Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: DEITERMANN PRODUKTY > Weber DEITERMANN > Żywice epoksydoweWysyłka: do 3 dni

  Opis produktu weber.tec EP 19 (Harz EP 19)  jest bezbarwną dwuskładnikową żywicą epoksydową, zawierającą niewielkie ilości rozpuszczalnika. Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania... Pełen opis produktu 'weber.tec EP 19 (Harz EP 19) jest bezbarwną dwuskładnikową żywicą epoksydową. Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką' »

  Opis produktu weber.tec EP 19 (Harz EP 19) jest bezbarwną dwuskładnikową żywicą epoksydową, zawierającą niewielkie ilości rozpuszczalnika. Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci. Najważniejsze właściwości produktu do nakładania na świeżo ułożony beton o wysokiej zdolności penetracji Zastosowanie produktu Żywica weber.tec EP 19 (Harz EP 19) służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów - powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci. Żywica posiada szczególnie niską lepkość i dlatego penetruje głęboko pory i kapilary w podłożu betonowym. Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża. Stosuje się ją głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych, dróg wewnątrzzakładowych, stanowisk postojowych dla samolotów na zewnętrz i wewnątrz hangarów. Położenie wielu warstw powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie błyszczącej powłoki, zamykającej powierzchnię mineralnego cementowego podłoża (grubość warstwy ok. 0,1 mm). Zastosowanie materiału weber.tec EP 19 (Harz EP 19) wzmacnia powierzchnię betonową oraz polepsza jej odporność na ścieranie. Żywica chroni powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody, rozcieńczonych kwasów i zasad a także benzyny, paliw lotniczych, oleju napędowego, płynu hamulcowego. Dane techniczne Baza: żywica epoksydowa Rozpuszczalnik: zawiera Barwa: bezbarwny Gęstość: 0,9 kg/dm3 Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): wagowo - 4:1 objętościowo  4,2:1 Zawartość części stałych: 50% Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału: od +10°C do +30°C Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podłożu Czas obróbki: 2-3 godziny przy +10°C 1-2 godziny przy +20°C 30-45 minut przy +30°C Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C Magazynowanie i transport weber.tec EP 19 (Harz EP 19) w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować, co najmniej przez 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. Komponenty żywicy weber.tec EP 19 (Harz EP 19) zawierają składniki, które przed wymieszaniem są niebezpieczne dla środowiska i dlatego wymagają stosowania przepisów ADR w transporcie oraz odpowiedniego oznakowania i opisu na opakowaniu: komponent A - UN 1866, komponent B – 2924. Opakowania 12 kilogramowe Zużycie W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.tec EP 19 (Harz EP 19) wynosi (dla powierzchni betonowych) 150-275 g/m2.   Przygotowanie podłoża Podłożem dla żywicy weber.tec EP 19 (Harz EP 19) są świeżo ułożone powierzchnie betonowe. Przygotowanie produktu Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. Wskazówki wykonawcze Aplikacja Żywicę weber.tec EP 19 (Harz EP 19) należy rozprowadzać gumowymi zgarniakami a następnie wałkami z krótkim włosiem. Bardzo dobre rezultaty daje nanoszenie żywicy poprzez natryskiwanie (ręczne agregaty). Nałożenie jednej warstwy żywicy zapewnia paroprzepuszczalność. Każda następna warstwa ogranicza paroprzepuszczalność. W przypadku stosowania żywicy, jako powłoki zamykającej należy zadbać, aby ostatnia warstwa miała jednolitą grubość. W przypadku stosowania wielu warstw, należy się liczyć z powstaniem błyszczącej powierzchni. Podczas schnięcia żywicy w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację, w celu odprowadzenia oparów rozpuszczalnika. Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie. Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992 (Verduennung AX). Pielęgnacja Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.   Karta techniczna do druku (PDF) Karta techniczna do druku (PDF) weber.tec EP 19 Wyślij lub pobierz dokumentację Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio. Wyślij dokumentację na e-maila Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana Pobierz bezpośrednio Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, zostanie utworzone archiwum zip zawierające wybraną dokumentację.     Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: styrbud@interia.pl
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o weber.tec EP 19 (Harz EP 19) jest bezbarwną dwuskładnikową żywicą epoksydową. Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką

 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: DEITERMANN PRODUKTY > Weber DEITERMANN > Żywice epoksydoweWysyłka: do 3 dni

  Opis produktu Niezawierająca rozpuszczalnika, bezwonna, niskolepka, dająca się nakładać pędzlem i wałkiem, 2-komponentowa żywica epoksydowa. Najważniejsze właściwości produktu odznacza się d... Pełen opis produktu 'weber.prim 807 (Eurolan FK 28) do gruntowania pod warstwy na bazie żywicy epoksydowej, wykonane z weber.tec 793 (Eurolan FK 20) weber.tec 827 S (Superflex 40 S). Żywicę stosować na powierzchniach' »

  Opis produktu Niezawierająca rozpuszczalnika, bezwonna, niskolepka, dająca się nakładać pędzlem i wałkiem, 2-komponentowa żywica epoksydowa. Najważniejsze właściwości produktu odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu, stali jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady jest odporna na termiczne oddziaływania i ścieranie cechuje się wysoką wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie   Zastosowanie produktu weber.prim 807 (Eurolan FK 28 nadaje się do gruntowania pod warstwy i powłoki na bazie żywicy epoksydowej, wykonane z  weber.tec 793 (Eurolan FK 20) czy weber.tec 827 S (Superflex 40 S). Żywicę należy stosować na powierzchniach betonowych, jastrychu, tynku oraz na drewnie i płytach wiórowych.   Dane techniczne Baza: żywica epoksydowa Rozpuszczalnik: brak Barwa: przezroczysta Konsystencja: płynna Lepkość w temp. +25°C: 550 mPa s Gęstość w temp. +20°C: ok. 1,05 kg/dm3 Proporcje mieszania: masa podstawowa (na dole), utwardzacz (na górze) w stosunku wagowym 7 : 3 Sposób nanoszenia: smarowanie, nanoszenie wałkiem Czas obróbki 1 kg preparatu temp. +20°C: ok. 30 min Wymagana liczba warstw: od 1 do 2 Okres czasu między nakładaniem dwóch warstw: od 2 do 10 godzin Temperatura obróbki: +10°C do +35°C Czas twardnienia: 24 godz. Zużycie: 250-500 g/m2/warstwę, w zalezności od stanu podłoża Opakowania pojemniki 1 kg i 9 kg Magazynowanie i transport Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem. Zużycie Zużycie zależy od chłonności podłoża i przeciętnie wynosi 250-500 g/m2/warstwę. Środki bezpieczeństwa Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem (produkt żrący w stanie niezwiązanym). Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.     Przygotowanie podłoża Żywicę należy stosować na powierzchniach betonowych, jastrychu, tynku oraz na drewnie i płytach wiórowych. Podłoże powinno być suche (może być lekko wilgotne), nośne, czyste, przyczepne, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub pokryte mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć.  Przygotowanie produktu weber.prim 807 dostarczany jest w pojemnikach o zawartości 2-komponentowej. Składniki miesza się w dolnej części pojemnika za pomocą wiertarki ustawionej na wolne obroty i zaopatrzonej w końcówkę mieszającą. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna, bez widocznych smug. Czas mieszania wynosi 2 minuty. Wymieszana masa zostaje przelana do innego naczynia, gdzie należy ją wymieszać jeszcze raz przez 1 minutę. W ten sposób ma się pewność, że wymieszanie jest prawidłowe.    Warunki podczas stosowania i wiązania Temperatura otoczenia i obiektu musi wynosić przynajmniej +10°C. Poniżej temperatury +10°C nie wolno używać tego preparatu. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C powyżej punktu rosy. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie jakości gruntowania. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy. W przypadku przedwczesnego związania wody przez powłokę (przed całkowitym stwardnieniem) na powierzchni mogą utworzyć się smugi. Smugi te można jedynie częściowo usunąć poprzez przemycie powierzchni rozcieńczonym kwasem solnym. Zaleca się, aby nie nakładać weber.prim 807 podczas deszczu lub też wtedy, gdy się spodziewamy opadów. Wskazówki wykonawcze weber.prim 807 nakłada się pędzlem lub wałkiem aż do momentu nasycenia. Jeżeli podłoże jest bardzo chłonne, należy wykonać drugą warstwę. Przerwa między nakładaniem dwóch warstw powinna być tak dobrana, aby gotowa warstwa jeszcze się kleiła, kiedy już nakładana jest na nią warstwa druga. Chodzi o to, aby uzyskać odpowiednią przyczepność między tymi warstwami. Tak, więc w zależności od podłoża, ilości powłok, temperatury i cyrkulacji powietrza przerwa ta może wynosić od 2 do 10 godzin. Jeżeli czas ten nie może być dotrzymany, to świeżą jeszcze warstwę z weber.prim 807 należy posypać suszonym piaskiem kwarcowym do żywic. Po wyschnięciu warstwy nadmiar piasku należy usunąć przed dalszą obróbką. Narzędzia czyścić preparatem weber.sys 992 (Verduennung AX). Czas obróbki zależy od temperatury otoczenia i pojemności naczynia, dla 1 kg materiału w temperaturze +20°C wynosi ok. 30 minut. W przypadku większych pojemników i wyższych temperatur czas ten ulega skróceniu.   Karta techniczna do druku (PDF) Karta techniczna do druku (PDF) weber.prim 807 Wyślij lub pobierz dokumentację Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio. Wyślij dokumentację na e-maila Wiadomość zawierająca wybrane dokumenty zostanie wysłana Pobierz bezpośrednio Jeśli wybrałeś więcej niż jeden dokument, zostanie utworzone archiwum zip zawierające wybraną dokumentację.       Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: styrbud@interia.pl
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o weber.prim 807 (Eurolan FK 28) do gruntowania pod warstwy na bazie żywicy epoksydowej, wykonane z weber.tec 793 (Eurolan FK 20) weber.tec 827 S (Superflex 40 S). Żywicę stosować na powierzchniach

 • [Games Workshop]

  Kategoria: Gry Bitewne, Figurki i Akcesoria > Akcesoria Citadel

  Citadel Super Glue Thick - klej do żywicy i metali  Citadel Super Klej najlepiej używać kleju do łączenia  modeli Finecast, co zapewnia doskonałą wiązanie pomiędzy składnikami miniaturek. P... Pełen opis produktu 'Citadel Super Glue Thick - klej do żywicy i metali' »

  Citadel Super Glue Thick - klej do żywicy i metali Citadel Super Klej najlepiej używać kleju do łączenia  modeli Finecast, co zapewnia doskonałą wiązanie pomiędzy składnikami miniaturek. Powinno być również stosowany podczas montażu figurek metalowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Citadel Super Glue Thick - klej do żywicy i metali

 • [ARTIMUM]

  Kategoria: Biżuteria

  AUTORSKIE kolczyki wiszące z kulą transparentnej żywicy, w której zatopione zostały prawdziwe kwiaty -niewielkie, z wianuszkiem żółtych płatków i ciemniejszymi pręcikami. Oprawa w kolorze zło... Pełen opis produktu '♥ Kwiaty w żywicy ♥' »

  AUTORSKIE kolczyki wiszące z kulą transparentnej żywicy, w której zatopione zostały prawdziwe kwiaty -niewielkie, z wianuszkiem żółtych płatków i ciemniejszymi pręcikami. Oprawa w kolorze złotym, bigle tzw. kajdanki. Zakaz kopiowania. Niewielkie różnice w kolorze mogą wiązać się z różnymi ustawieniami monitorów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ♥ Kwiaty w żywicy ♥

 • [ARTIMUM]

  Kategoria: Biżuteria

  AUTORSKIE kolczyki wiszące z kulą transparentnej żywicy, w której zatopione zostały delikatne płatki prawdziwych kwiatów dzikiej białej róży. Kolczyki ozdobione są dodatkowo kryształkami Swar... Pełen opis produktu '♥ Kwiaty w żywicy ♥' »

  AUTORSKIE kolczyki wiszące z kulą transparentnej żywicy, w której zatopione zostały delikatne płatki prawdziwych kwiatów dzikiej białej róży. Kolczyki ozdobione są dodatkowo kryształkami Swarovskiego w kolorze Golden Shadow. Oprawa w kolorze srebrnym, antyalergiczne (nieuczulające) bigle. Zakaz kopiowania. Niewielkie różnice w kolorze mogą wiązać się z różnymi ustawieniami monitorów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ♥ Kwiaty w żywicy ♥

 • [szymanula]

  Kategoria: Biżuteria

  Wisiorek i kolczyki z kostek szkła weneckiego i bursztynów zatopionych w żywicy

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o bursztyn w żywicy

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  Żywica E-30 – efekt wody E-30 składa się z dwóch komponentów żywicy epoksydowej i katalizatora, które są pakowanych oddzielnie (zestaw jest gotowy do użycia, aby uzyskać mniejsze ilości... Pełen opis produktu 'Żywica epoksydowa E-30 EFEKT WODY 800g' »

  Żywica E-30 – efekt wody E-30 składa się z dwóch komponentów żywicy epoksydowej i katalizatora, które są pakowanych oddzielnie (zestaw jest gotowy do użycia, aby uzyskać mniejsze ilości  produktu należy odmierzyć odpowiednie ilości żywicy i katalizatora według  dołączonej instrukcji).  Mieszanka po utwardzeniu  przyjmuje formę  stabilnego  oraz niezwykle przejrzystego i jasnego tworzywa - doskonale imitującego wodę.   Właściwości samopoziomujące pozwalają uzyskać efekt gładkiej tafli. E-30 można odlewać lub łączyć z elementami wykonanymi z dowolnego materiału. Długi czas reakcji  8-10h do całkowitego utwardzenia – pozwala na odlewanie dużych ~ 2-3 cm grubości płaszczyzn bez wytwarzania nadmiernego ciepła podczas utwardzania.  W czasie zastygania żywicy można na wiele sposobów uzyskiwać różne ciekawe efekty – np. aby uzyskać fale należy zmiękczyć żywicę przy pomocy ciepłego podmuchu z suszarki,  a następnie przy pomocy szpatułki lub czystego pędzla modelować masę do uzyskania pożądanego efektu. - Do użytku w temperaturze pokojowej – Bezzapachowa – Nie zawiera polistyrenu - Samopoziomująca, nie kurczy się i nie pęka - może być barwiona przy pomocy past PENTASOL dla uzyskania wrażenia głębi. E-30 ŻYWICA EPOKSYDOWA DO ODLEWÓW   Główną cechą żywicy jest niezwykle wysoka przezroczystość jej składników. Jest używana w sektorze artystycznym, rzemiośle oraz modelarstwie, w celu otrzymania przezroczystych odlewów także o grubej warstwie, do wtapiania przedmiotów lub w celu otrzymania efektu wody. Jest ponadto używana w przemyśle biżuteryjnym jako imitacja lakierów szklących.  Produkt odlany na równej powierzchni doskonale się samopoziomuje; po stwardnieniu powierzchnia pozostaje lśniąca i wolna od zacieków.   Produkt składa się z dwóch składników, które należy wymieszać przed użyciem. Składnik A to żywica epoksydowa w płynie nie zawierająca rozpuszczalników, pochodna bisfenolu F. Składnik B to utwardzacz typu addycyjnego na bazie aminy cykloalifatycznej.   Charakterystyka składników                      Składnik A żywica                      Składnik B utwardzacz Lepkość (mPas a 25°C)                                  1.800-2.000                            350-450 Gęstość (gr/cm3 a 25°C)                                  1,15                                       1,03 Kolor Gardner                                                 max 1                                     max 1 Stosunek mieszanki w wadze                           100                                        60   Cykle utwardzania Pot-life (czas życia) mieszanki przy 25°C - masa 200 gr:                                 40 minut Utwardzenie pozorne przy 25°C - masa 200 gr, 3 mm:                                   8 godzin Utwardzenie całkowite przy 25°C - masa 200 gr, 3 mm:                                 72 godziny Utwardzenie pozorne przy 25°C - masa 200 gr, 5 mm:                                   7 godzin Utwardzenie całkowite przy a 25°C - masa 200 gr, 5 mm:                              72 godziny   Termin pot-life wskazuje życie użytkowe mieszanki gotowej do użycia w minutach, przed rozpoczęciem podgrzewania, a więc przed utwardzeniem. Wartość odnosi się do 200 gr. Przy większych masach czas ulega skróceniu. Utwardzenie pozorne to stan stały lub półstały osiągany przez produkt po rozproszeniu ciepła powstałego podczas reakcji. Odlew jest dość twardy, aby można go uchwycić, ale poddaje się pod naciskiem paznokcia Utwardzenie całkowite zostaje osiągnięte kiedy wszystkie molekuły weszły między sobą w interakcję, tworząc makromolekuły długołańcuchowe. W tym momencie odlew osiągnął stabilność, nie podlega odkształceniom i cechuje się ostateczną odpornością mechaniczną.   Temperatura  otoczenia w znaczący sposób wpływa na lepkość obydwu składników oraz na okres utwardzania mieszanki. Wraz z obniżeniem się temperatury, żywica w widoczny sposób gęstnieje, nie powoduje to jednak istotnych zmian w wyniku końcowym. Temperatura wpływa także na czas utwardzania, w związku tym należy także brać pod uwagę ciepło powstające przy reakcji. Im większa jest masa, tym więcej ciepła powstałego podczas reakcji i mniejsza jest dyspersja wyprodukowanego ciepła. Istnieje znacząca różnica w czasie utwardzania w zależności od grubości odlanej warstwy. Na poziomie temperatury otoczenia, warstwa o grubości 3 mm może potrzebować 8­-10 godzin przed osiągnięciem fazy utwardzenia (z powodu większej dyspersji ciepła), podczas gdy warstwa o grubości 8-10 mm zaczyna się utwardzać po zaledwie 3 godzinach. Wspomniane powyżej czasy ulegają skróceniu przy wysokiej temperaturze otoczenia, i wydłużeniu przy temperaturach niskich.   Wilgotność powietrza lub zanieczyszczenie wodą mogą spowodować zmatowienie powierzchni (zjawisko “karbonatyzacji”), i z tego powodu należy unikać takich warunków podczas pracy. Jeżeli odlew uległ zmatowieniu, można je usunąć poprzez polerowanie pastą ścierną.   Zalecenia do otrzymania optymalnych wyników 1.                Produkt przechowywać w ciepłym miejscu w zimie tak, aby żywica pozostała płynna i ciekła, nigdy w temperaturze poniżej 5°C. Poniżej tego progu składnik A może stać się płynny i matowy, w postaci żelu lub mlecznego ciała stałego. W takim przypadku, aby doprowadzić żywicę do normalnego stanu, wystarczy podgrzać ją do temperatury przynajmniej 60°C. 2.                Dozować składniki wagowo, najlepiej przy pomocy wagi o odczycie cyfrowym o dokładności 1 lub 2 gr oraz stosując się do wskazanych proporcji. Nigdy nie zmieniać stosunku. 3.                Mieszać dokładnie szpatułką o wydłużonym ostrzu, starając się usuwać produkt ze ścian oraz dna pojemnika tak, aby otrzymać jednolitą mieszankę całej masy. Odczekać kilka minut przed odlewem w celu odpowietrzenia. 4.                Pracować w temperaturze otoczenia nie niższej niż 18°C. 5.                Po odlewie sprawdzić czy nie znajdują się w nim uwięzione pęcherzyki powietrza, zwłaszcza w pobliżu rogów lub podcięciach. Ułatwić ich ewentualne usunięcie przy pomocy patyczka. Utwardzać w miejscu z dala od pyłu, najlepiej w temperaturze wyższej: 30-40°C W ten sposób żywica rozprowadza się całkowicie i powierzchnia jest idealnie lśniąca i regularna. 6.          Higiena w miejscu pracy: Używać rękawić ochronnych podczas posługiwania się składnikami. Unikać kontaktu z oczami i błoną śluzową. Po zakończonej pracy umyć rce najpierw wodą i mydłem, a następnie ewentualnie alkoholem etylowym. Nie zanieczyszczać powierzchni pracy, czyścić papierem jednorazowym. Wyczyścić narzędzia alkoholem lub ROZPUSZCZALNIKIEM EPOX PROCHIMA. Opakowania - 320 i 800 gr, 1,6, 8, 24 Kg Przechowywanie - Składnik A: 5-35°C. Nie toleruje mrozu.; Składnik B: 5-35°C. Ostrzeżenia - Nie używać przy temperaturze poniżej 12-13°C; Nie używać poza czasem obróbki, po którego upływie, w przypadku zwiększenia lepkości, nie należy absolutnie dodawać rozpuszczalnika, aby przedłużyć czas życia produktu. Wskazówki do bezpecznego użytkowania - Podczas mieszania oraz użytkowania nosić rękawice oraz okulary ochronne. Natychmiast po skończonej pracy umyć wałki i narzędzia rozpuszczalnikiem epoksydowym, rozpuszczalnikiem nitro lub denaturowanym alkoholem etylowym. Nie wylewać pozostałości oraz rozpuszczalnika czyszczącego do kanalizacji. Odpady w postaci rozpuszczalnika czyszczącego oraz pustych opakowań zanieczyszczonych produktami należy utylizować w autoryzowanej jednostce odzyskiwania odpadów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Żywica epoksydowa E-30 EFEKT WODY 800g

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  CRYSTAL to nadzwyczajnie przezroczysta żywica poliestrowa do odlewania. Dobra do tworzenia małych transparentnych przedmiotów z perfekcyjnie widocznymi inkluzjami. Pozostaje czysta i idealna,... Pełen opis produktu 'Przeźroczysta żywica polimerowa SC-22 do odlewania CRYSTAL 1kg + katalizator' »

  CRYSTAL to nadzwyczajnie przezroczysta żywica poliestrowa do odlewania. Dobra do tworzenia małych transparentnych przedmiotów z perfekcyjnie widocznymi inkluzjami. Pozostaje czysta i idealna, nie żółknie. Można ją przemywać acetonem i polerować. Ilość dołączonego przyspieszacza pozwala na robienie odlewów do 300g bez nadmiernego przegrzewania. W 30 minut i w 25oC. Zalecana dawka katalizatora to od 1-2% (Im większa masa obiektu tym mniejsza porcja katalizatora jest potrzebna). Przy małych masach ~20g może pojawiać się lepkość po rozformowaniu - przemycie acetonem i polerowanie likwiduje problem.  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przeźroczysta żywica polimerowa SC-22 do odlewania CRYSTAL 1kg + katalizator

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  SINTAFOAM 1:1 to profesjonalna żywica do odlewania modeli o wysokiej jakości detali. Dostępna jest w formie dwuskładnikowej 500g+500g Szerokie zastosowanie w: -Modelarstwie -Szybkich prototyp... Pełen opis produktu 'Profesjonalna żywica do odlewania modeli SINTAFOAM 1:1' »

  SINTAFOAM 1:1 to profesjonalna żywica do odlewania modeli o wysokiej jakości detali. Dostępna jest w formie dwuskładnikowej 500g+500g Szerokie zastosowanie w: -Modelarstwie -Szybkich prototypach -Przedseryjnym formowaniu SINTAFOAM 1:1 jest żywicą odlewniczą do profesjonalnego użytku. Używana przez producentów do produkcji figurek i modeli do samodzielnego montażu. Rozszerzyliśmy zastosowanie tego produktu z myślą o twórcach modeli by (wypełnić) oczekiwania tych , którzy potrzebują bardziej zaawansowanych rozwiązań. SINTAFOAM 1:1 oferuje liczne korzyści względem tradycyjnych żywic: nowa mieszanka ułatwiająca uwalnianie pęcherzyków powietrza.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Profesjonalna żywica do odlewania modeli SINTAFOAM 1:1

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  Nadtlenek ketonu metylowo- etylowego ( MEKP ) - jest głównie stosowany w przemyśle i hobby jako katalizator , który inicjuje s ieciowanie nienasyconych żywic poliestrowych, stosowanych w twor... Pełen opis produktu 'Katalizator do żywic (MEKP) 30g' »

  Nadtlenek ketonu metylowo-etylowego (MEKP) - jest głównie stosowany w przemyśle i hobby jako katalizator, który inicjuje sieciowanie nienasyconych żywic poliestrowych, stosowanych w tworzywach sztucznych i wzmacnianych włóknem szklanym. Doskonale nadaje się do: MetalFluid oraz żywicy poliestrowej SC–22 CRISTALLO          
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Katalizator do żywic (MEKP) 30g

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  Nadtlenek ketonu metylowo- etylowego ( MEKP ) - jest głównie stosowany w przemyśle i hobby jako katalizator , który inicjuje s ieciowanie nienasyconych żywic poliestrowych, stosowanych w twor... Pełen opis produktu 'Katalizator do żywic (MEKP) 150g' »

  Nadtlenek ketonu metylowo-etylowego (MEKP) - jest głównie stosowany w przemyśle i hobby jako katalizator, który inicjuje sieciowanie nienasyconych żywic poliestrowych, stosowanych w tworzywach sztucznych i wzmacnianych włóknem szklanym. Doskonale nadaje się do: MetalFluid oraz żywicy poliestrowej SC–22 CRISTALLO          
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Katalizator do żywic (MEKP) 150g

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  Żywica E-30 – efekt wody E-30 składa się z dwóch komponentów żywicy epoksydowej i katalizatora, które są pakowanych oddzielnie (zestaw jest gotowy do użycia, aby uzyskać mniejsze ilości... Pełen opis produktu 'Żywica epoksydowa E-30 EFEKT WODY 320g' »

  Żywica E-30 – efekt wody E-30 składa się z dwóch komponentów żywicy epoksydowej i katalizatora, które są pakowanych oddzielnie (zestaw jest gotowy do użycia, aby uzyskać mniejsze ilości  produktu należy odmierzyć odpowiednie ilości żywicy i katalizatora według  dołączonej instrukcji).  Mieszanka po utwardzeniu  przyjmuje formę  stabilnego  oraz niezwykle przejrzystego i jasnego tworzywa - doskonale imitującego wodę.   Właściwości samopoziomujące pozwalają uzyskać efekt gładkiej tafli. E-30 można odlewać lub łączyć z elementami wykonanymi z dowolnego materiału. Długi czas reakcji  8-10h do całkowitego utwardzenia – pozwala na odlewanie dużych ~ 2-3 cm grubości płaszczyzn bez wytwarzania nadmiernego ciepła podczas utwardzania.  W czasie zastygania żywicy można na wiele sposobów uzyskiwać różne ciekawe efekty – np. aby uzyskać fale należy zmiękczyć żywicę przy pomocy ciepłego podmuchu z suszarki,  a następnie przy pomocy szpatułki lub czystego pędzla modelować masę do uzyskania pożądanego efektu. - Do użytku w temperaturze pokojowej – Bezzapachowa – Nie zawiera polistyrenu - Samopoziomująca, nie kurczy się i nie pęka - może być barwiona przy pomocy past PENTASOL dla uzyskania wrażenia głębi. E-30 ŻYWICA EPOKSYDOWA DO ODLEWÓW   Główną cechą żywicy jest niezwykle wysoka przezroczystość jej składników. Jest używana w sektorze artystycznym, rzemiośle oraz modelarstwie, w celu otrzymania przezroczystych odlewów także o grubej warstwie, do wtapiania przedmiotów lub w celu otrzymania efektu wody. Jest ponadto używana w przemyśle biżuteryjnym jako imitacja lakierów szklących.  Produkt odlany na równej powierzchni doskonale się samopoziomuje; po stwardnieniu powierzchnia pozostaje lśniąca i wolna od zacieków.   Produkt składa się z dwóch składników, które należy wymieszać przed użyciem. Składnik A to żywica epoksydowa w płynie nie zawierająca rozpuszczalników, pochodna bisfenolu F. Składnik B to utwardzacz typu addycyjnego na bazie aminy cykloalifatycznej.   Charakterystyka składników                      Składnik A żywica                      Składnik B utwardzacz Lepkość (mPas a 25°C)                                  1.800-2.000                            350-450 Gęstość (gr/cm3 a 25°C)                                  1,15                                       1,03 Kolor Gardner                                                 max 1                                     max 1 Stosunek mieszanki w wadze                           100                                        60   Cykle utwardzania Pot-life (czas życia) mieszanki przy 25°C - masa 200 gr:                                 40 minut Utwardzenie pozorne przy 25°C - masa 200 gr, 3 mm:                                   8 godzin Utwardzenie całkowite przy 25°C - masa 200 gr, 3 mm:                                 72 godziny Utwardzenie pozorne przy 25°C - masa 200 gr, 5 mm:                                   7 godzin Utwardzenie całkowite przy a 25°C - masa 200 gr, 5 mm:                              72 godziny   Termin pot-life wskazuje życie użytkowe mieszanki gotowej do użycia w minutach, przed rozpoczęciem podgrzewania, a więc przed utwardzeniem. Wartość odnosi się do 200 gr. Przy większych masach czas ulega skróceniu. Utwardzenie pozorne to stan stały lub półstały osiągany przez produkt po rozproszeniu ciepła powstałego podczas reakcji. Odlew jest dość twardy, aby można go uchwycić, ale poddaje się pod naciskiem paznokcia Utwardzenie całkowite zostaje osiągnięte kiedy wszystkie molekuły weszły między sobą w interakcję, tworząc makromolekuły długołańcuchowe. W tym momencie odlew osiągnął stabilność, nie podlega odkształceniom i cechuje się ostateczną odpornością mechaniczną.   Temperatura  otoczenia w znaczący sposób wpływa na lepkość obydwu składników oraz na okres utwardzania mieszanki. Wraz z obniżeniem się temperatury, żywica w widoczny sposób gęstnieje, nie powoduje to jednak istotnych zmian w wyniku końcowym. Temperatura wpływa także na czas utwardzania, w związku tym należy także brać pod uwagę ciepło powstające przy reakcji. Im większa jest masa, tym więcej ciepła powstałego podczas reakcji i mniejsza jest dyspersja wyprodukowanego ciepła. Istnieje znacząca różnica w czasie utwardzania w zależności od grubości odlanej warstwy. Na poziomie temperatury otoczenia, warstwa o grubości 3 mm może potrzebować 8­-10 godzin przed osiągnięciem fazy utwardzenia (z powodu większej dyspersji ciepła), podczas gdy warstwa o grubości 8-10 mm zaczyna się utwardzać po zaledwie 3 godzinach. Wspomniane powyżej czasy ulegają skróceniu przy wysokiej temperaturze otoczenia, i wydłużeniu przy temperaturach niskich.   Wilgotność powietrza lub zanieczyszczenie wodą mogą spowodować zmatowienie powierzchni (zjawisko “karbonatyzacji”), i z tego powodu należy unikać takich warunków podczas pracy. Jeżeli odlew uległ zmatowieniu, można je usunąć poprzez polerowanie pastą ścierną.   Zalecenia do otrzymania optymalnych wyników 1.                Produkt przechowywać w ciepłym miejscu w zimie tak, aby żywica pozostała płynna i ciekła, nigdy w temperaturze poniżej 5°C. Poniżej tego progu składnik A może stać się płynny i matowy, w postaci żelu lub mlecznego ciała stałego. W takim przypadku, aby doprowadzić żywicę do normalnego stanu, wystarczy podgrzać ją do temperatury przynajmniej 60°C. 2.                Dozować składniki wagowo, najlepiej przy pomocy wagi o odczycie cyfrowym o dokładności 1 lub 2 gr oraz stosując się do wskazanych proporcji. Nigdy nie zmieniać stosunku. 3.                Mieszać dokładnie szpatułką o wydłużonym ostrzu, starając się usuwać produkt ze ścian oraz dna pojemnika tak, aby otrzymać jednolitą mieszankę całej masy. Odczekać kilka minut przed odlewem w celu odpowietrzenia. 4.                Pracować w temperaturze otoczenia nie niższej niż 18°C. 5.                Po odlewie sprawdzić czy nie znajdują się w nim uwięzione pęcherzyki powietrza, zwłaszcza w pobliżu rogów lub podcięciach. Ułatwić ich ewentualne usunięcie przy pomocy patyczka. Utwardzać w miejscu z dala od pyłu, najlepiej w temperaturze wyższej: 30-40°C W ten sposób żywica rozprowadza się całkowicie i powierzchnia jest idealnie lśniąca i regularna. 6.          Higiena w miejscu pracy: Używać rękawić ochronnych podczas posługiwania się składnikami. Unikać kontaktu z oczami i błoną śluzową. Po zakończonej pracy umyć rce najpierw wodą i mydłem, a następnie ewentualnie alkoholem etylowym. Nie zanieczyszczać powierzchni pracy, czyścić papierem jednorazowym. Wyczyścić narzędzia alkoholem lub ROZPUSZCZALNIKIEM EPOX PROCHIMA. Opakowania - 320 i 800 gr, 1,6, 8, 24 Kg Przechowywanie - Składnik A: 5-35°C. Nie toleruje mrozu.; Składnik B: 5-35°C. Ostrzeżenia - Nie używać przy temperaturze poniżej 12-13°C; Nie używać poza czasem obróbki, po którego upływie, w przypadku zwiększenia lepkości, nie należy absolutnie dodawać rozpuszczalnika, aby przedłużyć czas życia produktu. Wskazówki do bezpecznego użytkowania - Podczas mieszania oraz użytkowania nosić rękawice oraz okulary ochronne. Natychmiast po skończonej pracy umyć wałki i narzędzia rozpuszczalnikiem epoksydowym, rozpuszczalnikiem nitro lub denaturowanym alkoholem etylowym. Nie wylewać pozostałości oraz rozpuszczalnika czyszczącego do kanalizacji. Odpady w postaci rozpuszczalnika czyszczącego oraz pustych opakowań zanieczyszczonych produktami należy utylizować w autoryzowanej jednostce odzyskiwania odpadów.  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Żywica epoksydowa E-30 EFEKT WODY 320g

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  SINTAFOAM 1:1 to profesjonalna żywica do odlewania modeli o wysokiej jakości detali. Dostępna jest w formie dwuskładnikowej 250g+250g Szerokie zastosowanie w: -Modelarstwie -Szybkich prototyp... Pełen opis produktu 'Profesjonalna żywica do odlewania modeli SINTAFOAM 1:1 500g' »

  SINTAFOAM 1:1 to profesjonalna żywica do odlewania modeli o wysokiej jakości detali. Dostępna jest w formie dwuskładnikowej 250g+250g Szerokie zastosowanie w: -Modelarstwie -Szybkich prototypach -Przed seryjnym formowaniu SINTAFOAM 1:1 jest żywicą odlewniczą do profesjonalnego użytku. Używana przez producentów do produkcji figurek i modeli do samodzielnego montażu. Rozszerzyliśmy zastosowanie tego produktu z myślą o twórcach modeli by (wypełnić) oczekiwania tych , którzy potrzebują bardziej zaawansowanych rozwiązań. SINTAFOAM 1:1 oferuje liczne korzyści względem tradycyjnych żywic: nowa mieszanka ułatwiająca uwalnianie pęcherzyków powietrza.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Profesjonalna żywica do odlewania modeli SINTAFOAM 1:1 500g

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  CRYSTAL to nadzwyczajnie przezroczysta żywica poliestrowa do odlewania. Dobra do tworzenia małych transparentnych przedmiotów z perfekcyjnie widocznymi inkluzjami. Pozostaje czysta i idealna,... Pełen opis produktu 'Przeźroczysta żywica polimerowa SC-22 do odlewania CRYSTAL 500g + katalizator' »

  CRYSTAL to nadzwyczajnie przezroczysta żywica poliestrowa do odlewania. Dobra do tworzenia małych transparentnych przedmiotów z perfekcyjnie widocznymi inkluzjami. Pozostaje czysta i idealna, nie żółknie. Można ją przemywać acetonem i polerować. Ilość dołączonego przyspieszacza pozwala na robienie odlewów do 300g bez nadmiernego przegrzewania. W 30 minut i w 25oC. Zalecana dawka katalizatora to od 1-2% (Im większa masa obiektu tym mniejsza porcja katalizatora jest potrzebna). Przy małych masach ~20g może pojawiać się lepkość po rozformowaniu - przemycie acetonem i polerowanie likwiduje problem.  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przeźroczysta żywica polimerowa SC-22 do odlewania CRYSTAL 500g + katalizator

 • []

  Kategoria: SILIKONY I ŻYWICE PROCHIMA

  Akcelerator do żywic poliestrowych 25g PES 1:10 to Dichlorek ( 2- etyloheksanian ) kobaltu 2,5-4,8 % w ksylenie i etylobenzen. Utwardzanie żywic poliestrowych w pokojowej temperaturze... Pełen opis produktu 'Akcelerator do żywic poliestrowych 25g' »

  Akcelerator do żywic poliestrowych 25g PES 1:10 to Dichlorek (2-etyloheksanian) kobaltu 2,5-4,8% w ksylenie i etylobenzen. Utwardzanie żywic poliestrowych w pokojowej temperaturze zwykle nie jest możliwe przy zastosowaniu tylko nadtlenku organicznego, żelowanie zachodzi zbyt wolno i dlatego też dodaje się do żywicy przyspieszacz kobaltowy. Związek ten pozwala na zwiększenie szybkości żelowania i większą kontrolę procesu.  Nigdy nie mieszaj nadtlenku z przyspieszaczem! Akcelerator stosuje się w różnych ilościach zależy to do rodzaju odlewu (jego masy i kształtu). Dla przykładu: dla masy 200g żywicy poliestrowej SC-22 w 25°C, o grubości 1cm, dodanie 0,2g akceleratora spowoduje skrócenie czasu żelowania o połowę. Doskonale nadaje się do: MetalFluid oraz żywicy poliestrowej SC–22 CRISTALLO
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Akcelerator do żywic poliestrowych 25g

 • [ARTIMUM]

  Kategoria: Biżuteria

  Ozdobne kolczyki wykonane z prawdziwych kwiatów na zawsze zatopionych w żywicy. Oprawa kolczyków ma kolor srebrny. Hipoalergiczne. Niewielkie różnice w kolorze mogą się wiązać z różnymi ustaw... Pełen opis produktu '♥ Kwiaty w żywicy ♥' »

  Ozdobne kolczyki wykonane z prawdziwych kwiatów na zawsze zatopionych w żywicy. Oprawa kolczyków ma kolor srebrny. Hipoalergiczne. Niewielkie różnice w kolorze mogą się wiązać z różnymi ustawieniami monitora.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ♥ Kwiaty w żywicy ♥

 • [ActiveJet]

  Kategoria: Eksploatacja > Papiery folie etykiety

  Gwarancja : 24 miesiące gwarancji Kod Producenta : AP6-260GR100 Format : A6 Opis : papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu : 100 szt. Gramatura : 260 g/m2 Zastosowanie... Pełen opis produktu 'AP6-260GR100 Activejet Papier foto błyszczący żywicą powlekany A6 100szt 260g' »

  Gwarancja: 24 miesiące gwarancji Kod Producenta: AP6-260GR100 Format: A6 Opis: papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu: 100 szt. Gramatura: 260 g/m2 Zastosowanie: wydruk zdjęć, grafika artystyczna, prezentacje biznesowe, okładki publikacji Wymiary: 105x148 mm Informacje dodatkowe: błyszczący, wodoodporny, powłoka żywiczna www: Link na stronę opisu technicznego Numer części EAN: 5901452122638 P/N: 5901452122638 P/N:: 5901452122638 Numer części EAN:: 5901452122638
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AP6-260GR100 Activejet Papier foto błyszczący żywicą powlekany A6 100szt 260g

 • [ActiveJet]

  Kategoria: Eksploatacja > Papiery folie etykiety

  Gwarancja : 24 miesiące gwarancji Kod Producenta : AP6-260GR200 Format : A6 Opis : papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu : 200 szt. Gramatura : 260 g/m2 Zastosowanie... Pełen opis produktu 'AP6-260GR200 Activejet Papier fotograficzny błyszczący żywicą powlekany A6 200szt 260g' »

  Gwarancja: 24 miesiące gwarancji Kod Producenta: AP6-260GR200 Format: A6 Opis: papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu: 200 szt. Gramatura: 260 g/m2 Zastosowanie: wydruk zdjęć, grafika artystyczna, prezentacje biznesowe, okładki publikacji Wymiary: 105x148 mm Informacje dodatkowe: błyszczący, wodoodporny, powłoka żywiczna www: Link na stronę opisu technicznego Numer części EAN: 5901452122645 P/N: 5901452122645 P/N:: 5901452122645 Numer części EAN:: 5901452122645
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AP6-260GR200 Activejet Papier fotograficzny błyszczący żywicą powlekany A6 200szt 260g

 • [ActiveJet]

  Kategoria: Kategorie > Eksploatacja > Papiery folie etykiety

  Gwarancja : 24 miesiące gwarancji Kod Producenta : AP6-260GR100 Format : A6 Opis : papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu : 100 szt. Gramatura : 260 g/m2 Zastosowanie :... Pełen opis produktu 'AP6-260GR100 Activejet Papier foto błyszczący żywicą powlekany A6 100szt 260g' »

  Gwarancja: 24 miesiące gwarancji Kod Producenta: AP6-260GR100 Format: A6 Opis: papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu: 100 szt. Gramatura: 260 g/m2 Zastosowanie: wydruk zdjęć, grafika artystyczna, prezentacje biznesowe, okładki publikacji Wymiary: 105x148 mm Informacje dodatkowe: błyszczący, wodoodporny, powłoka żywiczna www: Link na stronę opisu technicznego Numer części EAN: 5901452122638 P/N: 5901452122638
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AP6-260GR100 Activejet Papier foto błyszczący żywicą powlekany A6 100szt 260g

 • [ActiveJet]

  Kategoria: Kategorie > Eksploatacja > Papiery folie etykiety

  Gwarancja : 24 miesiące gwarancji Kod Producenta : AP6-260GR200 Format : A6 Opis : papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu : 200 szt. Gramatura : 260 g/m2 Zastosowanie :... Pełen opis produktu 'AP6-260GR200 Activejet Papier fotograficzny błyszczący żywicą powlekany A6 200szt 260g' »

  Gwarancja: 24 miesiące gwarancji Kod Producenta: AP6-260GR200 Format: A6 Opis: papier fotograficzny do druku atramentowego Ilość sztuk w opakowaniu: 200 szt. Gramatura: 260 g/m2 Zastosowanie: wydruk zdjęć, grafika artystyczna, prezentacje biznesowe, okładki publikacji Wymiary: 105x148 mm Informacje dodatkowe: błyszczący, wodoodporny, powłoka żywiczna www: Link na stronę opisu technicznego Numer części EAN: 5901452122645 P/N: 5901452122645
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o AP6-260GR200 Activejet Papier fotograficzny błyszczący żywicą powlekany A6 200szt 260g


ocieplam.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.04.2016
weber, info-system ii, kosbud, weber deitermann, majster-pol, ceresit, termo organika, genderka, sigma, thermica
Produkty w ofercie: 1044
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 232
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

PewienPan.pl

Eleganckie dodatki męskie praca, ślub oraz biznes
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.09.2010
white scissors, hand made, solier, br?drene, vincitore, allex rodberg, dots socks, kastor - koszule męskie, etex handkerchief, saphir
Produkty w ofercie: 1125
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 565
Opinie neutralne: 4
Opinie negatywne: 0

Kuferart.pl

Kolczyki i naszyjniki oraz bransoletki i moda w stylu vintage.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.04.2008
annasko, ruda klara, sylwia michalska, l & l, art sefora, caltha, lume, judith bijoux, barska pracownia mody, sisu
Produkty w ofercie: 21868
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Elektro24

Sprzedaż hutrowa i detaliczna artykułów elektrycznych np. kable, przewody, akcesoria instalacyjne, aparatura modułowa itp.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2014
schneider electric, eaton, legrand, hager polo, ergom, kontakt-simon, ospel, siemens, lapp kabel, kanlux
Produkty w ofercie: 61462
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 61462
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

SuperSerie.pl

Figurki i akcesoria, gry figurkowe, bitewne i planszowe oraz literatura o tematyce science-fiction
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.06.2008
games workshop, fantasy flight games, privateer press, galakta, hasbro, battle foam, bolt action, prodos games, cobi, revell
Produkty w ofercie: 2098
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Radkomp

Zestawy oraz podzespoły komputerowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.02.2013
activejet, hewlett-packard, intel, lenovo, kingston, planet, esperanza, fujitsu, gembird, supermicro
Produkty w ofercie: 13912
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Silverado.pl

Biżuteria srebrna.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.10.2008
manoki, funky, szkło, p.karwan
Produkty w ofercie: 997
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 428
Opinie neutralne: 3
Opinie negatywne: 0

ArtEquipment.pl

Akcesoria dla artystów plastyków.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.11.2008
schmincke, 4m, jovi, novasol spray s.a., reeves, pg mini, quercetti, style me up, pebaro, lisciani giochi
Produkty w ofercie: 4550
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 36
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Artillo

Biżuteria ręcznie wykonana.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.10.2012
petite decor, vladis, zaka marek, galeria kamelot, mieszanka handmade, nomma, art-rudlis, shiraja, la lilu, caltha jewellery
Produkty w ofercie: 71818
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Tradycyjne Golenie

Unikalne akcesoria do golenia dla wymagających mężczyzn.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.04.2012
muhle / muehle, thiers issard, francja, edwin jagger, plisson, francja, taylor of old bond street, truefitt & hill, vulfix, isle of man, tradycyjnegolenie.pl, d.r.harris, mondial, florencja
Produkty w ofercie: 1674
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Haloart.pl

Produkty projektowane i robione ręcznie przez artystów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.12.2007
milita, caltha, moje mw, artseko, katarzyna kamińska - art, paulina lebida, labransoletta, wano, halo-pracownia, the wool art
Produkty w ofercie: 15016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Pc-inet

Sprzęt oraz akcesoria komputerowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.01.2013
activejet, hewlett-packard, kingston, esperanza, gembird, modecom, asus, ibox, samsung electronics polska, whitenergy
Produkty w ofercie: 7793
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, egmont, helion
Produkty w ofercie: 174045
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 11
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kadoro.pl

Półfabrykaty do produkcji biżuterii artystycznej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.11.2007
kadoro
Produkty w ofercie: 12980
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 12980
Opinie pozytywne: 816
Opinie neutralne: 8
Opinie negatywne: 0