwatach  Warsztaty w Abiquiu NOWE NURTY I POSZUKIWANIA  Neoregionalizm  Stare i nowe idee PRZYPISY  MAPA OMAWIANYCH TERENÓW  WYBRANA BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo-zachodnich regionach Ameryki Północnej

 • [Poznańskie Wydawnictwo]

  Kategoria: Historia

  Czerner, Architektura kompleksu budowli biskupstwa w Novae i jej przeminy w czasieJanusz Skoczylas, Zagadnienie pochodzenia marmurów z NovaeJacek Michniewicz, Proweniencja marmurowych rzeźb z... Pełen opis produktu 'Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 1. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 1.' »

  0.6900Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Spis treści:Andrzej B. Biernacki, Czterdzieści lat badań w Novae (Moesia Secunda) Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuKazimierz Ilski, Chrześcijaństwo w NovaeAndrzej B. Biernacki, The Episcopal Complex in Novae (5th and 6th Cent. A.D.)Rafał Czerner, Architektura kompleksu budowli biskupstwa w Novae i jej przeminy w czasieJanusz Skoczylas, Zagadnienie pochodzenia marmurów z NovaeJacek Michniewicz, Proweniencja marmurowych rzeźb z Novae w świetle badań petrograficznychJanusz Skoczylas, Wykorzystanie surowców skalnych w Mezji Dolnej w czasach rzymskich na przykładzie NovaeJanusz Skoczylas, Eksploatacja i użytkowanie wapienia organogeniczno-detrytycznego w Mezji DolnejJacek Michniewicz, Petrografia i proweniencja wapieni stanowiących surowiec skalny rzeźb oraz detali architektonicznych z NovaeTomasz Wujewski, Kamienne rzeźby i płaskorzeźby z odcinka X w Novae z badań w latach 1970-2006Tomasz Wujewski, Stela Tettii z NovaeMarta Matuszewska, Ceramika budowlana z NovaeBibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 1. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 1.

 • [Poznańskie Wydawnictwo]

  Kategoria: Historia

  0.9800Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego... Pełen opis produktu 'Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2.' »

  0.9800Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Spis treści:Kamen Dimitrov, Coin circulation in Novae and the coins from the bishop cpmplex (378-612 A.D.)Bożena Stawowska-Jundziłł, Gliniane lampy oliwne z kompleksu biskupiego w Novae (badania w latach 1998-2006)Andrzej B. Biernacki, Żelazne hełmy bizantyjskie odkryte na odcinku X w NovaeMonika Nowak, Przedmioty użytkowe odkryte na odcinku X w NovaeDaniel Makowiecki, Marzena Makowiecka, Zwierzęce szczątki kostne z zespołu pomieszczeń pomocniczych - ptochotrophium rezydencji biskupiej w Novae (Bułgaria)Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2. Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2.

 • [Arkady]

  Kategoria: Nauki przyrodnicze > Geografia

  Autor, historyk i pasjonat – regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury znajdujące się w 700 miejscowościach: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i Pełen opis produktu 'Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia' »

  Autor, historyk i pasjonat – regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury znajdujące się w 700 miejscowościach: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy, cmentarze – często leżące poza głównymi szlakami turystycznymi. Całość zilustrowana została planami ukazującymi kolejne etapy powstania poszczególnych założeń oraz 500 archiwalnymi i współczesnymi fotografiami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  architektury. Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich Autor - Osip-Pokrywka Magda, Osip-Pokrywka Mirek Oprawa - Twarda Wydawca - Arkady ... Pełen opis produktu 'Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich - Osip-Pokrywka Magda, Osip-Pokrywka Mirek' »

  Opis - To pierwsze kompleksowe opracowanie inwentaryzujące najcenniejsze zabytki na dawnych ziemiach I i II Rzeczypospolitej, które systematyzuje wiedzę historyczną z uwzględnieniem stanu ich zachowania. Autorzy przedstawiają zabytki i polskie pamiątki na terenie dawnych Kresów wschodnich, znajdujących się obecnie w granicach Ukrainy. Są wśród nich: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy, cmentarze - świadectwa polskiej kultury. Całość - ponad 500 obiektów - zilustrowana rzutami, planami oraz fotografiami. Nazwa - Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich Autor - Osip-Pokrywka Magda, Osip-Pokrywka Mirek Oprawa - Twarda Wydawca - Arkady Kod ISBN - 9788321348476 Kod EAN - 9788321348476 Wydanie - 1 Rok wydania - 2014 Język - polski Seria wydawnicza - Leksykon zabytków architektury Format - 23.5x30.5cm Ilość stron - 352 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-10-28
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich - Osip-Pokrywka Magda, Osip-Pokrywka Mirek

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Wydanie 2012r. Oprawa twarda. Strony 96. Format 24,5x32,5cm. Nazwa - Skarby architektury. Poznaj najciekawszą architekturę świata. Autor - Praca zbiorowa ... Pełen opis produktu 'Skarby architektury. Poznaj najciekawszą architekturę świata. - Praca zbiorowa' »

  Opis - Wydanie 2012r.Oprawa twarda.Strony 96.Format 24,5x32,5cm. Nazwa - Skarby architektury. Poznaj najciekawszą architekturę świata. Autor - Praca zbiorowa Oprawa - Twarda Wydawca - Fenix Kod ISBN - 9788363203450 Kod EAN - 9788363203450 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 24.5x32.5cm Ilość stron - 96 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-02-29
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skarby architektury. Poznaj najciekawszą architekturę świata. - Praca zbiorowa

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie "technik architektury krajobrazu" w zakresie kwalifikacji: R.... Pełen opis produktu 'Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik - Gadomska Edyta, Gadomski Krzysztof, Żołnierczuk Maciej' »

  Opis - Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie "technik architektury krajobrazu" w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajobrazu. Informacje zawarte w podręczniku pomogą w zdobyciu umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji arkusza rysunkowego i projektowego. Uczeń zapozna się również z przyborami i materiałami kreślarskimi, podstawami rysunku technicznego, pismem technicznym oraz możliwością. wykorzystania w pracy architekta krajobrazu grafiki komputerowej.Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni. Nazwa - Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik Autor - Gadomska Edyta, Gadomski Krzysztof, Żołnierczuk Maciej Oprawa - Miękka Wydawca - Hortpress Kod ISBN - 9788365782113 Kod EAN - 9788365782113 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 192 Szkoła - Szkoła średnia Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik - Gadomska Edyta, Gadomski Krzysztof, Żołnierczuk Maciej

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: Teoria literaturyWysyłka: od ręki

  Monografia jest próbą ukazania projektu budowlanego jako gatunku hipertekstu, którego dynamiczna, zależna od pozajęzykowych parametrów struktura ma niebagatelny wpływ na tłumaczenie. Autorka poddaje analizie... Pełen opis produktu 'O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu' »

  Monografia jest próbą ukazania projektu budowlanego jako gatunku hipertekstu, którego dynamiczna, zależna od pozajęzykowych parametrów struktura ma niebagatelny wpływ na tłumaczenie. Autorka poddaje analizie wzorce gatunkowe projektu budowlanego i jego francuskiego odpowiednika funkcjonalnego, dowodząc jednocześnie, że mimo ich asymetrii tłumacz jest w stanie wprowadzić do kultury docelowej obcy dyskursywnie schemat w sposób zgodny z obowiązującymi w niej normami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Kultura. Cywilizacja. Etnografia/Muzealnictwo. Konserwatorstwo/Zabytki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia

 • [HORTPRESS]

  Kategoria: /Książki/Sztuka/Architektura/Urbanistyka. Architektura krajobrazu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik

 • [HORTPRESS]

  Kategoria: / Podręczniki - aktualna, szeroka oferta edukacyjna / Szkoła Zasadnicza / Zasadnicza szkoła zawodowa 1 / Przedmioty zawodowe

  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projekto... Pełen opis produktu 'Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik' »

  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik

 • [Hortpress]

  Kategoria: OgródWysyłka: od ręki

  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ?technik architektury krajobrazu? w zakresie kwalifikacji: R.21. Projekto... Pełen opis produktu 'Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik' »

  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ?technik architektury krajobrazu? w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajobrazu. Informacje zawarte w podręczniku pomogą w zdobyciu umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji arkusza rysunkowego i projektowego. Uczeń zapozna się również z przyborami i materiałami kreślarskimi, podstawami rysunku technicznego, pismem technicznym oraz możliwością. wykorzystania w pracy architekta krajobrazu grafiki komputerowej.Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Architektura krajobrazu Część 2 Podstawy architektury krajobrazu Podręcznik

 • [Arkady]

  Kategoria: Encyklopedie. Leksykony. Słowniki tematyczneWysyłka: od ręki

  Autor, historyk i pasjonat ? regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury znajdujące się w 700 miejscowościach: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i Pełen opis produktu 'Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia' »

  Autor, historyk i pasjonat ? regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury znajdujące się w 700 miejscowościach: budowle sakralne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy, cmentarze ? często leżące poza głównymi szlakami turystycznymi. Całość zilustrowana została planami ukazującymi kolejne etapy powstania poszczególnych założeń oraz 500 archiwalnymi i współczesnymi fotografiami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Leksykon zabytków architektury. Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia


Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, muza, skrzat, edycja Świętego pawła, wsip, harmonia, znak, trefl, novae res
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Libristo.pl

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
harper collins publishers, taylor & francis ltd, cambridge university press, penguin books, bloomsbury publishing, oxford university press, john wiley & sons, forgotten books, little, brown book group, hodder & stoughton
Produkty w ofercie: 599970
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 132803
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 132803
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2