Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • Nefrologia w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  156,02 zł
  168,04 zł

  [czelej]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  w nefrologii, choroby kłębuszków nerkowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, kamicę i zaporowe choroby nerek, genetycznie... Pełen opis produktu 'Nefrologia' »

  Ilość opracować dostępnych na rynku dotyczących nerek, całego układu moczowo-płciowego, dializoterapii czy transplantacji nerek jest ogromna. Przez lata były one uaktualniane, wydawane jako dzieła autorskie lub zespołowe.W ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpił burzliwy rozwój medycyny, nauk podstawowych, klinicznych jaki i terapii zabiegowych mających związek z nefrologią. Dlatego też Autorzy tej publikacji podjęli się trudu zebrania najnowszych informacji i ich wydania w jednym dziele. Zaprezentowano w nim m.in.: badania diagnostyczne w chorobach nereki dróg moczowych, główne zespoły kliniczne w nefrologii, choroby kłębuszków nerkowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, kamicę i zaporowe choroby nerek, genetycznie uwarunkowane schorzenia nerek, nowotwory i choroby nerek, farmakoterapię u pacjentów z chorobami nerek oraz kliniczne procedury i techniki nerkozastępcze, a także rolę lekarza rodzinnego w diagnostyce i terapii schorzeń nerek.Istotną zaletą książki jest również zawarcie w niej najważniejszych informacji o żywieniu pacjentów z chorobami nerek oraz dawkowaniu leków u chorych z niewydolnością nerek....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nefrologia

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Rehabilitacja

  - Mózgowe porażenie dziecięce (paralysis cerebralis infantium) - Wady dysgraficzne - Choroby nerwowo-mięśniowe - Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego uwarunkowane genetycznie... Pełen opis produktu 'Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. Kompendium' »

  Pierwsze tak obszerne, syntetyczne opracowanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, znajdującej zastosowanie w wybranych dziedzinach medycyny: pediatrii, ortopedii i traumatologii, kardiologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej, pulmonologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwie, urologii, reumatologii oraz geriatrii.

  Poszczególne rozdziały zostały napisane przez wybitnych polskich specjalistów - nauczycieli akademickich z doświadczeniem dydaktycznym i naukowym.

  W książce przedstawiono możliwości wykorzystania do celów profilaktycznych i leczniczych wiedzy z dziedziny kinezyterapii, balneologii, medycyny fizykalnej, dietetyki oraz masażu leczniczego i edukacji zdrowotnej.

  W książce dokonano starannej selekcji tematyki medycznej oraz wnikliwego omówienia wybranych zagadnień niezbędnych fizjoterapeutom i lekarzom. Pozycja niezbędna przede wszystkim dla studentów, w tym głównie fizjoterapii i medycyny, jak i lekarzy rodzinnych oraz lekarzy większości pozostałych specjalności.  SPIS TREŚCI:

  Fizjoterapia w pediatrii - Krzysztof Zeman
  1. Rozwój dziecka
  - Ocena stanu dziecka po urodzeniu
  - Noworodki z grup podwyższonego ryzyka
  - Dzieci urodzone przedwcześnie
  - Program wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodków z grup ryzyka
  - Rozwój psychoruchowy w pierwszym roku życia
  - Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia
  - Ocena obecności i wykonywania odruchów
  - Objawy świadczące o nieprawidłowościach w rozwoju ruchowym niemowlęcia
  - Metody pozwalające na wykrycie nieprawidłowości rozwoju
  2. Najczęstsze neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju psychoruchowego
  - Mózgowe porażenie dziecięce (paralysis cerebralis infantium)
  - Wady dysgraficzne
  - Choroby nerwowo-mięśniowe
  - Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego uwarunkowane genetycznie
  3. Zaburzenia rozwoju umysłowego
  - Autyzm dziecięcy (autismus)
  4. Inne choroby układu nerwowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego
  - Ostre idiopatyczne zapalenie wielonerwowe (zespół Guillaina-Barrégo - syndroma Guillain-Barré)
  - Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego (paralysis plexus brachialis)
  - Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis)
  5. Choroby układu oddechowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego
  - Choroby układu oddechowego u dzieci przebiegające z zaleganiem wydzieliny
  - Choroby układu oddechowego przebiegające ze zwiększoną ilością płynu opłucnowego
  - Inne choroby płuc
  6. Zaburzenia narządu ruchu u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego 7
  - Braki i ubytki kończyn
  - Wady postawy
  - Choroby tkanki łącznej

  Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii - Zbigniew Dudkiewicz
  1. Symptomatologia i ogólne zasady postępowania w urazach układu narządów ruchu
  2. Urazy kończyny górnej (traumata membri superioris)
  - Urazy obręczy barkowej (traumata cingulum acromialis)
  - Urazy stawu ramienno-łopatkowego (traumata articulationis humeri)
  - Złamanie kości ramiennej (fractura ossis humeri)
  - Urazy łokcia (traumata cubiti)
  - Urazy przedramienia (traumata antebrachii)
  - Urazy nadgarstka i ręki (traumata carpi et manus)
  3. Urazy kończyny dolnej (traumata membri inferioris)
  - Złamanie miednicy (fractura pelvis)
  - Urazy stawu biodrowego (traumata articulationis coxae)
  - Urazy kolana (traumata genus)
  - Urazy goleni (traumata tibiae)
  - Urazy stopy (traumata pedis)

  Fizjoterapia w kardiologii - Lucjan Pawlicki
  1. Podstawowe choroby układu krążenia kwalifikujące się do leczenia fizjoterapeutycznego
  - Choroba niedokrwienna serca (morbus ischaemicus cordis)
  - Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych (arteriosclerosis obliterans)
  - Tętniak aorty (aneurysma aortae)
  - Nadciśnienie tętnicze (hypertonia arterialis)
  - Niewydolność serca (insufficientia cordis vel circulatoria)
  - Wady serca (anomaliae cordis)
  - Przeszczep serca (transplantatio cordis)
  - Wszczepienie rozrusznika i rozrusznika-kardiowertera (implantatio stimulatori et cardioverteri)
  2. Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego
  - Prozdrowotny styl życia
  - Korzystne następstwa regularnej aktywności fizycznej
  3. Rehabilitacja kardiologiczna
  - Zespół rehabilitacyjny - skład, cele i zadania
  - Etapy i modele rehabilitacji kardiologicznej. Zasady kwalifikowania
  - Próby wysiłkowe - test na bieżni ruchomej lub cykloergometrze
  - Próby wysiłkowe - próba ergospirometryczna
  - Próby wysiłkowe - test marszu 6-minutowego
  4. Inne zabiegi fizjoterapeutyczne w wybranych jednostkach chorobowych
  - Choroba niedokrwienna serca z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych
  - Chorzy po zabiegach operacyjnych z otwarciem klatki piersiowej
  - Chorzy z przewlekłą niewydolnością krążenia i po przeszczepie serca

  Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii - Jan Czernicki, Jolanta Krukowska
  1. Udar mózgu (insultus cerebri)
  2. Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni)
  3. Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)
  4. Uszkodzenia nerwów obwodowych (traumata nervi peripherici)
  5. Uszkodzenia urazowe rdzenia kręgowego (traumata medullae spinalis)

  Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej - Alina Morawiec-Sztandera
  1. Rola fizjoterapii w onkologii
  2. Rola fizjoterapii w medycynie paliatywnej
  3. Nowotwory głowy i szyi (neoplasmata caput et collum)
  - Nowotwory jamy ustnej (neoplasmata cavum oris)
  - Nowotwory nosa i zatok przynosowych (neoplasmata nasi et sinus paranasales)
  - Nowotwory gardła (neoplasmata pharyngis)
  - Nowotwory krtani (neoplasmata laryngis)
  - Nowotwory ślinianek (neoplasmata glandulae salivariae)
  4. Rak piersi (carcinoma mammae)
  5. Nowotwory płuca (neoplasmata pulmonis)
  - Niedrobnokomórkowy rak płuca (Non-Small Cell Lung Carcinoma - NSCLC)
  - Drobnokomórkowy rak płuca (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
  6. Rak jelita grubego (carcinoma intestinum crassum)
  7. Nowotwory układu moczowo-płciowego (neoplasmata tracti urinariae)
  - Rak pęcherza moczowego (carcinoma vesicae urinariae)
  - Rak nerki (carcinoma renis)
  - Rak gruczołu krokowego (carcinoma prostatae)
  - Nowotwory jądra (neoplasmata testis)
  - Rak jajnika (carcinoma ovarii)
  - Rak szyjki i trzonu macicy (carcinoma cervix et corpus uteri)

  Fizjoterapia w pulmonologii - Wojciech J. Piotrowski, Paweł Górski
  1. Ogólna charakterystyka, patofizjologia i zasady fizjoterapii w chorobach układu oddechowego
  - Definicje
  - Zmiany w układzie oddechowym w czasie wysiłku
  - Czynniki wpływające na ograniczenie aktywności fizycznej u chorych z chorobami układu oddechowego
  - Zaburzenia wentylacji
  - Niewydolność oddechowa
  - Zmiany w układzie krążenia w chorobach układu oddechowego
  - Osłabienie siły mięśniowej
  - Czynniki psychiczne
  - Odruch kaszlowy
  - Korzyści rehabilitacji oddechowej
  - Kwalifikacja do rehabilitacji oddechowej
  - Znaczenie edukacji i psychoterapii w rehabilitacji oddechowej
  - Chorzy z niedoborem masy ciała
  - Chorzy z otyłością
  - Podstawowe techniki w fizjoterapii
  2. Fizjoterapia w przewlekłych chorobach układu oddechowego
  - Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP - morbus obturationis pulmonis chronica)
  - Astma oskrzelowa (asthma bronchiale)
  - Mukowiscydoza (mucoviscidosis)
  - Zapalenie opłucnej (pleuritis)
  - Chory leczony na oddziale chirurgicznym
  - Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach torakochirurgicznych i kardiochirurgicznych
  - Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach brzusznych
  - Chory leczony na OIOM

  Fizjoterapia w otorynolaryngologii - Jurek Olszewski, J. Bożydar Latkowski
  1. Fizjoterapia w chorobach ucha zewnętrznęgo
  - Czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego (furunculus meati acoustici externi)
  2. Fizjoterapia w chorobach ucha środkowego
  - Ostre nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis acuta)
  - Przewlekłe nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis chronica)
  - Ostre zapalenie ucha środkowego (otitis media acuta)
  - Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego (otitis media simplex chronica)
  - Porażenie nerwu twarzowego z oziębienia (paralysis n. facialis e frigore)
  3. Fizjoterapia w chorobach ucha wewnętrznego
  - Uszkodzenia słuchu (hypoacusis)
  - Szumy uszne (tinnitus aurium)
  - Zawroty głowy (vertigo)
  4. Fizjoterapia w chorobach nosa
  - Czyrak nosa (furunculus nasi)
  - Ostry nieżyt nosa (rhinitis acuta, corryza)
  - Przewlekły nieżyt nosa (rhinitis chronica)
  - Przerostowy nieżyt nosa (rhinitis hypertrophica)
  - Zanikowy nieżyt nosa (rhinitis atrophica)
  - Naczynioruchowy nieżyt nosa (rhinitis vasomotorica)
  - Polipy nosa (polypi nasi)
  - Alergiczny nieżyt nosa (rhinitis allergica)
  5. Fizjoterapia w chorobach zatok przynosowych
  - Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej (sinusitis maxillaris acuta et chronica)
  - Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki czołowej (sinusitis frontalis acuta et chronica)
  - Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki sitowej (ethmoiditis acuta et chronica)
  6. Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej
  - Zapalenie ślinianki przyusznej (parotitis)
  7. Fizjoterapia w chorobach gardła
  - Przewlekłe zapalenie gardła (pharyngitis chronica)
  - Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych (tonsillitis chronica)
  - Zaburzenia połykania (dysphagia)
  8. Fizjoterapia w chorobach krtani
  - Przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica)
  - Rehabilitacja chorych po usunięciu krtani

  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie - Andrzej Malinowski, Agata Karowicz-Bilińska, Anita Sikora
  1. Fizjoterapia w ginekologii
  - Stany zapalne narządów płciowych żeńskich (adnexitis)
  - Endometrioza (endometriosis)
  - Mięśniaki macicy (myomae uteri)
  - Guzy jajnika (tumores ovarii)
  - Fizjoterapeutyczne postępowanie przed- i pooperacyjne
  2. Fizjoterapia w położnictwie
  - Fizjoterapia okresu prekoncepcyjnego
  - Fizjoterapia w ciąży (graviditas)
  - Fizjoterapia okresu połogu (puerperium)

  Fizjoterapia w urologii - Marek Sosnowski
  1. Nietrzymanie moczu u kobiet (incontinentio urinae feminae)
  2. Nietrzymanie moczu u mężczyzn (incontinentio urinae masculinae)
  3. Nietrzymanie moczu po brachyterapii i radioterapii z powodu raka stercza (incontinentio urinae post brachyterapiam et radioterapiam in decursus carcinoma prostatae)
  4. Oporne na leczenie naglące nietrzymanie moczu z parcia i idiopatyczna nadreaktywność wypieracza u mężczyzn

  Fizjoterapia w reumatologii - Jolanta Kujawa, Kamila Gworys
  1. Reumatoidalne zapalenie stawów (arthritis rheumatoidea)
  2. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (spondyloarthritis ankylopoetica)
  3. Choroba zwyrodnieniowa stawów (morbus degenerativa articulationes)
  - Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (gonarthrosis)
  - Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (coxarthrosis)
  4. Balneoterapia w chorobach reumatycznych

  Fizjoterapia w geriatrii - Tomasz Kostka, Joanna Kostka
  1. Patofizjologiczne zmiany związane ze starzeniem
  - Układ krążenia
  - Układ oddechowy
  - Układ mięśniowo-szkieletowy
  - Układ nerwowy i narządy zmysłów
  - Zmiany hormonalne i metaboliczne
  2. Choroby i problemy wieku starszego
  - Choroby układu krążenia i metaboliczne
  - Choroby układu ruchu
  - Choroby nowotworowe
  - Choroby układu nerwowego i zespoły psychogeriatryczne
  - Odżywianie i stan odżywienia. Otyłość i niedożywienie
  - Infekcje
  - Odleżyny (decubitus)
  3. Specyfika fizjoterapii w geriatrii
  4. Rola ruchu w geriatrii
  - Wydolność fizyczna (tlenowa, aerobowa, VO2 max)
  - Sprawność funkcjonalna
  - Funkcje poznawcze i zespoły psychogeriatryczne
  5. Formy aktywności ruchowej osób starszych
  - Ćwiczenia wytrzymałościowe (aerobowe)
  - Ćwiczenia z oporem
  - Ćwiczenia równoważne
  - Ćwiczenia poprawiające gibkość
  6. Fizykoterapia i masaż w geriatrii
  - Elektroterapia
  - Termoterapia
  - Pole magnetyczne
  - Ultradźwięki
  - Masaż
  7. Zaopatrzenie ortopedyczne


  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. Kompendium

 • [SYOGRA]

  Kategoria: Kategorie > Urządzenia masujące > Łóżka masujące

  wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem... Pełen opis produktu 'Łóżko masujące - Syogra JMB-003/STD' »

  Łóżko masujące – STANDARD Model łóżka nefrytowego Syogra JMB-003/STD jest podstawowym produktem firmy Syogra. Pod względem właściwości leczniczych podczas masażu łóżko nie różni się od łóżka w pełnej wersji wyposażenia ALL. Łóżko ma idealne zastosowanie do domowego użytku, studiów masażu, salonów urody oraz szpitali. Łóżko posiada wszystkie najważniejsze funkcje mające wpływ na skuteczność masażu leczniczego. Zabiegi dają ulgę, relaks, a przede wszystkim poprawę samopoczucia i wyeliminowanie bólów kręgosłupa u ponad 80% użytkowników.

  Dane techniczne Łóżko składa się z 2 mat połączonych ze sobą za pomocą kabli połączeniowych i współpracujących ze sobą za pomocą pilota. Maty ułożone są na metalowym stelażu.Dodatkowo w skład łóżka wchodzi 1 projektor nefrytowy, oraz przejrzysty i łatwy w użyciu pilot sterujący. Projektor nefrytowy jak i pilot sterujący podpięty jest do łóżka za pomocą kabli połączeniowych. Metalowy stelaż łóżka jest prosty w składaniu i przenoszeniu. W momencie transportu łóżka wszystkie elementy można spakować osobno, a stelaż rozłożyć na 2 części lub podzielić na jeszcze mniejsze elementy.Dane techniczneSpecyfikacja łóżka JMB-003/STD1) 7 wbudowanych programów w tym 2 w pełni automatyczne
  2) Regulowany czas pracy od 5 do 95 minut
  3) Regulowana temperatura wewnętrznych wałków sunących od 40'C do 70' C
  4) Ręczne sterowanie temperaturą wałków wewnętrznych w górę i w dół
  5) Możliwość ręcznego sterowania wałkami wewnętrznymi za pomocą pilota
  6) Wałki nefrytowe wbudowane w części pleców i w części nóg
  7) Pilot z dużym ekranem LCD z dużymi przyciskami z krzemionki koloidalnej
  8) Składany 12 kulowy projektor nefrytowy rozgrzewający się od 40 'C do 70 'C
  9) Ręczne sterowanie projektorem nefrytowym za pomocą pilota
  10) 6 rolek z masażem szyi i pleców i 6 dla partii nóg
  11) Wzmacniana skórzana tapicerka
  11) Kolor – czarny
  12) Metalowy stelaż łóżka
  13) 2 maty masujące montowane osobno
  14) Stylowe i eleganckie wykonanie łóżka
  15) Proste, intuicyjne podłączenie łóżka
  16) Rolki nefrytowe wykonane z prawdziwego nefrytu utworzonego z mikro włókien tremolitu lub aktynolitu
  17) Rolki nefrytowe specjalnie szlifowane
  18) Automatyczne dostosowanie się wałków nefrytowych do kręgosłupa
  19) 24 miesiące gwarancji
  20) Napięcie wejściowe – AC230/50 Hz
  21) Moc – 220W
  22) Wymiary łóżka – 196,5 x 67 x 55 cm
  23) Waga brutto – 75 kg
  24) CE & ROHS – Spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego) a także unijnej dyrektywy RoHS (zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych)Wymiary i wagaPilot SterującyWyświetlaczCZAS TRWANIA MASAŻU – regulacja czasu trwania masażu na łóżku masującym. Możemy ustawić czas od 5 do 95 minut. Jednak w programie automatycznym P1 i P2 czas trwania masażu może wynosić wyłącznie 45 lub 90 minut. Czas zmieniamy w momencie gdy na wyświetlaczu jest on wybrany jako migająca funkcja, następnie plusem i minusem zwiększamy lub zmniejszamy czas trwania zabiegu.TEMPERATURA ROLEK NEFRYTOWYCH – regulacja temperatury kamieni nefrytowych w macie pleców i w macie nóg. Możemy ustawić temperaturę głowicy masującej od 40 do 70 C' Gdy funkcja jest podświetlona i miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem zmieniamy temperaturę w górę lub w dół.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI PLECÓW – pozwala ustalić rejon masażu dostosowany do wymogów użytkownika. Gdy na ekranie wyświetlacza ludzik jest migający, plusem lub minusem możemy zmieniać zakres masażu głowicy masującej. Przerywane kreski pod ludzikiem na wyświetlaczu zaczną znikać gdy ustalimy zakres masażu inny niż dla całej części pleców.PROGRAMY ŁÓŻKA – w prawym górnym rogu wyświetlacza mamy możliwość wybrać odpowiedni program masażu. Gdy funkcja ta miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem przeskakujemy po programach łóżka. W łóżku zostało wbudowanych 7 programów masażu. P1 i P2 (programy automatyczne), 00,10,20, migające 10 i migające 20 (programy półautomatyczne). W programach automatycznych P1 i P2 nie ma możliwości dostosowania rejonu masażu głowicy masującej oraz dostępny czas trwania zabiegu to 45 lub 90 minut. Natomiast w pozostałych programach użytkownik może dobrać wszystko według własnego uznania.TEMPERATURA ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTORA NEFRYTOWEGO – gdy załączymy dodatkowo czerwonym przyciskiem projektor nefrytowy na wyświetlaczu pojawi się nam projektor wraz z możliwością ustawiania jego temperatury. Plusem lub minusem zmieniamy następnie temperaturę projektora zewnętrznego w górę lub w dół.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI NÓG – zakres masażu dla części nóg pozostaje bez zmian gdyż nie ma możliwości dobrać odpowiedniego rejonu masażu dla części nóg.Rolki nefrytoweWŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO
  Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała.Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych.Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową.Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami.Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie.Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak. Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na:
  - poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeń Akcesoria łóżka 1) Projektor Nefrytowy 12 kulowySkładany projektor nefrytowy 12 – kulowy jest podstawowym wyposażeniem łóżek nefrytowych Syogra. Zbudowany został z 12 naturalnych kamieni nefrytowych wydobywanych w kopalniach w Chinach oraz Sajanie Wschodnim w Rosji. Zielony nefryt, podczas rozgrzania do temperatury powyżej 40 C' emituje promieniowanie podczerwone przenikające w głąb organizmu. Projektor nefrytowy 12 kulowy ma zastosowanie do wygrzewania bolących punktów na obszarze ludzkiego ciała podczas masażu na łóżku nefrytowym. Projektor używać można także, nie korzystając w danej chwili z masażu leczniczego.​2) Ramka multimedialnaWłaściwościPODCZAS RÓŻNORODNYCH ZABIEGÓW ŁÓŻKO MASUJĄCE WYKORZYSTUJE NASTĘPUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI : MASAŻJest jedną z najstarszych metod leczniczych. Jest to zespół zabiegów manualnych, które oddziaływają na tkanki i narządy naszego ciała. Masaż wpływa na zmniejszenie napięcia nerwowego, co pozwala uwolnić się od bólu mięśni, stawów i głowy Rozluźnia i relaksuje, poprawia ukrwienie i przepływ limfy. Działa na układ krążenia, układ nerwowy, układ mięśniowy, stawy i skórę. CHIROPRAKTYKA​Metoda leczenia opracowana przez Daniela Palmera (1845-1913) w USA. Jest to naukowo opracowana metoda nastawiania kręgów, działa na układ kostny oraz stawy, jest najstarszą, najskuteczniejszą metodą leczenia schorzeń w układzie kostno-mięśniowym oraz chorób ogólnoustrojowych.
  AKUPRESURAJest naturalną metodą leczenia polegającą na masowaniu i uciskaniu poszczególnych punktów energetycznych znajdujących się na meridianach. Zadaniem akupresury jest stymulacja systemu energetycznego organizmu, pobudzenie przepływu krwi, usunięcie tzw. blokady energetycznej. Jest skuteczna w leczeniu: alergii, migreny wszelkiego rodzaju bólów, infekcji, stanów zapalnych i nerwic. TERMOPUNKTURA (moksa)Jest to rodzaj akupunktury termicznej. Jest to działanie ciepłem na wybrane punkty organizmu. Zabiegi moksy zaleca się przy biegunkach, bólach żołądka, w gośćcu stawowym, bezsenności. Poprawia krążenie, uśmierza ból, znosi uczucie chłodu, zwiększa siły obronne organizmu. Ma szczególnie korzystny wpływ w leczeniu chorób skóry, egzemy, łuszczycy i bielactwa. PROMIENIOWANIE PODCZERWONEJest wytwarzane naturalnie przez kamienie nefrytowe, ma korzystny wpływ na organizm człowieka i dlatego jest stosowane w medycynie do zabiegów terapeutycznych WŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO ​Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała. Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych. Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową. Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie. Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak.Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na:- poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się.
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeń
  Wskazania i przeciwskazania
  WSKAZANIA DO MASAŻU :
  1.W chorobach skóry masaż zaleca się:

  -w zaburzeniach odżywczych skóry
  -w odmrożeniach
  -przy cellulicie
  -przy nadwadze
  -w chorobach naczyń krwionośnych i limfatycznych
  -w celu rozmiękczenia blizn pooperacyjnych i zrostów powstałych po infekcjach domięśniowych
  -przy dołach po insulinowych
  2.Narząd ruchu:

  -w celu zapobieganiu i leczenia zaników mięśniowych (często spowodowanych długotrwałym przebywaniu w łóżku)
  -przy występowaniu zaników mięśniowych pochodzenia neurogennego
  -w stanach pourazowych mięśni
  -w problemach z odpowiednim napięciem mięśniowym
  -rehabilitacja po złamaniach, unieruchomieniu
  -relaksacja mięśni, przykurcze w okresie wzmożonego stresu, wysiłku
  -przy korekcji wady postawy
  -Szpotawość i koślawość kolan
  -deformacje kręgosłupa
  -przeciwbólowo przy bólach kręgosłupa, pleców, organów, nerwobóle, migreny
  -dysplazja stawu biodrowego
  -stany pourazowe stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia itp.
  -zmiany narządu ruchu z przeciążenia
  -choroby kości i stawów, przebiegające z przykurczami stawowymi
  -wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
  -choroby reumatyczne
  -aby zapobiec odleżynom
  -masaż kondycyjny
  -nerwice

  3.Układ krążenia:

  -stany obniżonego ciśnienia
  -choroby obwodowych naczyń krwionośnych
  -niewydolność krążenia, celem ułatwienia odpływu krwi żylnej i chłonki ( w kończynach dolnych ten odpływ jest dużo trudniejszy)
  -stany po przebytych zapaleniach żył kończyn dolnych
  -choroba Raynauda

  4. W chorobach układu nerwowego:

  -przewlekłe zapalenie nerwów
  -zespół wypadnięcia krążka międzykręgowego
  -stany po urazach ośrodkowego układu nerwowego
  -choroby mózgu i opon mózgowych

  PRZECIWSKAZANIA DO MASAŻU :
  -zbyt wysoka temperatura ciała, powyżej 38
  -krwotoki
  -żylaki z zmianami skórnymi
  -choroby krwi
  -ciąża patologiczna
  -nowotwory
  -tętniaki
  -obszerne zmiany dermatologiczne, ropienie, owrzodzenie
  -choroby wrzodowe z krwawieniem
  -kamica wątrobowa i nerkowa


  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Łóżko masujące - Syogra JMB-003/STD

 • [SYOGRA]

  Kategoria: Kategorie > Urządzenia masujące > Łóżka masujące

  właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone.... Pełen opis produktu 'Łóżko nefrytowe Syogra JMB-004/ALL' »

  Łóżko masujące – ALL Łóżko nefrytowe Syogra JMB-004/ALL jest najlepiej wyposażonym produktem firmy Syogra. Nowa, czwarta odsłona marki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów na całym świecie. Estetyczne wykonanie produktu pozwala wpasować go w najbardziej eleganckie wnętrza nie tracąc przy tym na walorach estetycznych pomieszczenia. Produkt jest bardzo wysokiej jakości zapewniając tym samym najwyższej klasy oddziaływania odnoszące się do masażu leczniczego, a co za tym idzie do poprawy samopoczucia. W łóżku zastosowanych zostało kilka sprawdzonych terapii , które według prowadzonych badań przynoszą znaczące poprawy na wielu frontach ludzkiego funkcjonowania. Nowy model łóżka to bogactwo doznań w zakresie masażu kręgosłupa, chiropraktyki, znakomita umiejętność wykorzystania właściwości promieniowania podczerwonego, pobudzenia funkcjonowania poprzez oddziaływanie na mózg człowieka oraz znakomite właściwości relaksacyjne. Produkt idealnie nadaje się do wykorzystywania w zaciszu domowym, w salonach masażu, urody, w hotelach, spa, w gabinetach rehabilitacji oraz w szpitalach. Według statystyk, oceny klientów oraz badań w momencie regularnego używania stwierdzono poprawę samopoczucia u blisko 87% użytkowników w Polsce jak i na całym świecie.

  Dane technicznePilot Sterujący​ Opis wyświetlacza pilota sterującegoCZAS TRWANIA MASAŻU – regulacja czasu trwania masażu na łóżku masującym. Możemy ustawić czas od 5 do 95 minut. Jednak w niektórych programach automatycznych czas trwania masażu może wynosić wyłącznie 45 lub 90 minut. Czas zmieniamy w momencie gdy na wyświetlaczu jest on wybrany jako migająca funkcja, następnie plusem i minusem zwiększamy lub zmniejszamy czas trwania zabiegu.TEMPERATURA ROLEK NEFRYTOWYCH – regulacja temperatury kamieni nefrytowych w macie pleców i w macie nóg. Możemy ustawić temperaturę głowicy masującej od 40 do 70 C' Gdy funkcja jest podświetlona i miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem zmieniamy temperaturę w górę lub w dół.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI PLECÓW – pozwala ustalić rejon masażu dostosowany do wymogów użytkownika. Gdy na ekranie wyświetlacza ludzik jest migający, plusem lub minusem możemy zmieniać zakres masażu głowicy masującej. Przerywane kreski pod ludzikiem na wyświetlaczu zaczną znikać gdy ustalimy zakres masażu inny niż dla całej części pleców.WKŁADKI GRZEWCZE EMITUJĄCE PODCZERWIEŃ – gdy załączamy wkładki grzewcze czyli dodatkowe grzanie części ramion, pod ludzikiem w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się dodatkowo cienko przerywana kreska informująca nas o załączeniu wkładek grzewczych.PROGRAMY ŁÓŻKA – w prawym górnym rogu wyświetlacza mamy możliwość wybrać odpowiedni program masażu. Gdy funkcja ta miga na wyświetlaczu, plusem lub minusem przeskakujemy po programach łóżka. W łóżku zostało wbudowanych 7 programów masażu. P1 i P2 (programy automatyczne), 00,10,20, migające 10 i migające 20 (programy półautomatyczne). W programach automatycznych P1 i P2 nie ma możliwości dostosowania rejonu masażu głowicy masującej oraz dostępny czas trwania zabiegu to 45 lub 90 minut. Natomiast w pozostałych programach użytkownik może dobrać wszystko według własnego uznania.OKULARY (RELAKS MÓZGU) – gdy chcemy załączyć sesje relaksu mózgowego za pomocą okularów, po załączeniu ich odpowiednim przyciskiem pojawią się na wyświetlaczu. W załączonych okularach istnieje możliwość plusem albo minusem zmiany koloru świecenia okularów podczas zabiegu. Poniżej przycisku załączającego okulary relaksacyjne, znajdują się kolejne przyciski plus i minus. Przyciskami tymi zwiększamy lub zmniejszamy jasność świecenia okularów.UWAGA: Aby rozpocząć sesje relaksu mózgowego przy użyciu okularów niezbędne jest załączenie przycisku odpowiedzialnego za włączenie możliwości słuchania muzyki. Oba zabiegi (relaks w okularach + słuchanie muzyki) łączą się i są wykonywane równocześnie. Tylko w przypadku słuchania muzyki nie jest konieczne załączanie pracy okularów relaksacyjnych. W odwrotnym przypadku jest to niezbędne. Przyciszanie lub zwiększenie głośności muzyki ma także wpływ na jasność świecenia okularów.TEMPERATURA ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTORA NEFRYTOWEGO – gdy załączymy dodatkowo czerwonym przyciskiem projektor nefrytowy na wyświetlaczu pojawi się nam projektor wraz z możliwością ustawiania jego temperatury. Plusem lub minusem zmieniamy następnie temperaturę projektora zewnętrznego w górę lub w dół.MUZYKA MP3 – gdy w samym środku człowieczka na wyświetlaczu pojawi się nutka wraz z aktualnym numerem utworu, informuje nas to, że możliwości słuchania muzyki została załączona.ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI NÓG – zakres masażu dla części nóg pozostaje bez zmian gdyż nie ma możliwości dobrać odpowiedniego rejonu masażu dla części nóg.UWAGA: Aby załączyć nefrytową matę grzewczą (opcja) podłączoną do łóżka lub projektor 6 kulowy należy przytrzymać powyżej 3 sekund trzeci w kolejności przycisk koloru czerwonego załączający projektor 12 kulowy. W momencie przytrzymania przycisku powyżej 3 sekund, na wyświetlaczu pojawi się nam dodatkowo temperatura projektora 6 kulowego lub maty nefrytowej w zależności, które z urządzeń jest podłączone do łóżka. Programy masażuProgramy automatyczneW modelu łóżka JMB-004/ALL zostało wbudowanych kilka programów automatycznych jakP1 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:Masaż całego ciała przez 37 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą zatrzymywać się w 7 punktach i nagrzewać dany punkt przez 50 sekund. Cały cykl powtórzy się kilka razy aż do zakończenia czasu wybranego programu.P2 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:Masaż całego ciała przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą jeździć stale w górę i w dół bez zatrzymania aż do zakończenia czasu wybranego programu.P3 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:Masaż górnej części ciała przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą zatrzymywać się w 4 punktach i nagrzewać dany punkt przez 50 sekund. Cały cykl powtórzy się kilka razy aż do zakończenia czasu wybranego programu.P4 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:
  Masaż dolnej części ciała przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą zatrzymywać się w 4 punktach i nagrzewać dany punkt przez 50 sekund. Cały cykl powtórzy się kilka razy aż do zakończenia czasu wybranego programu.P5 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:
  Masaż brzucha przez 20 minut. Podczas tego programu rolki masujące będą jeździć stale w górę i w dół bez zatrzymania aż do zakończenia czasu wybranego programu. By korzystać z tego programu należy położyć się na brzuchu.P6 – wbudowany program automatyczny, działający w następujący sposób:
  Program P6 używany jest w przypadku korzystania z sesji BrainRelax i został opisany w następnym dziale „Syogra Brain Relax Session – medytacja za pośrednictwem muzyki i okularów”Programy półautomatyczne(I) 10 sekund Wewnętrzne wałki przejadą 3,5 długości w przód i w tył bez przerwy, potem zatrzymają się w 4 punktach (ustalone średnio według ustalonego rejonu masażu ) na czas 10 sekund ignipunktury w każdym punkcie. Potem wałki wracają by wykonać kolejny cykl aż do końca czasu pracy. W programie tym czas trwania zabiegu ustawiamy według własnego uznania regulując czas w górę lub w dół w cyklach 5 minutowych. Temperaturę rolek nefrytowych ustalamy dowolnie pomiędzy 40'C i 70'C. W programie tym istnieje możliwość regulacji rejonu pracy rolek nefrytowych.(II) 20 sekund Wewnętrzne wałki przejadą 3,5 długości bez przerwy, potem zatrzymają się w 4 punktach (ustalone średnio według ustalonego rejonu masażu) na czas 20 sekund ignipunktury w każdym punkcie. Potem wałki wracają by wykonać kolejny cykl aż do końca czasu pracy. W programie tym czas trwania zabiegu ustawiamy według własnego uznania regulując czas w górę lub w dół w cyklach 5 minutowych. Temperaturę rolek nefrytowych ustalamy dowolnie pomiędzy 40'C i 70'C. W programie tym istnieje możliwość regulacji rejonu pracy rolek nefrytowych.(III) 0 sekund Wałek masujący plecy pracuje bez przerwy jeżdżąc w górę i w dół, aż skończy się czas pracy.(IV) 10 sekund wahadła i (V) 20 sekund wahadła ( na wyświetlaczu pojawi się migające 10 lub 20 ) Wałek masujący plecy przejedzie 3,5 długości bez przerwy. Następnie będą przesuwać się po trochu w górę, po trochu w dół w czterech punktach (ustalone średnio według ustalonego rejonu masażu) na czas 10 lub 20 sekund, w celu zastosowania ignipunktury – to bezkrwawe usuwanie lub wypalanie zwyrodnieniowych zmian skórnych za pomocą żegadła lub elektrokautera. Następnie wałek wraca by wykonać kolejny cykl, aż do końca czasu pracy.By wybrać program, wałek masujący pleców powinien być w pozycji STOP (rolki nie mogą się przemieszczać). Po wybraniu programu należy nacisnąć guzik Załączenie głowicy masującej plecy (niebieski przycisk) by aktywować masaż pleców według wybranego programu.UWAGA: ZAKRES MASAŻU DLA CZĘŚCI PLECÓW – pozwala ustalić rejon masażu dostosowany do wymogów użytkownika. Gdy na ekranie wyświetlacza ludzik jest migający, plusem lub minusem możemy zmieniać zakres masażu głowicy masującej. Przerywane kreski pod ludzikiem na wyświetlaczu zaczną znikać gdy ustalimy zakres masażu inny niż dla całej części pleców. Zakres masażu możemy ustalić wyłącznie do programów półautomatycznych. Syogra Brain Relax Session – medytacja za pośrednictwem muzyki i okularówSyogra Brain Relax (Relaks mózgu) jest nowym produktem marki Syogra. Sesja relaksu mózgowego została przygotowana w Niemczech w celach zwiększania zdolności funkcjonowania mózgu człowieka, zwiększania jego zdolności pamięciowych, poprawę zdolności uczenia się, a także zmniejszenie stresu i zaburzeń snu. Metoda ta bazuje na zachodniej technologi, eksperymentach i doświadczeniach. Jej skuteczność została zatwierdzona w wielu badaniach na całym świecie. W łóżku masującym metoda ta została opracowana przez niemieckich programistów tworzących oprogramowania oraz psychologów na podstawie wiedzy o przeprowadzanych na całym świecie badaniach medycznych. „Brain Relax Sessions” pod różnymi nazwami używana jest na całym świecie do celów takich jak poprawa pamięci, pomoc przy studiowaniu i zapamiętywaniu, pomoc przy redukcji stresu, poprawie spania oraz zasypiania, poprawie nastroju (walka z depresją itd.). Syogra Brain Relax Sessions zawiera specjalne, ukryte częstotliwości, które delikatnie kierują fale mózgowe do pożądanego stanu przy użyciu Audio and Visual Stimulation – AVS ( Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych ).DefinicjeAudio Visual Stimulation ( Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych ) – kiedy mózg odbiera bodźce przez uszy, oczy i inne zmysły emituje w odpowiedzi ładunek elektryczny. Proces ten nosi nazwę sprowokowanej reakcji korowej. Kiedy mózg jest rytmicznie stymulowany, odpowiada w formie stałych, elektrycznych impulsów. Jeśli rytm staje się na tyle szybki i spójny zaczyna przypominać naturalne wewnętrzne rytmy mózgu zwane falami mózgowymi. Kiedy to się dzieje, mózg reaguje synchronizując własne cykle elektryczne w tym samym rytmie. Jest to powszechnie nazywane „Częstotliwości następującej odpowiedzi” (FFR – Frequency Following Response). FFR może być przydatna ponieważ fale mózgowe są bardzo podobne do stanu psychicznego. Na przykład fale mózgowe o częstotliwości 4 Hz są związane ze snem więc dźwięk o częstotliwości 4 Hz pomaga odtworzyć stan uśpienia w mózgu. Ta sama koncepcja może być stosowana do prawie wszystkich stanów psychicznych, w tym koncentracji, kreatywności i wielu innych. Badania pokazują, że „Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych zwiększa przepływ krwi i produkcji neuroprzekaźników.„Fale mózgowe”Rytmy fal mózgowych są zgrupowane w 4 kategorie w zależności od ich częstotliwości :a) Beta – 13-40 Hz
  - rozbudzony, czujny
  Jest to stan psychiczny większości ludzi w ciągu dnia, większość z nich odczuwa stres problemy z głośnym otoczeniem oraz przeciążeniem pracą.b) Alpha – 8-13 Hz
  - obudzony ale głęboko zrelaksowany
  Osoby są w tym stanie psychicznym wcześnie rano lub podczas marzeń. Ten stan poprawia przyswajanie technik wizualizacyjnych, a także sprawia, że umysł jest bardziej otwarty na przyswajanie innych technik psychologicznych.c) Theta – 4-8 Hz
  - płytki sen z marzeniami oraz ekstremalny wypoczynek
  W tej częstotliwości osoba mocno reaguje na sugestie, a także bez przeszkód mogłaby poddać się hipnozied) Delta – 1-4 Hz
  - stan głębokiego snu
  Delta jest najwolniejszym pasmem fal mózgowych. W stanie tym organizm leczy się, osoby nie marzą i w większości mogą być zupełnie nie świadome.Rytm fal mózgowych jest zdefiniowany jako częstotliwość. Zdrowy ludzki mózg wytwarza pewną ilość wszystkich częstotliwości przez cały czas."Medytacja"Jednym z głównych efektów medytacji jest rytm alfa fal mózgowych, które medytujący może osiągnąć po kilku latach doświadczenia. Zamykanie oczu, rozluźnienie mięśni, zrelaksowanie i sprawne oddychanie brzuszne oraz skupienie to najistotniejsze punkty podczas medytacji. Sesja medytacyjna zwykle trwać 20 minut lub dłużej.Długoterminowe korzyści z medytacji:- zmniejszenie stresu
  - zwiększona wydajność organizmu
  - przyśpieszenie uczenia
  - zwiększona kreatywność
  - zmniejszone spożycie alkoholu i papierosów
  - spadek ciśnienia krwi
  - poprawa snu oraz zasypianiu
  - niższy poziom kortyzolu we krwiLiczne badania potwierdziły, że „Audio Visual Stimulation” ( Dźwiękowa i Wizualna Stymulacja fal mózgowych ) daje podobne efekty jak podczas medytacji. Lekarze mają określone produkty AVS do redukcji stresu, redukcji nadciśnienia, depresji i zmniejszania bólu. Liczne badania naukowe w Europie i USA dowodzą , że technika, która jest używana w BrainRelaxTM może także znacznie podnieść IQ (do 5 – 7 punktów). Powyższe dwie górne ilustracje pokazują aktywności mózgu przed i po sesji BrainRelaxTM. Przed rozpoczęciem sesji obie części mózgu są zupełnie asymetryczne i niespójne. Po przeprowadzonej sesji obie części są wyraźnie zsynchronizowane, a aktywność fal mózgowych weszła w odpowiednie pasma częstotliwości.Działanie kolorów okularów medytacyjnych a) kolor biały – zawiera pełne spektrum światła widzialnego. Może on być stosowany do wszystkich sesji Brain Relax. Kolor biały jest szczególnie pomocny przed sezonowymi zaburzeniami, które objawiają się brakiem energii, problemami ze snem, zmęczeniem w ciągu dnia oraz w ciągu nocy, przyrostem masy, a także objawami depresji. Brak światła powoduje wzrost produkcji hormonu melatoniny (hormon, który sprawia, że śpimy w nocy), a redukcję serotoniny, której brak powoduje depresję. Terapia jasnym światłem odwraca proces utraty hormonu. b) kolor czerwony – mówi się, że kolor czerwony zwiększa metabolizm jak i może zwiększyć ciśnienie krwi. Kolor czerwony także może wywołać potrzebę ruchu ciała oraz pobudzać życie seksualne. Używanie koloru idealnie nadaje się w stanach słabości oraz zmęczenia. c) kolor zielony – jest to kolor relaksu całego ludzkiego ciała. Wspomaga liczne procesy wydolnościowe, działa relaksacyjnie, wpływa na poprawę jakości myślenia oraz zapamiętywania. Jest to idealny kolor by po zakończonym zabiegu powrócić do wykonywanych obowiązków. d) kolor żółty/pomarańczowy – są to kolory słońca. Słońce wpływa pozytywnie na życie na całej ziemi. Kolory dają energię oraz poprawiają nastrój.UWAGA: W każdym modelu łóżka występują wyłącznie 3 wybrane kolory świecenia okularów medytacyjnych Brain Relax. Rolki nefrytoweWŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała.Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych. Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową.Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie.Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak. Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na:- poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeńAkcesoria łóżkaŁóżko masujące w wersji ALL na wyposażeniu posiada wiele dodatkowych elementów co wyróżnia łóżko Syogra pod względem możliwości.1) Projektor Nefrytowy 12 kulowySkładany projektor nefrytowy 12 – kulowy jest podstawowym wyposażeniem łóżek nefrytowych Syogra. Zbudowany został z 12, różnego rodzaju naturalnych kamieni nefrytowych. 4 z wbudowanych kamieni nefrytowych wydobywane są w Kanadzie i są koloru brązowego, natomiast pozostałe 8 kamieni wydobywane są w kopalniach w Chinach oraz Sajanie Wschodnim w Rosji. Obydwa rodzaje kamieni nefrytowych posiadają nieco odmienne właściwości, które uwalniane podczas rozgrzania do temperatury powyżej 40 C' uzupełniają się wzajemnie przenikając w głąb organizmu. Projektor nefrytowy 12 kulowy ma zastosowanie do wygrzewania bolących punktów na obszarze ludzkiego ciała podczas masażu na łóżku nefrytowym. Projektor używać można także, nie korzystając w danej chwili z masażu leczniczego.2) Płyty grzewcze emitujące podczerwieńPłyty węglowe emitująca podczerwień – wbudowane w części ramion z obu stron maty pleców . Płyty uzupełniają efekt grzewczy w części ramion, rozgrzewając się do temperatury 55 C' emitują promienie podczerwone podczas gdy rolki nefrytowe wbudowane w głowicy masującej wytwarzają ciepło i promieniowanie podczerwone w części pleców oraz w części nóg na całej długości ludzkiego ciała.3) Słuchawki MP3Słuchawki do słuchania muzyki – łóżka nefrytowe Syogra w pełnej wersji wyposażenia zostały dodatkowo wyposażone w system słuchania muzyki w formacie MP3 podczas zabiegów. Słuchawki podłączone w bocznej części łóżka umożliwiają słuchanie muzyki uprzednio nagranej w formacie MP3 na karcie pamięci dołączanej dodatkowo do wyposażenia całego urządzenia.4) Karta pamięci 2GBKarta pamięci 2GB– każde łóżko nefrytowe Syogra w pełnej wersji wyposażenia zostało wyposażone w 2 GB kartę pamięci pozwalającą zmieścić blisko tysiąc utworów muzycznych w formacie MP3. Karta pamięci wkładana jest w odpowiednie gniazdo wejściowe z boku łóżka gdzie następnie za pomocą pilota możemy zmieniać dowolnie utwory muzyczne oraz regulować głośność słuchanej muzyki.5) Podnośnik elektryczny (Ruchomy zagłówek)Ruchomy zagłówek – w łóżkach masujących w pełnej wersji wyposażenia została wbudowana możliwość sterowania matą pleców w górę i w dół za pomocą pilota. Niektóre osoby, mające problem z leżeniem na zupełnie płaskim podłożu, mają możliwość regulacji oparcia do pozycji półsiedzącej. Opcja ta, pomaga także, głównie osobo starszym schodzenie z łóżka po zakończonym masażu w przypadku problemów ze wstawaniem z pozycji leżącej.6) Okulary Syogra BrainRelaxSyogra Brain Relax (Relaks mózgu) jest nowym produktem marki Syogra. Sesja relaksu mózgowego została przygotowana w Niemczech w celach zwiększania zdolności funkcjonowania mózgu człowieka, zwiększania jego zdolności pamięciowych, poprawę zdolności uczenia się, a także zmniejszenie stresu i zaburzeń snu. Metoda ta bazuje na zachodniej technologi, eksperymentach i doświadczeniach. Jej skuteczność została zatwierdzona w wielu badaniach na całym świecie.7) Projektor nefrytowy 6 kulowy Projektor nefrytowy 6 – zbudowany został z 6 naturalnych kamieni nefrytowych wydobywanych w kopalniach w Chinach oraz Sajanie Wschodnim w Rosji. Zielony nefryt, podczas rozgrzania do temperatury powyżej 40 C' emituje promieniowanie podczerwone przenikające w głąb organizmu. Projektor nefrytowy 6 kulowy ma zastosowanie do wygrzewania bolących punktów na obszarze ludzkiego ciała podczas masażu na łóżku nefrytowym. Projektor używać można także, nie korzystając w danej chwili z masażu leczniczego. Zastosowanie główne – leczenie prostaty.8) Ramka multimedialna Ramka multimedialna – jest ramką na zdjęcia z możliwością ustawienia daty oraz godziny.
  Nefrytowa mata grzewcza Syogra jest przenośnym urządzeniem zapewniającym prDane techniczne- 12 masujących rolek wykonanych z naturalnego nefrytu
  - 6 rolek nefrytowych w części pleców
  - 6 rolek nefrytowych w części nóg
  - równoczesny masaż części pleców i części nóg z możliwością ich rozdzielenia
  - ruchomy zagłówek ustawiany za pomocą pilota do pozycji półsiedzącej
  - intuicyjny pilot sterujący
  - projektor nefrytowy 12 kulowy
  - projektor nefrytowy 6 kulowy
  - system Brain Relax
  - węglowe płyty grzewcze w części ramion emitujące podczerwień
  - nefrytowa mata grzewcza ( opcja )
  - regulacja temperatury rolek nefrytowych od 40 'C do 70 'C
  - regulacja temperatury 6 i 12 kulowego projektora od 40 'C do 70 'C
  - możliwość słuchania muzyki podczas masażu
  - wejście na kartę pamięci oraz pen driva
  - dowolna regulacja zakresu masażu poprzez pracę głowicy masującej
  - ręczne sterowanie głowicą masującą do przodu lub do tyłu
  - 11 programów masujących
  - regulacja czasu masażu od 5 do 90 minut
  - łatwy montaż oraz demontaż produktu
  - niski pobór energii 160 Vat/h
  - 4 lata gwarancji w użytkowaniu domow
  - 12 miesięcy gwarancji w użytkowaniu instytucjonalny
  - instrukcja obsługi w języku polskim
  - waga łóżka – 99 kg
  - dopuszczalna maksymalna waga osoby masującej – 130 kg
  Właściwości PODCZAS RÓŻNORODNYCH ZABIEGÓW ŁÓŻKO MASUJĄCE WYKORZYSTUJE NASTĘPUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI : MASAŻ Jest jedną z najstarszych metod leczniczych. Jest to zespół zabiegów manualnych, które oddziaływają na tkanki i narządy naszego ciała. Masaż wpływa na zmniejszenie napięcia nerwowego, co pozwala uwolnić się od bólu mięśni, stawów i głowy Rozluźnia i relaksuje, poprawia ukrwienie i przepływ limfy. Działa na układ krążenia, układ nerwowy, układ mięśniowy, stawy i skórę. CHIROPRAKTYKA ​Metoda leczenia opracowana przez Daniela Palmera (1845-1913) w USA. Jest to naukowo opracowana metoda nastawiania kręgów, działa na układ kostny oraz stawy, jest najstarszą, najskuteczniejszą metodą leczenia schorzeń w układzie kostno-mięśniowym oraz chorób ogólnoustrojowych.
  AKUPRESURA Jest naturalną metodą leczenia polegającą na masowaniu i uciskaniu poszczególnych punktów energetycznych znajdujących się na meridianach. Zadaniem akupresury jest stymulacja systemu energetycznego organizmu, pobudzenie przepływu krwi, usunięcie tzw. blokady energetycznej. Jest skuteczna w leczeniu: alergii, migreny wszelkiego rodzaju bólów, infekcji, stanów zapalnych i nerwic. TERMOPUNKTURA (moksa) Jest to rodzaj akupunktury termicznej. Jest to działanie ciepłem na wybrane punkty organizmu. Zabiegi moksy zaleca się przy biegunkach, bólach żołądka, w gośćcu stawowym, bezsenności. Poprawia krążenie, uśmierza ból, znosi uczucie chłodu, zwiększa siły obronne organizmu. Ma szczególnie korzystny wpływ w leczeniu chorób skóry, egzemy, łuszczycy i bielactwa. PROMIENIOWANIE PODCZERWONE Jest wytwarzane naturalnie przez kamienie nefrytowe, ma korzystny wpływ na organizm człowieka i dlatego jest stosowane w medycynie do zabiegów terapeutycznych WŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO ​Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała. Masaż rolkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych. Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową. Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie. Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak. Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na: - poprawę przemiany materii,
  - polepszenie krążenia,
  - zmniejszenie napięcia mięśni,
  - uśmierzenie bólu,
  - przyspieszenie procesów gojenia się,
  - zmniejszenie zakwasów,
  - wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się.
  - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeń
  Wskazania i przeciwskazania
  WSKAZANIA DO MASAŻU :
  1.W chorobach skóry masaż zaleca się:

  -w zaburzeniach odżywczych skóry
  -w odmrożeniach
  -przy cellulicie
  -przy nadwadze
  -w chorobach naczyń krwionośnych i limfatycznych
  -w celu rozmiękczenia blizn pooperacyjnych i zrostów powstałych po infekcjach domięśniowych
  -przy dołach po insulinowych2.Narząd ruchu:

  -w celu zapobieganiu i leczenia zaników mięśniowych (często spowodowanych długotrwałym przebywaniu w łóżku)
  -przy występowaniu zaników mięśniowych pochodzenia neurogennego
  -w stanach pourazowych mięśni
  -w problemach z odpowiednim napięciem mięśniowym
  -rehabilitacja po złamaniach, unieruchomieniu
  -relaksacja mięśni, przykurcze w okresie wzmożonego stresu, wysiłku
  -przy korekcji wady postawy
  -Szpotawość i koślawość kolan
  -deformacje kręgosłupa
  -przeciwbólowo przy bólach kręgosłupa, pleców, organów, nerwobóle, migreny
  -dysplazja stawu biodrowego
  -stany pourazowe stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia itp.
  -zmiany narządu ruchu z przeciążenia
  -choroby kości i stawów, przebiegające z przykurczami stawowymi
  -wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
  -choroby reumatyczne
  -aby zapobiec odleżynom
  -masaż kondycyjny
  -nerwice

  3.Układ krążenia:

  -stany obniżonego ciśnienia
  -choroby obwodowych naczyń krwionośnych
  -niewydolność krążenia, celem ułatwienia odpływu krwi żylnej i chłonki ( w kończynach dolnych ten odpływ jest dużo trudniejszy)
  -stany po przebytych zapaleniach żył kończyn dolnych
  -choroba Raynauda

  4. W chorobach układu nerwowego:

  -przewlekłe zapalenie nerwów
  -zespół wypadnięcia krążka międzykręgowego
  -stany po urazach ośrodkowego układu nerwowego
  -choroby mózgu i opon mózgowych

  PRZECIWSKAZANIA DO MASAŻU :

  -zbyt wysoka temperatura ciała, powyżej 38
  -krwotoki
  -żylaki z zmianami skórnymi
  -choroby krwi
  -ciąża patologiczna
  -nowotwory
  -tętniaki
  -obszerne zmiany dermatologiczne, ropienie, owrzodzenie
  -choroby wrzodowe z krwawieniem
  -kamica wątrobowa i nerkowa

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Łóżko nefrytowe Syogra JMB-004/ALL

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Neurologia

  Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby przewodu pokarmowego Choroby nerek Choroby... Pełen opis produktu 'Neurologia praktyczna. Wydanie 3' »

  W książce oprócz omówienia problemów codziennej praktyki lekarskiej zawarto wszystko to, co jest ważne we współczesnej neurologii klinicznej.

  Tekst podzielono na trzy części:
  - w części pierwszej autor opisuje podstawowe objawy chorób neurologicznych i badanie chorego
  - część druga zawiera opis jednostek chorobowych
  - a w części trzeciej omówiono powikłania chorób neurologicznych

  Kolejne wydanie książki jest zmienione i unowocześnione.  SPIS TREŚCI


  CZĘŚĆ I. OD OBJAWU DO ROZPOZNANIA (NEUROLOGIA OGÓLNA)

  1. Badanie neurologiczne
  Badanie podmiotowe (wywiad)
  Badanie przedmiotowe
  Ogólne wnioski z badania neurologicznego
  2. Badania dodatkowe (laboratoryjne, elektrofizjologiczne, radiologiczne i obrazowe)
  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
  Elektroencefalografia
  Elektromiografia
  Elektronystagmografia
  Badania radiologiczne przeglądowe
  Badania radiologiczne kontrastowe
  Tomografia komputerowa
  Jądrowy rezonans magnetyczny
  Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
  Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)
  Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (SPECT)
  Neuroradiologia interwencyjna
  Ultrasonografia dopplerowska
  Badania bioptyczne
  Badania neuropsychologiczne
  3. Podstawowe zespoły chorobowe w neurologii
  4. Bóle
  Bóle głowy
  Bóle twarzy i narządów twarzoczaszki
  Bóle barku
  Bóle krzyża
  Inne zespoły bólowe
  Bóle psychogenne
  5. Zaburzenia czucia
  Parestezje
  Ubytki czucia
  Psychogenne zaburzenia czucia
  6. Zaburzenia czynności ruchowych
  Niedowłady i porażenia organiczne
  Niedowłady i porażenia czynnościowe (psychogenne)
  Astenia
  Bezruch i spowolnienie
  Akatyzja
  Apraksja
  Zaburzenia chodu
  Ruchy mimowolne
  Drżenie
  Drgawki
  Mioklonie
  Kurcze mięśni
  Zmiany napięcia mięśniowego
  Ataksja
  7. Zaburzenia przytomności
  Krótkotrwałe i przemijające zaburzenia przytomności
  Długotrwałe zaburzenia przytomności. Stany śpiączkowe
  8. Zaburzenia pamięci. Otępienie
  9. Zaburzenia wzroku
  10. Zaburzenia słuchu
  Szum w uszach
  11. Zaburzenia mowy
  Afazja
  Dyzartrie
  Inne zaburzenia mowy
  12. Zawroty głowy
  13. Zaburzenia snu
  14. Zaburzenia czynności zwieraczy
  Neurogenne zaburzenia czynności pęcherza moczowego (neurourologia)
  Zaburzenia w oddawaniu stolca


  CZĘŚĆ II. JEDNOSTKI CHOROBOWE (NEUROLOGIA SZCZEGÓŁOWA)

  15. Wady rozwojowe układu nerwowego, jego uszkodzenia płodowe i wcześnie nabyte
  Wady rozwojowe mózgu, rdzenia kręgowego, opon i czaszki
  Wodogłowie
  Upośledzenie umysłowe
  Porażenie mózgowe dziecięce
  Encefalopatia dziecięca
  Niektóre aberracje chromosomowe
  Fakomatozy
  16. Zakażenia układu nerwowego
  Neuroinfekcje bakteryjne
  Neuroinfekcje wirusowe
  Zespół przewlekłego zmęczenia
  Transmisyjne encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)
  Grzybice układu nerwowego
  Choroby pasożytnicze układu nerwowego
  Przewlekłe postacie zapalenia opon
  17. Choroby naczyniowe mózgu
  Udar mózgu
  Tętniaki i zniekształcenia tętniczo-żylne naczyń mózgu
  Krwotok podpajęczynówkowy
  Ostra encefalopatia nadciśnieniowa
  Przewlekłe postacie miażdżycy naczyń mózgowych
  Inne choroby naczyń mózgowych
  18. Urazy czaszkowo-mózgowe
  Uraz zamknięty czaszki bez uszkodzenia mózgu
  Wstrząśnienie mózgu
  Stłuczenie mózgu
  Pourazowe przekrwienie i obrzęk mózgu
  Krwiak nadtwardówkowy (zewnątrztwardówkowy)
  Krwiak podtwardówkowy
  Pourazowy zespół podmiotowy (cerebrastenia pourazowa)
  Encefalopatia pourazowa
  19. Guzy mózgu
  20.Zatrucia układu nerwowego
  Niektóre ostre zatrucia wypadkowe
  Ostre i przewlekłe zatrucia układu nerwowego wskutek narażenia zawodowego
  Uszkodzenia układu nerwowego jako skutek niepożądanego działania leków
  Neurologiczne aspekty przewlekłej zależności alkoholowej
  Zespoły neurologiczne związane z narkomanią
  21. Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku działania czynników fizycznych
  22. Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego
  Choroba Parkinsona (drżączka poraźna)
  Parkinsonizm
  Drżenie samoistne
  Postępujące porażenie nadjądrowe
  Pląsawica (choroba) Huntingtona (pląsawica dziedziczna lub przewlekła postępująca)
  Dystonie ogniskowe
  Dziedziczne choroby zwyrodnieniowe z ataksją móżdżkową
  Zanik wieloukładowy
  Stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)
  Dziedziczna paraplegia spastyczna
  Rdzeniowy zanik mięśni
  Genetycznie uwarunkowane choroby metaboliczne układu nerwowego
  23. Choroby i zespoły otępienne
  Choroba Alzheimera
  Otępienie z ciałami Lewy’ego
  Otępienie czołowo-skroniowe
  Choroba Picka
  Afazja pierwotna postępująca
  Zespół łagodnych zaburzeń poznawczych
  Zespoły otępienne na tle naczyniowym
  Otępienie podkorowe
  Uleczalne (odwracalne) zespoły otępienne
  24. Choroby demielinizacyjne
  Stwardnienie rozsiane
  Zapalenie nerwu wzrokowego
  Inne choroby demielinizacyjne
  25. Padaczka
  Definicja
  Terminologia
  Obraz kliniczny (rodzaje napadów padaczkowych)
  Patomorfologia
  Etiopatogeneza
  Rozpoznanie
  Postępowanie
  Rokowanie
  Społeczne aspekty padaczki
  26. Niepadaczkowe zaburzenia przytomności
  Omdlenia
  Zespół zatoki tętnicy szyjnej
  Zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS)
  Napady psychogenne
  27. Samoistne (pierwotne) i objawowe (wtórne) bóle głowy
  Migrena
  Ból głowy typu napięciowego
  Mieszany ból głowy
  Klasterowy ból głowy
  Przewlekła napadowa hemikrania
  Rzadziej spotykane samoistne bóle głowy
  Piorunujący ból głowy
  Nerwobóle czaszkowe
  Niektóre objawowe bóle głowy
  28. Jednostki chorobowe z zawrotami głowy jako objawem wiodącym
  Choroba Méniere’a (wodniak endolimfatyczny błędnika)
  Zapalenie nerwu (neuronu) przedsionkowego
  Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy
  Łagodne nawracające zawroty głowy
  Łagodne napadowe zawroty głowy u dzieci
  Szyjne zawroty głowy
  Zawroty głowy w wyniku zaburzeń krążenia w układzie kręgowo-podstawnym
  Psychogenne zawroty głowy
  29. Zaburzenia snu
  Bezsenność
  Narkolepsja
  Zespoły bezdechu sennego
  Parasomnie
  Zespół niespokojnych nóg
  Niektóre inne zaburzenia snu
  30. Choroby rdzenia kręgowego
  Poprzeczne uszkodzenia rdzenia kręgowego
  Jamistośa rdzenia
  Zwyrodnienie sznurowe
  Inne choroby rdzenia
  31. Choroby obwodowego układu nerwowego
  Uszkodzenia i choroby nerwów czaszkowych
  Uszkodzenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych
  Zespoły korzeniowe
  Polineuropatie
  32. Choroby mięśni
  Dystrofie mięśniowe postępujące
  Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe (idiopatyczna miopatia zapalna)
  Wtrętowe zapalenie mięśni
  Miastenia
  Zespoły miasteniczne
  Kanałopatie mięśniowe
  Inne miopatie pierwotne
  Miopatie wtórne
  33. Choroby układu autonomicznego


  CZĘŚĆ III. UZUPEŁNIENIE

  34. Powikłania neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych i narządowych
  Choroby układu krążenia
  Choroby układu oddechowego
  Choroby przewodu pokarmowego
  Choroby nerek
  Choroby układu krwiotwórczego
  Endokrynopatie
  Objawy neurologiczne w wyniku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej
  Neurologiczne zespoły paranowotworowe
  Choroby tkanki łącznej (kolagenozy)
  Sarkoidoza
  Uszkodzenia układu nerwowego w wyniku niedoborów witaminowych i pokarmowych
  Encefalopatia atoksyczna
  Powikłania neurologiczne związane z przeszczepieniem narządów i szpiku kostnego

  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Neurologia praktyczna. Wydanie 3

 • [PZWL Wydawnictwo Lekarskie]

  Kategoria: Literatura medyczna / Genetyka

  22q11 (zespół DiGeorge?a lub zespół podniebienno-sercowo-twarzowy)  Choroby monogenowe (mendlowskie)    Zagadnienia ogólne  Choroby autosomalne dominujące    Achondroplazja ... Pełen opis produktu 'Genetyka medyczna(pzw-22259010))' »

  Tytuł org.: Lecture Notes: Medical Genetics
  Tłum. z języka: Angielski
  Dziedzina: Genetyka
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  Stron: 178
  ISBN: 9788320037081
  Rok wydania: 2008
  Wydanie: 1
  Oprawa: miękka
  Format: B5

  W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia genetyki medycznej. Uwzględniono zarówno podstawy biologii molekularnej, mechanizmy dziedziczenia, opis metod badawczych, jak i aspekty genetyki klinicznej z omówieniem poszczególnych kategorii chorób genetycznych. Zwięzła, przystępna forma prezentowania wiedzy, liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią przyswojenie omawianych zagadnień.


  Spis treści
  Rozdział 1. Podstawy genetyki 
  Organizmy zbudowane są z komórek 
    Funkcje komórek zależą od białek 
    DNA zawiera informację o syntezie białek 
    Budowa DNA 
    Elementy budujące cząsteczkę DNA 
    Wiązania 
    Składowe cząsteczki DNA 
    Struktura DNA 
    DNA w organizmach eukariotycznych organizowany jest w jądro komórkowe 
    Chromatyna 
    Chromosomy 
    Kariotyp 
  Replikacja DNA 
    Replikacja DNA w komórkach eukariotycznych 
    Cykl komórkowy u Eukaryota 
  Ekspresja genów: produkcja białek 
    Kod genetyczny 
  Struktura RNA 
  Transkrypcja genów: przekazywanie kodu 
    Transkrypcja genów w komórkach prokariotycznych 
    Struktura genów i transkrypcja w komórkach eukariotycznych 
    Modyfikacje posttranskrypcyjne 
  Translacja: czytanie kodu 
    Samoregulacja: RNA wycisza sam siebie 
    Obróbka posttranslacyjna 
  Laboratoryjne manipulowanie RNA i DNA 
    Otrzymywanie i analiza kwasów nukleinowych 
    Otrzymywanie RNA 
      Detekcja i pomiar kwasów nukleinowych 
    Otrzymywanie DNA 
    DNA chromosomowy: długi i ciągliwy 
    Wydłużanie, skracanie i edycja DNA 
    Wycinanie i wklejanie DNA ? enzymy restrykcyjne i ligaza 
    Edycja DNA z wykorzystaniem enzymów 
    Ligazy 
    Amplifikacja DNA ? łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) 
    Przyspieszanie analizy PCR (szybciej!) 
  Przepisywanie DNA z RNA ? polimeraza RNA i odwrotna transkryptaza 
    Komplementarny DNA 
    Amplifikacja DNA wytworzonego z RNA ? odwrotna transkrypcja?PCR 
    Kopiowanie cDNA ? klonowanie cDNA 
    Plazmidowy DNA: mały i kolisty 
  Analiza DNA i RNA 
    Sekwencjonowanie DNA 
    Chipy genowe ? analiza równoległa 
    Seryjna analiza genów ? po jednym znaczniku
    BeadArray ? światełko w tunelu 
  Transpozycja ? naturalna rekombinacja 
  Transfekcja i transformacja ? wstawianie genów z powrotem do komórki 
    Selekcja i przesiew ? znajdowanie komórek, które nabyły zaprojektowane geny 
  Rekombinowane białka 
    Wprowadzanie mutacji 
  Rozdział 2. Zrozumieć genetykę 
  Dziejowy starter ? cechy, geny, DNA 
  Przekazywanie genów ? mechanizmy dziedziczenia 
  Mejoza ? powstawanie komórki rozrodczej 
    Pierwszy podział mejotyczny ? replikacja, rekombinacja i rozdział 
    Drugi podział mejotyczny ? rozdział i segregacja 
  Prawa Mendla 
    Wzory dziedziczenia 
    Dziedziczenie mendlowskie (klasyczne) 
    Dziedziczenie niemendlowskie 
  Geny, loci i allele ? szersze definicje 
    Symbol genu ? unikalna nazwa 
  Znajdowanie genów ? mutanty, markery i mapy 
    Mutacja 
    Mapy genomowe 
    Mapy sprzężeń 
    Cytogenetyka 
    Mapy fizyczne 
  Zastosowanie PCR w analizie genetycznej 
    Allelospecyficzna reakcja łańcuchowa polimerazy 
    Amplifikacja całego genomu 
  Ludzki genom ? dlaczego jesteśmy podobni i czym się różnimy 
    Projekt Genomu Ludzkiego ? chronologia 
  Podobieństwo między gatunkami ? dlaczego jesteśmy podobni? 
    Rodziny genów ? kopiuj, popraw, powtórz 
    Struktura ludzkiego genomu ? historia i wzrost populacji 
    Polimorfizm pojedynczego nukleotydu 
    Haplotypy ? podejrzenie choroby i interakcje między lekami 
    Zróżnicowanie populacji ? jak się różnimy? 
    Choroby ? badanie sprzężeń i asocjacji 
    Analiza sprzężeń 
    Analiza asocjacji 
    Farmakogenomika ? indywidualizacja medycyny 
  Zmiany genomu ? ewolucja i jej drogi 
    Ewolucja ? szansa i selekcja 
    Genomika porównawcza i organizmy modelowe 
  Zwierzęta transgeniczne ? dodawanie genów 
    Myszy ? ważny model chorób człowieka 
    Wycinanie i dodawanie genów: knock-out i knock-in 
    Klonowanie zwierząt ? klonowanie terapeutyczne 
  Konsekwencje etyczne, prawne i społeczne 
  Rozdział 3. Genetyka w praktyce klinicznej 
  Choroby genetycznie uwarunkowane 
  Aberracje chromosomowe 
    Zagadnienia ogólne 
    Zespół Downa 
    Zespół Turnera 
    Zespół Williamsa-Beurena 
    Zespół mikrodelecji 22q11 (zespół DiGeorge?a lub zespół podniebienno-sercowo-twarzowy) 
  Choroby monogenowe (mendlowskie) 
    Zagadnienia ogólne 
  Choroby autosomalne dominujące 
    Achondroplazja 
    Zespół policystycznych nerek typu dorosłych 
    Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 1 i 2 (dziedziczne neuropatie czuciowo-ruchowe, HMSN) 
    Rodzinna hipercholesterolemia 
    Dziedziczna telangiektazja krwotoczna 
    Zespół Marfana 
    Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta) 
    Otoskleroza 
    Porfirie 
    Choroba von Willebranda 
  Choroby autosomalne recesywne 
    Niedobór deaminazy adenozyny 
    Niedobór ?1-antytrypsyny 
    Wrodzony przerost nadnerczy 
    Mukowiscydoza (choroby spowodowane mutacjami w genie CFTR) 
    Rodzinna gorączka śródziemnomorska 
  Choroba Gauchera typu 1 
    Hemoglobinopatie 
    Hemochromatoza wrodzona 
    Mukopolisacharydoza (MPS) typu I (zespoły Hurler, Scheiego i Hurler-Scheiego)
    Fenyloketonuria 
    Rdzeniowy zanik mięśni 
    Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe) 
  Choroby sprzężone z chromosomem X 
    Dystrofia mięśniowa Duchenne?a 
    Choroba Fabry?ego 
    Hemofilia 
    Mukopolisacharydoza typu II (zespół Huntera, MPS II) 
    Zespół Wiskotta-Aldricha oraz trombocytopenia sprzężona z chromosomem X 
    Adrenoleukodystrofia (postać mózgowa adrenoleukodystrofii oraz adrenomieloneuropatia)
    Zespół Alporta 
  Choroby wywołane mutacją w różnych genach 
    Choroba Hirschsprunga 
    Kardiomiopatia przerostowa 
    Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki 
  Choroby wywołane zwiększoną liczbą powtórzeń trójnukleotydowych (TNT) 
    Zespół łamliwego chromosomu X 
    Ataksja Friedreicha 
    Choroba Huntingtona 
    Dystrofia miotoniczna typu 1 
  Choroby niewywołane mutacjami (epigenetyczne) 
    Zespół Pradera-Williego 
    Zespół Angelmana 
    Zespół Beckwitha-Wiedemanna 
  Czy techniki wspomaganego rozrodu zwiększają ryzyko wystąpienia choroby epigenetycznej? 
  Choroby mitochondrialne 
  Choroby wielogenowe 
    Poznawanie genetycznego podłoża chorób wielogenowych 
    Choroba Alzheimera 
    Choroby układu sercowo-naczyniowego 
    Cukrzyca 
    Nadciśnienie tętnicze 
  Nowotwory ? wieloetapowe choroby genetyczne 
    Onkogeny 
    Geny supresji nowotworów 
    W jaki sposób mutacje prowadzą do powstania nowotworów? 
    Nowotwory występujące sporadycznie i rodzinnie 
    Nowotwory dziedziczne 
    Ataksja-telangiektazja 
    Rak piersi 
    Rak jelita grubego 
    Rodzinna polipowatość gruczolakowata 
    Dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego 
    Zespół Li-Fraumeniego 
    Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 
    Neurofibromatoza 
    Neurofibromatoza typu 1 (choroba von Recklinghausena) 
    Neurofibromatoza typu 2 
    Retinoblastoma 
    Stwardnienie guzowate 
    Choroba von Hippla-Lindaua 
    Guz Wilmsa 
    Nowotwory sporadyczne 
    Wpływ biologii molekularnej na terapię nowotworów 
  Terapia genowa ? nadzieje i wyzwania 
    Wektory wirusowe 
    Wektory niewirusowe 
  Bioinformatyka i wykorzystanie
  Internetu w genetyce 
  Znaczenie biologii molekularnej
  w chorobach genetycznie uwarunkowanych 
    Diagnostyka prenatalna 
  Aspekty etyczne w genetyce 
  Indeks

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Genetyka medyczna(pzw-22259010))

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Pielęgniarstwo

  chorych z chorobą Parkinsona 4.5.3. Materiały informacyjne dla pacjentów z chorobą Parkinsona 4.6. Edukacja zdrowotna w chorobach nerek... Pełen opis produktu 'Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej' »

  Celem publikacji jest przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w powiązaniu z wiedzą nabytą podczas studiów kierunkowych.

  Publikacja niezbędna w codziennej praktyce edukatora zdrowia, pielęgniarki i innych osób związanych z edukacja zdrowotną. Będzie również przydatna na różnych etapach kształcenia.

  Ogromnym atutem publikacji są przykładowe programy edukacyjne, realizowane w stosunku do pacjentów/opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych, z załączeniem opracowanych materiałów informacyjnych dla pacjentów.

  Każdy program edukacyjny zawierać będzie propozycję realizacji wybraną metodą nauczania.


  SPIS TREŚCI:

  WSPÓŁCZESNE WYMIARY DYDAKTYKI NA RZECZ ZDROWIA I W CHOROBIE

  1 Specyfika kształcenia zawodowego w pielęgniarstwie
  15 1.1. Edukacja zdrowotna w efektach kształcenia zawodowego - Irena Wrońska
  1.1.1. Istota edukacji zdrowotnej
  1.1.2. Edukacja zdrowotna w kształceniu pielęgniarek - od przeszłości do przyszłości
  1.1.3. Efekty wynikowe w kształceniu zawodowym pielęgniarek
  1.1.4. Edukacja zdrowotna a efekty kształcenia zawodowego pielęgniarek
  1.2. Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej w teorii i praktyce - Danuta Zarzycka
  1.2.1. Teorie pielęgniarstwa na rzecz edukacji zdrowotnej
  1.2.2. Edukacja zdrowotna a uwarunkowania prawne
  1.2.3. Istota roli zawodowej pielęgniarki w obszarze edukacji zdrowotnej
  1.2.4. Wytyczne dla pielęgniarki służące pełnieniu funkcji edukatora
  1.2.5. Edukacja zdrowotna w przyszłości

  2 Metodyka edukacji zdrowotnej w kształceniu zawodowym pielęgniarek
  2.1. Przygotowanie pielęgniarek do diagnozowania problemów edukacyjnych odbiorców opieki zdrowotnej - Matylda Sierakowska
  2.1.1. Diagnoza pielęgniarska
  2.1.2. Model samoopieki/deficytu samoopieki Dorothei Orem
  2.1.3. Diagnoza potrzeb edukacyjnych
  2.2. Podstawy tworzenia projektów edukacyjnych dla pacjentów - Matylda Sierakowska
  2.2.1. Etapy planowania edukacji zdrowotnej
  2.2.2. Metody dydaktyczne w edukacji zdrowotnej
  2.2.3. Formy organizacyjne stosowane w edukacji zdrowotnej
  2.2.4. Środki dydaktyczne
  2.2.5. Zasady nauczania/edukacji zdrowotnej
  2.3. Metody aktywizujące wykorzystywane w edukacji - Agnieszka Lankau, Matylda Sierakowska
  2.4. Metody symulacyjne w edukacji pacjentów - Anna Leńczuk-Gruba
  2.5. Nowoczesne metody kształcenia z użyciem technologii informacyjnych - Wiesław Półjanowicz
  2.6. Metody eksponujące w edukacji pacjentów - Zofia Janina Sienkiewicz
  2.6.1. Planowanie edukacji zdrowotnej z wykorzystaniem metod eksponujących
  2.7. Metody praktyczne w edukacji zdrowotnej - Lucyna Płaszewska-Żywko, Maria Kózka
  2.8. Metody wykorzystywane w edukacji do zmiany zachowań zdrowotnych - Barbara Janina Ślusarska
  2.8.1. Zachowania zdrowotne i proces zmian zachowań zdrowotnych
  2.8.2. Metody edukacji w zmianach zachowań zdrowotnych
  2.9. Ewaluacja efektów kształcenia w obszarze edukacji zdrowotnej - Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko

  ZAŁOŻENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ A PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA I WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA

  3 Programy edukacji zdrowotnej w grupie osób zdrowych i zagrożonych ryzykiem choroby
  3.1. Interdyscyplinarne programy edukacji zdrowotnej w obszarze promocji zdrowia - Anna Andruszkiewicz, Mariola Barbara Banaszkiewicz
  3.1.1. Założenia teoretyczne tworzenia interdyscyplinarnych programów w obszarze promocji zdrowia
  3.1.2. Narodowy Program Zdrowia
  3.1.3. Programy Promocji Zdrowia
  3.2. Populacyjne programy zdrowotne ukierunkowane na grupy ryzyka chorobowego - Barbara Janina Ślusarska, Anna Andruszkiewicz
  3.2.1. Programy zdrowotne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia
  3.2.2. Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
  3.2.3. Programy zdrowotne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
  3.2.4. Udział pielęgniarki w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych
  4 Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych
  4.1. Edukacja zdrowotna w chorobach reumatycznych - Matylda Sierakowska
  4.1.1. Projekt edukacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  4.1.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą i problemową (drzewo decyzyjne) w grupie pacjentów/opiekunów osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
  4.1.3. Materiały informacyjne dla pacjentów - jak żyć z reumatoidalnym zapaleniem stawów - zalecenia do samoopieki

  Załącznik nr 1
  4.2 Edukacja zdrowotna w przewlekłych chorobach układu pokarmowego - Katarzyna Łagoda, Regina Sierżantowicz
  4.2.1. Projekt edukacji pacjentów z chorobą refluksową przełyku
  4.2.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych wybranymi metodami problemowymi w grupie chorych z chorobą refluksową przełyku
  4.2.3. Projekt edukacji pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego
  4.2.4. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (ranking diamentowy) w grupie chorych z zespołem jelita nadwrażliwego
  4.3. Edukacja zdrowotna w chorobach układu sercowo-naczyniowego - Iwona Teresa Jarocka, Dorota Joanna Kondzior
  4.3.1. Projekt edukacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
  4.3.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą i problemową (rybi szkielet) w grupie osób z chorobą niedokrwienną serca
  4.3.3. Projekt edukacyjny pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
  4.3.4. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodami problemowymi (mapa myśli, układanka/puzzle) w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym
  4.4. Edukacja zdrowotna w chorobach układu oddechowego - Krystyna Kowalczuk, Hanna Joanna Rolka
  4.4.1. Projekt edukacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  4.4.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą praktyczną - pokaz z objaśnieniem, w grupie chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  4.4.3. Materiały informacyjne dla pacjentów na temat prowadzenia rehabilitacji oddechowej
  4.5. Edukacja zdrowotna w chorobach neurodegeneracyjnych - Krystyna Klimaszewska, Katarzyna Krystyna Snarska
  4.5.1. Projekt edukacji pacjentów z chorobą Parkinsona
  4.5.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (burza mózgów) w grupie chorych z chorobą Parkinsona
  4.5.3. Materiały informacyjne dla pacjentów z chorobą Parkinsona
  4.6. Edukacja zdrowotna w chorobach nerek - Grażyna Kobus
  4.6.1. Projekt edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie bezpośrednio poprzedzającym leczenie nerkozastępcze
  4.6.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (drzewo decyzyjne) w grupie chorych przygotowywanych do leczenia nerkozastępczego
  4.7. Edukacja zdrowotna w wybranych problemach geriatrycznych - Halina Doroszkiewicz, Jolanta Lewko
  4.7.1. Projekt edukacji opiekunów sprawujących opiekę nad chorym z otępieniem w środowisku zamieszkania
  4.7.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą, praktyczną i problemową (analiza przypadku) w grupie opiekunów osób starszych z otępieniem
  4.8. Edukacja w przewlekłych chorobach dermatologicznych - Anna Baranowska, Barbara Jankowiak
  4.8.1. Projekt edukacji rodziców/opiekunów dzieci z atopowym zapaleniem skóry
  4.8.2. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą podającą i problemową (mapa mentalna, burza mózgów) w grupie rodziców/opiekunów dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry
  4.8.3. Materiały informacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci z atopowym zapaleniem skóry

  Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej

 • [Dechra Veterinary]

  Kategoria: Kot>Karmy>Suche>DECHRA VETERINARYWysyłka: do 7 dni

  do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności nerek. Podwyższone stężenie fosforu w osoczu prowadzi... Pełen opis produktu 'Specific FKD Kidney Support 3kg' »

  Wskazania:
  - Przewlekła niewydolność nerek
  - Niewydolność wątroby (z wyłączeniem przypadków cholestazy)
  - Kardiomiopatia rozstrzeniowa, nadciśnienie, obrzęki
  - Kamica moczanowa, szczawianowa lub cystynowa Właściwości i podstawowa charakterystyka:
  Ograniczona zawartość fosforu ? zapobiega hiperfosfatemii i hamuje procesy degeneracyjne w nerkach. Ograniczenie ilości fosforu w diecie ma na celu normalizacje jego stężenia w osoczu, uniemożliwienie demineralizacji kości i odkładania sie fosforanu wapnia w tkankach miękkich. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych EPA i DHA ? kwasy tłuszczowe EPA i DHA mają działanie przeciwzapalne. Dodatkowo spowalniają postępujący proces uszkodzenia nerek. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych pozwala ograniczyć nasilenie objawów niewydolności nerek. Ograniczona zawartość białka ? w połączeniu z ich wysoka wartością biologiczna powoduje obniżenie poziomu mocznika u psów cierpiących na niewydolność nerek. U zwierząt cierpiących na niewydolność wątroby ogranicza ryzyko podwyższenia poziomu amoniaku we krwi, co zapobiega występowaniu encefalopatii wątrobowej. Ograniczona zawartość sodu ? wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, chroniąc przed występowaniem nadciśnienia i obrzęków. Alkalizuje mocz ? dodatek substancji alkalizujących mocz zapobiega powstawaniu kamieni szczawianowych, moczanowych i cystynowych. Dodatkowe informacje:
  Wprowadzenie odpowiedniej diety leczniczej jest kluczowym elementem postępowania zachowawczego w przewlekłej niewydolności nerek. Właściwa modyfikacja diety łagodzi objawy kliniczne mocznicy i normalizuje pracę nerek. Zapotrzebowanie na energie zwierząt z przewlekła niewydolnością nerek powinno być pokryte ze źródeł niebiałkowych. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są doskonałym źródłem energii oraz podwyższają smakowitość karmy. Dieta weterynaryjna SPECIFIC FKD Kidney Support charakteryzuje sie obniżonym poziomem miedzi, co chroni przed gromadzeniem sie tego pierwiastka w hepatocytach u zwierząt predysponowanych do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności nerek. Podwyższone stężenie fosforu w osoczu prowadzi do mineralizacji nerek, wtórnej nadczynności przytarczyc i uszkodzenia narządu. Dieta weterynaryjna SPECIFIC FKD Kidney Support charakteryzuje sie podwyższonym poziomem potasu i witamin rozpuszczalnych w wodzie w celu zrównoważenia ich nadmiernej utraty z moczem. Dodatek L-karnityny i tauryny wpływa korzystnie na funkcjonowanie mięśnia sercowego. Dieta weterynaryjna SPECIFIC FKD Kidney Support charakteryzuje sie doskonała smakowitością i jest chętnie akceptowana przez zwierzęta z obniżonym apetytem, towarzyszącym chorobom nerek, wątroby i serca. Nie jest zalecana dla:
  kociąt oraz ciężarnych i karmiących kotek, kotów o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko, kotów z cholestazą wątrobową, kotów z kamicą struvitową, kotów cierpiących na zapalenie trzustki z objawami hiperlipidemii Składniki:
  Pszenica, białko kukurydziane, tłuszcz zwierzęcy, kukurydza, olej rybi, ryż, jaja, mączka rybna, sproszkowana celuloza, białko ziemniaczane, minerały, sproszkowana serwatka, witaminy, hydrolizowane białko z kurcząt, łuski babki płesznik, tauryna, olej słonecznikowy, L-karnityna.
  Przeciwutleniacz: BHT Nie zawiera syntetycznych barwników, dodatków smakowych oraz składników modyfikowanych genetycznie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Specific FKD Kidney Support 3kg

 • [Dechra Veterinary]

  Kategoria: Pies>Karmy>Suche>Dechra VeterinaryWysyłka: do 7 dni

  sie tego pierwiastka w hepatocytach u zwierząt predysponowanych do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności Pełen opis produktu 'Specific CKD HEART & KIDNEY SUPPORT 12kg (3x4kg)' »

  Wskazania: przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby (z wyłączeniem przypadków cholestazy), kardiomiopatia rozstrzeniowa, nadciśnienie, obrzęki, kamica moczanowa, szczawianowa lub cystynowa. Właściwości : Ograniczona zawartość fosforu zapobiega hiperfosfatemii i hamuje procesy degeneracyjne w nerkach. Ograniczenie ilości fosforu w diecie ma na celu normalizacje jego stężenia w osoczu, uniemożliwienie demineralizacji kości i odkładania sie fosforanu wapnia w tkankach miękkich. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych EPA i DHA kwasy tłuszczowe EPA i DHA maja działanie przeciwzapalne. Dodatkowo spowalniają postępujący proces uszkodzenia nerek. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych pozwala ograniczyć nasilenie objawów niewydolności nerek. Ograniczona zawartość białka w połączeniu z ich wysoka wartością biologiczna powoduje obniżenie poziomu mocznika u psów cierpiących na niewydolność nerek. U zwierząt cierpiących na niewydolność wątroby ogranicza ryzyko podwyższenia poziomu amoniaku we krwi, co zapobiega występowaniu encefalopatii wątrobowej. Ograniczona zawartość sodu wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, chroniąc przed występowaniem nadciśnienia i obrzęków. Alkalizuje mocz dodatek substancji alkalizujących mocz zapobiega powstawaniu kamieni szczawianowych, moczanowych i cystynowych.
  Wprowadzenie odpowiedniej diety leczniczej jest kluczowym elementem postępowania zachowawczego w przewlekłej niewydolności nerek. Właściwa modyfikacja diety łagodzi objawy kliniczne mocznicy i normalizuje prace nerek. Zapotrzebowanie na energie zwierząt z przewlekła niewydolnością nerek powinno być pokryte ze źródeł niebiałkowych. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są doskonałym źródłem energii oraz podwyższają smakowitość karmy. Dieta charakteryzuje sie obniżonym poziomem miedzi, co chroni przed gromadzeniem sie tego pierwiastka w hepatocytach u zwierząt predysponowanych do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności nerek. Podwyższone stężenie fosforu w osoczu prowadzi do mineralizacji nerek, wtórnej nadczynności przytarczyc i uszkodzenia narządu. Dieta weterynaryjna charakteryzuje sie podwyższonym poziomem potasu i witamin rozpuszczalnych w wodzie w celu zrównoważenia ich nadmiernej utraty z moczem. Dodatek L-karnityny i tauryny wpływa korzystnie na funkcjonowanie mięśnia sercowego. Dieta weterynaryjna Kidney Support charakteryzuje sie doskonała smakowitością i jest chętnie akceptowana przez zwierzęta z obniżonym apetytem, towarzyszącym chorobom nerek, wątroby i serca.Nie jest zalecana dla: szczeniąt oraz ciężarnych i karmiących suk, psów o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko, psów z cholestazą wątrobową, psów z kamicą struvitową, psów cierpiących na zapalenie trzustki z objawami hiperlipidemii Składniki: pszenica, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, mączka rybna, białko ziemniaczane, hydrolizowane białko z kurcząt, jaja, minerały, witaminy, sproszkowana celuloza, tauryna, olej słonecznikowy, L-karnityna. Nie zawiera syntetycznych barwników, dodatków smakowych oraz składników modyfikowanych genetycznie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Specific CKD HEART & KIDNEY SUPPORT 12kg (3x4kg)

 • [Dechra Veterinary]

  Kategoria: Pies>Karmy>Suche>Dechra VeterinaryWysyłka: do 7 dni

  sie tego pierwiastka w hepatocytach u zwierząt predysponowanych do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności Pełen opis produktu 'Specific CKD HEART & KIDNEY SUPPORT 2,5 kg' »

  Wskazania: przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby (z wyłączeniem przypadków cholestazy), kardiomiopatia rozstrzeniowa, nadciśnienie, obrzęki, kamica moczanowa, szczawianowa lub cystynowa. Właściwości : Ograniczona zawartość fosforu zapobiega hiperfosfatemii i hamuje procesy degeneracyjne w nerkach. Ograniczenie ilości fosforu w diecie ma na celu normalizacje jego stężenia w osoczu, uniemożliwienie demineralizacji kości i odkładania sie fosforanu wapnia w tkankach miękkich. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych EPA i DHA kwasy tłuszczowe EPA i DHA maja działanie przeciwzapalne. Dodatkowo spowalniają postępujący proces uszkodzenia nerek. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych pozwala ograniczyć nasilenie objawów niewydolności nerek. Ograniczona zawartość białka w połączeniu z ich wysoka wartością biologiczna powoduje obniżenie poziomu mocznika u psów cierpiących na niewydolność nerek. U zwierząt cierpiących na niewydolność wątroby ogranicza ryzyko podwyższenia poziomu amoniaku we krwi, co zapobiega występowaniu encefalopatii wątrobowej. Ograniczona zawartość sodu wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, chroniąc przed występowaniem nadciśnienia i obrzęków. Alkalizuje mocz dodatek substancji alkalizujących mocz zapobiega powstawaniu kamieni szczawianowych, moczanowych i cystynowych.
  Wprowadzenie odpowiedniej diety leczniczej jest kluczowym elementem postępowania zachowawczego w przewlekłej niewydolności nerek. Właściwa modyfikacja diety łagodzi objawy kliniczne mocznicy i normalizuje prace nerek. Zapotrzebowanie na energie zwierząt z przewlekła niewydolnością nerek powinno być pokryte ze źródeł niebiałkowych. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są doskonałym źródłem energii oraz podwyższają smakowitość karmy. Dieta charakteryzuje sie obniżonym poziomem miedzi, co chroni przed gromadzeniem sie tego pierwiastka w hepatocytach u zwierząt predysponowanych do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności nerek. Podwyższone stężenie fosforu w osoczu prowadzi do mineralizacji nerek, wtórnej nadczynności przytarczyc i uszkodzenia narządu. Dieta weterynaryjna charakteryzuje sie podwyższonym poziomem potasu i witamin rozpuszczalnych w wodzie w celu zrównoważenia ich nadmiernej utraty z moczem. Dodatek L-karnityny i tauryny wpływa korzystnie na funkcjonowanie mięśnia sercowego. Dieta weterynaryjna Kidney Support charakteryzuje sie doskonała smakowitością i jest chętnie akceptowana przez zwierzęta z obniżonym apetytem, towarzyszącym chorobom nerek, wątroby i serca.Nie jest zalecana dla: szczeniąt oraz ciężarnych i karmiących suk, psów o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko, psów z cholestazą wątrobową, psów z kamicą struvitową, psów cierpiących na zapalenie trzustki z objawami hiperlipidemii Składniki: pszenica, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, mączka rybna, białko ziemniaczane, hydrolizowane białko z kurcząt, jaja, minerały, witaminy, sproszkowana celuloza, tauryna, olej słonecznikowy, L-karnityna. Nie zawiera syntetycznych barwników, dodatków smakowych oraz składników modyfikowanych genetycznie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Specific CKD HEART & KIDNEY SUPPORT 2,5 kg

 • [Dechra Veterinary]

  Kategoria: Pies>Karmy>Suche>Dechra VeterinaryWysyłka: do 7 dni

  sie tego pierwiastka w hepatocytach u zwierząt predysponowanych do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności Pełen opis produktu 'Specific CKD HEART & KIDNEY SUPPORT 6,5 kg' »

  Wskazania: przewlekła niewydolność nerek, niewydolność wątroby (z wyłączeniem przypadków cholestazy), kardiomiopatia rozstrzeniowa, nadciśnienie, obrzęki, kamica moczanowa, szczawianowa lub cystynowa. Właściwości : Ograniczona zawartość fosforu zapobiega hiperfosfatemii i hamuje procesy degeneracyjne w nerkach. Ograniczenie ilości fosforu w diecie ma na celu normalizacje jego stężenia w osoczu, uniemożliwienie demineralizacji kości i odkładania sie fosforanu wapnia w tkankach miękkich. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych EPA i DHA kwasy tłuszczowe EPA i DHA maja działanie przeciwzapalne. Dodatkowo spowalniają postępujący proces uszkodzenia nerek. Podwyższona zawartość kwasów tłuszczowych pozwala ograniczyć nasilenie objawów niewydolności nerek. Ograniczona zawartość białka w połączeniu z ich wysoka wartością biologiczna powoduje obniżenie poziomu mocznika u psów cierpiących na niewydolność nerek. U zwierząt cierpiących na niewydolność wątroby ogranicza ryzyko podwyższenia poziomu amoniaku we krwi, co zapobiega występowaniu encefalopatii wątrobowej. Ograniczona zawartość sodu wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, chroniąc przed występowaniem nadciśnienia i obrzęków. Alkalizuje mocz dodatek substancji alkalizujących mocz zapobiega powstawaniu kamieni szczawianowych, moczanowych i cystynowych.
  Wprowadzenie odpowiedniej diety leczniczej jest kluczowym elementem postępowania zachowawczego w przewlekłej niewydolności nerek. Właściwa modyfikacja diety łagodzi objawy kliniczne mocznicy i normalizuje prace nerek. Zapotrzebowanie na energie zwierząt z przewlekła niewydolnością nerek powinno być pokryte ze źródeł niebiałkowych. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są doskonałym źródłem energii oraz podwyższają smakowitość karmy. Dieta charakteryzuje sie obniżonym poziomem miedzi, co chroni przed gromadzeniem sie tego pierwiastka w hepatocytach u zwierząt predysponowanych do występowania choroby spichrzeniowej. Ograniczenie ilości fosforu w diecie hamuje dalszy rozwój niewydolności nerek. Podwyższone stężenie fosforu w osoczu prowadzi do mineralizacji nerek, wtórnej nadczynności przytarczyc i uszkodzenia narządu. Dieta weterynaryjna charakteryzuje sie podwyższonym poziomem potasu i witamin rozpuszczalnych w wodzie w celu zrównoważenia ich nadmiernej utraty z moczem. Dodatek L-karnityny i tauryny wpływa korzystnie na funkcjonowanie mięśnia sercowego. Dieta weterynaryjna Kidney Support charakteryzuje sie doskonała smakowitością i jest chętnie akceptowana przez zwierzęta z obniżonym apetytem, towarzyszącym chorobom nerek, wątroby i serca.Nie jest zalecana dla: szczeniąt oraz ciężarnych i karmiących suk, psów o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko, psów z cholestazą wątrobową, psów z kamicą struvitową, psów cierpiących na zapalenie trzustki z objawami hiperlipidemii Składniki: pszenica, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, mączka rybna, białko ziemniaczane, hydrolizowane białko z kurcząt, jaja, minerały, witaminy, sproszkowana celuloza, tauryna, olej słonecznikowy, L-karnityna. Nie zawiera syntetycznych barwników, dodatków smakowych oraz składników modyfikowanych genetycznie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Specific CKD HEART & KIDNEY SUPPORT 6,5 kg

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Farmacja

  drożność przewodu tętniczego - Leki dopaminergiczne - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych 9.       Nefrologia Zasady ogólne terapii chorób... Pełen opis produktu 'Farmakoterapia dzieci i młodzieży' »

  Jest to praktyczny poradnik, niezbędny w pracy lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz specjalistów różnych dziedzin.

  Składa się z dwóch części. W części ogólnej omówiono farmakokinetyczne i farmakogenetyczne aspekty stosowania leków, ich interakcje, odrębności farmakoterapii u dzieci, ogólne zasady wyboru leku i dawkowania oraz zasady leczenia objawowego i przyczynowego. W części szczegółowej omówiono najczęściej stosowane leki w pediatrii z uwzględnieniem różnych sytuacji klinicznych.


  Spis treści

  1.       Farmakogenetyka
  Polimorfizm genetyczny
  Wpływ czynników genetycznych na działanie leków
  Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków
  - CYP3A4
  - CYP1A2
  - CYP2D6
  - CYP2C9
  - CYP2C19
  - Metylotransferaza tiopuryny
  Polimorfizm receptorów
  - Wrodzony zespół wydłużonego QT
  - Genetycznie uwarunkowana skuteczność leczenia astmy
  Polimorfizm genetyczny glikoproteiny P
  Indywidualizacja farmakoterapii
  2.       Farmakokinetyka
  Uwalnianie leków
  Wchłanianie leków
  Dystrybucja leków
  Eliminacja leków
  Metabolizm leków
  Nerkowa eliminacja leków
  Farmakodynamika
  3.       Interakcje leków stosowanych u dzieci
  Interakcje między lekami stosowanymi u dzieci
  - Interakcje w fazie farmaceutycznej
  - Interakcje w fazie farmakokinetycznej
  - Interakcje w fazie farmakodynamicznej
  Interakcje leków z żywnością
  - Interakcje na etapie wchłaniania leków
  - Interakcje na etapie metabolizmu leków
  - Interakcje na etapie wydalania leków
  - Interakcje farmakodynamiczne składników diety z lekami
  Interakcje leków syntetycznych z preparatami ziołowymi
  4.       Odrębności farmakoterapii u dzieci
  Dawkowanie leków w pediatrii
  - Ustalanie dawki na podstawie masy lub powierzchni ciała
  - Obliczanie dawki u dziecka na podstawie dawki dla dorosłych
  - Dobór odpowiedniej postaci farmaceutycznej leku
  - Przestrzeganie zaleceń lekarskich a skuteczność farmakoterapii
  Farmakoterapia monitorowana stężeniem leków
  5.       Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  Znaczenie bólu i gorączki
  Ocena bólu i gorączki
  Leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe a antybiotykoterapia
  Patofizjologia bólu i gorączki
  Farmakologia leków analgetycznych i antypiretycznych
  - Paracetamol
  - Ibuprofen
  - Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  - Znaczenie zabiegów ochładzających w walce z gorączką
  - Opioidy
  6.       Antybiotyki i sulfonamidy
  Ogólne zasady antybiotykoterapii
  Antybiotyki ß-laktamowe
  - Penicyliny
  - Cefalosporyny
  - Karbapenemy
  Makrolidy i linkozamidy
  - Makrolidy
  - Linkozamidy
  Fluorochinolony
  Tetracykliny
  Polimyksyny
  Glikopeptydy
  Fuzafungina
  Sulfonamidy
  - Połączenia sulfametoksazolu z trimetoprimem
  Algorytmy antybiotykoterapii u dzieci
  7.       Witaminy i związki mineralne
  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
  - Witamina D
  - Witamina A
  - Witamina E
  - Witamina K
  Witaminy rozpuszczalne w wodzie
  - Witamina C (kwas askorbinowy)
  - Witamina B1 (tiamina)
  - Witamina B2 (ryboflawina)
  - Witamina B6 (pirydoksyna)
  - Witamina B12 (cyjanokobalamina)
  - Kwas foliowy
  - Witamina PP (nikotynamid, witamina B3)
  - Kwas pantotenowy (witamina B5)
  Związki mineralne
  - Potas
  - Magnez
  - Fluor
  - Jod
  - Selen
  - Żelazo
  - Cynk
  8.       Kardiologia
  Problemy kardiologiczne u dzieci
  - Niewydolność serca
  - Zaburzenia rytmu serca
  - Nadciśnienie tętnicze
  - Płucne nadciśnienie tętnicze
  - Przewodozależne wady wrodzone serca
  Leki stosowane w kardiologii
  - Glikozydy nasercowe
  - Leki moczopędne - diuretyki
  - Leki działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron
  - Leki blokujące kanał wapniowy - antagoniści wapnia
  - Leki blokujące receptory ß-adrenergiczne - ß-blokery
  - Leki blokujące receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki przeciwarytmiczne
  - Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K
  - Leki blokujące receptory endoteliny
  - Leki utrzymujące drożność przewodu tętniczego
  - Leki dopaminergiczne
  - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III
  - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych
  9.       Nefrologia
  Zasady ogólne terapii chorób nerek
  - Monitorowanie stężenia leków w nefrologii
  - Problem nefrotoksyczności
  Leki moczopędne
  - Miejsca działania leków moczopędnych
  - Farmakodynamika leków moczopędnych
  - Niepożądane objawy leczenia
  - Oporność na leki diuretyczne
  - Najważniejsze leki moczopędne
  Leki hamujące białkomocz
  - Najważniejsze leki hamujące białkomocz
  Leki stosowane w kłębuszkowym zapaleniu nerek
  - Glikokortykosteroidy
  - Leki cytotoksyczne
  Leki stosowane w zaburzeniach czynnościowych pęcherza moczowego
  - Leki stosowane przy nadwrażliwości mięśnia wypieracza moczu - mała pojemność pęcherza moczowego
  - Leki stosowane u dzieci z zaburzeniami oddawania moczu i nieprawidłowym opróżnianiem pęcherza moczowego
  Leczenie zakażeń układu moczowego
  - Zasady ogólne farmakoterapii ZUM
  - Najważniejsze leki stosowane w ZUM
  10. Gastroenterologia i parazytologia
  Nudności i wymioty
  Choroba refluksowa przełyku
  Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, choroba
  wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  - IPP a zakażenie Helicobacter pylori
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
  Zapalenie i kamica pęcherzyka żółciowego
  Biegunki ostre i przewlekłe
  - Biegunki ostre
  - Odwodnienie
  - Biegunki przewlekłe
  - Preparaty przywracające ekosystem mikrobiontów przewodu pokarmowego (probiotyki)
  Nieswoiste zapalenia jelit
  Zaparcia
  Leki przeciw pasożytom przewodu pokarmowego
  Preparaty stosowane w żywieniu niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową
  - Preparaty o nieznacznym stopniu hydrolizy
  - Preparaty o znacznym stopniu hydrolizy
  - Mieszanki elementarne
  - Preparaty sojowe
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt z tendencją do ulewania
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt od 1 m.ż. stosowane w zaburzeniach czynnościowych
  - Zaburzenia trawienia tłuszczów
  11.   Hepatologia
  Leki poprawiające metabolizm komórek wątrobowych
  Leki wspomagające produkcję i wydzielanie żółci
  - Leki żółciotwórcze
  - Leki żółciopędne
  Leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C u dzieci
  Uwagi dotyczące leków stosowanych w hepatologii dziecięcej
  12.   Pneumonologia i alergologia
  Leki przeciwzapalne
  - Glikokortykosteroidy
  Leki antyleukotrienowe
  - Antagoniści receptorów dla leukotrienów cysteinylowych
  - Kromony
  Leki rozszerzające oskrzela
  - Leki pobudzające receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki pobudzające selektywnie receptory ß-adrenergiczne
  Leki przeciwcholinergiczne krótko działające
  - Metyloksantyny
  Leki przeciwhistaminowe o działaniu blokującym receptor H1
  - Leki I generacji
  - Leki II generacji
  Leki mukolityczne
  Inne leki działające wykrztuśnie i objawowo
  Leki przeciwkaszlowe
  Preparaty wykrztuśne i przeciwkaszlowe
  Leki przeciwbakteryjne
  Leki stosowane w terapii gruźlicy
  13.   Hematologia i onkologia
  Nierozrostowe choroby układu krwiotwórczego
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej niedokrwistości
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej skaz krwotocznych
  Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego i nowotworowe guzy lite
  - Leki przeciwnowotworowe stosowane w terapii ambulatoryjnej
  - Profilaktyka i ambulatoryjne leczenie wczesnych powikłań toksycznych chemioterapii i radioterapii
  - Profilaktyka powikłań infekcyjnych chemioterapii i radioterapii oraz postępowanie w przypadku objawów zakażenia
  - Ambulatoryjne leczenie odległych następstw chemioterapii i radioterapii prowadzonej w wieku rozwojowym
  - Leki stosowane u dzieci z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej
  14.   Endokrynologia
  Zaburzenia podwzgórzowo-przysadkowe
  - Moczówka prosta
  - Niedoczynność przysadki
  - Nadczynność przysadki
  - Hiperprolaktynemia
  Choroby związane z hormonami płciowymi
  - Opóźnione dojrzewanie płciowe - hipogonadyzm
  - Przedwczesne dojrzewanie płciowe
  - Ginekomastia
  - Hiperandrogenizm, hirsutyzm i zaburzenia miesiączkowania
  Choroby tarczycy
  - Wole proste
  - Niedoczynność tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Rak zróżnicowany tarczycy
  - Leczenie paliatywne raka rdzeniastego tarczycy
  Choroby przytarczyc
  - Niedoczynność przytarczyc
  - Nadczynność przytarczyc
  Osteoporoza
  - Bifosfoniany
  - Inne preparaty
  Niedoczynność kory nadnerczy
  - Hipoaldosteronizm
  - Hipokortyzolemia
  - Hipogonadyzm nadnerczowy
  Nadczynność kory nadnerczy
  - Hiperaldosteronizm
  - Hiperkortyzolemia
  - Wrodzony przerost kory nadnerczy
  Niedoczynność rdzenia nadnerczy
  - Katecholaminy
  Nadczynność rdzenia nadnerczy - guz chromochłonny
  Zaburzenia snu
  Otyłość
  Hipercholesterolemia
  15. Diabetologia, leczenie cukrzycy typu 1
  Istota cukrzycy
  Kontrola przebiegu cukrzycy typu 1
  - Kontrolowanie glikemii
  - Kontrolowanie diety
  - Kontrola wysiłku fizycznego w przebiegu cukrzycy
  - Efekty działania insuliny
  - Zeszyt samokontroli
  Edukacja w cukrzycy typu 1
  Stany naglące i zagrażające życiu dzieci z cukrzycą typu 1
  - Hipoglikemia
  - Kwasica ketonowa
  Zasady insulinoterapii u dzieci i młodzieży
  - Dobór dawek insuliny
  - Insuliny stosowane w cukrzycy typu 1
  Inne leki stosowane w cukrzycy typu 1
  - Glukagon
  Paski diagnostyczne niezbędne w insulinoterapii
  16. Leczenie chorób metabolicznych
  Zaburzenia przemiany aminokwasów i białek
  - Fenyloketonuria
  - Zaburzenia kofaktorowe - niedobór tetrahydrobiopteryny
  - Tyrozynemia
  - Alkaptonuria
  - Inne zaburzenia przemiany aminokwasów
  - Zaburzenia cyklu mocznikowego
  Zaburzenia metabolizmu węglowodanów
  - Galaktozemia
  - Glikogenozy
  Choroby lizosomalne
  Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych i inne zaburzenia funkcji mitochondriów
  - Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych
  - Inne mitochondrialne defekty enzymatyczne
  Wrodzone błędy metaboliczne - podsumowanie
  17. Reumatologia
  Wprowadzenie w zagadnienia reumatologii dzieci i młodzieży
  - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i reumatoidalne zapalenie stawów
  - Toczeń rumieniowaty układowy
  - Twardzina układowa
  - Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe
  - Spondyloartropatie seronegatywne
  Leczenie chorób reumatycznych
  - Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  - Leki modyfikujące przebieg choroby
  - Leki cytotoksyczne - immunosupresyjne
  - Leki biologiczne
  - Inne leki stosowane w chorobach reumatycznych
  - Inne metody leczenia
  18. Neuropsychiatria
  Leki psychotropowe
  - Farmakoterapia zespołu nadruchliwości z deficytem uwagi - ADHD
  - Leki przeciwpsychotyczne
  - Leki przeciwlękowe i nasenne
  - Leki normotymiczne
  Leki przeciwdepresyjne
  - Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin
  - Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  - Odwracalne inhibitory monoaminooksydazy typu A
  - Inne leki przeciwdepresyjne
  19. Epileptologia
  Objawy niepożądane po zastosowaniu leków przeciwpadaczkowych i najczęstsze interakcje
  Podstawowe leki przeciwpadaczkowe
  Nowsze leki przeciwpadaczkowe - II generacja
  20. Otorynolaryngologia
  Terapia miejscowa górnych dróg oddechowych
  - Nos i zatoki przynosowe
  - Leki obkurczające błonę śluzową podawane miejscowo
  - Leki obkurczające błonę śluzową nosa podawane doustnie
  - Kromony
  - Leki mukolityczne do stosowania miejscowego
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Glikokortykosteroidy donosowe
  - Antybiotyki do stosowania miejscowego
  - Szczepionki donosowe
  - Roztwory izotoniczne chlorku sodu, wody morskiej
  Ucho
  - Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego i nieżyt ucha środkowego
  - Surowicze zapalenie ucha środkowego
  Krtań
  Jama ustna i gardło
  21. Okulistyka
  Farmakologiczne leczenie chorób oczu u dzieci
  - Ogólna charakterystyka kropli do oczu
  - Ogólna charakterystyka maści okulistycznych
  Leki stosowane miejscowo
  - Leki działające na układ wegetatywny
  - Leki rozszerzające źrenicę i porażające mięsień rzęskowy
  - Jaskra
  - Leki przeciwbakteryjne
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne
  - Leki poprawiające metabolizm i regenerację tkanek
  22. Choroby skóry
  Leczenie ogólne chorób skóry
  - Glikokortykosteroidy
  - Antybiotyki i chemioterapeutyki
  - Cytostatyki
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Retinoidy
  - Leki przeciwgrzybicze
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki immunosupresyjne
  Leczenie zewnętrzne chorób skóry
  - Ogólne zasady leczenia zewnętrznego
  - Glikokortykosteroidy stosowane zewnętrznie
  - Antybiotyki do stosowania zewnętrznego
  - Chemioterapeutyki stosowane miejscowo
  - Retinoidy stosowane zewnętrznie
  - Pochodne witaminy D3
  - Inhibitory kalcyneuryny
  - Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo
  - Leki przeciwwirusowe stosowane miejscowo
  - Inne preparaty stosowane miejscowo
  Stosowanie promieniolecznictwa
  Niefarmakologiczne metody leczenia chorób skóry
  23. Immunoprofilaktyka i immunoterapia
  Wprowadzenie w zagadnienia immunoprofi laktyki i immunoterapii
  Szczepionki stosowane w zapobieganiu chorobom zakaźnym
  Nieswoiste szczepionki bakteryjne
  Preparaty immunoglobulin
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmakoterapia dzieci i młodzieży

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Farmakologia

  drożność przewodu tętniczego - Leki dopaminergiczne - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych 9.       Nefrologia Zasady ogólne terapii chorób... Pełen opis produktu 'Farmakoterapia dzieci i młodzieży' »

  Jest to praktyczny poradnik, niezbędny w pracy lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz specjalistów różnych dziedzin.

  Składa się z dwóch części. W części ogólnej omówiono farmakokinetyczne i farmakogenetyczne aspekty stosowania leków, ich interakcje, odrębności farmakoterapii u dzieci, ogólne zasady wyboru leku i dawkowania oraz zasady leczenia objawowego i przyczynowego. W części szczegółowej omówiono najczęściej stosowane leki w pediatrii z uwzględnieniem różnych sytuacji klinicznych.


  Spis treści

  1.       Farmakogenetyka
  Polimorfizm genetyczny
  Wpływ czynników genetycznych na działanie leków
  Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków
  - CYP3A4
  - CYP1A2
  - CYP2D6
  - CYP2C9
  - CYP2C19
  - Metylotransferaza tiopuryny
  Polimorfizm receptorów
  - Wrodzony zespół wydłużonego QT
  - Genetycznie uwarunkowana skuteczność leczenia astmy
  Polimorfizm genetyczny glikoproteiny P
  Indywidualizacja farmakoterapii
  2.       Farmakokinetyka
  Uwalnianie leków
  Wchłanianie leków
  Dystrybucja leków
  Eliminacja leków
  Metabolizm leków
  Nerkowa eliminacja leków
  Farmakodynamika
  3.       Interakcje leków stosowanych u dzieci
  Interakcje między lekami stosowanymi u dzieci
  - Interakcje w fazie farmaceutycznej
  - Interakcje w fazie farmakokinetycznej
  - Interakcje w fazie farmakodynamicznej
  Interakcje leków z żywnością
  - Interakcje na etapie wchłaniania leków
  - Interakcje na etapie metabolizmu leków
  - Interakcje na etapie wydalania leków
  - Interakcje farmakodynamiczne składników diety z lekami
  Interakcje leków syntetycznych z preparatami ziołowymi
  4.       Odrębności farmakoterapii u dzieci
  Dawkowanie leków w pediatrii
  - Ustalanie dawki na podstawie masy lub powierzchni ciała
  - Obliczanie dawki u dziecka na podstawie dawki dla dorosłych
  - Dobór odpowiedniej postaci farmaceutycznej leku
  - Przestrzeganie zaleceń lekarskich a skuteczność farmakoterapii
  Farmakoterapia monitorowana stężeniem leków
  5.       Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  Znaczenie bólu i gorączki
  Ocena bólu i gorączki
  Leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe a antybiotykoterapia
  Patofizjologia bólu i gorączki
  Farmakologia leków analgetycznych i antypiretycznych
  - Paracetamol
  - Ibuprofen
  - Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  - Znaczenie zabiegów ochładzających w walce z gorączką
  - Opioidy
  6.       Antybiotyki i sulfonamidy
  Ogólne zasady antybiotykoterapii
  Antybiotyki ß-laktamowe
  - Penicyliny
  - Cefalosporyny
  - Karbapenemy
  Makrolidy i linkozamidy
  - Makrolidy
  - Linkozamidy
  Fluorochinolony
  Tetracykliny
  Polimyksyny
  Glikopeptydy
  Fuzafungina
  Sulfonamidy
  - Połączenia sulfametoksazolu z trimetoprimem
  Algorytmy antybiotykoterapii u dzieci
  7.       Witaminy i związki mineralne
  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
  - Witamina D
  - Witamina A
  - Witamina E
  - Witamina K
  Witaminy rozpuszczalne w wodzie
  - Witamina C (kwas askorbinowy)
  - Witamina B1 (tiamina)
  - Witamina B2 (ryboflawina)
  - Witamina B6 (pirydoksyna)
  - Witamina B12 (cyjanokobalamina)
  - Kwas foliowy
  - Witamina PP (nikotynamid, witamina B3)
  - Kwas pantotenowy (witamina B5)
  Związki mineralne
  - Potas
  - Magnez
  - Fluor
  - Jod
  - Selen
  - Żelazo
  - Cynk
  8.       Kardiologia
  Problemy kardiologiczne u dzieci
  - Niewydolność serca
  - Zaburzenia rytmu serca
  - Nadciśnienie tętnicze
  - Płucne nadciśnienie tętnicze
  - Przewodozależne wady wrodzone serca
  Leki stosowane w kardiologii
  - Glikozydy nasercowe
  - Leki moczopędne - diuretyki
  - Leki działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron
  - Leki blokujące kanał wapniowy - antagoniści wapnia
  - Leki blokujące receptory ß-adrenergiczne - ß-blokery
  - Leki blokujące receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki przeciwarytmiczne
  - Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K
  - Leki blokujące receptory endoteliny
  - Leki utrzymujące drożność przewodu tętniczego
  - Leki dopaminergiczne
  - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III
  - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych
  9.       Nefrologia
  Zasady ogólne terapii chorób nerek
  - Monitorowanie stężenia leków w nefrologii
  - Problem nefrotoksyczności
  Leki moczopędne
  - Miejsca działania leków moczopędnych
  - Farmakodynamika leków moczopędnych
  - Niepożądane objawy leczenia
  - Oporność na leki diuretyczne
  - Najważniejsze leki moczopędne
  Leki hamujące białkomocz
  - Najważniejsze leki hamujące białkomocz
  Leki stosowane w kłębuszkowym zapaleniu nerek
  - Glikokortykosteroidy
  - Leki cytotoksyczne
  Leki stosowane w zaburzeniach czynnościowych pęcherza moczowego
  - Leki stosowane przy nadwrażliwości mięśnia wypieracza moczu - mała pojemność pęcherza moczowego
  - Leki stosowane u dzieci z zaburzeniami oddawania moczu i nieprawidłowym opróżnianiem pęcherza moczowego
  Leczenie zakażeń układu moczowego
  - Zasady ogólne farmakoterapii ZUM
  - Najważniejsze leki stosowane w ZUM
  10. Gastroenterologia i parazytologia
  Nudności i wymioty
  Choroba refluksowa przełyku
  Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, choroba
  wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  - IPP a zakażenie Helicobacter pylori
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
  Zapalenie i kamica pęcherzyka żółciowego
  Biegunki ostre i przewlekłe
  - Biegunki ostre
  - Odwodnienie
  - Biegunki przewlekłe
  - Preparaty przywracające ekosystem mikrobiontów przewodu pokarmowego (probiotyki)
  Nieswoiste zapalenia jelit
  Zaparcia
  Leki przeciw pasożytom przewodu pokarmowego
  Preparaty stosowane w żywieniu niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową
  - Preparaty o nieznacznym stopniu hydrolizy
  - Preparaty o znacznym stopniu hydrolizy
  - Mieszanki elementarne
  - Preparaty sojowe
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt z tendencją do ulewania
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt od 1 m.ż. stosowane w zaburzeniach czynnościowych
  - Zaburzenia trawienia tłuszczów
  11.   Hepatologia
  Leki poprawiające metabolizm komórek wątrobowych
  Leki wspomagające produkcję i wydzielanie żółci
  - Leki żółciotwórcze
  - Leki żółciopędne
  Leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C u dzieci
  Uwagi dotyczące leków stosowanych w hepatologii dziecięcej
  12.   Pneumonologia i alergologia
  Leki przeciwzapalne
  - Glikokortykosteroidy
  Leki antyleukotrienowe
  - Antagoniści receptorów dla leukotrienów cysteinylowych
  - Kromony
  Leki rozszerzające oskrzela
  - Leki pobudzające receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki pobudzające selektywnie receptory ß-adrenergiczne
  Leki przeciwcholinergiczne krótko działające
  - Metyloksantyny
  Leki przeciwhistaminowe o działaniu blokującym receptor H1
  - Leki I generacji
  - Leki II generacji
  Leki mukolityczne
  Inne leki działające wykrztuśnie i objawowo
  Leki przeciwkaszlowe
  Preparaty wykrztuśne i przeciwkaszlowe
  Leki przeciwbakteryjne
  Leki stosowane w terapii gruźlicy
  13.   Hematologia i onkologia
  Nierozrostowe choroby układu krwiotwórczego
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej niedokrwistości
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej skaz krwotocznych
  Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego i nowotworowe guzy lite
  - Leki przeciwnowotworowe stosowane w terapii ambulatoryjnej
  - Profilaktyka i ambulatoryjne leczenie wczesnych powikłań toksycznych chemioterapii i radioterapii
  - Profilaktyka powikłań infekcyjnych chemioterapii i radioterapii oraz postępowanie w przypadku objawów zakażenia
  - Ambulatoryjne leczenie odległych następstw chemioterapii i radioterapii prowadzonej w wieku rozwojowym
  - Leki stosowane u dzieci z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej
  14.   Endokrynologia
  Zaburzenia podwzgórzowo-przysadkowe
  - Moczówka prosta
  - Niedoczynność przysadki
  - Nadczynność przysadki
  - Hiperprolaktynemia
  Choroby związane z hormonami płciowymi
  - Opóźnione dojrzewanie płciowe - hipogonadyzm
  - Przedwczesne dojrzewanie płciowe
  - Ginekomastia
  - Hiperandrogenizm, hirsutyzm i zaburzenia miesiączkowania
  Choroby tarczycy
  - Wole proste
  - Niedoczynność tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Rak zróżnicowany tarczycy
  - Leczenie paliatywne raka rdzeniastego tarczycy
  Choroby przytarczyc
  - Niedoczynność przytarczyc
  - Nadczynność przytarczyc
  Osteoporoza
  - Bifosfoniany
  - Inne preparaty
  Niedoczynność kory nadnerczy
  - Hipoaldosteronizm
  - Hipokortyzolemia
  - Hipogonadyzm nadnerczowy
  Nadczynność kory nadnerczy
  - Hiperaldosteronizm
  - Hiperkortyzolemia
  - Wrodzony przerost kory nadnerczy
  Niedoczynność rdzenia nadnerczy
  - Katecholaminy
  Nadczynność rdzenia nadnerczy - guz chromochłonny
  Zaburzenia snu
  Otyłość
  Hipercholesterolemia
  15. Diabetologia, leczenie cukrzycy typu 1
  Istota cukrzycy
  Kontrola przebiegu cukrzycy typu 1
  - Kontrolowanie glikemii
  - Kontrolowanie diety
  - Kontrola wysiłku fizycznego w przebiegu cukrzycy
  - Efekty działania insuliny
  - Zeszyt samokontroli
  Edukacja w cukrzycy typu 1
  Stany naglące i zagrażające życiu dzieci z cukrzycą typu 1
  - Hipoglikemia
  - Kwasica ketonowa
  Zasady insulinoterapii u dzieci i młodzieży
  - Dobór dawek insuliny
  - Insuliny stosowane w cukrzycy typu 1
  Inne leki stosowane w cukrzycy typu 1
  - Glukagon
  Paski diagnostyczne niezbędne w insulinoterapii
  16. Leczenie chorób metabolicznych
  Zaburzenia przemiany aminokwasów i białek
  - Fenyloketonuria
  - Zaburzenia kofaktorowe - niedobór tetrahydrobiopteryny
  - Tyrozynemia
  - Alkaptonuria
  - Inne zaburzenia przemiany aminokwasów
  - Zaburzenia cyklu mocznikowego
  Zaburzenia metabolizmu węglowodanów
  - Galaktozemia
  - Glikogenozy
  Choroby lizosomalne
  Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych i inne zaburzenia funkcji mitochondriów
  - Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych
  - Inne mitochondrialne defekty enzymatyczne
  Wrodzone błędy metaboliczne - podsumowanie
  17. Reumatologia
  Wprowadzenie w zagadnienia reumatologii dzieci i młodzieży
  - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i reumatoidalne zapalenie stawów
  - Toczeń rumieniowaty układowy
  - Twardzina układowa
  - Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe
  - Spondyloartropatie seronegatywne
  Leczenie chorób reumatycznych
  - Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  - Leki modyfikujące przebieg choroby
  - Leki cytotoksyczne - immunosupresyjne
  - Leki biologiczne
  - Inne leki stosowane w chorobach reumatycznych
  - Inne metody leczenia
  18. Neuropsychiatria
  Leki psychotropowe
  - Farmakoterapia zespołu nadruchliwości z deficytem uwagi - ADHD
  - Leki przeciwpsychotyczne
  - Leki przeciwlękowe i nasenne
  - Leki normotymiczne
  Leki przeciwdepresyjne
  - Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin
  - Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  - Odwracalne inhibitory monoaminooksydazy typu A
  - Inne leki przeciwdepresyjne
  19. Epileptologia
  Objawy niepożądane po zastosowaniu leków przeciwpadaczkowych i najczęstsze interakcje
  Podstawowe leki przeciwpadaczkowe
  Nowsze leki przeciwpadaczkowe - II generacja
  20. Otorynolaryngologia
  Terapia miejscowa górnych dróg oddechowych
  - Nos i zatoki przynosowe
  - Leki obkurczające błonę śluzową podawane miejscowo
  - Leki obkurczające błonę śluzową nosa podawane doustnie
  - Kromony
  - Leki mukolityczne do stosowania miejscowego
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Glikokortykosteroidy donosowe
  - Antybiotyki do stosowania miejscowego
  - Szczepionki donosowe
  - Roztwory izotoniczne chlorku sodu, wody morskiej
  Ucho
  - Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego i nieżyt ucha środkowego
  - Surowicze zapalenie ucha środkowego
  Krtań
  Jama ustna i gardło
  21. Okulistyka
  Farmakologiczne leczenie chorób oczu u dzieci
  - Ogólna charakterystyka kropli do oczu
  - Ogólna charakterystyka maści okulistycznych
  Leki stosowane miejscowo
  - Leki działające na układ wegetatywny
  - Leki rozszerzające źrenicę i porażające mięsień rzęskowy
  - Jaskra
  - Leki przeciwbakteryjne
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne
  - Leki poprawiające metabolizm i regenerację tkanek
  22. Choroby skóry
  Leczenie ogólne chorób skóry
  - Glikokortykosteroidy
  - Antybiotyki i chemioterapeutyki
  - Cytostatyki
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Retinoidy
  - Leki przeciwgrzybicze
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki immunosupresyjne
  Leczenie zewnętrzne chorób skóry
  - Ogólne zasady leczenia zewnętrznego
  - Glikokortykosteroidy stosowane zewnętrznie
  - Antybiotyki do stosowania zewnętrznego
  - Chemioterapeutyki stosowane miejscowo
  - Retinoidy stosowane zewnętrznie
  - Pochodne witaminy D3
  - Inhibitory kalcyneuryny
  - Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo
  - Leki przeciwwirusowe stosowane miejscowo
  - Inne preparaty stosowane miejscowo
  Stosowanie promieniolecznictwa
  Niefarmakologiczne metody leczenia chorób skóry
  23. Immunoprofilaktyka i immunoterapia
  Wprowadzenie w zagadnienia immunoprofi laktyki i immunoterapii
  Szczepionki stosowane w zapobieganiu chorobom zakaźnym
  Nieswoiste szczepionki bakteryjne
  Preparaty immunoglobulin
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmakoterapia dzieci i młodzieży

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Dla lekarzy i pielęgniarek / Pediatria i neonatologia

  drożność przewodu tętniczego - Leki dopaminergiczne - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych 9.       Nefrologia Zasady ogólne terapii chorób... Pełen opis produktu 'Farmakoterapia dzieci i młodzieży' »

  Jest to praktyczny poradnik, niezbędny w pracy lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz specjalistów różnych dziedzin.

  Składa się z dwóch części. W części ogólnej omówiono farmakokinetyczne i farmakogenetyczne aspekty stosowania leków, ich interakcje, odrębności farmakoterapii u dzieci, ogólne zasady wyboru leku i dawkowania oraz zasady leczenia objawowego i przyczynowego. W części szczegółowej omówiono najczęściej stosowane leki w pediatrii z uwzględnieniem różnych sytuacji klinicznych.


  Spis treści

  1.       Farmakogenetyka
  Polimorfizm genetyczny
  Wpływ czynników genetycznych na działanie leków
  Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków
  - CYP3A4
  - CYP1A2
  - CYP2D6
  - CYP2C9
  - CYP2C19
  - Metylotransferaza tiopuryny
  Polimorfizm receptorów
  - Wrodzony zespół wydłużonego QT
  - Genetycznie uwarunkowana skuteczność leczenia astmy
  Polimorfizm genetyczny glikoproteiny P
  Indywidualizacja farmakoterapii
  2.       Farmakokinetyka
  Uwalnianie leków
  Wchłanianie leków
  Dystrybucja leków
  Eliminacja leków
  Metabolizm leków
  Nerkowa eliminacja leków
  Farmakodynamika
  3.       Interakcje leków stosowanych u dzieci
  Interakcje między lekami stosowanymi u dzieci
  - Interakcje w fazie farmaceutycznej
  - Interakcje w fazie farmakokinetycznej
  - Interakcje w fazie farmakodynamicznej
  Interakcje leków z żywnością
  - Interakcje na etapie wchłaniania leków
  - Interakcje na etapie metabolizmu leków
  - Interakcje na etapie wydalania leków
  - Interakcje farmakodynamiczne składników diety z lekami
  Interakcje leków syntetycznych z preparatami ziołowymi
  4.       Odrębności farmakoterapii u dzieci
  Dawkowanie leków w pediatrii
  - Ustalanie dawki na podstawie masy lub powierzchni ciała
  - Obliczanie dawki u dziecka na podstawie dawki dla dorosłych
  - Dobór odpowiedniej postaci farmaceutycznej leku
  - Przestrzeganie zaleceń lekarskich a skuteczność farmakoterapii
  Farmakoterapia monitorowana stężeniem leków
  5.       Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  Znaczenie bólu i gorączki
  Ocena bólu i gorączki
  Leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe a antybiotykoterapia
  Patofizjologia bólu i gorączki
  Farmakologia leków analgetycznych i antypiretycznych
  - Paracetamol
  - Ibuprofen
  - Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  - Znaczenie zabiegów ochładzających w walce z gorączką
  - Opioidy
  6.       Antybiotyki i sulfonamidy
  Ogólne zasady antybiotykoterapii
  Antybiotyki ß-laktamowe
  - Penicyliny
  - Cefalosporyny
  - Karbapenemy
  Makrolidy i linkozamidy
  - Makrolidy
  - Linkozamidy
  Fluorochinolony
  Tetracykliny
  Polimyksyny
  Glikopeptydy
  Fuzafungina
  Sulfonamidy
  - Połączenia sulfametoksazolu z trimetoprimem
  Algorytmy antybiotykoterapii u dzieci
  7.       Witaminy i związki mineralne
  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
  - Witamina D
  - Witamina A
  - Witamina E
  - Witamina K
  Witaminy rozpuszczalne w wodzie
  - Witamina C (kwas askorbinowy)
  - Witamina B1 (tiamina)
  - Witamina B2 (ryboflawina)
  - Witamina B6 (pirydoksyna)
  - Witamina B12 (cyjanokobalamina)
  - Kwas foliowy
  - Witamina PP (nikotynamid, witamina B3)
  - Kwas pantotenowy (witamina B5)
  Związki mineralne
  - Potas
  - Magnez
  - Fluor
  - Jod
  - Selen
  - Żelazo
  - Cynk
  8.       Kardiologia
  Problemy kardiologiczne u dzieci
  - Niewydolność serca
  - Zaburzenia rytmu serca
  - Nadciśnienie tętnicze
  - Płucne nadciśnienie tętnicze
  - Przewodozależne wady wrodzone serca
  Leki stosowane w kardiologii
  - Glikozydy nasercowe
  - Leki moczopędne - diuretyki
  - Leki działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron
  - Leki blokujące kanał wapniowy - antagoniści wapnia
  - Leki blokujące receptory ß-adrenergiczne - ß-blokery
  - Leki blokujące receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki przeciwarytmiczne
  - Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K
  - Leki blokujące receptory endoteliny
  - Leki utrzymujące drożność przewodu tętniczego
  - Leki dopaminergiczne
  - Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy III
  - Leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych
  9.       Nefrologia
  Zasady ogólne terapii chorób nerek
  - Monitorowanie stężenia leków w nefrologii
  - Problem nefrotoksyczności
  Leki moczopędne
  - Miejsca działania leków moczopędnych
  - Farmakodynamika leków moczopędnych
  - Niepożądane objawy leczenia
  - Oporność na leki diuretyczne
  - Najważniejsze leki moczopędne
  Leki hamujące białkomocz
  - Najważniejsze leki hamujące białkomocz
  Leki stosowane w kłębuszkowym zapaleniu nerek
  - Glikokortykosteroidy
  - Leki cytotoksyczne
  Leki stosowane w zaburzeniach czynnościowych pęcherza moczowego
  - Leki stosowane przy nadwrażliwości mięśnia wypieracza moczu - mała pojemność pęcherza moczowego
  - Leki stosowane u dzieci z zaburzeniami oddawania moczu i nieprawidłowym opróżnianiem pęcherza moczowego
  Leczenie zakażeń układu moczowego
  - Zasady ogólne farmakoterapii ZUM
  - Najważniejsze leki stosowane w ZUM
  10. Gastroenterologia i parazytologia
  Nudności i wymioty
  Choroba refluksowa przełyku
  Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, choroba
  wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  - IPP a zakażenie Helicobacter pylori
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
  Zapalenie i kamica pęcherzyka żółciowego
  Biegunki ostre i przewlekłe
  - Biegunki ostre
  - Odwodnienie
  - Biegunki przewlekłe
  - Preparaty przywracające ekosystem mikrobiontów przewodu pokarmowego (probiotyki)
  Nieswoiste zapalenia jelit
  Zaparcia
  Leki przeciw pasożytom przewodu pokarmowego
  Preparaty stosowane w żywieniu niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową
  - Preparaty o nieznacznym stopniu hydrolizy
  - Preparaty o znacznym stopniu hydrolizy
  - Mieszanki elementarne
  - Preparaty sojowe
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt z tendencją do ulewania
  - Modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt od 1 m.ż. stosowane w zaburzeniach czynnościowych
  - Zaburzenia trawienia tłuszczów
  11.   Hepatologia
  Leki poprawiające metabolizm komórek wątrobowych
  Leki wspomagające produkcję i wydzielanie żółci
  - Leki żółciotwórcze
  - Leki żółciopędne
  Leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C u dzieci
  Uwagi dotyczące leków stosowanych w hepatologii dziecięcej
  12.   Pneumonologia i alergologia
  Leki przeciwzapalne
  - Glikokortykosteroidy
  Leki antyleukotrienowe
  - Antagoniści receptorów dla leukotrienów cysteinylowych
  - Kromony
  Leki rozszerzające oskrzela
  - Leki pobudzające receptory ?-i ß-adrenergiczne
  - Leki pobudzające selektywnie receptory ß-adrenergiczne
  Leki przeciwcholinergiczne krótko działające
  - Metyloksantyny
  Leki przeciwhistaminowe o działaniu blokującym receptor H1
  - Leki I generacji
  - Leki II generacji
  Leki mukolityczne
  Inne leki działające wykrztuśnie i objawowo
  Leki przeciwkaszlowe
  Preparaty wykrztuśne i przeciwkaszlowe
  Leki przeciwbakteryjne
  Leki stosowane w terapii gruźlicy
  13.   Hematologia i onkologia
  Nierozrostowe choroby układu krwiotwórczego
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej niedokrwistości
  - Leki stosowane w terapii ambulatoryjnej skaz krwotocznych
  Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego i nowotworowe guzy lite
  - Leki przeciwnowotworowe stosowane w terapii ambulatoryjnej
  - Profilaktyka i ambulatoryjne leczenie wczesnych powikłań toksycznych chemioterapii i radioterapii
  - Profilaktyka powikłań infekcyjnych chemioterapii i radioterapii oraz postępowanie w przypadku objawów zakażenia
  - Ambulatoryjne leczenie odległych następstw chemioterapii i radioterapii prowadzonej w wieku rozwojowym
  - Leki stosowane u dzieci z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej
  14.   Endokrynologia
  Zaburzenia podwzgórzowo-przysadkowe
  - Moczówka prosta
  - Niedoczynność przysadki
  - Nadczynność przysadki
  - Hiperprolaktynemia
  Choroby związane z hormonami płciowymi
  - Opóźnione dojrzewanie płciowe - hipogonadyzm
  - Przedwczesne dojrzewanie płciowe
  - Ginekomastia
  - Hiperandrogenizm, hirsutyzm i zaburzenia miesiączkowania
  Choroby tarczycy
  - Wole proste
  - Niedoczynność tarczycy
  - Nadczynność tarczycy
  - Rak zróżnicowany tarczycy
  - Leczenie paliatywne raka rdzeniastego tarczycy
  Choroby przytarczyc
  - Niedoczynność przytarczyc
  - Nadczynność przytarczyc
  Osteoporoza
  - Bifosfoniany
  - Inne preparaty
  Niedoczynność kory nadnerczy
  - Hipoaldosteronizm
  - Hipokortyzolemia
  - Hipogonadyzm nadnerczowy
  Nadczynność kory nadnerczy
  - Hiperaldosteronizm
  - Hiperkortyzolemia
  - Wrodzony przerost kory nadnerczy
  Niedoczynność rdzenia nadnerczy
  - Katecholaminy
  Nadczynność rdzenia nadnerczy - guz chromochłonny
  Zaburzenia snu
  Otyłość
  Hipercholesterolemia
  15. Diabetologia, leczenie cukrzycy typu 1
  Istota cukrzycy
  Kontrola przebiegu cukrzycy typu 1
  - Kontrolowanie glikemii
  - Kontrolowanie diety
  - Kontrola wysiłku fizycznego w przebiegu cukrzycy
  - Efekty działania insuliny
  - Zeszyt samokontroli
  Edukacja w cukrzycy typu 1
  Stany naglące i zagrażające życiu dzieci z cukrzycą typu 1
  - Hipoglikemia
  - Kwasica ketonowa
  Zasady insulinoterapii u dzieci i młodzieży
  - Dobór dawek insuliny
  - Insuliny stosowane w cukrzycy typu 1
  Inne leki stosowane w cukrzycy typu 1
  - Glukagon
  Paski diagnostyczne niezbędne w insulinoterapii
  16. Leczenie chorób metabolicznych
  Zaburzenia przemiany aminokwasów i białek
  - Fenyloketonuria
  - Zaburzenia kofaktorowe - niedobór tetrahydrobiopteryny
  - Tyrozynemia
  - Alkaptonuria
  - Inne zaburzenia przemiany aminokwasów
  - Zaburzenia cyklu mocznikowego
  Zaburzenia metabolizmu węglowodanów
  - Galaktozemia
  - Glikogenozy
  Choroby lizosomalne
  Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych i inne zaburzenia funkcji mitochondriów
  - Zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych
  - Inne mitochondrialne defekty enzymatyczne
  Wrodzone błędy metaboliczne - podsumowanie
  17. Reumatologia
  Wprowadzenie w zagadnienia reumatologii dzieci i młodzieży
  - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i reumatoidalne zapalenie stawów
  - Toczeń rumieniowaty układowy
  - Twardzina układowa
  - Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe
  - Spondyloartropatie seronegatywne
  Leczenie chorób reumatycznych
  - Niesteroidowe leki przeciwzapalne
  - Leki modyfikujące przebieg choroby
  - Leki cytotoksyczne - immunosupresyjne
  - Leki biologiczne
  - Inne leki stosowane w chorobach reumatycznych
  - Inne metody leczenia
  18. Neuropsychiatria
  Leki psychotropowe
  - Farmakoterapia zespołu nadruchliwości z deficytem uwagi - ADHD
  - Leki przeciwpsychotyczne
  - Leki przeciwlękowe i nasenne
  - Leki normotymiczne
  Leki przeciwdepresyjne
  - Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin
  - Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  - Odwracalne inhibitory monoaminooksydazy typu A
  - Inne leki przeciwdepresyjne
  19. Epileptologia
  Objawy niepożądane po zastosowaniu leków przeciwpadaczkowych i najczęstsze interakcje
  Podstawowe leki przeciwpadaczkowe
  Nowsze leki przeciwpadaczkowe - II generacja
  20. Otorynolaryngologia
  Terapia miejscowa górnych dróg oddechowych
  - Nos i zatoki przynosowe
  - Leki obkurczające błonę śluzową podawane miejscowo
  - Leki obkurczające błonę śluzową nosa podawane doustnie
  - Kromony
  - Leki mukolityczne do stosowania miejscowego
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Glikokortykosteroidy donosowe
  - Antybiotyki do stosowania miejscowego
  - Szczepionki donosowe
  - Roztwory izotoniczne chlorku sodu, wody morskiej
  Ucho
  - Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego i nieżyt ucha środkowego
  - Surowicze zapalenie ucha środkowego
  Krtań
  Jama ustna i gardło
  21. Okulistyka
  Farmakologiczne leczenie chorób oczu u dzieci
  - Ogólna charakterystyka kropli do oczu
  - Ogólna charakterystyka maści okulistycznych
  Leki stosowane miejscowo
  - Leki działające na układ wegetatywny
  - Leki rozszerzające źrenicę i porażające mięsień rzęskowy
  - Jaskra
  - Leki przeciwbakteryjne
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne
  - Leki poprawiające metabolizm i regenerację tkanek
  22. Choroby skóry
  Leczenie ogólne chorób skóry
  - Glikokortykosteroidy
  - Antybiotyki i chemioterapeutyki
  - Cytostatyki
  - Leki przeciwhistaminowe
  - Retinoidy
  - Leki przeciwgrzybicze
  - Leki przeciwwirusowe
  - Leki immunosupresyjne
  Leczenie zewnętrzne chorób skóry
  - Ogólne zasady leczenia zewnętrznego
  - Glikokortykosteroidy stosowane zewnętrznie
  - Antybiotyki do stosowania zewnętrznego
  - Chemioterapeutyki stosowane miejscowo
  - Retinoidy stosowane zewnętrznie
  - Pochodne witaminy D3
  - Inhibitory kalcyneuryny
  - Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo
  - Leki przeciwwirusowe stosowane miejscowo
  - Inne preparaty stosowane miejscowo
  Stosowanie promieniolecznictwa
  Niefarmakologiczne metody leczenia chorób skóry
  23. Immunoprofilaktyka i immunoterapia
  Wprowadzenie w zagadnienia immunoprofi laktyki i immunoterapii
  Szczepionki stosowane w zapobieganiu chorobom zakaźnym
  Nieswoiste szczepionki bakteryjne
  Preparaty immunoglobulin
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Farmakoterapia dzieci i młodzieży

 • [hill's prescription diet]

  Kategoria: PIES>KARMY I PRZYSMAKI>DIETA LECZNICZA>HILL'SWysyłka: od ręki

  . Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek.... Pełen opis produktu 'Hill's Prescription Diet u/d Canine 12kg' »

  Dla psów z kryształami lub kamieniami szczawianu wapnia lub innych rzadziej występujących związków.Karmy te zawierają różne połączenia składników pokarmowych i mineralnych, które skorygują wszelkie zaburzenia pokarmowe mogące przyczyniać się do powstawania kamieni w pęcherzu moczowym. W niektórych przypadkach pokarm może także pomóc rozpuścić kamienie, które już powstały i zabezpieczać zwierzę przed ich ponownym powstawaniem. Od czasu do czasu konieczna może być zmiana jednej karmy na inną w ramach asortymentu karm Hill’s Prescription Diet przeznaczonych do podawania przy kamicy moczowej. Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna w postaci puszkowej i suchej, aby spełniać wymagania Twojego psa.Wskazania: Rozpuszczanie kamieni moczanowych i cystynowych Ochrona przed tworzeniem się kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych Niewydolność nerek – zaawansowana Choroba spichrzeniowa wątrobyNie jest zalecana dla: Kotów Szczeniąt Suk w ciąży i laktacji Psów z kamicą struwitową Psów z hipoalbuminemią, hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz psów, które chorowały lub są narażone na zapalenie trzustki Przez pierwsze 1-2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym.Skład:Śruta ryżowa, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, suszone jaja, podroby, siemię lniane, suszonewytłoki buraczane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, suplement L-karnityny,chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, L-treonina, tauryna, tlenek magnezu, witaminy i pierwiastkiśladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE. Analiza:   Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal ME Białko 10,1 % 10,9 % 2,5 g Tłuszcz 18,9 % 20,5 % 4,7 g Węglowodany (NFE) 58,3 % 63 % 14,6 g Włókno (surowe) 2,4 % 2,6 % 0,6 g Wilgotność 7,5 % - 1,9 g Wapń 0,27 % 0,29 % 68 mg Fosfor 0,18 % 0,2 % 45 mg Sód 0,22 % 0,24 % 55 mg Potas 0,57 % 0,62 % 143 mg Magnez 0,05 % 0,05 % 12 mg Chlorki 0,55 % 0,6 % 138 mg Siarka 0,22 % 0,24 % 54 mg Hydroksyprolina 0 % 0 % 0 mg Miedź 2,2 mg/kg 2,4 mg/kg 0,06 mg Aminokwasy siarkowe 0,53 % 0,57 % 133 mg Kwasy tłuszczowe omega-3 0,57 % 0,62 % 143 mg Kwasy tłuszczowe omega-6 3,02 % 3,27 % 755 mg Tauryna 0,1 % 0,1 % 24 mg L-karnityna 310 mg/kg 335 mg/kg 8 mg Witamina A 12800 j.m./kg 13838 j.m./kg 320 j.m. Witamina D 650 j.m./kg 703 j.m./kg 16 j.m. Witamina E 600 mg/kg 649 mg/kg 15 mg Beta-karoten 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 0,04 mg Dawkowanie:Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała. Masa ciała kg Karma sucha w gramach (uncjach) 2,5 45 - 65 5 80 - 110 10 130 - 185 20 220 - 305 30 300 - 415 40 375 - 515 50 440 - 610 60 + 9 - 11 na kg Informacje dodatkowe: U psów karmionych długoterminowo Canine u/d należy monitorować ewentualną utratę białka z organizmu.Możliwość zastosowania innych produktów: Przy upośledzeniu funkcji lub niewydolności nerek: Prescription Diet Canine k/d Przy kamicy struwitowej: Prescription Diet Canine s/d (rozpuszczanie), lub Prescription Diet Canine c/d (zapobieganie nawrotom) WŁAŚCIWOŚCI   NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Białko Wapń Kwasy nukleinowe Zmniejszone Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. Docelowe pH moczu Zasadowe: pH 7,1-7,7 Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. Białko Wysokiej jakości i Zmniejszone Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. Energia nie pochodząca z białka Zwiększona Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. Fosfor Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Właściwości buforujące składników diety Zwiększone Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. Sód Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. Witaminy z grupy B Zwiększone Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. Miedź Zmniejszona Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. Witamina E Beta-karoten Wysokie Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów. ...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hill's Prescription Diet u/d Canine 12kg

 • [hill's prescription diet]

  Kategoria: PIES>KARMY I PRZYSMAKI>DIETA LECZNICZA>HILL'SWysyłka: od ręki

  . Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek.... Pełen opis produktu 'Hill's Prescription Diet u/d Canine 5kg' »

  Dla psów z kryształami lub kamieniami szczawianu wapnia lub innych rzadziej występujących związków.Karmy te zawierają różne połączenia składników pokarmowych i mineralnych, które skorygują wszelkie zaburzenia pokarmowe mogące przyczyniać się do powstawania kamieni w pęcherzu moczowym. W niektórych przypadkach pokarm może także pomóc rozpuścić kamienie, które już powstały i zabezpieczać zwierzę przed ich ponownym powstawaniem. Od czasu do czasu konieczna może być zmiana jednej karmy na inną w ramach asortymentu karm Hill’s Prescription Diet przeznaczonych do podawania przy kamicy moczowej. Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna w postaci puszkowej i suchej, aby spełniać wymagania Twojego psa.Wskazania: Rozpuszczanie kamieni moczanowych i cystynowych Ochrona przed tworzeniem się kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych Niewydolność nerek – zaawansowana Choroba spichrzeniowa wątrobyNie jest zalecana dla: Kotów Szczeniąt Suk w ciąży i laktacji Psów z kamicą struwitową Psów z hipoalbuminemią, hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz psów, które chorowały lub są narażone na zapalenie trzustki Przez pierwsze 1-2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym.Skład:Śruta ryżowa, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, suszone jaja, podroby, siemię lniane, suszonewytłoki buraczane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, suplement L-karnityny,chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, L-treonina, tauryna, tlenek magnezu, witaminy i pierwiastkiśladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE. Analiza:   Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal ME Białko 10,1 % 10,9 % 2,5 g Tłuszcz 18,9 % 20,5 % 4,7 g Węglowodany (NFE) 58,3 % 63 % 14,6 g Włókno (surowe) 2,4 % 2,6 % 0,6 g Wilgotność 7,5 % - 1,9 g Wapń 0,27 % 0,29 % 68 mg Fosfor 0,18 % 0,2 % 45 mg Sód 0,22 % 0,24 % 55 mg Potas 0,57 % 0,62 % 143 mg Magnez 0,05 % 0,05 % 12 mg Chlorki 0,55 % 0,6 % 138 mg Siarka 0,22 % 0,24 % 54 mg Hydroksyprolina 0 % 0 % 0 mg Miedź 2,2 mg/kg 2,4 mg/kg 0,06 mg Aminokwasy siarkowe 0,53 % 0,57 % 133 mg Kwasy tłuszczowe omega-3 0,57 % 0,62 % 143 mg Kwasy tłuszczowe omega-6 3,02 % 3,27 % 755 mg Tauryna 0,1 % 0,1 % 24 mg L-karnityna 310 mg/kg 335 mg/kg 8 mg Witamina A 12800 j.m./kg 13838 j.m./kg 320 j.m. Witamina D 650 j.m./kg 703 j.m./kg 16 j.m. Witamina E 600 mg/kg 649 mg/kg 15 mg Beta-karoten 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 0,04 mg Dawkowanie:Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała. Masa ciała kg Karma sucha w gramach (uncjach) 2,5 45 - 65 5 80 - 110 10 130 - 185 20 220 - 305 30 300 - 415 40 375 - 515 50 440 - 610 60 + 9 - 11 na kg Informacje dodatkowe: U psów karmionych długoterminowo Canine u/d należy monitorować ewentualną utratę białka z organizmu.Możliwość zastosowania innych produktów: Przy upośledzeniu funkcji lub niewydolności nerek: Prescription Diet Canine k/d Przy kamicy struwitowej: Prescription Diet Canine s/d (rozpuszczanie), lub Prescription Diet Canine c/d (zapobieganie nawrotom) WŁAŚCIWOŚCI   NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Białko Wapń Kwasy nukleinowe Zmniejszone Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. Docelowe pH moczu Zasadowe: pH 7,1-7,7 Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. Białko Wysokiej jakości i Zmniejszone Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. Energia nie pochodząca z białka Zwiększona Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. Fosfor Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Właściwości buforujące składników diety Zwiększone Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. Sód Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. Witaminy z grupy B Zwiększone Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. Miedź Zmniejszona Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. Witamina E Beta-karoten Wysokie Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów. ...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hill's Prescription Diet u/d Canine 5kg

 • [hill's prescription diet]

  Kategoria: PIES>KARMY I PRZYSMAKI>DIETA LECZNICZA>HILL'SWysyłka: od ręki

  . Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek.... Pełen opis produktu 'Hill's Prescription Diet u/d Canine puszka 370g' »

  Dla psów z kryształami lub kamieniami szczawianu wapnia lub innych rzadziej występujących związków.Karmy te zawierają różne połączenia składników pokarmowych i mineralnych, które skorygują wszelkie zaburzenia pokarmowe mogące przyczyniać się do powstawania kamieni w pęcherzu moczowym. W niektórych przypadkach pokarm może także pomóc rozpuścić kamienie, które już powstały i zabezpieczać zwierzę przed ich ponownym powstawaniem. Od czasu do czasu konieczna może być zmiana jednej karmy na inną w ramach asortymentu karm Hill’s Prescription Diet przeznaczonych do podawania przy kamicy moczowej. Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna w postaci puszkowej i suchej, aby spełniać wymagania Twojego psa.Wskazania: Rozpuszczanie kamieni moczanowych i cystynowych Ochrona przed tworzeniem się kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych Niewydolność nerek – zaawansowana Choroba spichrzeniowa wątrobyNie jest zalecana dla: Kotów Szczeniąt Suk w ciąży i laktacji Psów z kamicą struwitową Psów z hipoalbuminemią, hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz psów, które chorowały lub są narażone na zapalenie trzustki Przez pierwsze 1-2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym.Skład karmy mokrej:Skrobia kukurydziana, suszone jaja, tłuszcz zwierzęcy, wątroba wieprzowa, sacharoza, śruta ryżowa, olejroślinny, włókno sojowe, celuloza, cytrynian potasu, sól jodowana, węglan wapnia, fosforandwuwapniowy, tauryna, chlorowodorek L-lizyny, L-tryptofan, suplement L-karnityny, tlenek magnezu,witaminy i pierwiastki śladowe.Analiza karmy mokrej:   Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal ME Białko 3,8 % 13,3 % 2,8 g Tłuszcz 7,7 % 27 % 5,7 g Węglowodany (NFE) 16 % 55,9 % 11,8 g Włókno (surowe) 0,2 % 0,8 % 0,2 g Wilgotność 71,4 % - 52,8 g Wapń 0,1 % 0,34 % 72 mg Fosfor 0,05 % 0,17 % 36 mg Sód 0,08 % 0,28 % 58 mg Potas 0,13 % 0,45 % 95 mg Magnez 0,01 % 0,05 % 10 mg Chlorki 0,14 % 0,5 % 106 mg Siarka 0,07 % 0,23 % 48 mg Hydroksyprolina 0 % 0 % 0,3 mg Miedź 1,29 mg/kg 4,5 mg/kg 0,09 mg Aminokwasy siarkowe 0,2 % 0,7 % 149 mg Kwasy tłuszczowe omega-3 0,11 % 0,39 % 82 mg Kwasy tłuszczowe omega-6 1,52 % 5,3 % 1121 mg Tauryna 0,06 % 0,22 % 46 mg L-karnityna 83 mg/kg 290 mg/kg 6 mg Witamina A 4150 j.m./kg 14506 j.m./kg 307 j.m. Witamina D 485 j.m./kg 1695 j.m./kg 36 j.m. Witamina E 143 mg/kg 500 mg/kg 11 mg Beta-karoten 0,43 mg/kg 1,5 mg/kg 0,03 mg Dawkowanie:Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała. Masa ciała kg Puszki 370 g 2,5 1/3 - 1/2 5 2/3 - 3/4 10 1 - 1 1/2 20 1 3/4 - 2 1/2 30 2 1/3 - 3 1/3 40 3 - 4 1/4 50 3 1/2 - 5 60 + 3/4 na 10 kg 370 g karmy w puszce równa się 125 gramom suchej karmy9 Informacje dodatkowe: U psów karmionych długoterminowo Canine u/d należy monitorować ewentualną utratę białka z organizmu.Możliwość zastosowania innych produktów: Przy upośledzeniu funkcji lub niewydolności nerek: Prescription Diet Canine k/d Przy kamicy struwitowej: Prescription Diet Canine s/d (rozpuszczanie), lub Prescription Diet Canine c/d (zapobieganie nawrotom) WŁAŚCIWOŚCI   NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Białko Wapń Kwasy nukleinowe Zmniejszone Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. Docelowe pH moczu Zasadowe: pH 7,1-7,7 Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. Białko Wysokiej jakości i Zmniejszone Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. Energia nie pochodząca z białka Zwiększona Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. Fosfor Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Właściwości buforujące składników diety Zwiększone Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. Sód Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. Witaminy z grupy B Zwiększone Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. Miedź Zmniejszona Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. Witamina E Beta-karoten Wysokie Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów. ...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hill's Prescription Diet u/d Canine puszka 370g

 • [Hill's]

  Kategoria: DLA PSÓW/Karmy/Suche

  psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna... Pełen opis produktu 'Hill's Prescription Diet u/d Canine 12kg' »

  Dla psów z kryształami lub kamieniami szczawianu wapnia lub innych rzadziej występujących związków.Karmy te zawierają różne połączenia składników pokarmowych i mineralnych, które skorygują wszelkie zaburzenia pokarmowe mogące przyczyniać się do powstawania kamieni w pęcherzu moczowym. W niektórych przypadkach pokarm może także pomóc rozpuścić kamienie, które już powstały i zabezpieczać zwierzę przed ich ponownym powstawaniem.Od czasu do czasu konieczna może być zmiana jednej karmy na inną w ramach asortymentu karm Hill’s Prescription Diet przeznaczonych do podawania przy kamicy moczowej.  Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna w postaci puszkowej i suchej, aby spełniać wymagania Twojego psa.Wskazania: Rozpuszczanie kamieni moczanowych i cystynowych Ochrona przed tworzeniem się kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych Niewydolność nerek – zaawansowana Choroba spichrzeniowa wątrobyNie jest zalecana dla:  Kotów Szczeniąt Suk w ciąży i laktacji Psów z kamicą struwitową Psów z hipoalbuminemią, hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz psów, które chorowały lub są narażone na zapalenie trzustki Przez pierwsze 1-2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym.Skład:Śruta ryżowa, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, suszone jaja, podroby, siemię lniane, suszonewytłoki buraczane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, suplement L-karnityny,chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, L-treonina, tauryna, tlenek magnezu, witaminy i pierwiastkiśladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE.Analiza:    Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal ME Białko 10,1 % 10,9 % 2,5 g Tłuszcz 18,9 % 20,5 % 4,7 g Węglowodany (NFE) 58,3 % 63 % 14,6 g Włókno (surowe) 2,4 % 2,6 % 0,6 g Wilgotność 7,5 % - 1,9 g Wapń 0,27 % 0,29 % 68 mg Fosfor 0,18 % 0,2 % 45 mg Sód 0,22 % 0,24 % 55 mg Potas 0,57 % 0,62 % 143 mg Magnez 0,05 % 0,05 % 12 mg Chlorki 0,55 % 0,6 % 138 mg Siarka 0,22 % 0,24 % 54 mg Hydroksyprolina 0 % 0 % 0 mg Miedź 2,2 mg/kg 2,4 mg/kg 0,06 mg Aminokwasy siarkowe 0,53 % 0,57 % 133 mg Kwasy tłuszczowe omega-3 0,57 % 0,62 % 143 mg Kwasy tłuszczowe omega-6 3,02 % 3,27 % 755 mg Tauryna 0,1 % 0,1 % 24 mg L-karnityna 310 mg/kg 335 mg/kg 8 mg Witamina A 12800 j.m./kg 13838 j.m./kg 320 j.m. Witamina D 650 j.m./kg 703 j.m./kg 16 j.m. Witamina E 600 mg/kg 649 mg/kg 15 mg Beta-karoten 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 0,04 mg  Dawkowanie:  Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.   Masa ciała kg Karma sucha w gramach (uncjach) 2,5 45 - 65 5 80 - 110 10 130 - 185 20 220 - 305 30 300 - 415 40 375 - 515 50 440 - 610 60 + 9 - 11 na kg  Informacje dodatkowe:   U psów karmionych długoterminowo Canine u/d należy monitorować ewentualną utratę białka z organizmu.Możliwość zastosowania innych produktów:  Przy upośledzeniu funkcji lub niewydolności nerek: Prescription Diet Canine k/d Przy kamicy struwitowej: Prescription Diet Canine s/d (rozpuszczanie), lub Prescription Diet Canine c/d (zapobieganie nawrotom)    WŁAŚCIWOŚCI   NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Białko Wapń Kwasy nukleinowe Zmniejszone Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. Docelowe pH moczu Zasadowe: pH 7,1-7,7 Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. Białko Wysokiej jakości i Zmniejszone Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. Energia nie pochodząca z białka Zwiększona Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. Fosfor Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Właściwości buforujące składników diety Zwiększone Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. Sód Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. Witaminy z grupy B Zwiększone Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. Miedź Zmniejszona Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. Witamina E Beta-karoten Wysokie Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hill's Prescription Diet u/d Canine 12kg

 • [Hill's]

  Kategoria: DLA PSÓW/Karmy/Suche

  psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna... Pełen opis produktu 'Hill's Prescription Diet u/d Canine 5kg' »

  Dla psów z kryształami lub kamieniami szczawianu wapnia lub innych rzadziej występujących związków.Karmy te zawierają różne połączenia składników pokarmowych i mineralnych, które skorygują wszelkie zaburzenia pokarmowe mogące przyczyniać się do powstawania kamieni w pęcherzu moczowym. W niektórych przypadkach pokarm może także pomóc rozpuścić kamienie, które już powstały i zabezpieczać zwierzę przed ich ponownym powstawaniem.Od czasu do czasu konieczna może być zmiana jednej karmy na inną w ramach asortymentu karm Hill’s Prescription Diet przeznaczonych do podawania przy kamicy moczowej.  Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna w postaci puszkowej i suchej, aby spełniać wymagania Twojego psa.Wskazania: Rozpuszczanie kamieni moczanowych i cystynowych Ochrona przed tworzeniem się kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych Niewydolność nerek – zaawansowana Choroba spichrzeniowa wątrobyNie jest zalecana dla: Kotów Szczeniąt Suk w ciąży i laktacji Psów z kamicą struwitową Psów z hipoalbuminemią, hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz psów, które chorowały lub są narażone na zapalenie trzustki Przez pierwsze 1-2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym.Skład:Śruta ryżowa, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, suszone jaja, podroby, siemię lniane, suszonewytłoki buraczane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, suplement L-karnityny,chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, L-treonina, tauryna, tlenek magnezu, witaminy i pierwiastkiśladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE.Analiza:   Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal ME Białko 10,1 % 10,9 % 2,5 g Tłuszcz 18,9 % 20,5 % 4,7 g Węglowodany (NFE) 58,3 % 63 % 14,6 g Włókno (surowe) 2,4 % 2,6 % 0,6 g Wilgotność 7,5 % - 1,9 g Wapń 0,27 % 0,29 % 68 mg Fosfor 0,18 % 0,2 % 45 mg Sód 0,22 % 0,24 % 55 mg Potas 0,57 % 0,62 % 143 mg Magnez 0,05 % 0,05 % 12 mg Chlorki 0,55 % 0,6 % 138 mg Siarka 0,22 % 0,24 % 54 mg Hydroksyprolina 0 % 0 % 0 mg Miedź 2,2 mg/kg 2,4 mg/kg 0,06 mg Aminokwasy siarkowe 0,53 % 0,57 % 133 mg Kwasy tłuszczowe omega-3 0,57 % 0,62 % 143 mg Kwasy tłuszczowe omega-6 3,02 % 3,27 % 755 mg Tauryna 0,1 % 0,1 % 24 mg L-karnityna 310 mg/kg 335 mg/kg 8 mg Witamina A 12800 j.m./kg 13838 j.m./kg 320 j.m. Witamina D 650 j.m./kg 703 j.m./kg 16 j.m. Witamina E 600 mg/kg 649 mg/kg 15 mg Beta-karoten 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 0,04 mg  Dawkowanie:Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.  Masa ciała kg Karma sucha w gramach (uncjach) 2,5 45 - 65 5 80 - 110 10 130 - 185 20 220 - 305 30 300 - 415 40 375 - 515 50 440 - 610 60 + 9 - 11 na kg  Informacje dodatkowe: U psów karmionych długoterminowo Canine u/d należy monitorować ewentualną utratę białka z organizmu.Możliwość zastosowania innych produktów: Przy upośledzeniu funkcji lub niewydolności nerek: Prescription Diet Canine k/d Przy kamicy struwitowej: Prescription Diet Canine s/d (rozpuszczanie), lub Prescription Diet Canine c/d (zapobieganie nawrotom)   WŁAŚCIWOŚCI   NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Białko Wapń Kwasy nukleinowe Zmniejszone Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. Docelowe pH moczu Zasadowe: pH 7,1-7,7 Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. Białko Wysokiej jakości i Zmniejszone Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. Energia nie pochodząca z białka Zwiększona Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. Fosfor Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Właściwości buforujące składników diety Zwiększone Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. Sód Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. Witaminy z grupy B Zwiększone Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. Miedź Zmniejszona Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. Witamina E Beta-karoten Wysokie Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hill's Prescription Diet u/d Canine 5kg

 • [Hill's]

  Kategoria: DLA PSÓW/Karmy/Suche

  psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna... Pełen opis produktu 'Hill's Prescription Diet u/d Canine puszka 370g' »

  Dla psów z kryształami lub kamieniami szczawianu wapnia lub innych rzadziej występujących związków.Karmy te zawierają różne połączenia składników pokarmowych i mineralnych, które skorygują wszelkie zaburzenia pokarmowe mogące przyczyniać się do powstawania kamieni w pęcherzu moczowym. W niektórych przypadkach pokarm może także pomóc rozpuścić kamienie, które już powstały i zabezpieczać zwierzę przed ich ponownym powstawaniem.Od czasu do czasu konieczna może być zmiana jednej karmy na inną w ramach asortymentu karm Hill’s Prescription Diet przeznaczonych do podawania przy kamicy moczowej.  Żywienie psów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Niezwykle niska zawartość białka i fosforu dla psów w zaawansowanej fazie choroby nerek. Dostępna w postaci puszkowej i suchej, aby spełniać wymagania Twojego psa.Wskazania: Rozpuszczanie kamieni moczanowych i cystynowych Ochrona przed tworzeniem się kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych Niewydolność nerek – zaawansowana Choroba spichrzeniowa wątrobyNie jest zalecana dla: Kotów Szczeniąt Suk w ciąży i laktacji Psów z kamicą struwitową Psów z hipoalbuminemią, hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz psów, które chorowały lub są narażone na zapalenie trzustki Przez pierwsze 1-2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym.Skład karmy mokrej:Skrobia kukurydziana, suszone jaja, tłuszcz zwierzęcy, wątroba wieprzowa, sacharoza, śruta ryżowa, olejroślinny, włókno sojowe, celuloza, cytrynian potasu, sól jodowana, węglan wapnia, fosforandwuwapniowy, tauryna, chlorowodorek L-lizyny, L-tryptofan, suplement L-karnityny, tlenek magnezu,witaminy i pierwiastki śladowe.Analiza karmy mokrej:   Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal ME Białko 3,8 % 13,3 % 2,8 g Tłuszcz 7,7 % 27 % 5,7 g Węglowodany (NFE) 16 % 55,9 % 11,8 g Włókno (surowe) 0,2 % 0,8 % 0,2 g Wilgotność 71,4 % - 52,8 g Wapń 0,1 % 0,34 % 72 mg Fosfor 0,05 % 0,17 % 36 mg Sód 0,08 % 0,28 % 58 mg Potas 0,13 % 0,45 % 95 mg Magnez 0,01 % 0,05 % 10 mg Chlorki 0,14 % 0,5 % 106 mg Siarka 0,07 % 0,23 % 48 mg Hydroksyprolina 0 % 0 % 0,3 mg Miedź 1,29 mg/kg 4,5 mg/kg 0,09 mg Aminokwasy siarkowe 0,2 % 0,7 % 149 mg Kwasy tłuszczowe omega-3 0,11 % 0,39 % 82 mg Kwasy tłuszczowe omega-6 1,52 % 5,3 % 1121 mg Tauryna 0,06 % 0,22 % 46 mg L-karnityna 83 mg/kg 290 mg/kg 6 mg Witamina A 4150 j.m./kg 14506 j.m./kg 307 j.m. Witamina D 485 j.m./kg 1695 j.m./kg 36 j.m. Witamina E 143 mg/kg 500 mg/kg 11 mg Beta-karoten 0,43 mg/kg 1,5 mg/kg 0,03 mg  Dawkowanie:Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.  Masa ciała kg Puszki 370 g 2,5 1/3 - 1/2 5 2/3 - 3/4 10 1 - 1 1/2 20 1 3/4 - 2 1/2 30 2 1/3 - 3 1/3 40 3 - 4 1/4 50 3 1/2 - 5 60 + 3/4 na 10 kg 370 g karmy w puszce równa się 125 gramom suchej karmy9 Informacje dodatkowe: U psów karmionych długoterminowo Canine u/d należy monitorować ewentualną utratę białka z organizmu.Możliwość zastosowania innych produktów: Przy upośledzeniu funkcji lub niewydolności nerek: Prescription Diet Canine k/d Przy kamicy struwitowej: Prescription Diet Canine s/d (rozpuszczanie), lub Prescription Diet Canine c/d (zapobieganie nawrotom)   WŁAŚCIWOŚCI   NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Białko Wapń Kwasy nukleinowe Zmniejszone Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. Docelowe pH moczu Zasadowe: pH 7,1-7,7 Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. Białko Wysokiej jakości i Zmniejszone Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. Energia nie pochodząca z białka Zwiększona Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. Fosfor Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Właściwości buforujące składników diety Zwiększone Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. Sód Zmniejszony Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. Witaminy z grupy B Zwiększone Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. Miedź Zmniejszona Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. Witamina E Beta-karoten Wysokie Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hill's Prescription Diet u/d Canine puszka 370g


Zielone Życie

Kosmetyki ekologiczne oraz zdrowa żywność.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2013
dary natury, bio planet, alce nero, ol'vita, allos, bio planete, yogi tea, sun baby, natumi, babuszki agafii
Produkty w ofercie: 673
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 653
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ekoprzystań

Produkty spożywcze i kosmetyczne pochodzenia naturalnego, ekologicznego, bez dodatku chemii
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.01.2015
smart cafe, oleofarm, meridian, pasieka pszczela cieszyn, ol'vita, złotopolskie, eko barć, dary natury, queen helene, natur-vit
Produkty w ofercie: 49
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 49
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Swojska Piwniczka

Zdrowa i ekologiczna żywność oraz produkty pszczelarskie i domowe przetwory.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.06.2012
dary natury, bioeden, korana, batom, pasieka "gucio", tracz, ekamedica, smart cafe, urtekram, piwniczka babuni
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

e-Salem.pl

Artykuły na bazie kolagenu służące do pielęgnacji ciała oraz suplementy diety.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.08.2007
finclub, salem-kosmetyka, iris cosmetic, energetix, natuwit, dr frenkel, colway, codina, inventia polish technologies, k-link
Produkty w ofercie: 355
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sklep-Labrador.pl

Karmy i akcesoria dla zwierzą.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.09.2011
trixie, versele-laga, royal canin, zolux, vitapol, brit, beaphar, nestor, maced, vitakraft
Produkty w ofercie: 4826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Basketo.pl

Sprzęt i akcesoria dla koszykarzy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.09.2008
spalding, kaps sp. z o.o., air jordan, nike, orliman, marbo sport, adidas, mcdavid, sure shot, compressport
Produkty w ofercie: 3640
Promocje: 929
Wysyłka do 3 dni: 2026
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski, uniwer
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kar-ma.pl

Karmy i diety weterynaryjne dla psów i kotów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.10.2006
royal canin, animonda, hill's, applaws, bosch, acana, catz finefood, trovet, brit, bozita
Produkty w ofercie: 1724
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Hipernet24.pl

Artykuły spożywcze i chemia gospodarcza.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.03.2005
hipernet24.pl
Produkty w ofercie: 6367
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 6367
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 3

Hurtownia Kosmetyczna Vanity

Kosmetyki oraz wyposażenie salonów kosmetycznych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.10.2012
vanity_a, vanity_b, vanity, semilac diamond cosmetics, bielenda, gelish, apis professional, cnd, farmona, ayala
Produkty w ofercie: 3932
Promocje: 1021
Wysyłka do 3 dni: 3648
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

zabawki-gry.pl

Zabawki dla dzieci.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.02.2014
grupa-pepe, pepetoys, ride on cars pepe, bestway, rastar, skyramiz, pepe-garden, huile toys, bmw, puky
Produkty w ofercie: 688
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 688
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dlapacjenta.pl

Materiały i sprzęt medyczny oraz preparaty zielarskie i kosmetyki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.09.2005
nieokreślony, hartmann, toŁpa, dlapacjenta.pl - odzież medyczna, Żyj łatwiej, 3m, tzmo, coloplast, ecolab, thera band
Produkty w ofercie: 5736
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Lekiznatury.pl

Zioła, mieszanki ziołowe oraz suplementy diety.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.06.2010
kawon, herba - flos, flos, dary natury, phytopharm, aura, sanbios, recepty babuszki agafii, herbapol lublin, herbapol krakĂłw
Produkty w ofercie: 196
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Mikpol.pl

Pościel wełniana oraz kołdry puchowe. Materace ortopedyczne i masażery Shiatsu
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.06.2008
mikpol, amw, trotec, janpol, trisana, sissel, homedics, prowellnes, hevea, piel
Produkty w ofercie: 761
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Animals Dreams.pl

Karmy oraz akcesoria dla zwierząt.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.12.2012
brit, trixie, eukanuba, chaba, bosch, acana, applaws, super benek, pro plan, trovet
Produkty w ofercie: 1319
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Eko-market.pl

Żywność ekologiczna i wegetariańska, mieszanki do pieczenia chleba w domu.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.01.2007
provita, ekomarket, biotomix, ekoprodukt, lavera, little india, nifares, kaldysz, masala, bio planet
Produkty w ofercie: 1068
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 74
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

E-Szop

Zakupy spożywcze przez Internet z dostawą do domu lub pracy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.05.2010
nivea, dr.oetker, hortex, kamis, knorr, winiary, hochland, rolnik, bobovita, Łowicz
Produkty w ofercie: 4193
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

ozoneo.pl

Systemy do oczyszczania powietrza i wody.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.07.2013
ozoneo, burbuliukas, magtech, biontech
Produkty w ofercie: 66
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 35
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Pet Society

Artykuły do pielęgnacji zwierząt dla hodowców i groomerów , wyposażenie salonów pielęgnacji , rehabilitacja oraz karmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.09.2012
royal canin, andis, vivog, oster, pet society, show-tech, hau-hau, mars, karlie, bozita
Produkty w ofercie: 832
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prezo.pl

Sprzęt fitness i sportowego oraz rowery i meble ogrodowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2009
kettler, beurer, act natural, złote myśli, insportline, mega fitness equipment, calivita, vitalograph, tech-med, tunturi
Produkty w ofercie: 1324
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

PodarujZdrowie.pl

Artykuły zielarskie, suplementy diety oraz kosmetyki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.03.2010
natvita, sylveco, alter medica, manuka health - nz, sankt bernard, Ölmühle solling, now foods, vivanutria, lnt, aflofarm
Produkty w ofercie: 377
Promocje: 13
Wysyłka do 3 dni: 377
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Fresh & Eco

Zdrowa żywność.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.02.2014
aubrey organics ( pielęgnacja ciała ), symbio, alva (kosmetyki kolorowe i dla mężczyzn), dary natury - herbatki bio, alce nero (włoskie produkty), olvita, green people ( kosmetyki naturalne ), essential care ( kosmetyki naturalne ), bjobj ( kosmetyki
Produkty w ofercie: 3592
Promocje: 59
Wysyłka do 3 dni: 3380
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

keko.pl

Największy internetowy sklep zoologiczny
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.12.2009
royal canin, ferplast, hill's, animonda, applaws, trixie, beaphar, dolina noteci, zolux, juwel
Produkty w ofercie: 4215
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

export-z-polski.pl

Artykuły spożywcze, wędliny i słodycze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.01.2011
sokoŁÓw, prymat, winiary, knorr, animex, maspex wadowice, pekpol, nestle, Łowicz, jbb
Produkty w ofercie: 2022
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 2022
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ekolandia24

Zdrowa i ekologiczna żywność.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.07.2012
bio planet, dary natury, alce nero, ava, agafi, sobbeke, provita, intenson europe, allos, wasąg
Produkty w ofercie: 1737
Promocje: 15
Wysyłka do 3 dni: 1633
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, wsip, arkady
Produkty w ofercie: 2888
Promocje: 23
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Medyczny.com.pl

Sprzęt i literatura medyczna.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.03.2010
pzwl wydawnictwo lekarskie, elsevier urban & partner, riester, czelej wydawnictwo, marbo - torby medyczne, anios, gĂłrnicki wydawnictwo, lysoform, pwn, medycyna praktyczna wyd.
Produkty w ofercie: 1309
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Hungaricum.pl

Tradycyjne produkty węgierskie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.12.2010
hungarpol sp. z o.o., univer, lacikonyha, vitos keramia kft., pataki kerĂĄmia kft., dr pack, csĂĄki mĂŠhĂŠszet, hĂşscsarnok kft., fazekas kft., wydawnictwo studio emka
Produkty w ofercie: 272
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

animalmarket.pl

Artykuły zoologiczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.11.2015
trixie, zolux, chaba, tetra, grande finale, dingo, royal canin feline, brit, royal canin veterinary diet, hill's prescription diet
Produkty w ofercie: 5481
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo lekarskie pzwl, edgard, oddk, olesiejuk, delta, wiedza powszechna, festina, lektorklett, multico, level trading
Produkty w ofercie: 17100
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

BeEco

Zdrowa żywność
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.06.2015
dary natury - herbatki bio, alce nero (włoskie produkty), myvita, bio planet - seria niebieska (ryże, kasze, ziarna), dary natury - przyprawy i zioła bio, agafi (kosmetyki), dary natury - inne bio, lebensbaum (przyprawy, herbaty, kawy), bio ania (sło
Produkty w ofercie: 1907
Promocje: 13
Wysyłka do 3 dni: 1906
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Naturo.pl

Żywność naturalna z ekologicznych gospodarstw rolnych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.03.2005
urtekram, vivani, terrasana, biofuturo, granovita, dary natury, bio food, natur compagnie, schär, tłocznia maurer
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Holder.net.pl

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów, perfumy i wody toaletowe, artykuły higieniczne. Odzież męskie i damska.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.02.2013
niko, chatler, promostars, christopher dark, tiande, joanna, marion, ziaja, bi-es, farmona
Produkty w ofercie: 599
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Domowy Pupil

Karmy dla psów, kotów oraz zwierząt domowych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.02.2013
trixie, chaba, grande finale, zolux, tetra, vitapol, brit, dingo, royal canin feline, royal canin veterinary diet
Produkty w ofercie: 6297
Promocje: 1
Wysyłka do 3 dni: 6014
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

DoMasazu.pl

Artykuły i akcesoria do masażu. Kosmetyki, środki do dezynfekcji oraz wyposażenie salonów i gabinetów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.08.2008
habys, homedics, pro-wellness, meden - inmed, techmed, mov, at, lyapko, syogra, fenix
Produkty w ofercie: 251
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Uniflora.pl

Materiały ogrodnicze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.02.2013
legutko, spÓjnia hodowla i nasiennictwo, planta sp. z o.o., ampol-merol, floraland sp. z o. o. sp.k., bros spółka jawna, vilmorin, marolex sp. z o.o., kwazar, form-plastic spółka z o.o.
Produkty w ofercie: 2914
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

BioSklep

Zdrowa żywność z certyfikatami BIO
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.05.2014
bio planet, dary natury, sonett, sobbeke, natu, alce nero, sylveco, bauck, wasąg, eco cosmetics
Produkty w ofercie: 2007
Promocje: 7
Wysyłka do 3 dni: 1772
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NajlepszeKarmy.pl

Karmy dla psów i kotów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2010
royal canin, bozita, animonda, ami play, purina, acana, sanabelle, brit, josera, guabi
Produkty w ofercie: 1541
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Plumeria

Nasiona roślin ozdobnych, warzy i owoców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.02.2014
w.legutko, dream-garden, agrecol, tin tours, plantpol, sz. marczynski, w. piotrowski, vilmorin, planto, prosperplast, biovita
Produkty w ofercie: 1625
Promocje: 11
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

e-jasklepik

Tytoń i akcesoria do palenia oraz kawa i herbata.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.01.2014
zippo, imperial tobacco, mac baren, samuel gawith, peterson, philip morris, british american tobacco, eurojet, jti - japan international tobacco, orion
Produkty w ofercie: 1955
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 1947
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ecoasili

Kosmetyki naturalne oraz ekologiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 03.12.2013
scandia cosmetics, ava kosmetyki, green people, apis kosmetyki, born to bio, kej olejki eteryczne, tołpa, masmi, sylveco, sulphur
Produkty w ofercie: 593
Promocje: 13
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

sklepwiesiolek.pl

Artykuły zielarskie oraz medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.12.2013
swanson, now food's, kawon, farmvit, bonimed, farm-vix, fagron, kottas pharma gmbh
Produkty w ofercie: 743
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 1
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaKlik

Artykuły spożywcze i przemysłowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.12.2014
henkel, colgate-palmolive, procter&gamble, calivita, nivea polska sp. z o, tiens, unilever polska sp., reckitt benckiser, johnson&johnson, colway
Produkty w ofercie: 975
Promocje: 2
Wysyłka do 3 dni: 975
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kangaro

Aertykuły zoologiczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.10.2014
royal canin, trixie, zolux, flexi, fitmin, lolo pets, kw, tetra, natural-vit, khara
Produkty w ofercie: 1487
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszeZOO

Karmy oraz artykuły zoologiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.03.2012
trixie, grande finale, tetra, chaba, zolux, aqua el, royal canin, tropical, vitapol, versele-laga
Produkty w ofercie: 8150
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Model4you

Modele, gry oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.03.2012
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, helion, castor, alexander, olesiejuk, wydawnictwo szkolne pwn, pzwl, urban, educa
Produkty w ofercie: 19992
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Medisquad.pl

Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz książki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.02.2012
..., aspel, brael, seca, 3m, tera band, bremed, ecolab, unomedical, anios
Produkty w ofercie: 1447
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

RedMed.pl

Sprzęt medyczny oraz środki medyczne i ortopedyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.12.2011
pts inc., alere, red med diagnostic, apexbio polska, dr.lange, roche, htl strefa, hemosense inc., pulsochek polska, red med
Produkty w ofercie: 293
Promocje: 104
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Supermarket-zoologiczny.pl

Karmy oraz akcesoria dla psów i kotów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.11.2011
trixie, royal canin, animonda, royal canin breed, josera, 1st choice, trovet, maced, brit, benek
Produkty w ofercie: 2176
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Papu24.pl

Artykuły spożywcze i wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.10.2011
unilever, rema, maspex, winiary, mars polska, mlekpol, agros nova, alima, prymat, kamis
Produkty w ofercie: 8032
Promocje: 6
Wysyłka do 3 dni: 308
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa, pzwl
Produkty w ofercie: 182334
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Stylowalazienka.pl

Wyposażenie do łazienek oraz urządzenia grzewcze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2011
new trendy, hansgrohe, roca, skiendi, invena, excellent, corsan, pmd piramida, koło, paffoni
Produkty w ofercie: 2804
Promocje: 1442
Wysyłka do 3 dni: 2768
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0