Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Rolnictwo

  rachunkowości pozostaje ciągle księgowość opierająca się na zasadzie podwójnego zapisu. Spis treści 1.    Wprowadzenie do rachunkowości     1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości  ... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Rachunkowość towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze wzmianki o zapisach rachunkowych sięgają państw starożytnych — Babilonu, Egiptu czy Grecji. Na glinianych tabliczkach dokonywano zapisów zebranych plonów. Jednak rozwój rachunkowości nastąpił w okresie Średniowiecza, wraz ze wzrostem rozwoju stosunków handlowych miast włoskich — Wenecji, Florencji — z krajami śródziemnomorskimi oraz z krajami Bliskiego Wschodu. Powstała wówczas potrzeba dokonywania zapisów nazwisk dłużników i należnych od nich kwot oraz terminów ich regulowania. W ten sposób powstały pierwsze konta dłużników i utworzono tzw. rachunkowość kupiecką. Z czasem stosunki handlowe rozwijały się coraz bardziej, co powodowało ulepszanie zapisów rachunkowych. Jednym z istotnych przełomów w rozwoju rachunkowości było wprowadzenie, w XIV wieku, systemu dwóch ksiąg, który dał początek ewidencji opierającej się na zasadzie podwójnego zapisu, wykorzystywanej do dziś. Kolejnym przełomowym okresem była rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, która spowodowała zamianę księgowości kupieckiej na księgowość opierającą się na kosztach i przychodach. Po raz pierwszy wprowadzono wówczas rachunek kosztów. W kolejnych stuleciach, wraz z postępem gospodarczym i naukowo-technicznym, powstawaniem coraz bardziej złożonych podmiotów gospodarczych, a także wprowadzaniem różnych form rozliczania się przedsiębiorstw z budżetem, obserwuje się dalsze doskonalenie rachunkowości, idące w kierunku ulepszania rachunku kosztów oraz rozszerzania jego zakresu. Jednak mimo ciągłych zmian i dostosowań do potrzeb zarządzającego jednostką gospodarczą, podstawowym działem rachunkowości pozostaje ciągle księgowość opierająca się na zasadzie podwójnego zapisu. Spis treści 1.    Wprowadzenie do rachunkowości     1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości     1.2.    Prawne podstawy rachunkowości      1.3.    Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości     Pytania kontrolne i polecenia     2.    Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia     2.1.    Proces transformacji majątku      2.2.    Środki gospodarcze i ich klasyfikacja     2.3.    Źródła finansowania środków gospodarczych     2.4.    Bilans jako statyczny rachunek aktywów i pasywów     2.4.1.   Zasady sporządzania bilansu     2.5.    Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów     2.5.1.    Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji     2.5.2.    Podstawy wyceny w rachunkowości       Pytania kontrolne i polecenia     3.    Operacje gospodarcze      3.1.    Wpływ operacji gospodarczych na bilans     3.2.    Dokumentowanie operacji gospodarczych     3.2.1.    Pojęcie i klasyfikacja dokumentów     3.2.2.    Zasady sporządzania i kontroli dokumentów     3.2.3.    Przechowywanie dokumentów księgowych     3.3.    Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych     3.3.1.    Pojęcie i budowa konta księgowego     3.3.2.    Zakładowy plan kont     3.3.3.    Klasyfikacja kont księgowych     3.3.4.    Dzielenie i łączenie kont     3.3.5.    Kontrola prawidłowości księgowań     3.3.6.    Poprawianie błędów księgowych     Pytania kontrolne i polecenia     4.    Wybrane elementy ewidencji księgowej      4.1.    Ewidencja środków trwałych     4.2.    Ewidencja obrotu materiałów i towarów     4.3.    Ewidencja środków pieniężnych     4.4.    Ewidencja rozrachunków     4.4.1.    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami     4.4.2.    Rozrachunki publicznoprawne     4.5.    Wybrane elementy ewidencji kosztów     4.5.1.    Koszty i pojęcia pokrewne     4.5.2.    Klasyfikacja kosztów     4.5.3.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów     4.5.4.    Inne koszty uzyskania przychodu     4.6.    Ewidencja produktów i przychodów     4.6.1.    Przychody ze sprzedaży     4.6.2.    Pozostałe przychody operacyjne     4.6.3.    Przychody finansowe      4.6.4.    Zyski nadzwyczajne     4.7.    Ustalenie i podział wyniku finansowego     4.8.    Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji kapitałów     4.9.    Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia     Pytania kontrolne i polecenia     5. Wybrane zagadnienia systemu podatkowego w Polsce     5.1.    Pojęcie i rodzaje podatków     5.2.    Charakterystyka wybranych podatków     5.2.1.    Podatek dochodowy od osób fizycznych     5.2.2.    Podatek dochodowy od osób prawnych     5.2.3.    Podatek od towarów i usług     5.2.4.    Podatek rolny     5.2.5.    Podatek leśny     5.2.6.    Podatek od nieruchomości     5.2.7.    Podatek od środków transportu     Pytania kontrolne i polecenia     6. Uproszczone formy ewidencji     6.1.    Ewidencja przychodów     6.2.    Ewidencja przychodów i rozchodów     6.3.    Ewidencja zakupu i sprzedaży     Pytania kontrolne i polecenia     7. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych     7.1.    Zakres rachunkowości w gospodarstwach rolnych     7.2.    Charakterystyka ksiąg rachunkowych w ZSRGR     7.2.1.    Książki do Spisu Aktywów i Zobowiązań     7.2.2.    Książka Wpływów i Wydatków     7.2.3.    Książka Obrotów i Zaszłości     7.3.    Raport indywidualny gospodarstwa rolnego     8.   Sprawozdanie finansowe 8.1.    Zakres podstawowego sprawozdania finansowego     8.2.    Nieobligatoryjne elementy sprawozdania finansowego     8.3.    Metody sporządzania sprawozdania     8.4.    Powiązania między elementami składowymi sprawozdania finansowego Pytania kontrolne i polecenia     9.    Analiza finansowa     9.1.    Zakres analizy finansowej     9.2.    Analiza bilansu     9.3.    Analiza rachunku zysków i strat     9.4.    Analiza rachunku przepływów pieniężnych     9.5.    Analiza wskaźnikowa     9.5.1.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie jednostek gospodarczych 9.5.2.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie gospodarstw rolnych        Pytania kontrolne i polecenia     10.    Organizacyjno-techniczne aspekty rachunkowości     10.1.    Organizacja ksiąg rachunkowych     10.2.    Formy techniki księgowości     Pytania kontrolne i polecenia     Spis literatury     Wykaz aktów prawnych     Załączniki    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Rolnictwo

  rachunkowości     1.2.    Prawne podstawy rachunkowości      1.3.    Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości     Pytania kontrolne i polecenia     2.    Środki... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Rachunkowość towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze wzmianki o zapisach rachunkowych sięgają państw starożytnych — Babilonu, Egiptu czy Grecji. Na glinianych tabliczkach dokonywano zapisów zebranych plonów. Jednak rozwój rachunkowości nastąpił w okresie Średniowiecza, wraz ze wzrostem rozwoju stosunków handlowych miast włoskich — Wenecji, Florencji — z krajami śródziemnomorskimi oraz z krajami Bliskiego Wschodu. Powstała wówczas potrzeba dokonywania zapisów nazwisk dłużników i należnych od nich kwot oraz terminów ich regulowania. W ten sposób powstały pierwsze konta dłużników i utworzono tzw. rachunkowość kupiecką. Z czasem stosunki handlowe rozwijały się coraz bardziej, co powodowało ulepszanie zapisów rachunkowych. Jednym z istotnych przełomów w rozwoju rachunkowości było wprowadzenie, w XIV wieku, systemu dwóch ksiąg, który dał początek ewidencji opierającej się na zasadzie podwójnego zapisu, wykorzystywanej do dziś. Kolejnym przełomowym okresem była rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, która spowodowała zamianę księgowości kupieckiej na księgowość opierającą się na kosztach i przychodach. Po raz pierwszy wprowadzono wówczas rachunek kosztów. W kolejnych stuleciach, wraz z postępem gospodarczym i naukowo-technicznym, powstawaniem coraz bardziej złożonych podmiotów gospodarczych, a także wprowadzaniem różnych form rozliczania się przedsiębiorstw z budżetem, obserwuje się dalsze doskonalenie rachunkowości, idące w kierunku ulepszania rachunku kosztów oraz rozszerzania jego zakresu. Jednak mimo ciągłych zmian i dostosowań do potrzeb zarządzającego jednostką gospodarczą, podstawowym działem rachunkowości pozostaje ciągle księgowość opierająca się na zasadzie podwójnego zapisu. Spis treści 1.    Wprowadzenie do rachunkowości     1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości     1.2.    Prawne podstawy rachunkowości      1.3.    Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości     Pytania kontrolne i polecenia     2.    Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia     2.1.    Proces transformacji majątku      2.2.    Środki gospodarcze i ich klasyfikacja     2.3.    Źródła finansowania środków gospodarczych     2.4.    Bilans jako statyczny rachunek aktywów i pasywów     2.4.1.   Zasady sporządzania bilansu     2.5.    Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów     2.5.1.    Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji     2.5.2.    Podstawy wyceny w rachunkowości       Pytania kontrolne i polecenia     3.    Operacje gospodarcze      3.1.    Wpływ operacji gospodarczych na bilans     3.2.    Dokumentowanie operacji gospodarczych     3.2.1.    Pojęcie i klasyfikacja dokumentów     3.2.2.    Zasady sporządzania i kontroli dokumentów     3.2.3.    Przechowywanie dokumentów księgowych     3.3.    Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych     3.3.1.    Pojęcie i budowa konta księgowego     3.3.2.    Zakładowy plan kont     3.3.3.    Klasyfikacja kont księgowych     3.3.4.    Dzielenie i łączenie kont     3.3.5.    Kontrola prawidłowości księgowań     3.3.6.    Poprawianie błędów księgowych     Pytania kontrolne i polecenia     4.    Wybrane elementy ewidencji księgowej      4.1.    Ewidencja środków trwałych     4.2.    Ewidencja obrotu materiałów i towarów     4.3.    Ewidencja środków pieniężnych     4.4.    Ewidencja rozrachunków     4.4.1.    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami     4.4.2.    Rozrachunki publicznoprawne     4.5.    Wybrane elementy ewidencji kosztów     4.5.1.    Koszty i pojęcia pokrewne     4.5.2.    Klasyfikacja kosztów     4.5.3.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów     4.5.4.    Inne koszty uzyskania przychodu     4.6.    Ewidencja produktów i przychodów     4.6.1.    Przychody ze sprzedaży     4.6.2.    Pozostałe przychody operacyjne     4.6.3.    Przychody finansowe      4.6.4.    Zyski nadzwyczajne     4.7.    Ustalenie i podział wyniku finansowego     4.8.    Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji kapitałów     4.9.    Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia     Pytania kontrolne i polecenia     5. Wybrane zagadnienia systemu podatkowego w Polsce     5.1.    Pojęcie i rodzaje podatków     5.2.    Charakterystyka wybranych podatków     5.2.1.    Podatek dochodowy od osób fizycznych     5.2.2.    Podatek dochodowy od osób prawnych     5.2.3.    Podatek od towarów i usług     5.2.4.    Podatek rolny     5.2.5.    Podatek leśny     5.2.6.    Podatek od nieruchomości     5.2.7.    Podatek od środków transportu     Pytania kontrolne i polecenia     6. Uproszczone formy ewidencji     6.1.    Ewidencja przychodów     6.2.    Ewidencja przychodów i rozchodów     6.3.    Ewidencja zakupu i sprzedaży     Pytania kontrolne i polecenia     7. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych     7.1.    Zakres rachunkowości w gospodarstwach rolnych     7.2.    Charakterystyka ksiąg rachunkowych w ZSRGR     7.2.1.    Książki do Spisu Aktywów i Zobowiązań     7.2.2.    Książka Wpływów i Wydatków     7.2.3.    Książka Obrotów i Zaszłości     7.3.    Raport indywidualny gospodarstwa rolnego     8.   Sprawozdanie finansowe 8.1.    Zakres podstawowego sprawozdania finansowego     8.2.    Nieobligatoryjne elementy sprawozdania finansowego     8.3.    Metody sporządzania sprawozdania     8.4.    Powiązania między elementami składowymi sprawozdania finansowego Pytania kontrolne i polecenia     9.    Analiza finansowa     9.1.    Zakres analizy finansowej     9.2.    Analiza bilansu     9.3.    Analiza rachunku zysków i strat     9.4.    Analiza rachunku przepływów pieniężnych     9.5.    Analiza wskaźnikowa     9.5.1.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie jednostek gospodarczych 9.5.2.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie gospodarstw rolnych        Pytania kontrolne i polecenia     10.    Organizacyjno-techniczne aspekty rachunkowości     10.1.    Organizacja ksiąg rachunkowych     10.2.    Formy techniki księgowości     Pytania kontrolne i polecenia     Spis literatury     Wykaz aktów prawnych     Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [WSIP]

  Kategoria: Główna > Główna/Podręczniki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu,do nauczania podstaw rachunkowości. Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'AGROBIZNES PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu,do nauczania podstaw rachunkowości. Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AGROBIZNES PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 • [WSiP]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Edukacja/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania .Książka stanowi znakomitą podstawę przygotowania do e egzaminu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes. Podstawy rachunkowości' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania .Książka stanowi znakomitą podstawę przygotowania do e egzaminu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes. Podstawy rachunkowości

 • [WSIP]

  Kategoria: Podręczniki szkolne / 4. Szkoła ponadgimnazjalna / Przedmioty zawodowe

  Agrobiznes. Podstawy rachunkowości Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes. Podstawy rachunkowości. Podręcznik WSiP' »

  Agrobiznes. Podstawy rachunkowości Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych. Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania. Podręcznik stanowi znakomitą podstawę przygotowania do egzaminu zawodowego. Autor: Dorota Czerwińska
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes. Podstawy rachunkowości. Podręcznik WSiP

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  . Podręcznik stanowi znakomitą podstawę przygotowania do egzaminu zawodowego. Nazwa - Agrobiznes. Podstawy rachunkowości. Podręcznik Autor - Dorota... Pełen opis produktu 'Agrobiznes. Podstawy rachunkowości. Podręcznik - Dorota Czerwińska-Kayzer' »

  Opis - Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych. Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania. Podręcznik stanowi znakomitą podstawę przygotowania do egzaminu zawodowego. Nazwa - Agrobiznes. Podstawy rachunkowości. Podręcznik Autor - Dorota Czerwińska-Kayzer Oprawa - Miękka Wydawca - WSiP Numer dopuszczenia - 2010 Kod ISBN - 9788302112522 Kod EAN - 9788302112522 Wydanie - 1 Rok wydania - 2010 Język - polski Seria wydawnicza - Agrobiznes Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 360 Szkoła - Szkoła średnia Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5% Premiera - 2010-08-20
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes. Podstawy rachunkowości. Podręcznik - Dorota Czerwińska-Kayzer

 • [WSiP]

  Kategoria: Książki>Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia i Biznes>Finanse>Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik Przeznaczony Do Kształcenia W Zawodzie - Technik Agrobiznesu, Do Nauczania Podstaw Rachunkowości. Podręcznik Zawiera Wiadomości Z Zakresu Podstaw Prowadzenia Rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy Rachunkowości' »

  Podręcznik Przeznaczony Do Kształcenia W Zawodzie - Technik Agrobiznesu, Do Nauczania Podstaw Rachunkowości.Podręcznik Zawiera Wiadomości Z Zakresu Podstaw Prowadzenia Rachunkowości, Wyjaśnia Pojęcia środków Gospodarczych, Inwentaryzacji, Operacji Gospodarczych, Ewidencji Rachunkowej, Rodzajów Opodatkowania, Sprawozdawczości, Analizy Finansowej Oraz Zasad Działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie Znajdą W Nim Wiele Przykładów I Zadań Do Samodzielnego Rozwiązywania .Książka Stanowi Znakomitą Podstawę Przygotowania Do E Egzaminu Zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy Rachunkowości

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  rachunkowe, oraz sprawozdawczość i analizę finansową. Omówiono też zastosowanie techniki komputerowej w rachunkowości. Nazwa - Agrobiznes Podstawy rachunkowości... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości część 2 Podręcznik - Kożuch Antoni, Marcysiak Agata, Piechowicz Bożena' »

  Opis - Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas III, IV technikum agrobiznesu oraz II, III i IV semestru szkoły policealnej. Może być przydatny studentom wyższych szkół rolniczych oraz wszystkim osobom związanym z rolnictwem.Zaprezentowano w nim uproszczone formy rachunkowości w małych firmach, zunifikowany system rachunkowości gospodarstw rolniczych, rachunkowość finansową, w tym księgi rachunkowe, oraz sprawozdawczość i analizę finansową. Omówiono też zastosowanie techniki komputerowej w rachunkowości. Nazwa - Agrobiznes Podstawy rachunkowości część 2 Podręcznik Autor - Kożuch Antoni, Marcysiak Agata, Piechowicz Bożena Oprawa - Miękka Wydawca - WSiP Kod ISBN - 9788302072383 Kod EAN - 9788302072383 Wydanie - 2 Rok wydania - 2008 Język - polski Seria wydawnicza - N Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 176 Szkoła - Szkoła średnia Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Przedmioty zawodowe Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości część 2 Podręcznik - Kożuch Antoni, Marcysiak Agata, Piechowicz Bożena

 • [wsip]

  Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania>Podręczniki akademickieWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania .Książka stanowi znakomitą podstawę przygotowania do e egzaminu zawodowego....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [WSIP]

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [WSiP]

  Kategoria: Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Rolnictwo. Gospodarstwo rolne. Leśnictwo

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości. Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania .Książka stanowi znakomitą podstawę przygotowania do e egzaminu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 168026
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 168026
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

kup-ksiazke.pl

Podręczniki oraz beletrystyka.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2011
longman, wsip, nowa era, greg, operon, pwn szkolny, macmillan, zielona sowa, oxford university press, olesiejuk
Produkty w ofercie: 7389
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1159319
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 147891
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 312051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 312051
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, trefl, zielona sowa, muza, wilga, edycja Świętego pawła, wam, wsip, prószyński i s-ka
Produkty w ofercie: 95560
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1