Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • []

  Kategoria: Zdrowie i Uroda / Kosmetyki pielęgnacyjne / Twarz / Serum

  Resweratrol należy do grupy polifenoli otrzymywanych z winogron. Ma wpływ na ważne dla zdrowia i skóry procesy biologiczne, zapobiega przedwczesnym objawom starzenia i chroni DNA komórkowe.Stymuluje i... Pełen opis produktu 'Sesderma Resveraderm Antiox Serum' »

  Resweratrol należy do grupy polifenoli otrzymywanych z winogron. Ma wpływ na ważne dla zdrowia i skóry procesy biologiczne, zapobiega przedwczesnym objawom starzenia i chroni DNA komórkowe.Stymuluje i zwiększa obronę antyoksydacyjną organizmu...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sesderma Resveraderm Antiox Serum

 • [Olimp]

  Kategoria: Odżywki i suplementy>Witaminy i minerałyWysyłka: od ręki

  Zaawansowany kompleks witamin i minerałów o działaniu antyoksydacyjnym Olimp przeznaczone dla sportowców dyscyplin wytrzymałościowych.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Vita–Min AntiOx 15 Olimp

 • [Olimp]

  Kategoria: Witaminy, minera?y / Antyoksydanty

  stres oksydacyjny i zaburzaj?ce równowag? naszego cia?a. Proces ten sprzyja m. powstawaniu blaszki mia?d?ycowej,- uszkodzenia aminokwasów i bia?ek – powoduj?ce zmiany ich struktury, a w konsekwencji os?abienie... Pełen opis produktu 'Antiox power blend 60' »

  stres oksydacyjny i zaburzaj?ce równowag? naszego cia?a. Proces ten sprzyja m. powstawaniu blaszki mia?d?ycowej,- uszkodzenia aminokwasów i bia?ek – powoduj?ce zmiany ich struktury, a w konsekwencji os?abienie budowy elementów komórkowych i efektywno?ci przebiegu reakcji biochemicznych. w w?trobie. Oczywistym jest, ?e nasz? diet? nale?y wzbogaca? produktami opartymi wy??cznie na najskuteczniejszych i najkorzystniej dobranych, zarówno pod wzgl?dem jako?ciowym i ilo?ciowym, antyoksydantach. TERAZ JU? MASZ JEDEN MOCNY I IDEALNIE SKOMPONOWANY PRODUKT!NIE INWESUJ W PÓ??RODKI!Podstaw? dzia?ania najnowszego produktu stworzonego w laboratoriach OLIMP®stanowi kompleks a? 36 aktywnych sk?adników ro?linnych, sumarycznie dysponuj?cych ogromnym potencja?em przeciwutleniaj?cym, wielotorowo oddzia?uj?cych na liczne szlaki metaboliczne obci??one powstawaniem wolnych rodników. W sk?ad ANTI-OX power blend™ wchodzi:OXXYNEA®:opatentowana mieszanina sk?adaj?ca si? z 22 ekstraktów warzyw i owoców (m. pomidora, marchwi, zielonej herbaty, broku?ów, kapusty, cebuli, czosnku, oliwek, kie?ków pszenicy, ogórków, szparagów, bia?ych i czerwonych winogron, pomara?czy, grejpfruta, czarnej borówki, papai, ananasa, truskawki, jab?ka, moreli, wi?ni oraz czarnej porzeczki),pojemno?? antyoksydacyjna na poziomie a? 5000 ORAC, odpowiadaj?cej kilku solidnym porcjom warzyw i owoców,nadzwyczaj skoncentrowana forma zwi?zków o dzia?aniu przeciwrodnikowym, idealna dla sportowców,badania udowodni?y, ?e OXXYNEA® mo?e obni?a? poziom ca?kowitego cholesteroluo prawie 12%, podwy?sza? poziom dobrego HDL o 13%, jak równie? zwi?ksza? potencja? antyoksydacyjny organizmu o 10%,obni?a poziom oksydazy NADPH (uwa?anej za najwa?niejszego prekursora reakcji wolnorodnikowych) a? o 59%, naturalne bogactwo polifenoli (antocyjanów, proantocyjanów, kwasów fenolowych), flawonoidów i karotenoidów.EKSTRAKT RHODIOLA ROSEA: polifenole, w tym rozawina (najwa?niejsza substancja czynna ró?e?ca górskiego) wykazuj? w?a?ciwo?ci antystresowe i przeciwdepresyjne,rozawina wp?ywa pozytywnie na mi?sie? sercowy, dzia?a przeciwnowotworowo, immunostymuluj?co i przeciwutleniaj?co,odpowiada za polepszeniefunkcji intelektualnych,doskonale chroni w?trob? w kuracjach opartych na zabronionym w sporcie dopingu.in.EKSTRAKT Z LI?CI KARCZOCHA ZWYCZAJNEGO:dzia?anie hepatoprotekcyjne i poprawiaj?ce dzia?alno?? wydzielnicz? dzi?ki obecno?ci cynaryny,badania podaj?, i? ekstrakt ten pomaga utrzyma? prawid?owe ci?nienie krwi oraz zapobiega patologicznemu zw??eniu naczy? krwiono?nych,ca?y czas badane s? równie? jego w?a?ciwo?ci w kierunku utrzymania w?a?ciwej lipidemii.KOENZYM Q10: nieodzowny zwi?zek w produkcji energii w organizmie,wzmacnia serce i poprawia prac? uk?adu odporno?ciowego.BIOFLAWONOIDY CYTRUSOWE: obni?aj? przenikalno?? i krucho?? naczy? krwiono?nych,przyspieszaj? rozk?ad t?uszczu zapasowego poprzez nasilenie lipolizy i termogenezy,wykazuj? tak?e w?a?ciwo?ci antyalergiczne i przeciwzapalne.EKSTRAKT Z ?URAWINY WIELKOOWOCOWEJ:dzia?a przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie,wykazuje w?a?ciwo?ci zapobiegaj?ce chorobom dróg moczowych. JE?LI NAPRAWD? ZALE?Y CI NA TWOIM ZDROWIU, TO NIE WYBIERZESZ MIERNYCH, TANICH ZAMIENNIKÓW, TYLKO ABSOLUTNIE KOMPLEKSOWY – ANTI-OX POWER BLEND™Zalecana dzienna porcja: 1 kapsu?ka raz dziennie po posi?ku g?ównym popijaj?c du?? ilo?ci? wody. Suplement diety nie mo?e by? stosowany, jako substytut zró?nicowanej diety.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Antiox power blend 60

 • [Olimp]

  Kategoria: Witaminy, minera?y / Kompleks witamin i minera?ów

  - POT??NA TARCZA ANTYOKSYDACYJNA wzmocniona specjalnie dobran? formu?? WITAMINOWO-MINERALN?.Umiarkowany i stopniowany wysi?ek fizyczny s?u?y naszemu zdrowiu, je?li jednak zaczynamy ci??ko trenowa? w organizmie... Pełen opis produktu 'Vitamin multie sport 60 kap. vitamin antiox 60' »

  - POT??NA TARCZA ANTYOKSYDACYJNA wzmocniona specjalnie dobran? formu?? WITAMINOWO-MINERALN?.Umiarkowany i stopniowany wysi?ek fizyczny s?u?y naszemu zdrowiu, je?li jednak zaczynamy ci??ko trenowa? w organizmie kumuluj? si? coraz wi?ksze ilo?ci reaktywnych form tlenu (RFT), wywo?uj?ce stres oksydacyjny i zaburzaj?ce równowag? oksydo-redukcyjn? naszego cia?a. Proces ten sprzyja m. powstawaniu blaszki mia?d?ycowej. w w?trobie. Oczywistym jest, ?e nasz? diet? nale?y wzbogaca? produktami opartymi wy??cznie na najskuteczniejszych i najkorzystniej dobranych, zarówno pod wzgl?dem jako?ciowym i ilo?ciowym, antyoksydantach.in. Maksymalna przyswajalno?? sk?adników witaminowo-mineralnych preparatu zosta?a zagwarantowana dzi?ki u?yciu AstraGin™. Podnosz?c przez to wydajno?? produkcji ATP (o 18%) i szybko?? resyntezy glikogenu mi??niowego (o 60%). Opracowany specjalnie z my?l? o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie.in. Ta nadzwyczaj skoncentrowana forma zwi?zków o dzia?aniu przeciwrodnikowym jest idealna dla sportowców, którzy nie maj? mo?liwo?ci spo?ywa? odpowiedniej ich ilo?ci. W dodatku mieszanina ta obni?a poziom oksydazy NADPH (uwa?anej za najwa?niejszego prekursora reakcji wolnorodnikowych) a? o 59%! OXXYNEA? to bogactwo polifenoli (antocyjanów, proantocyjanów, kwasów fenolowych), flawonoidów i karotenoidów. W?ród kulturystów zwi?zek ten doskonale sprawdza si?, jako inhibitor aromatazy minimalizuj?cy niepo??dane skutki dzia?ania estradiolu. Hamuje on procesy komórkowe zwi?zane z inicjacj? powstawania guzów nowotworowych i ich rozwojem. Uznawany jest w tej chwili za najlepszy na ?wiecie antyoksydant „anti-aging”! Aby, w pe?ni wykorzysta? potencja? tego zwi?zku, nale?y podawa? go z innymi flawonoidami, zwi?kszaj?cymi jego biodost?pno?? i poziom aktywno?ci. Poprawa jako?ci ?ycia jest w zasi?gu Twojej r?ki!EKSTRAKTRHODIOLA ROSEA – badania wykazuj?, ?e najwa?niejszymi substancjami czynnymi ró?e?ca górskiego s? polifenole, na czele z rozawin?, które wykazuj? w?a?ciwo?ci antystresowe i przeciwdepresyjne poprzez pozytywny wp?yw na poziom serotoniny w mózgu. Odpowiada za polepszenie funkcji intelektualnych, a tak?e doskonale chroni w?trob? w kuracjach opartych na zabronionych w sporcie sterydach anaboliczno-androgennych. Jest ona naturalnie produkowana m. przez algi i plankton morski, a tak?e przez niektóre gatunki grzybów i ple?ni. Dla sportowców ma ona dodatkowe zalety. Znane te? jest jej potwierdzone dzia?anie w kierunku poprawy p?odno?ci. Regularne spo?ywanie 5mg astaksantyny mo?e skutecznie poprawi? nasz stan zdrowia. Ostatnie badania podaj?, ?e ekstrakt ten pomaga utrzyma? prawid?owe ci?nienie krwi oraz zapobiega patologicznemu zw??eniu naczy? krwiono?nych. Ekstrakt z pestek winogron – sk?adniki aktywne tego ekstraktu maja zdolno?? pokonywania bariery krew-mózg , skutecznie chroni?c ca?y uk?ad nerwowy przed uszkodzeniami. Ponadto proantocyjanidyny wykazuj? silne w?a?ciwo?ci przeciwnowotworowe. Nadzoruje ona procesy energetyczne w mitochondriach, które odpowiedzialne s? za produkcj? energii potrzebnej do ?ycia. Zawieraj? synefryn? – substytut efedryny, która ma bardzo podobn? do niej budow?. Powoduje szybsz? lipoliz? oraz przy?piesza termogenez?.KWERCETYNA – wykazuje wysok? aktywno?? przeciwutleniaj?c?, hamuje enzymy bior?ce udzia? w powstawaniu procesów zapalnych – cyklooksygenaz? i lipooksygenaz? jak równie? mediatory prozapalne – leukotrieny i prostaglandyny.Pe?na synergia dzia?ania z jednoczesnym wsparciem wielu szlaków usuwania toksycznych zwi?zków o charakterze wolnych rodników i szkodliwych produktów przemiany materii!WIELOTOROWO?? TO MAKSYMALNA SKUTECZNO?? DZIA?ANIA !DLACZEGO GOLD VITA-MIN anti-OX super sport™?- uwzgl?dnia podwy?szone zapotrzebowanie na najwa?niejsze w aktywno?ci fizycznej witaminy i minera?y- minera?y podane s? w formie najlepiej przyswajalnych chelatów aminokwasowych ALBION- dodatkowa gwarancja ich pe?nego wykorzystania dzi?ki nasileniu przyswajalno?? poprzez zastosowanie zastosowaniu opatentowanej mieszanki ro?linnej AstraGin - nasilaj?cej ich absorpcj? z krwiobiegu- 36 aktywnych sk?adników ro?linnych o ogromnym potencjale przeciwutleniaj?cym, wielotorowo oddzia?ywuj?cych na liczne szlaki metaboliczne nara?one na powstawanie wolnych rodników tlenowych- kompleksowo?? sk?adu wspiera wszystkie drogi usuwania toksyn z organizmu- standaryzacja ekstraktów ro?linnych- maksymalna skuteczno?? przy pojedynczej dawce dziennie- wygoda stosowania (1 kapsu?ka/dzie?) Je?li naprawd? zale?y Ci na zdrowiu, to nie wybierzesz miernych pó?produktów, tylko ABSOLUTNIE KOMPLEKSOWY - GOLD VITA-MIN anti-OX super sport!Dawkowanie: 1 kapsu?ka ANITI-OX POWER blend oraz 1 kapsu?ka VITA-MIN POWER complex raz dziennie po posi?ku g?ównym popijaj?c du?? ilo?ci? wody. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka Sk?adniki mineralne: Wap? (chelat aminokwasowy Albion?) 160 mg (20%*)Magnez (chelat aminokwasowy Albion?) 65 mg (17,3%*)Cynk (chelat aminokwasowy (Chelazome?) Albion?) 10 mg (100%*)?elazo (chelat aminokwasowy (Ferrochel?) Albion?) 2,8 mg (20%*)Mangan (chelat aminokwasowy Albion?) 2 mg (100%*)Mied? (chelat aminokwasowy (Chelazome?) Albion?) 1000 µg (100%*)Selen 55 µg (100%*)Witaminy: Witamina C (PureWay-C?)240 mg (300%*)Witamina B64,2 mg (300%*)Witamina B2 (ryboflawina) 4,2 mg (300%*)Witamina B1 (tiamina) 3,3 mg (300%*)Kwas foliowy600 µg (300%*)Witamina D 15 µg (300%*)Witamina B127,5 µg (300%*)AstraGin™ 10 mgANTIOX-POWER blend OXXYNEA? Patented fruit-vegetable complex Opatentowana mieszanina ekstraktów warzyw i owoców:200 mgbia?e i czerwone winogrona, pomara?cza, grejpfrut, czarna borówka, papaja, ananas, truskawka, jab?ko, morela, wi?nia, czarna porzeczka, pomidor, marchew, zielona herbata, broku?y, kapusta, cebula, czosnek, oliwki, kie?ki pszenicy, ogórek, szparagiGrape seed extract / ekstrakt z pestek winogron (95% proantocyjanidyn) 150 mgGreen tea extract / ekstrakt z li?ci zielonej herbaty (55% EGCG)150 mgBioflawonoidy cytrusowe 40%150 mgTrans-resveratrol / ekstrakt z korzenia rdestu japo?skiego, ekstrakt ze skórek winogron100 mgRhodiola rosea extract / ekstrakt z korzenia ró?e?ca górskiego (4% rosawin)100 mgKwercetyna100 mgArtichoke extract / ekstrakt z li?ci karczocha zwyczajnego (5% cynaryn)50 mgCranberry extract / ekstrakt z owoców ?urawiny wielkoowocowej (10% PAC)40 mgAlfa-lipoic acid / kwas alfa-liponowy20 mgKoenzym Q1015 mgAstaksantyna5 mgEkstrakt pieprzu czarnego (95% piperyny)3 mgLikopen1 mgBeta-karotenw tym: Witamina A1 mg166,7 µg (20,8%*)Sk?ad: VITA-MIN POWER complex: sk?adniki mineralne [diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion?), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion?), diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion?), diglicynian zelaza (chelat aminokwasowy zelaza Albion?), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy managanu Albion?), selenian (IV) sodu, diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion?)], witaminy [mikrokapsu?kowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C?) – wit. B12, cholekalcyferol – wit. B6, ryboflawina – wit. B1, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian]; AstraGin™ (opatentowana mieszanka ekstraktów – Panax notoginseng i Astragalus membranaceus); celuloza mikrokrystaliczna – substancja wype?niajaca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylajaca, kapsu?ka (zelatyna – sk?adnik otoczki, barwnik: E 171).), ekstrakt z lisci zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), ekstrakt z lisci karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.OLIMP Vita-Min Multiple Sport 60 kap. Vita-Min Multiple Sport™ NOWA FORMU?A to kompleksowa kompozycja witamin (Vita-Plex ?) zawieraj?ca m. innowacyjn? witamin? C nowej generacji PureWay-C? wraz z kompleksem specjalnych ekstraktów (HEPA-PROST DETOX ?) wp?ywaj?cych na prawid?ow? czynno?? w?troby i prostaty. Oba kompleksy Vita-Plex ? oraz Chela-min ? u?atwiaj? pokrycie podstawowego zapotrzebowania na niezb?dne mikrosk?adniki pokarmowe organizmu, obarczonego ci??kimi wysi?kami fizycznymi. Jednak obok tych trzech, podstawowych, w po?ywieniu znajdujemy ca?? gam? innych mikrosk?adników pokarmowych - witamin, minera?ów i substancji o dzia?aniu zbli?onym do witamin - niezb?dnych w niewielkich ilo?ciach do prawid?owego przebiegu wszystkich procesów ?yciowych, szczególnie zwi?zanych z adaptacj? wysi?kow? i rozwojem sportowej formy. aminokwasy, umo?liwiaj?cy dobre wch?aniane pierwiastków z przewodu pokarmowego oraz ich dystrybucj? do przebiegaj?cych z ich udzia?em czynno?ci ?yciowych.Uwzgl?dniaj?c te fakty, w formule Chela-Min ? preparatu Vita-Min Multiple Sport? zastosowano sk?adniki mineralne w formie chelatów aminokwasowych, wyprodukowane przez lidera- ameryka?sk? firm? Albion, które wykazuj? bardzo wysok? przyswajalno??. Vita-Min Multiple Sport™ - PRZEWAGA DZI?KI NAJWY?SZEJ JAKO?CI CHELATOWANYM MINERA?OM ORAZ UNIKALNEJ, WZMOCNIONEJ FORMULE.Zalecana dzienna porcja: 1 kapsu?ka VITA – PLEX Sport? oraz 1 kapsu?ka CHELA-MIN Sport? 1 raz dziennie po posi?ku g?ównym, popijaj?c du?? ilo?ci? wody. WITAMINY 1 kapsu?ka %ZDS Wit. D 10 µg 200% Wit. C (PureWay-C?) 250 mg 312% Wit. B2 20 mg 1428% Niacyna 35 mg 219% Wit. B12 20 µg 800% Biotyna 300 µg 600% Kwas pantotenowy 12 mg 200% Bioflawonoidy cytrusowe 40% 100 mg - Ekstrakt karczocha 5% cynaryn 80 mg - Ekstrakt z pestek dynii 5:1 60 mg - Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej 60 mg - Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) 60 mg - ALA (kwas alfa liponowy) 10 mg - Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine? (95%) 1 mg - %ZDS- procent realizacji zalecanego dziennego spo?ycia przez jedn? kapsu?k? SK?ADNIKI MINERALNE 1 kapsu?ka %ZDS Magnez** 80% Albion? amino acid chelate 20% tlenek magnezu 190 mg 51% Wap?** 58% Albion? mineral 42% w?glan wapnia 100 mg 12,5% Potas 99,9% chlorek potasu 0,1% jodek potasu 75 mg 3,75% Cynk* Albion? amino acid chelate (Chelazome?) 15 mg 150% ?elazo* Albion? amino acid chelate (Ferrochel?) 3 mg 21% Mangan* Albion? amino acid chelate 3 mg 150% Mied? * Albion? amino acid chelate (Chelazome?) 0,5 mg 50% Jod 150 µg 100% Chrom 150 µg 375% Selen 75 µg 136% *najwy?szej jako?ci, wysoko przyswajalne sk?adniki mineralne (chelaty aminokwasowe minera?ów, kompleksy aminokwasowo- mineralne) firmy ALBION?**chelaty, kompleksy i sole organiczne minera?ów firmy ALBION? w po??czeniu z innymi zwi?zkami mineralnymi.The Albion Gold Medalion™ is a trademark of Albion Laboratories, Inc. and is used here under license.S.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Vitamin multie sport 60 kap. vitamin antiox 60

 • Vita-min AntiOX 15 tabl. musujących Olimp (pomarańcza) w sklepie internetowym Sport-Shop.pl

  Powiększ zdjęcie

  12,99 zł
  16,99 zł

  [Olimp]

  Kategoria: Fitness i siłownia > Odżywki i suplementy > Witaminy i minerały > MultiwitaminyWysyłka: od ręki

  Vita-MIN AntiOX EFFER MAX marki Olimp to profesjonalnie zestawione witaminy i składniki mineralne, które będą doskonałym wsparciem dla każdego sportow... Pełen opis produktu 'Vita-min AntiOX 15 tabl. musujących Olimp (pomarańcza)' »

  Vita-MIN AntiOX EFFER MAX marki Olimp to profesjonalnie zestawione witaminy i składniki mineralne, które będą doskonałym wsparciem dla każdego sportow...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Vita-min AntiOX 15 tabl. musujących Olimp (pomarańcza)

 • [Olimp]

  Kategoria: Witaminy, minera?y / Antyoksydanty

  GOLD VITA-MIN anti-OX super sport - TO TWOJE BEZPIECZE?STWO W SPORCIEUmiarkowany i stopniowany wysi?ek fizyczny s?u?y naszemu zdrowiu, je?li jednak zaczynamy ci??ko trenowa? w organizmie kumuluj? si? coraz... Pełen opis produktu 'Gold vitamin antiox super sport 60' »

  GOLD VITA-MIN anti-OX super sport - TO TWOJE BEZPIECZE?STWO W SPORCIEUmiarkowany i stopniowany wysi?ek fizyczny s?u?y naszemu zdrowiu, je?li jednak zaczynamy ci??ko trenowa? w organizmie kumuluj? si? coraz wi?ksze ilo?ci reaktywnych form tlenu (RFT), wywo?uj?ce stres oksydacyjny i zaburzaj?ce równowag? oksydo-redukcyjn? naszego cia?a. Proces ten sprzyja m. powstawaniu blaszki mia?d?ycowej. w w?trobie. Oczywistym jest, ?e nasz? diet? nale?y wzbogaca? produktami opartymi wy??cznie na najskuteczniejszych i najkorzystniej dobranych, zarówno pod wzgl?dem jako?ciowym i ilo?ciowym, antyoksydantach.in. Maksymalna przyswajalno?? sk?adników witaminowo-mineralnych preparatu zosta?a zagwarantowana dzi?ki u?yciu AstraGin™. Podnosz?c przez to wydajno?? produkcji ATP (o 18%) i szybko?? resyntezy glikogenu mi??niowego (o 60%). Opracowany specjalnie z my?l? o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie.in. Ta nadzwyczaj skoncentrowana forma zwi?zków o dzia?aniu przeciwrodnikowym jest idealna dla sportowców, którzy nie maj? mo?liwo?ci spo?ywa? odpowiedniej ich ilo?ci. W dodatku mieszanina ta obni?a poziom oksydazy NADPH (uwa?anej za najwa?niejszego prekursora reakcji wolnorodnikowych) a? o 59%! OXXYNEA? to bogactwo polifenoli (antocyjanów, proantocyjanów, kwasów fenolowych), flawonoidów i karotenoidów. W?ród kulturystów zwi?zek ten doskonale sprawdza si?, jako inhibitor aromatazy minimalizuj?cy niepo??dane skutki dzia?ania estradiolu. Hamuje on procesy komórkowe zwi?zane z inicjacj? powstawania guzów nowotworowych i ich rozwojem. Uznawany jest w tej chwili za najlepszy na ?wiecie antyoksydant „anti-aging”! Aby, w pe?ni wykorzysta? potencja? tego zwi?zku, nale?y podawa? go z innymi flawonoidami, zwi?kszaj?cymi jego biodost?pno?? i poziom aktywno?ci. Poprawa jako?ci ?ycia jest w zasi?gu Twojej r?ki!EKSTRAKTRHODIOLA ROSEA – badania wykazuj?, ?e najwa?niejszymi substancjami czynnymi ró?e?ca górskiego s? polifenole, na czele z rozawin?, które wykazuj? w?a?ciwo?ci antystresowe i przeciwdepresyjne poprzez pozytywny wp?yw na poziom serotoniny w mózgu. Odpowiada za polepszenie funkcji intelektualnych, a tak?e doskonale chroni w?trob? w kuracjach opartych na zabronionych w sporcie sterydach anaboliczno-androgennych.  Jest ona naturalnie produkowana m. przez algi i plankton morski, a tak?e przez niektóre gatunki grzybów i ple?ni. Dla sportowców ma ona dodatkowe zalety. Znane te? jest jej potwierdzone dzia?anie w kierunku poprawy p?odno?ci.  Regularne spo?ywanie 5mg astaksantyny mo?e skutecznie poprawi? nasz stan zdrowia. Ostatnie badania podaj?, ?e ekstrakt ten pomaga utrzyma? prawid?owe ci?nienie krwi oraz zapobiega patologicznemu zw??eniu naczy? krwiono?nych. Ekstrakt z pestek winogron – sk?adniki aktywne tego ekstraktu maja zdolno?? pokonywania bariery krew-mózg , skutecznie chroni?c ca?y uk?ad nerwowy przed uszkodzeniami. Ponadto proantocyjanidyny wykazuj? silne w?a?ciwo?ci przeciwnowotworowe. Nadzoruje ona procesy energetyczne w mitochondriach, które odpowiedzialne s? za produkcj? energii potrzebnej do ?ycia. Zawieraj? synefryn? – substytut efedryny, która ma bardzo podobn? do niej budow?. Powoduje szybsz? lipoliz? oraz przy?piesza termogenez?.KWERCETYNA – wykazuje wysok? aktywno?? przeciwutleniaj?c?, hamuje enzymy bior?ce udzia? w powstawaniu procesów zapalnych – cyklooksygenaz? i lipooksygenaz? jak równie? mediatory prozapalne – leukotrieny i prostaglandyny.Pe?na synergia dzia?ania z jednoczesnym wsparciem wielu szlaków usuwania toksycznych zwi?zków o charakterze wolnych rodników i szkodliwych produktów przemiany materii!WIELOTOROWO?? TO MAKSYMALNA SKUTECZNO?? DZIA?ANIA !DLACZEGO GOLD VITA-MIN anti-OX super sport™?- uwzgl?dnia podwy?szone zapotrzebowanie na najwa?niejsze w aktywno?ci fizycznej witaminy i minera?y- minera?y podane s? w formie najlepiej przyswajalnych chelatów aminokwasowych ALBION- dodatkowa gwarancja ich pe?nego wykorzystania dzi?ki nasileniu przyswajalno?? poprzez zastosowanie zastosowaniu opatentowanej mieszanki ro?linnej AstraGin - nasilaj?cej ich absorpcj? z krwiobiegu- 36 aktywnych sk?adników ro?linnych o ogromnym potencjale przeciwutleniaj?cym, wielotorowo oddzia?ywuj?cych na liczne szlaki metaboliczne nara?one na powstawanie wolnych rodników tlenowych- kompleksowo?? sk?adu wspiera wszystkie drogi usuwania toksyn z organizmu- standaryzacja ekstraktów ro?linnych- maksymalna skuteczno?? przy pojedynczej dawce dziennie- wygoda stosowania (1 kapsu?ka/dzie?) Je?li naprawd? zale?y Ci na zdrowiu, to nie wybierzesz miernych pó?produktów, tylko ABSOLUTNIE KOMPLEKSOWY - GOLD VITA-MIN anti-OX super sport!Dawkowanie: 1 kapsu?ka ANITI-OX POWER blend oraz 1 kapsu?ka VITA-MIN POWER complex raz dziennie po posi?ku g?ównym popijaj?c du?? ilo?ci? wody. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka  Sk?adniki mineralne:  Wap? (chelat aminokwasowy Albion?) 160 mg (20%*)Magnez (chelat aminokwasowy Albion?) 65 mg (17,3%*)Cynk (chelat aminokwasowy (Chelazome?) Albion?) 10 mg (100%*)?elazo (chelat aminokwasowy (Ferrochel?) Albion?) 2,8 mg (20%*)Mangan (chelat aminokwasowy Albion?) 2 mg (100%*)Mied? (chelat aminokwasowy (Chelazome?) Albion?) 1000 µg (100%*)Selen 55 µg (100%*)Witaminy:  Witamina C (PureWay-C?)240 mg (300%*)Witamina B64,2 mg (300%*)Witamina B2 (ryboflawina) 4,2 mg (300%*)Witamina B1 (tiamina) 3,3 mg (300%*)Kwas foliowy600 µg (300%*)Witamina D 15 µg (300%*)Witamina B127,5 µg (300%*)AstraGin™ 10 mgANTIOX-POWER blend  OXXYNEA? Patented fruit-vegetable complex Opatentowana mieszanina ekstraktów warzyw i owoców:200 mgbia?e i czerwone winogrona, pomara?cza, grejpfrut, czarna borówka, papaja, ananas, truskawka, jab?ko, morela, wi?nia, czarna porzeczka, pomidor, marchew, zielona herbata, broku?y, kapusta, cebula, czosnek, oliwki, kie?ki pszenicy, ogórek, szparagiGrape seed extract / ekstrakt z pestek winogron (95% proantocyjanidyn) 150 mgGreen tea extract / ekstrakt z li?ci zielonej herbaty (55% EGCG)150 mgBioflawonoidy cytrusowe 40%150 mgTrans-resveratrol / ekstrakt z korzenia rdestu japo?skiego, ekstrakt ze skórek winogron100 mgRhodiola rosea extract / ekstrakt z korzenia ró?e?ca górskiego (4% rosawin)100 mgKwercetyna100 mgArtichoke extract / ekstrakt z li?ci karczocha zwyczajnego (5% cynaryn)50 mgCranberry extract / ekstrakt z owoców ?urawiny wielkoowocowej (10% PAC)40 mgAlfa-lipoic acid / kwas alfa-liponowy20 mgKoenzym Q1015 mgAstaksantyna5 mgEkstrakt pieprzu czarnego (95% piperyny)3 mgLikopen1 mgBeta-karotenw tym: Witamina A1 mg166,7 µg (20,8%*)Sk?ad: VITA-MIN POWER complex: sk?adniki mineralne [diglicynian wapnia (chelat aminokwasowy wapnia Albion?), diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion?), diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion?), diglicynian zelaza (chelat aminokwasowy zelaza Albion?), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy managanu Albion?), selenian (IV) sodu, diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion?)], witaminy [mikrokapsu?kowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C?) – wit. B12, cholekalcyferol – wit. B6, ryboflawina – wit. B1, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian]; AstraGin™ (opatentowana mieszanka ekstraktów – Panax notoginseng i Astragalus membranaceus); celuloza mikrokrystaliczna – substancja wype?niajaca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylajaca, kapsu?ka (zelatyna – sk?adnik otoczki, barwnik: E 171).), ekstrakt z lisci zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), ekstrakt z lisci karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gold vitamin antiox super sport 60

 • [Vichy]

  Kategoria: Kategorie > Kosmetyki i higiena > Pielęgnacja twarzy > Nawilżanie

  Postać: Fluid -------------------- Dawka: -------------------- Opakowanie: Tubka 40 ml -------------------- Skład: AQUA, GLYCERIN, DIMETHICONE, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, ALCOHOL DENAT., PROPANEDIOL,... Pełen opis produktu 'VICHY AQUALIA Antiox fluid 40ml +prezent' »

  Postać: Fluid -------------------- Dawka: -------------------- Opakowanie: Tubka 40 ml -------------------- Skład: AQUA, GLYCERIN, DIMETHICONE, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, ALCOHOL DENAT., PROPANEDIOL, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, SUCROSE STEARATE, SILICA, PROPYLENE GLYCOL, POLY C10-30 ALKYL ACRYLATE, CI 14700, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, STEARIC ACID, MICA, GLYCOLIC ACID, TRIETHANOLAMINE, DIMETHICONE / VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONOL, TRIETHYL CITRATE, PARFUM, NEOHESPERIDIN DIHYDROCHALCONE, SODIUM POLYACRYLATE, PHENOXYETHANOL, ASCORBYL GLUCOSIDE, TOCOPHEROL, DISODIUM EDTA, BORON NITRIDE, CAPRYLYL GLYCOL, SYNTHETIC WAX, XANTHAN GUM, ACRYLATES / C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ACRYLATES / AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER -------------------- Działanie: Fluid o specjalnej formule zapewnia natychmiastowy blask skóry. Usuwa oznaki zmęczenia – ziemisty koloryt i cienie pod oczami. Zapewnia efekt zdrowej skóry. Chroni komórki macierzyste przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Silnie działający kompleks przeciwutleniający, który wzmacnia i chroni potencjał regeneracyjny skóry: - czysty polifenol z cytrusów - chroni komórki macierzyste przed działaniem oksydantów - witamina C i witamina E - antyutleniacze - kwas glikolowy - SPF 12 - woda termalna z Vichy. -------------------- Wskazania: Dla kobiet od 25. roku życia, u których widoczne są na skórze oznaki zmęczenia i pierwsze oznaki starzenia. Dla każdego typu skóry. -------------------- Przeciwwskazania: -------------------- Ostrzeżenia: -------------------- Sposób użycia: Stosować rano i/lub wieczorem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o VICHY AQUALIA Antiox fluid 40ml +prezent

 • [Vichy]

  Kategoria: Kategorie > Kosmetyki i higiena > Pielęgnacja twarzy > Nawilżanie

  Postać: Krem -------------------- Dawka: -------------------- Opakowanie: Słoiczek 50 ml -------------------- Skład: -------------------- Działanie: Pielęgnuje nawilżanie. Krem pomaga chronić młodość skóry... Pełen opis produktu 'VICHY AQUALIA Antiox krem 50ml +prezent' »

  Postać: Krem -------------------- Dawka: -------------------- Opakowanie: Słoiczek 50 ml -------------------- Skład: -------------------- Działanie: Pielęgnuje nawilżanie. Krem pomaga chronić młodość skóry dzięki silnemu działaniu antyoksydacyjnemu. Zapewnia efekt gładkiej, wypoczętej i zdrowej skóry o promiennym kolorycie. Silnie działający kompleks przeciwutleniający, który wzmacnia i chroni potencjał regeneracyjny skóry: - czysty polifenol z cytrusów - chroni komórki macierzyste przed działaniem oksydantów - witamina C i witamina E - antyutleniacze - LHA - SPF 15 - woda termalna z Vichy. -------------------- Wskazania: Dla kobiet od 25. roku życia, u których widoczne są na skórze oznaki zmęczenia i pierwsze oznaki starzenia. Do skóry normalnej i suchej. -------------------- Przeciwwskazania: -------------------- Ostrzeżenia: -------------------- Sposób użycia: Stosować rano i/lub wieczorem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o VICHY AQUALIA Antiox krem 50ml +prezent

 • [Marka: Inneov]

  Kategoria: Suplementy diety/witaminy i minerały
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Inneove Słońce antiox intensywna opalenizna 30 szt


Sport-Shop.pl

Sprzęt fitness i wyposażenie siłowni oraz akcesoria sportowe i turystyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.11.2007
spokey, nike, adidas, meteor, allright, dakine, under armour, 4f, axer, speedo
Produkty w ofercie: 16746
Promocje: 12071
Wysyłka do 3 dni: 12281
Opinie pozytywne: 456
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dermolab.pl

Dermokosmetyki do twarzy, ciała oraz włosów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2010
marka: la roche posay, marka: vichy, marka: pharmaceris, marka: avene, marka: iwostin, marka: bioderma, marka: floslek, marka: eucerin, marka: lierac, marka: svr
Produkty w ofercie: 976
Promocje: 8
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sklep-Presto.pl

Sprzęt turystyczny i biwakowy oraz odzież i akcesoria sportowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2006
spokey, 4f, brubeck, interplastic, asics, keen, under armour, speedo, insportline, hms
Produkty w ofercie: 8420
Promocje: 750
Wysyłka do 3 dni: 7320
Opinie pozytywne: 1891
Opinie neutralne: 4
Opinie negatywne: 18

Atleta.com.pl

Odżywki dla sportowców i preparaty wspomagające odchudzanie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.11.2005
trec, olimp, manto, bio tech - usa, vital max, masters fight, spokey, dragon, activlab, hi tec
Produkty w ofercie: 2543
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kosmetolog.bazarek.pl

Kosmetyki oraz wyposażenie salonów kosmetycznych, suplementy diety.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2010
sesderma, skeyndor - kosmetyki dla koneserĂłw, dermalogica, m & m system, p.jentschura, cristinenmoor, phformula, caldera, revitacare, cec efekt
Produkty w ofercie: 353
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Aptekawsieci.pl

Leki i środki higieniczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.09.2011
pierre fabre, inny, eris, vichy, aflofarm, oceanic, la roche-posay, hasco-lek, us pharmacia, svr
Produkty w ofercie: 4830
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0