Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Rolnictwo

  rachunkowości pozostaje ciągle księgowość opierająca się na zasadzie podwójnego zapisu. Spis treści 1.    Wprowadzenie do rachunkowości     1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości  ... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Rachunkowość towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze wzmianki o zapisach rachunkowych sięgają państw starożytnych — Babilonu, Egiptu czy Grecji. Na glinianych tabliczkach dokonywano zapisów zebranych plonów. Jednak rozwój rachunkowości nastąpił w okresie Średniowiecza, wraz ze wzrostem rozwoju stosunków handlowych miast włoskich — Wenecji, Florencji — z krajami śródziemnomorskimi oraz z krajami Bliskiego Wschodu. Powstała wówczas potrzeba dokonywania zapisów nazwisk dłużników i należnych od nich kwot oraz terminów ich regulowania. W ten sposób powstały pierwsze konta dłużników i utworzono tzw. rachunkowość kupiecką. Z czasem stosunki handlowe rozwijały się coraz bardziej, co powodowało ulepszanie zapisów rachunkowych. Jednym z istotnych przełomów w rozwoju rachunkowości było wprowadzenie, w XIV wieku, systemu dwóch ksiąg, który dał początek ewidencji opierającej się na zasadzie podwójnego zapisu, wykorzystywanej do dziś. Kolejnym przełomowym okresem była rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, która spowodowała zamianę księgowości kupieckiej na księgowość opierającą się na kosztach i przychodach. Po raz pierwszy wprowadzono wówczas rachunek kosztów. W kolejnych stuleciach, wraz z postępem gospodarczym i naukowo-technicznym, powstawaniem coraz bardziej złożonych podmiotów gospodarczych, a także wprowadzaniem różnych form rozliczania się przedsiębiorstw z budżetem, obserwuje się dalsze doskonalenie rachunkowości, idące w kierunku ulepszania rachunku kosztów oraz rozszerzania jego zakresu. Jednak mimo ciągłych zmian i dostosowań do potrzeb zarządzającego jednostką gospodarczą, podstawowym działem rachunkowości pozostaje ciągle księgowość opierająca się na zasadzie podwójnego zapisu. Spis treści 1.    Wprowadzenie do rachunkowości     1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości     1.2.    Prawne podstawy rachunkowości      1.3.    Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości     Pytania kontrolne i polecenia     2.    Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia     2.1.    Proces transformacji majątku      2.2.    Środki gospodarcze i ich klasyfikacja     2.3.    Źródła finansowania środków gospodarczych     2.4.    Bilans jako statyczny rachunek aktywów i pasywów     2.4.1.   Zasady sporządzania bilansu     2.5.    Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów     2.5.1.    Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji     2.5.2.    Podstawy wyceny w rachunkowości       Pytania kontrolne i polecenia     3.    Operacje gospodarcze      3.1.    Wpływ operacji gospodarczych na bilans     3.2.    Dokumentowanie operacji gospodarczych     3.2.1.    Pojęcie i klasyfikacja dokumentów     3.2.2.    Zasady sporządzania i kontroli dokumentów     3.2.3.    Przechowywanie dokumentów księgowych     3.3.    Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych     3.3.1.    Pojęcie i budowa konta księgowego     3.3.2.    Zakładowy plan kont     3.3.3.    Klasyfikacja kont księgowych     3.3.4.    Dzielenie i łączenie kont     3.3.5.    Kontrola prawidłowości księgowań     3.3.6.    Poprawianie błędów księgowych     Pytania kontrolne i polecenia     4.    Wybrane elementy ewidencji księgowej      4.1.    Ewidencja środków trwałych     4.2.    Ewidencja obrotu materiałów i towarów     4.3.    Ewidencja środków pieniężnych     4.4.    Ewidencja rozrachunków     4.4.1.    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami     4.4.2.    Rozrachunki publicznoprawne     4.5.    Wybrane elementy ewidencji kosztów     4.5.1.    Koszty i pojęcia pokrewne     4.5.2.    Klasyfikacja kosztów     4.5.3.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów     4.5.4.    Inne koszty uzyskania przychodu     4.6.    Ewidencja produktów i przychodów     4.6.1.    Przychody ze sprzedaży     4.6.2.    Pozostałe przychody operacyjne     4.6.3.    Przychody finansowe      4.6.4.    Zyski nadzwyczajne     4.7.    Ustalenie i podział wyniku finansowego     4.8.    Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji kapitałów     4.9.    Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia     Pytania kontrolne i polecenia     5. Wybrane zagadnienia systemu podatkowego w Polsce     5.1.    Pojęcie i rodzaje podatków     5.2.    Charakterystyka wybranych podatków     5.2.1.    Podatek dochodowy od osób fizycznych     5.2.2.    Podatek dochodowy od osób prawnych     5.2.3.    Podatek od towarów i usług     5.2.4.    Podatek rolny     5.2.5.    Podatek leśny     5.2.6.    Podatek od nieruchomości     5.2.7.    Podatek od środków transportu     Pytania kontrolne i polecenia     6. Uproszczone formy ewidencji     6.1.    Ewidencja przychodów     6.2.    Ewidencja przychodów i rozchodów     6.3.    Ewidencja zakupu i sprzedaży     Pytania kontrolne i polecenia     7. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych     7.1.    Zakres rachunkowości w gospodarstwach rolnych     7.2.    Charakterystyka ksiąg rachunkowych w ZSRGR     7.2.1.    Książki do Spisu Aktywów i Zobowiązań     7.2.2.    Książka Wpływów i Wydatków     7.2.3.    Książka Obrotów i Zaszłości     7.3.    Raport indywidualny gospodarstwa rolnego     8.   Sprawozdanie finansowe 8.1.    Zakres podstawowego sprawozdania finansowego     8.2.    Nieobligatoryjne elementy sprawozdania finansowego     8.3.    Metody sporządzania sprawozdania     8.4.    Powiązania między elementami składowymi sprawozdania finansowego Pytania kontrolne i polecenia     9.    Analiza finansowa     9.1.    Zakres analizy finansowej     9.2.    Analiza bilansu     9.3.    Analiza rachunku zysków i strat     9.4.    Analiza rachunku przepływów pieniężnych     9.5.    Analiza wskaźnikowa     9.5.1.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie jednostek gospodarczych 9.5.2.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie gospodarstw rolnych        Pytania kontrolne i polecenia     10.    Organizacyjno-techniczne aspekty rachunkowości     10.1.    Organizacja ksiąg rachunkowych     10.2.    Formy techniki księgowości     Pytania kontrolne i polecenia     Spis literatury     Wykaz aktów prawnych     Załączniki    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Technikum, Szkoła zawodowa > Rolnictwo

  rachunkowości     1.2.    Prawne podstawy rachunkowości      1.3.    Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości     Pytania kontrolne i polecenia     2.    Środki... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Rachunkowość towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze wzmianki o zapisach rachunkowych sięgają państw starożytnych — Babilonu, Egiptu czy Grecji. Na glinianych tabliczkach dokonywano zapisów zebranych plonów. Jednak rozwój rachunkowości nastąpił w okresie Średniowiecza, wraz ze wzrostem rozwoju stosunków handlowych miast włoskich — Wenecji, Florencji — z krajami śródziemnomorskimi oraz z krajami Bliskiego Wschodu. Powstała wówczas potrzeba dokonywania zapisów nazwisk dłużników i należnych od nich kwot oraz terminów ich regulowania. W ten sposób powstały pierwsze konta dłużników i utworzono tzw. rachunkowość kupiecką. Z czasem stosunki handlowe rozwijały się coraz bardziej, co powodowało ulepszanie zapisów rachunkowych. Jednym z istotnych przełomów w rozwoju rachunkowości było wprowadzenie, w XIV wieku, systemu dwóch ksiąg, który dał początek ewidencji opierającej się na zasadzie podwójnego zapisu, wykorzystywanej do dziś. Kolejnym przełomowym okresem była rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, która spowodowała zamianę księgowości kupieckiej na księgowość opierającą się na kosztach i przychodach. Po raz pierwszy wprowadzono wówczas rachunek kosztów. W kolejnych stuleciach, wraz z postępem gospodarczym i naukowo-technicznym, powstawaniem coraz bardziej złożonych podmiotów gospodarczych, a także wprowadzaniem różnych form rozliczania się przedsiębiorstw z budżetem, obserwuje się dalsze doskonalenie rachunkowości, idące w kierunku ulepszania rachunku kosztów oraz rozszerzania jego zakresu. Jednak mimo ciągłych zmian i dostosowań do potrzeb zarządzającego jednostką gospodarczą, podstawowym działem rachunkowości pozostaje ciągle księgowość opierająca się na zasadzie podwójnego zapisu. Spis treści 1.    Wprowadzenie do rachunkowości     1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości     1.2.    Prawne podstawy rachunkowości      1.3.    Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości     Pytania kontrolne i polecenia     2.    Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia     2.1.    Proces transformacji majątku      2.2.    Środki gospodarcze i ich klasyfikacja     2.3.    Źródła finansowania środków gospodarczych     2.4.    Bilans jako statyczny rachunek aktywów i pasywów     2.4.1.   Zasady sporządzania bilansu     2.5.    Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów     2.5.1.    Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji     2.5.2.    Podstawy wyceny w rachunkowości       Pytania kontrolne i polecenia     3.    Operacje gospodarcze      3.1.    Wpływ operacji gospodarczych na bilans     3.2.    Dokumentowanie operacji gospodarczych     3.2.1.    Pojęcie i klasyfikacja dokumentów     3.2.2.    Zasady sporządzania i kontroli dokumentów     3.2.3.    Przechowywanie dokumentów księgowych     3.3.    Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych     3.3.1.    Pojęcie i budowa konta księgowego     3.3.2.    Zakładowy plan kont     3.3.3.    Klasyfikacja kont księgowych     3.3.4.    Dzielenie i łączenie kont     3.3.5.    Kontrola prawidłowości księgowań     3.3.6.    Poprawianie błędów księgowych     Pytania kontrolne i polecenia     4.    Wybrane elementy ewidencji księgowej      4.1.    Ewidencja środków trwałych     4.2.    Ewidencja obrotu materiałów i towarów     4.3.    Ewidencja środków pieniężnych     4.4.    Ewidencja rozrachunków     4.4.1.    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami     4.4.2.    Rozrachunki publicznoprawne     4.5.    Wybrane elementy ewidencji kosztów     4.5.1.    Koszty i pojęcia pokrewne     4.5.2.    Klasyfikacja kosztów     4.5.3.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów     4.5.4.    Inne koszty uzyskania przychodu     4.6.    Ewidencja produktów i przychodów     4.6.1.    Przychody ze sprzedaży     4.6.2.    Pozostałe przychody operacyjne     4.6.3.    Przychody finansowe      4.6.4.    Zyski nadzwyczajne     4.7.    Ustalenie i podział wyniku finansowego     4.8.    Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji kapitałów     4.9.    Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia     Pytania kontrolne i polecenia     5. Wybrane zagadnienia systemu podatkowego w Polsce     5.1.    Pojęcie i rodzaje podatków     5.2.    Charakterystyka wybranych podatków     5.2.1.    Podatek dochodowy od osób fizycznych     5.2.2.    Podatek dochodowy od osób prawnych     5.2.3.    Podatek od towarów i usług     5.2.4.    Podatek rolny     5.2.5.    Podatek leśny     5.2.6.    Podatek od nieruchomości     5.2.7.    Podatek od środków transportu     Pytania kontrolne i polecenia     6. Uproszczone formy ewidencji     6.1.    Ewidencja przychodów     6.2.    Ewidencja przychodów i rozchodów     6.3.    Ewidencja zakupu i sprzedaży     Pytania kontrolne i polecenia     7. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych     7.1.    Zakres rachunkowości w gospodarstwach rolnych     7.2.    Charakterystyka ksiąg rachunkowych w ZSRGR     7.2.1.    Książki do Spisu Aktywów i Zobowiązań     7.2.2.    Książka Wpływów i Wydatków     7.2.3.    Książka Obrotów i Zaszłości     7.3.    Raport indywidualny gospodarstwa rolnego     8.   Sprawozdanie finansowe 8.1.    Zakres podstawowego sprawozdania finansowego     8.2.    Nieobligatoryjne elementy sprawozdania finansowego     8.3.    Metody sporządzania sprawozdania     8.4.    Powiązania między elementami składowymi sprawozdania finansowego Pytania kontrolne i polecenia     9.    Analiza finansowa     9.1.    Zakres analizy finansowej     9.2.    Analiza bilansu     9.3.    Analiza rachunku zysków i strat     9.4.    Analiza rachunku przepływów pieniężnych     9.5.    Analiza wskaźnikowa     9.5.1.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie jednostek gospodarczych 9.5.2.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie gospodarstw rolnych        Pytania kontrolne i polecenia     10.    Organizacyjno-techniczne aspekty rachunkowości     10.1.    Organizacja ksiąg rachunkowych     10.2.    Formy techniki księgowości     Pytania kontrolne i polecenia     Spis literatury     Wykaz aktów prawnych     Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [WSIP]

  Kategoria: Główna > Główna/Podręczniki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu,do nauczania podstaw rachunkowości. Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'AGROBIZNES PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu,do nauczania podstaw rachunkowości. Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AGROBIZNES PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes. Podstawy rachunkowości' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania .Książka stanowi znakomitą podstawę przygotowania do e egzaminu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes. Podstawy rachunkowości

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania .Książka stanowi znakomitą podstawę przygotowania do e egzaminu zawodowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [wsip]

  Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania>Podręczniki akademickieWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Agrobiznes Podstawy rachunkowości' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązywania .Książka stanowi znakomitą podstawę przygotowania do e egzaminu zawodowego....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości

 • [WSIP]

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Agrobiznes Podstawy rachunkowości


Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 19
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

kup-ksiazke.pl

Podręczniki oraz beletrystyka.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2011
longman, wsip, nowa era, greg, operon, pwn szkolny, macmillan, zielona sowa, oxford university press, olesiejuk
Produkty w ofercie: 7389
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: