Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: NAPRAWA BETONU > WEBER > weber.tec 945Wysyłka: do 3 dni

  2-komponentowa żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej   OPIS PRODUKTU weber.tec 945 (Eurolan FK Inject) to specjalna żywica, niezawierająca rozpuszczalnika, przeznaczona... Pełen opis produktu 'weber.tec 945 żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej' »

  2-komponentowa żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej   OPIS PRODUKTU weber.tec 945 (Eurolan FK Inject) to specjalna żywica, niezawierająca rozpuszczalnika, przeznaczona od iniekcji w betonie, murze itp. Odznacza się szczególnie niską lepkością i jest wolny od niereaktywnych środków zmiękczających. Ma bardzo dobrą zdolność do pełzania i bardzo dobrą przyczepność do betonu. Po stwardnieniu osiąga wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Jest odporny na wodę morską, sole, benzynę, oleje, tłuszcze, wiele ługów, kwasów i innych chemikaliów.   NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU nie zawiera zmiękczaczy reaktywnych niska lepkość wysokie parametry wytrzymałościowe po stwardnieniu znakomita przyczepność   ZASTOSOWANIE PRODUKTU weber.tec 945 nadaje się szczególnie do sklejania o wysokiej wytrzymałości rys i spękań w betonie i murze o lekkim zawilgoceniu. Rysy w betonie powstają z różnych przyczyn np. skurcz betonu podczas twardnienia, ograniczenie możliwości rozszerzania się betonu na skutek temperatury, nadmierne obciążenie itp. Zagrożenie stabilności budowli może wystąpić w przypadku, kiedy istnieje obawa, że z powodu rys może skorodować zbrojenie budowli. Za pomocą weber.tec 945 dzięki niskiej lepkości, możliwe jest wypełnienie rys metodą iniekcji grawitacyjnej, a wypełnienie porów w betonie metodą iniekcji ciśnieniowej. Preparat ten ma zastosowanie przy budowie dróg i mostów oraz wszelkich elementów nośnych z betonu, żelbetu i betonu sprężonego. Przy wykonywaniu iniekcji za pomocą weber.tec 945 należy pamiętać o tym, aby spękania miały czyste powierzchnie boczne. Niska lepkość preparatu powoduje, że weber.tec 945 wnika nawet w mikrorysy co pozwala na zredukowanie ciśnienie iniekcji. Aby po naprawie jednej rysy nie tworzyły się spękania w innym miejscu, przed rozpoczęciem pracy należy zbadać przyczynę powstawania rys i w miarę możliwości przyczynę tę usunąć. DANE TECHNICZNE Baza: żywica epoksydowa Rozpuszczalnik: nie występuje Barwa: przezroczysta, żółtawa Gęstość: ok. 1,1 kg/dm3 Wytrzymałość na ściskanie: 70 N/mm2 Wytrzymałość na rozciąganie: 40 N/mm2 Lepkość w temperaturze +20°C: 170 mPa•s Proporcje mieszania: składnik A (żywica) : składnik B (utwardzacz) – 10:4,6 wagowo Żużycie ok. 1,1 kg żywicy na litr wypełnianej rysy Dokumenty odniesienia: AT-2008-03-0381/1 DZ tec945/02/13 OPAKOWANIA pojemniki 1 kg i 5 kg MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Bezwzględnie zapoznać się z  kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Należy zachować szczególną ostrozność ze wzgledu na wysokie ciśnienie iniekcji i często wystepujace trudne warunki na budowie. Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.   PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Spękane powierzchnie mogą być suche lub lekko wilgotne, jednak muszą być one wolne od pyłu, olejów i tłuszczu. O ile rysy (spękania) nie są za małe, zaleca się odessać je lub przedmuchać sprężonym powietrzem, wolnym od wody, pyłu i oleju. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemników typu "kombi", górną część należy przebić wielokrotnie metalowym przebijakiem, aby utwardzacz spłynął do dolnej części, zawierającej masę podstawową. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 2 minuty i powinien doprowadzić do powstania jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać (przez  około 1 minutę). Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. W przypadku stosowania proporcji z ułamkowych części składowych pobieranych z osobnych pojemników, należy zachować podaną na pojemniku proporcję mieszania tych składników. Proporcja ta wynosi 10 części wagowych masy podstawowej i 4,6 części wagowe utwardzacza. WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki: od +10°C do +30°C   WSKAZÓWKI WYKONAWCZE Aplikacja: przez iniekcję lub wlewanie. Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki powinna wynosić od +10°C do +30°C. Czas obróbki preparatu w temp. +20°C dla ilości 500 g wynosi do 80 minut. Większe pojemniki i wyższa temperatura powodują skrócenie czasu obróbki. Metoda iniekcji ciśnieniowej Wtłaczanie weber.tec 945 odbywa się za pomocą pakerów mocowanych w otworach wierconych (pakery wkręcane lub wbijane) lub pakerów klejonych na powierzchni rysy. Odstęp między otworami iniekcyjnymi zależy od głębokości i szerokości szczelin. W zasadzie wynosi on 1-1,5 raza głębokość rysy. W przypadku elementów betonowych, w których szczeliny przechodzą na wylot, otwory wykonuje się po obu stronach elementu. Otwory iniekcyjne po drugiej stronie zostają przesunięte o połowę odstępu. Pakery mocowane są w otworach wywierconych na przemian po obu stronach rysy. Otwory te wywiercone są pod kątem około 45° tak by przeciąć linię zarysowania. Pakery wkręcane nadają się szczególnie do iniekcji, w trakcie, których stosuje się bardzo duże ciśnienia wtłaczania, tzn. do 200 barów. W przypadku bardzo drobnych spękań należy unikać nawiercania otworów, gdyż po dostaniu się do nich drobnego pyłu proces iniekcji może ulec zakłóceniu. Pakery klejone mocuje się za pomocą epoksydowego kleju weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK). Należy przy tym zwracać uwagę na to, aby nie zatkać klejem otworu. Tego typu pakery nadają się do użytku przy ciśnieniu wtłaczania do 50 barów. Przy ogólnie przyjętej stracie ciśnienia na zaworze zwrotnym pakera wynoszącym ok. 20 barów, ciśnienie mierzone przed pakerem nie może przekraczać ok. 70 barów. Po zamocowaniu pakerów na otworach, spękania pomiędzy nimi należy zamknąć klejem weber.xerm 848. Spękania przechodzące na wylot w ścianach lub płytach należy, w miarę możliwości, uszczelnić po obu stronach. Jeżeli temperatura obiektu i powietrza przekracza +10°C to iniekcję można zacząć po 12 godzinach. Przed wtłaczaniem preparatu zaleca się sprawdzenie spękań, pod kątem przydatności do iniekcji. W tym celu pakery są przedmuchiwane sprężonym powietrzem wolnym od oleju i wody. W trakcie tej czynności wszystkie pakery, oprócz pakera, przez który włącza się powietrze i pakera sąsiedniego mają być zamknięte. Iniekcje można przeprowadzić za pomocą pompy ręcznej, 1-komponentowej pompy iniekcyjnej i 2-komponentowej pompy iniekcyjnej. W przypadku tej ostatniej pompy mieszanie masy podstawowej i utwardzacza odbywa się w oddzielnej głowicy mieszalnika. Należy przestrzegać proporcji mieszania składników i instrukcji producenta sprzętu i narzędzi. W przypadku głębokich, pionowych rys iniekcję należy rozpocząć od najniżej zamocowanego pakera. Wtłacza się do niego tak długo weber.tec 945, aż preparat wycieknie przez najbliżej zamocowany otwarty paker. Wtedy wtłacza się preparat do tego pakera przez wkręcany zawór zwrotny, aż do chwili wycieku tego preparatu na sąsiednim, otwartym pakerze itd. Zaleca się dokonanie wtórnego wtłaczania po 15 do 30 minut od zakończenia wtłaczania pierwotnego. W ten sposób unika się zostawienie pustych, niewypełnionych przestrzeni. Bez podawania środka iniekcyjnego nie powinno mierzyć się spadku ciśnienia na końcu wtłaczania. Natychmiast po ukończeniu pracy należy przemyć części podające pompy za pomocą rozcieńczalnika weber.sys 992 (Verdunnung AX). Po stwardnieniu weber.tec 945 można usunąć uszczelnienia rys oraz pakery. Aby zapobiegać nieprzewidzianym wyciekom preparatu w trakcie iniekcji, należy mieć na bieżąco pod ręką weber.rep 760 (Cerinol Fix). Metoda wlewania W przypadku powierzchni poziomych np. płyt i występowaniu bardzo drobnych spękań na nich, nie jest możliwe zalanie tych rys preparatem uszczelniającym. Dlatego nawierca się otwory wlewowe w odstępie ok. 50 cm, aż do spodu spękania. Miejsca, gdzie istnieje obawa, że wlewana żywica może wycieknąć, należy uszczelnić uprzednio zaprawą weber.rep 760. Następnie można rozpocząć wlewanie przygotowanego preparatu weber.tec 945, który należy natychmiast dolewać, jeżeli zwierciadło cieczy w otworze wlewowym opada. Narzędzia czyścić  natychmiast po skończeniu pracy rozcieńczalnikiem weber.sys 992. Czas utwardzenia żywicy weber.tec 945 wynosi od 3 do 7 dni. Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: biuro@ocieplam.pl Karta techniczna do druku (PDF) Karta techniczna do druku (PDF) weber.tec 945 Karta charakterystyki Karta charakterystyki 1 - weber.tec 945 Karta charakterystyki 2 - weber.tec 945 Karta charakterystyki CLP Karta charakterystyki CLP 1 - weber.tec 945 Karta charakterystyki CLP 2 - weber.tec 945 Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych weber.tec 945 Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności weber.tec 945 Wyślij lub pobierz dokumentację
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o weber.tec 945 żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej

 • [MARCOPOL]

  Kategoria: Akcesoria > Kotwienie

  TITANIUMPRO MKW410ML 1szt. kotwa chemiczna w tubie 410ml MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu masa kotwiąca klejąca chemia budowlana klej tuba kartusz B0523 WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICA... Pełen opis produktu 'TITANIUMPRO MKW410ML 1szt. kotwa chemiczna w tubie 410ml MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu masa kotwiąca klejąca chemia budowlana klej tuba Firma pełnoletnia 21 lat na rynku , salon 600m' »

  TITANIUMPRO MKW410ML 1szt. kotwa chemiczna w tubie 410ml MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu masa kotwiąca klejąca chemia budowlana klej tuba kartusz B0523 WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICA MKW to kotwa chemiczna na bazie estru winylowego. Brak styrenu ogranicza wydzielanie nieprzyjemnych zapachów oraz oparów szkodliwych dla zdrowia i środowiska Wysoka odporność na czynniki mechaniczne, chemiczne, a także wysokie temperatury Kotwy chemiczne do stosowania w zamocowaniach w zakresie dużych obciążeń Zapewniają bezpieczne i trwałe kotwienie prętów gwintowanych w betonie, betonie zbrojnym, cegle pełnej, cegle dziurawce oraz materiałach porowatych, takich jak gazobeton Do kotwienia w cegle dziurawce należy dodatkowo stosować tuleje perforowane (siatkowe tworzywowe) Żywicę można stosować w środowisku suchym i wilgotnym Ze względu na brak naprężeń rozpierających, żywica umożliwia osadzenie zamocowań blisko krawędzi podłoża Składniki (żywica i utwardzacz) są umieszczone w specjalnie skonstruowanej tubie o dwóch oddzielnych komorach Aplikacja żywicy odbywa się przy pomocy specjalnego dozownika oraz mieszacza nakręcanego na tubę, w którym następuje wymieszanie składników oraz umieszczenie ich w otworze Do mocowań w zakresie dużych obciążeń, zapewnia bezpieczne i trwałe kotwienie prętów gwintowanych w betonie, betonie zbrojonym, cegle pełnej, DANE TECHNICZNE Materiał - winylowo-estrowa Podłoże betonowe (strefa niezarysowana w zbrojonym i niezbrojonym betonie klasy od C20/25 do C50/60) cegła pełna, cegła dziurawka Do stosowania w temperaturach dodatnich Czas żelowania (minuty - temperatura podłoża) 20 - (≥ +5C) 15 - (≥ +10C) 7 - (≥ +20C) 4 - (≥ +30C) Czas utwardzania (minuty - temperatura podłoża) 360 - (≥ +5C) 270 - (≥ +10C) 180 - (≥ +20C) 90 - (≥ +30C)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o TITANIUMPRO MKW410ML 1szt. kotwa chemiczna w tubie 410ml MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu masa kotwiąca klejąca chemia budowlana klej tuba Firma pełnoletnia 21 lat na rynku , salon 600m

 • [MARCOPOL]

  Kategoria: Akcesoria > Kotwienie

  Kotwa chemiczna w tubie 410ml TITANIUMPRO MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu (masa kotwiąca klejąca, chemia budowlana, klej, tuba, kartusz B0523) WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICA MKW... Pełen opis produktu 'Zest. kotwa chemiczna w tubie 410ml TITANIUMPRO MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu (masa kotwiąca klejąca chemia budowlana tuba kartusz B0523)' »

  Kotwa chemiczna w tubie 410ml TITANIUMPRO MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu (masa kotwiąca klejąca, chemia budowlana, klej, tuba, kartusz B0523) WŁAŚCIWOŚCIŻYWICA MKW to kotwa chemiczna na bazie estru winylowego. Brak styrenu ogranicza wydzielanie nieprzyjemnych zapachów oraz oparów szkodliwych dla zdrowia i środowiska Wysoka odporność na czynniki mechaniczne, chemiczne, a także wysokie temperatury Kotwy chemiczne do stosowania w zamocowaniach w zakresie dużych obciążeń Zapewniają bezpieczne i trwałe kotwienie prętów gwintowanych w betonie, betonie zbrojnym, cegle pełnej, cegle dziurawce oraz materiałach porowatych, takich jak gazobeton Do kotwienia w cegle dziurawce należy dodatkowo stosować tuleje perforowane (siatkowe tworzywowe) Żywicę można stosować w środowisku suchym i wilgotnym Ze względu na brak naprężeń rozpierających, żywica umożliwia osadzenie zamocowań blisko krawędzi podłoża Składniki (żywica i utwardzacz) są umieszczone w specjalnie skonstruowanej tubie o dwóch oddzielnych komorach Aplikacja żywicy odbywa się przy pomocy specjalnego dozownika oraz mieszacza nakręcanego na tubę, w którym następuje wymieszanie składników oraz umieszczenie ich w otworze Do mocowań w zakresie dużych obciążeń, zapewnia bezpieczne i trwałe kotwienie prętów gwintowanych w betonie, betonie zbrojonym, cegle pełnej DANE TECHNICZNEMateriał - winylowo-estrowa Podłoże betonowe (strefa niezarysowana w zbrojonym i niezbrojonym betonie klasy od C20/25 do C50/60) cegła pełna, cegła dziurawka Do stosowania w temperaturach dodatnich Czas żelowania (minuty - temperatura podłoża) 20 - (≥ +5C) 15 - (≥ +10C) 7 - (≥ +20C) 4 - (≥ +30C) Czas utwardzania (minuty - temperatura podłoża) 360 - (≥ +5C) 270 - (≥ +10C) 180 - (≥ +20C) 90 -(≥ +30C) WYPOSAŻENIE WALIZKI 3x kartusz 410ml (tuba) 1x VAD - profesjonalny pistolet do wyciskania zaprawy 5x VAM - mieszadła statyczne 1x VAP - pompka do wydmuchiwania zwiercin 4x SZM - stalowe szczotki do czyszczenia otworów 4x SH - plastikowe tuleje perforowane do kotwienia w materiałach otworowych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zest. kotwa chemiczna w tubie 410ml TITANIUMPRO MKWSTRONG żywica iniekcyjna bez styrenu (masa kotwiąca klejąca chemia budowlana tuba kartusz B0523)

 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: HYDROIZOLACJE > WEBER > Środki uszczelniające > weber.tec 944 SWysyłka: do 7 dni

  Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944 OPIS PRODUKTU weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) reaktywny środek przyspieszający wiązanie żywicy iniekcyjnej weber.tec... Pełen opis produktu 'weber.tec 944 S Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944' »

  Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944 OPIS PRODUKTU weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) reaktywny środek przyspieszający wiązanie żywicy iniekcyjnej weber.tec 944 . NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU bardzo wydajny umożliwia stosowanie iniekcji w niskich temperaturach dodatnich ZASTOSOWANIE PRODUKTU weber.tec 944 S domieszany do weber.tec 944 stosuje się do wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienie, rys (spękań) w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczalniach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach. Stosuje się go również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym. DANE TECHNICZNE Baza: poliamina Rozpuszczalnik: nie występuje Zużycie: od 0,5% do 5% weber.tec 944 (wagowo) Gęstość: ok. 0,97 kg/dm3 OPAKOWANIA pojemnik 0,1 kg MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże musi być lekko wilgotne,mocne, przyczepne, czyste, bez oleju i tłuszczy ze względu na przyczepność zaprawy zamykającej szczelinę. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU Dodawanie przyspieszacza zaleca się wtedy, kiedy iniekcja przeprowadzana jest w obszarze występowania wody. Przyspieszacz weber.tec 944 S dodaje się do weber.tec 944 poprzez wymieszanie. Dawka przyspieszacza waha się w granicach od 0,5 do 5%. Po wymieszaniu powstałą substancję należy od razu zużyć. Dodanie przyspieszaczaweber.tec 944 S w ilości 0, 5% dwukrotnie przyspiesza szybkość reakcji preparatu weber.tec 944. Szybkość ta zależy od ilości wody i temperatury. Objętość pianki ulega zwiększeniu. WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE Sposób nanoszenia: iniekcja, wlewanie. Metoda iniekcji ciśnieniowej: weber.tec 944 zmieszany z weber.tec 944 S wtłaczany jest za pomocą pompy iniekcyjnej do szczeliny (rysy, spękania) pod ciśnieniem. Narzędzia i pompę zaraz po zakończeniu pracy (a najpóźniej po 1-2 godzinach) pracy starannie wymyć rozcieńczalnikiem, np. weber.sys 992. Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: biuro@ocieplam.pl Karta techniczna do druku (PDF) Karta techniczna do druku (PDF) weber.tec 944 S Karta charakterystyki Karta charakterystyki weber.tec 944 S Karta charakterystyki CLP Karta charakterystyki CLP weber.tec 944 S Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych weber.tec 944 S Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności weber.tec 944 S Wyślij lub pobierz dokumentację
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o weber.tec 944 S Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944


Makita Sklep

Elektronarzędzia
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.06.2015
makita, milwaukee, dewalt, stanley, rubi, inne, brennenstuhl, makita - urz.spalinowe, flex, rems
Produkty w ofercie: 5583
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ocieplam.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.04.2016
weber, info-system ii, kosbud, weber deitermann, majster-pol, ceresit, genderka, termo organika, sigma, thermica
Produkty w ofercie: 683
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: